Furkan

Vështrim Islam rreth faktorit fetar në historinë shqiptare – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Vështrim Islam rreth faktorit fetar në historinë shqiptare Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              105 Botues:           Furkan...

Versetet Kuranore përkitazi me paqen dhe luftën – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Versetet Kuranore përkitazi me paqen dhe luftën Përkthyes:       Dr. Sedat Islami Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              53 Botues:   ...

Tjetri – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Tjetri Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              28 Botues:           Furkan ISM Vendi:             Shkup,...

Doktrinat e tefsirit në trojet shqiptare – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Doktrinat e tefsirit në trojet shqiptare Recensent:      Prof. Muhamed Mustafa Korrektor:       Hamdi Iljazi R. gjuhësor:    Ahmed R. Ramadani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              355 Botues:   ...

Të njihemi me Mehmet Akif Ersoin – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Të njihemi me Mehmet Akif Ersoin Recensent:      Edin.Q. Lohja R. gjuhësor:    Edin.Q. Lohja Formati:          8.5 x 11 Faqe:              14 Botues:           Furkan ISM Vendi:   ...

Tarikati bektashian – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Tarikati bektashian Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              40 Botues:           Furkan ISM Vendi:           ...

Shqyrtimi analitik i funksionalizimit të shkencave të Kuranit në davet – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Shqyrtimi analitik i funksionalizimit të shkencave të Kuranit në davet Përktheu:        Doc. Dr. Muhamed Mustafa Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:       ...

Shejh Abdulfetah Kadi el-Ez’heriu – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Shejh Abdulfetah Kadi el-Ez'heriu Përktheu:        Dr. Sedat Islami Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              46 Botues:       ...

Refleksione – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Refleksione Përktheu:        Dr. Sedat Islami Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              95 Botues:           Furkan ISM Vendi: ...

Pakicat Islame në Evropën Perëndimore dhe Lindore – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Pakicat Islame në Evropën Perëndimore dhe Lindore Përktheu:        Dr. Sedat Islami Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              28 Botues: ...

Mungesa e botëkuptimeve të moderimit në botën arabe – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Mungesa e botëkuptimeve të moderimit në botën arabe Përktheu:        Dr. Sedat Islami Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:             ...

Meditimi i Kuranit Fisnik – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Meditimi i Kuranit Fisnik Përktheu:        Dr. Sedat Islami Recensent:      Mr. Sci. Islam Hasani R. gjuhësor:    Ilmi Rexhepi Formati:          8.5 x 11 Faqe:              47 Botues:   ...

Manifestimet e mesatares në ajetet Kuranore – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:               Dr. Hajredin Hoxha Titulli:               Manifestimet e mesatares në ajetet Kuranore Përktheu:          Dr. Sedat Islami Recensent:        Ajni Sinani R. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:            8.5 x 11 Faqe:       ...

Malajzia – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:               Dr. Hajredin Hoxha Titulli:               Malajzia Përktheu:          Dr. Sedat Islami Recensent:        Ajni Sinani R. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:            8.5 x 11 Faqe:                91 Botues: ...

Leksione metodologjike nga sira – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:               Dr. Hajredin Hoxha Titulli:               Leksione metodologjike nga sira Përktheu:          Dr. Sedat Islami Recensent:        Ajni Sinani R. gjuhësore:     Mimoza Sinani Formati:            8.5 x 11 Faqe:           ...

Kultura e muslimanit bashkëkohor – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:               Dr. Hajredin Hoxha Titulli:               Kultura e muslimanit bashkëkohor Përktheu:          Dr. Sedat Islami Recensent:        Ajni Sinani R. gjuhësore:     Mimoza Sinani Formati:            8.5 x 11 Faqe:           ...

Konceptet e të mirës – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:           Dr. Hajredin Hoxha Titulli:           Konceptet e të mirës Përktheu:      Edin Q. Lohja Recensent:    Edin Q. Lohja Formati:        8.5 x 11 Faqe:            40 Botues:         Furkan ISM Vendi:           Shkup, Maqedonia Veriore Lexues...

Islamizimi i shkencave humane – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:                Dr. Hajredin Hoxha Titulli:                Islamizimi i shkencave humane Përktheu:           Doc. Dr. Muhamed Mustafa Recensent:         Ajni Sinani Re. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:             8.5 x 11 Faqe:     ...

Edukata e mësuesit dhe studiuesit të Kuranit – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:                Dr. Hajredin Hoxha Titulli:                Edukata e mësuesit dhe studiuesit të Kuranit Përktheu:           Dr. Sedat Islami Recensent:         Ajni Sinani Re. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:             8.5 x 11 Faqe: ...

Dukuria e ekstremizmit – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:                Dr. Hajredin Hoxha Titulli:                Dukuria e ekstremizmit Përktheu:           Dr. Sedat Islami Recensent:         Dr. Hajredin Hoxha Re. gjuhësore:    Dr. Sedat Islami Formati:             8.5 x 11 Faqe:     ...

Çështjet fetare, shoqërore, politike bashkëkohore në peshoren e Kuranit – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:                Dr. Hajredin Hoxha Titulli:                Çështjet fetare, shoqërore, politike bashkëkohore në peshoren e Kuranit Përktheu:           Doc. Dr. Muhamed Mustafa Recensent:         Ajni Sinani Re. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:           ...

Barrierat e dialogut dhe shkaqet e dështimit – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:                Dr. Hajredin Hoxha Titulli:                Barrierat e dialogut dhe shkaqet e dështimit Përktheu:           Dr. Sedat Islami Recensent:         Ajni Sinani Re. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:             8.5 x 11 Faqe: ...

Besimi, bazat, esenca dhe negacioni – Dr. Muhammed Nuajm Jasin

Autor:             Dr. Muhammed Nuajm Jasin Titulli:             Besimi, bazat, esenca dhe negacioni Përktheu:        Muhamed Dolaku Recensent:      Flamur Sofiu R. gjuhësor:    Dr. Mehdi Hyseni Korrektor:       Arian Koçi Formati:          5.8 x 8.3 Faqe:         ...

Fatkeqësitë që solli Darvinizmi për njeriun – Harun Jahja

Autor:           Harun Jahja Titulli:           Fatkeqësitë që solli Darvinizmi për njeriun Përktheu:      Violeta SHABA Recensent:    Kujtim EREQI R. gjuhësor:  Edvin CAMI Formati:        8.5 x 11 Faqe:            129 Botues:         Furkan ISM Shekulli i njëzetë, të cilin sapo...

Të mendosh thellë – Harun Jahja

Autor:          Harun Jahja Titulli:          Të mendosh thellë Përktheu:     Hasan Hamza Recensent:   Kujtim Ereqi R. gjuhësor: Edvin Cami Formati:       8.5 x 11 Faqe:           83 Botues:        Furkan ISM Viti:             2003 Vendi:          Shkup Me të...

 Ta mësojmë Islamin tonë – Harun Jahja

Autor:       Harun Jahja Titulli:       Ta mësojmë Islamin tonë Formati:    8.5 x 11 Faqe:        146 Botues:     Furkan ISM Vendi:       Shkup Të dashur fëmijë, në këtë libër do të flitet për gjëra të rëndësishme për të cilat ke menduar ndonjë herë... Në shkollë, së pari mësuesit iu...

Përrallëza për fëmijët e mençur – 2 – Harun Jahja

Autor:     Harun Jahja Titulli:     Përrallëza për fëmijët e mençur - 2 Formati:  8.5 x 11 Faqe:      130 Botues:   Furkan ISM Të dashur fëmijë! Çfarë dini për termitet, këto krijesa kaq punëtore që ngjajnë me milingonat? A e dini se fluturat me krahët e tyre të bukur e nisin jetën e...

Përrallëza për fëmijët e mençur – Harun Jahja

Autor:     Harun Jahja Titulli:     Përrallëza për fëmijët e mençur Formati:  8.5 x 11 Faqe:      126 Botues:   Furkan ISM Vendi:     Shkup Të dashur fëmijë! Në këtë libër me përralla, që është shkruar posaçërisht për ju, ka mjaft fakte të rëndësishme. Në të, ju do të gjeni shumë shembuj të mrekullive tek gjallesat...

Mrekullitë e Kuranit – Harun Jahja

Autor:        Harun Jahja Titulli:        Mrekullitë e Kuranit Përktheu:   Dritan Senja Recensent: Kujtim Ereqi Formati:     8.5 x 11 Faqe:         53 Botues:      Furkan ISM Viti:           Nëntor, 2002 Katërmbëdhjetë shekuj më pare, Zoti zbriti Kuranin për të udhëzuar njerëzit në rrugën e vërtetë. Që...

Mrekullia në trupin tonë – Harun Jahja

Autor:        Harun Jahja Titulli:        Mrekullia në trupin tonë Formati:     8.5 x 11 Faqe:         110 Botues:      Furkan ISM Vendi:        Shkup Secila nga trilionat e qelizave të trupit tonë e përmbush detyrën e saj në mënyrë të përsosur, si rezultat i një...

Islami dënon terrorizmin – Harun Jahja

Autor:             Harun Jahja Titulli:             Islami dënon terrorizmin Përktheu:        Harun Jahja Recensent:      Islami dënon terrorizmin Përktheu:        Edvin Cami R. gjuhësor:    Roald Hysa Formati:          8.5 x 11 Faqe:              145 Botues: ...

Gjunjëzimi i evolucionit – Harun Jahja

Autor:          Harun Jahja Titulli:          Gjunjëzimi i evolucionit Përktheu:     Elton Gjeçi Recensent:   Kujtim Ereqi Formati:       8.5 x 11 Faqe:           193 Botues:        Furkan ISM Vendi:          Stamboll, Turqi Ky libër ka një rëndësi mjaft të madhe për të...

24 orë nga jeta e muslimanit – Harun Jahja

Autor:        Harun Jahja Titulli:        24 orë nga jeta e muslimanit Përktheu:   Marsela Tarelli Formati:     8.5 x 11 Faqe:         202 Botues:      Furkan ISM Viti:           Qershor, 2010 Vendi:        Shkup Në Kur'an, Allahu i përgjigjet të gjitha pyetjeve që ka nevojë...