Literatura Islame

Literatura Islame
6 POSTIME0 KOMENTET

INTENCAT E SHERIATIT SI FILOZOFI E SË DREJTËS ISLAME – Xhasir Avde

Xhasir Avde Intencat e sheriatit si filozofi e së drejtës islame - përqasje sistemesh Titulli i origjinalit: Maqāṣid al-sharīʿa ka falsafa li al-tashrīʿ al-islāmī: ru’ya manẓūmiyya, The International Institute of Islamic Thought, 2012. Botimi i parë në gjuhën shqipe. Center for Advanced Studies, Sarajevo BOTUES: Fakulteti i Shkencave Islame – Shkup PËRKTHËU NGA GJUHA ARABË:...

SODITJE Një studim mendor – shpirtëror islam – Malik Badri

Malik Badri Soditje: Një studim mendor – shpirtëror islam (Albanian) Titulli origjinal Contemplation: An Islamic Psychospiritual Study Copyright © 2018 The International Institute of Islamic Thought, Herndon Botimi i parë në gjuhën shqipe. 2020 BOTUES: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, www.aiitc.net PËRKTHIMI: Astrit Hykaj REDAKTIMI SHKENCOR: Ardian Muhaj KORREKTIMI LETRAR: Oriola Sula FAQOSJA DHE DIZAJNI: Suhejb...

ANËSIA EPISTEMOLOGJIKE NË SHKENCAT FIZIKE DHE SOCIALE – Abdelwahab M. Elmessiri

Abdelwahab M. El-Messiri Anësia epistemologjike në shkencat fizike dhe sociale (botim i shkurtuar) Seria e Librave të Shkurtër INMI Botimi i parë në gjuhën shqipe. 2018 Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC) Titulli origjinal: Epistemological Bias in the Physical and Social Sciences (Abridged edition), The International Institute of Islamic Thought, 2013. ISBN...

SHURA Parimi kuranor i këshillimit, një mjet për rindërtim dhe reformë – Ahmad Al – Raysuni

SHURA Parimi kuranor i këshillimit, një mjet për rindërtim dhe reformë - Ahmad Al - Raysuni Ahmad Al-Raysuni Shura – Parimi kuranor i këshillimit, një mjet për rindërtim dhe reformë Titulli origjinal: Al-Shura: The Qur’anic Principle of Consultation Copyright © 2011 The International Institute of Islamic Thought BOTUES: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit...

DUKE RIMENDUAR GRATË MUSLIMANE DHE MBULESËN – Katherine Bullock

Katherine Bullock Duke rimenduar Gratë Muslimane & Mbulesën: Sfida ndaj Stereotipeve Historike dhe Moderne (botim i shkurtuar) Titulli original: Rethinking Muslim Women and The Veil: Challenging Historical and Modern Stereotypes (Abridged edition), The International Institute of Islamic Thought, 2010 Përkthimi: Festime Mehdiu Botues: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, www.aiitc.net Redaktor: Nexhatin Ibrahimi Redaktor teknik:...

Bolshevizma a çkatërimi i njerëzimit – Hafiz Ali Korça

Bolshevizma a çkatërimi i njerëzimit - Hafiz Ali Korça Bolshevizma s’pajton kurrë Me dinin e Muhamedit Çelët do ta kenë luftën Gjer ditën e Kijametit. Titulli i origjinalit: Bolshevizma a çkatërimi i njerëzimit Autor: Hafiz Ali Korça Redaktor: Roald A. Hysa Pajisi me shënime: Justinian Topulli Radhiti: Armanda Kodra Përkujdesja kompiuterike dhe ballina: KM & RH Boton: JEHONA Faqe: 47 Botimi i...