Ballina Autorësia Përkthim nga gjuha angleze

Përkthim nga gjuha angleze

Të njihemi me Mehmet Akif Ersoin – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Të njihemi me Mehmet Akif Ersoin Recensent:      Edin.Q. Lohja R. gjuhësor:    Edin.Q. Lohja Formati:          8.5 x 11 Faqe:              14 Botues:           Furkan ISM Vendi:   ...

Konceptet e të mirës – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:           Dr. Hajredin Hoxha Titulli:           Konceptet e të mirës Përktheu:      Edin Q. Lohja Recensent:    Edin Q. Lohja Formati:        8.5 x 11 Faqe:            40 Botues:         Furkan ISM Vendi:           Shkup, Maqedonia Veriore Lexues...

Muhamedi a.s. në Bibël – Abdul’Ehad Davud

Autor:                             Abdul'Ehad Davud Titulli:                             Muhamedi a.s. në Bibël Përktheu:                        Arif Rr. Emini Krahasoi me origjinalin: ...

Funksionet e ajeteve me ilustrime dinamike në Kur’anin Fisnik – Ajman es-Sejjid Ali es-Sajjad

Autor:         Ajman es-Sejjid Ali es-Sajjad Titulli:         Funksionet e ajeteve me ilustrime dinamike në Kur’anin Fisnik Përktheu:    Dr. Hajredin Hoxha (nga arabishtja) Përktheu:    Edin Q. Lohja (nga anglishtja) Formati:      8.5 x 11 Faqe:          55 Viti:            2009 Rëndësia e...

E pranova Islamin por ç’të bëj më tej – Dr. Laurence Brown

Autor:       Dr. Laurence Brown Titulli:       E pranova Islamin por ç'të bëj më tej Formati:    8.5 x 11 Faqe:        55 Botues:     Privat Viti:          2008 Vendi:       Tiranë Muslimanët vënë re shpesh, se të kthyerit në fenë islame, kalojnë përmes disa fazave të rritjes...

Përjetoni bukurinë e Namazit – Mishary el-Harrazi

Autor:              Mishary el-Harrazi Titulli:              Përjetoni bukurinë e Namazit Përktheu:         Shentur Zumberi R. gjuhësore:    Arjan Ganiji Formati:           A5 Faqe:               61 Botues:            ThirrjaIslame A keni ndjerë ndonjëherë...

Pejgamberi ynë Muhammedi a.s. – Jakub Ystyn

Autor:         Jakub Ystyn Titulli:         Pejgamberi ynë Muhammedi a.s. Përktheu:    Rejhan Neziri                    Ali Pajaziti Formati:      8.5 x 11 Faqe:          34 Botues:       “Hëna e Re” Viti:            Qershor, 2003 Vendi:   ...

Pengesat në rrugë – Abdulmelik el-Kasim

Autor:             Abdulmelik el-Kasim Titulli:             Pengesat në rrugë Përktheu:        Driton Maxhuni Recensent:      Bahri Curri R. gjuhësor:    Avni Avdiu Formati:          A5 Faqe:              60 Botues:           Sh.B. Fjala e bukur Viti: ...

Frytet e takvasë – Muhammed el-Uthejmin

Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Frytet e takvasë Përktheu:    Ebu Enisah Ilir Delija  Formati:      A6 Faqe:          40 Botues:       Al Hidaayah Publishing and Distribution Sa here qe i Derguari i Allahut, salAllahu alejhi ue selem, dergonte prijesin e nje beteje, e keshillonte...

Shpjegimi i anuluesve të Islamit – Abdulaziz er-Raxhihi

Autor:         Abdulaziz er-Raxhihi Titulli:         Shpjegimi i anuluesve të Islamit Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          23 Botues:       Mburoja.net Këta janë dhjetë Anuluesit e Islamit, të cilët i ka përmendur Imami dhe Muxhedidi, Shejkh Muhamed bin Abdil-Uehab, Allahu e...

Muhammedi a.s. në shtëpi – Dr. Muhammed Musa Nasr

Autor:           Dr. Muhammed Musa Nasr Titulli:           Muhammedi a.s. në shtëpi Përktheu:      Fatbardh V. Recensent:    Unejs Murati Lektura:        Bahrije Veseli Formati:        8.5 x 11 Faqe:            30 Botues:         Mburoja.net Viti:         ...

Porosi Kuranore – M. M. Pikthal & Mr. Fateh Muhammad

Autor:           M. M. Pikthal & Mr. Fateh Muhammad Titulli:           Porosi Kuranore Përktheu:      Fehim Dragusha Recensent:    Driton Lekaj Formati:        8.5 x 11 Faqe:            153 Botues:         IslamHouse Viti:              2009 Duke u...

Arka Luftarake – Ahmet Deedat

Autor:         Ahmet Deedat Titulli:         Arka Luftarake Përktheu:    Astrit Ibrahimi Formati:      A5 Faqe:          52 Botues:       Privat Nëse jeni serioz që të bëni Da`ve dhe takime me Krishterë të cilët përpiqen që t`i shndërrojnë Mulimanët në të Krishterë, atëherë fito një kopje...

Roli i orientalistëve serbë për justifikimin e gjenocidit ndaj muslimanëve në ballkan – Dr. Norman Cigar

Autor:               Dr. Norman Cigar Titulli:               Roli i orientalistëve serbë për justifikimin e gjenocidit ndaj muslimanëve në ballkan Përktheu:          Mr. Xhabir Hamiti                          Nig'jar Bajram Hoti Kryeredaktor: ...

Struktura familjare në Islam – Dr. Hamude Abdulati

Autor:             Dr. Hamude Abdulati Titulli:             Struktura familjare në Islam Përktheu:        Urim R. Poshka Recensent:      H. Sherif Ahmeti R. gjuhësor:    Dr. Zihni Osmani Formati:          B5 Faqe:              348 Botues:       ...

Komploti Botëror – Nikolla Nikollov

Autor:           Nikolla Nikollov Titulli:           Komploti Boteror Redaktor:      Nuredin Ahmedi Përktheu:      Hamdi Ilazi Recensent:    Nuredin Ahmedi                      Mahir Hasani Formati:        B5 Faqe:            185 Botues:       ...

Kurani në jetën e përditshme – Haxhah Liza Abdullah

Autor:             Haxhah Liza Abdullah Titulli:             Kurani në jetën e përditshme Përktheu:        Mr. Fehim Dragusha Recensent:      Mr. Ajni Sinani R. gjuhësor:    Ermal Bega Formati:          8.5 x 11 Faqe:              114 Botues:   ...

Kurani xhuz pas xhuzi

Autor:                 Visar Zeka Titulli:                 Kurani xhuz pas xhuzi Redaktor fetar:    Fadil Musliu Formati:              6.9 x 9.8 Faqe:                  34 Botues:             ...

Argumente bazë të fikhut Hanefi – Abdurrahman bin Jusuf Mangera

Autor:           Abdurrahman bin Jusuf Mangera Titulli:           Argumente bazë të fikhut Hanefi Përktheu:      Fatmond Marku Redaktorë:    Andrin Rasha                      Haxhi Lika Formati:        5.8 x 8.3 Faqe:            238 Botues:   ...

Letrat e Muhamedit a.s. – Sulltan Ahmed Kureshi

Autor:               Sulltan Ahmed Kureshi Titulli:               Letrat e Muhamedit a.s. Përktheu:          Mimoza Sinani Kryeredaktor:    Husamedin Abazi Formati:            8.5 x 11 Faqe:                261 Botues:         ...

Sfida – Mahathir Mohamad

Autor:              Mahathir Mohamad Titulli:              Sfida Përktheu:         Brikena Qafa Osmani Kryeredaktor:   Husamedin Abazi Formati:           8.5 x 11 Faqe:               295 Botues:            Logos-A Viti:           ...

A ishte Jezusi i krishterë apo musliman – Abo Kareem El-Marakshy

Autor:         Abo Kareem El-Marakshy Titulli:         A ishte Jezusi i krishterë apo musliman Përktheu:    Vullnet Mehmeti Formati:      8.5 x 11 Faqe:          43 Botues:       Islamic-invitation.com Duhet të pyesësh veten pyetjen në vijim: 1- A jam unë ndjekës i vërtetë i Jezu Krishtit? 2- A...

Mrekullia numerike e besmeles – Hafiz Abduddaim el-Kahiil

Autor:           Hafiz Abduddaim el-Kahiil Titulli:           Mrekullia numerike e besmeles Përktheu:      Armend Shabani Recensent:    Osman Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            121 Botues:         Xhamia "Hasan Emin" All-llahu i Madhëruar thotë: “Ne me madhërinë Tonë e...

Struktura familjare në Islam – Hamude Abdulati

Autor:         Hamude Abdulati Titulli:         Struktura familjare në Islam Përktheu:    Urim R. Poshka Formati:      8.5 x 11 Faqe:          379 Botues:       Logos-A Viti:            1995 Vendi:         Shkup, Maqedoni Libri Struktura familjare në Islam paraqet një freski për...

Islami ne fokus – Hamude Abdulati

Autor:         Hamude Abdulati Titulli:         Islami ne fokus Përktheu:    Mr. Bujar Hoxha Formati:      8.5 x 11 Faqe:          398 Botues:       Logos-A Viti:            2000 Vendi:         Shkup, Maqedoni "Islami në fokus," është libër që merret me bazat e...

Udhëzues i ilustruar mbi Islamin – I. A. Ibrahim

Autor:         I. A. Ibrahim Titulli:         Udhëzues i ilustruar mbi Islamin Përktheu:    Halil Ibrahimi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          81 Botues:       www.islam-guide.com Vendi:         Prishtinë Libri që keni në dorë është një udhëzues i shkurtër që do t’ju njohë në...

Jeta e profetit Muhammed – Leila Azzam dhe Aisha Gouvernuer

Autor:      Leila Azzam dhe Aisha Gouvernuer Titulli:      Jeta e profetit Muhammed Formati:   8.5 x 11 Faqe:       107 Të hënën, ditën e dymbëdhjetë të Rebi-ul Euuelit të Vitit të Elefantit, Amineja lindi djalë. Allahu i dërgoi njerëzve shumë shenja kur lindi njëri nga të Dërguarit e Tij të...

Gratë shoqëria muslimane dhe islami – Lois Faruki

Autor:           Lois Faruki Titulli:           Gratë shoqëria muslimane dhe islami Përktheu:      Mimoza Sinani Recensent:    Ajni Sinani                      Nexhat Ibrahimi R. Gjuhësor:  Rexhep Zllatku Formati:        8.5 x 11 Faqe:            156 Botues: ...

Kontemplimi, një studim psikospiritual islam – Malik Badri

Autor:           Malik Badri Titulli:           Kontemplimi, një studim psikospiritual islam Përktheu:      Elma Berkolli Recensent:    Husamedin Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            231 Botues:         Logos-A Viti:              2008 Vendi:       ...

Prej errësirës në dritë – Mexhit Yvejsi

Autor:         Mexhit Yvejsi Titulli:         Prej errësirës në dritë Përktheu:    Mexhit Yvejsi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          79 Botues:       Logos-A Viti:            1999 Vendi:         Shkup, Maqedoni Njerëzit, krijesat më të bukura të All-llahut të Madhërueshëm në...

Shpirti i Islamit – Muhammed Asad

Autor:           Muhammed Asad Titulli:           Shpirti i Islamit Përktheu:      Ermal Bega Recensent:    Muhamed Elifi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            14 Botues:         O.K. Rinia e së ardhmes Botimi:          I parë Viti:     ...

Muslimani Produktiv – Productivemuslim.com

Autor:         Productivemuslim.com Titulli:         Muslimani Produktiv Përktheu:    Hekuran Helshani Formati:      11 x 8.5 Faqe:          31 Botues:       Privat Viti:            2010 Vendi:         Prishtinë ProductiveMuslim.com ka filluar si një revistë e imja personale online në të cilën arrija...

Përgjigje jomuslimanëve në pyetjet rreth Islamit – Dr. Zakir Naik

Autor:             Dr. Zakir Naik Titulli:             Përgjigje jomuslimanëve në pyetjet rreth Islamit Përktheu:        Mr. Sci. Feim Dragusha Redaktor:        Mr. Sci. Driton Morina R. Gjuhësor:    Ermal Bega Formati:          8.5 x 11 Faqe:         ...

Qëllimi i krijimit – Dr. Bilal Filips

Autor:     Dr. Bilal Filips Titulli:     Qëllimi i krijimit Formati:  5.8 x 8.3 Faqe:      88 Qëllimi i krijimit është një temë që në një moment a tjetër vret mendjen e çdo njeriu. Secili në një kohë a tjetrën e pyet veten: “Përse ekzistoj?” ose “Për çfarë qëllimi jam në këtë...

Bazat e Teuhidit – Dr. Bilal Filips

Autor:       Dr. Bilal Filips Titulli:       Bazat e Teuhidit Përktheu:  Alukah.net Formati:    4.3 x 6.6 Faqe:        175 Botues:     Alukah.net Feja e vërtetë e pranueshme te Allahu s.u.t. bazohet në teuhidin e pastër nga shirku ashtu siç u përmend në kapitujt e mëparshëm. Çdo gjë që devijon nga...

Feja e vërtetë e Zotit – Dr. Bilal Filips

Autor:        Dr. Bilal Filips Titulli:        Feja e vërtetë e Zotit Përktheu:   Arjan Koçi Recensent: Bahri Curri Formati:     8.5 x 11 Faqe:         23 Botues:      IslamHouse.com Viti:           2010 Çdo njeri ka lindur në një rrethanë, të cilën nuk e ka zgjedhur vetë. Feja...