Autor:         Abdulmexhid Zendani Titulli:         Faktet e besimit dhe mrekullitë e tij Përktheu:    Altin Torba Formati:      8.5 x 11 Faqe:          233 Botues:       Ikra-TV Temat e episodit tonë të sotëm është: Rregullat logjike të Imanit-Besimit. Por unë para se të vazhdojë me...
Autor:      Senad Maku Titulli:      A është Kurani vepër e Muhammedit a.s.? Formati:   A5 Faqe:       65 Botues:    bibladhekurani.com Viti:         2008 Vendi:      Ulqin, Mali i zi Si në të kaluarën, ashtu edhe sot sulmet ndaj fesë Islame nuk kanë të pushuar. Në përgjithësi, për Islamin është...
Autor:           Muhammed Shakir esh-Sherif Titulli:           Sekularizmi dhe pasojat e tij Përktheu:      Dr. Sedat Islami Redaktor:      Jusuf Kastrati R. gjuhësor:  Jeton Koqinaj Formati:        B6 Faqe:            42 Botues:         IslamHouse Libërthi që keni në duar është rezyme...
Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Besimi i grupit të shpëtuar Përktheu:    Ebu Unejs Formati:      8.5 x 11 Faqe:          32 Botues:       Mburoja.net Kam pranuar një rezyme të shkruar me një akide të shëndoshë, të cilën e përpiloi vëllai jonë, el-Alame1, i nderuari...
Autor:         Grup autorësh - Universiteti Islamik i Medinës Titulli:         Kushtet e imanit Përktheu:    Lulëzim Blakaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          110 Botues:       Privat Thotë i Dërguari sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem: “Imani është të besosh Allahun, Melekët e Tij, librat e...
Autor:           Grup autorësh Titulli:           Besimi i muslimanit Përktheu:      Jusuf Kastrati Recensent:    Driton Lekaj Formati:        A5 Faqe:            58 Botues:         IslamHouse Libri “Besimi i Muslimanit”, të cilin e keni në duar, është tejet i rëndësishëm, ngase...
Autor:          Muhammed Nasiruddin el-Albani Titulli:          Pozita e sunetit në Islam Përktheu:     Ylli Rama Redaktoi:     Sashenka Jaupi Formati:       B6 Faqe:           31 Botues:        Udhaebesimtarëve Viti:             2012 Vendi:          Tiranë, Shqipëri Kjo është një...
Autor:         Muhammed ibn Abdulvehabi Titulli:         Tre parimet dhe argumentet e tyre Përktheu:    Besmir Cacani Formati:      8.5 x 11 Faqe:          35 Botues:       IndeksiIslam “Për kohën! Me të vërtetë, njeriu është në humbje, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira,...
Autor:         Dr. Abdurrezak ibn Abdulmuhsin el-Bedr Titulli:         Pasojat e fitneve Përktheu:    Jeton Bozhlani Formati:      A5 Faqe:          34 Botues:       Privat Këtë temë kemi nevojë që ta mësojmë mirë dhe të qëndrojmë pranë saj, në mënyrë që të jemi sa më të...
Autor:         Abdullah Ahmed el-Huvejli Titulli:         Islami dhe shtyllat e tij Përktheu:    Jusuf Kastrati Formati:      8.5 x 11 Faqe:          33 Botues:       IslamHouse Islami, imani, mbështetja në Allahun, dhe adhurime të tjera të rëndësishme të zemrës.
Autor:         Universiteti Islamik i Medinës Titulli:         Njohje e përgjithshme me Islamin Përktheu:    Ahmed Kalaja Formati:      A6 Faqe:          22 Botues:       IslamHouse Viti:            2010 ISLAMI: Eshtë dëshmia “La ilahe il-lall-llah, Muhamedun resulull-llah” (Nuk ka të Adhuruar i Cili...
Autor:       Abdurrahman es-Sa'dij Titulli:       Pema e besimit Formati:    A5 Faqe:        91 Botues:     Alukah.net Muslimani ka nevojë të forcojë besimin (imanin) e tij vazhdimisht, sidomos në kohën kur jetojmë, kur dukuria e besimit (imanit) të dobët është përhapur shumë. Të vërtetën e ka thënë një poet: Kur të humbë besimi Nuk...
Autor:         Dr. Abdullah ibn Abdurrahim el-Buhari Titulli:         Çfarë është Selefizmi? Përktheu:    Abdussamed V. Meta Formati:      8.5 x 11 Faqe:          40 Botues:       IndeksiIslam Vëllezër! Njerëzit, para ardhjes së Muhamedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, kanë qenë në injorancë dhe marrëzi; në shirk,...
Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Tarikati bektashian Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              40 Botues:           Furkan ISM Vendi:           ...
Autor:                Dr. Hajredin Hoxha Titulli:                Dukuria e ekstremizmit Përktheu:           Dr. Sedat Islami Recensent:         Dr. Hajredin Hoxha Re. gjuhësore:    Dr. Sedat Islami Formati:             8.5 x 11 Faqe:     ...
Autor:       Said Nursi Titulli:       Përgjigje natyralistëve Formati:    8.5 x 11 Botues:     Privat Faqe:        20 Në 1938-tën shkova në Ankara. Ishte pikërisht koha kur besimtarët ishin të gëzuar, sepse ushtria jonë kishte dalur fitimtare. Në këtë kohë, një grup tradhëtarësh, me anë të intrigave të tmerrshme,...
Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         El-Kada uel-Kader Përktheu:    PerlatMuslimane Formati:      8.5 x 11 Faqe:          28 Botues:       PerlatMuslimane Burimi:        www.PerlatMuslimane.com Vëllezër të ndershëm! Në këtë takim do të shqyrtojmë një temë të rëndësishme e me interes për të gjithë muslimanët....
Autor:         Muhammed ibn Abdulvehabi Titulli:         Mësimi i akides fëmijëve Përktheu:    PerlatMuslimane Formati:      8.5 x 11 Faqe:          20 Botues:       PerlatMuslimane Kjo është një broshurë e dobishme rreth asaj që njeriu duhet t’u mësojë fëmijëve para se t’u mësojë Kuranin, me qëllim...
Autor:           Lidhja e hoxhallarëve të Shqipërisë  Titulli:           Mësimi i Fesë Islame për Fëmijë - 1 Përktheu:      A. Zunallari Recensent:    Justinian Topulli Redaktoi:      Entela Hidri Formati:        B5 Faqe:            64 Botues:         Sh.B. Teuhidi Botimi:   ...
Autor:             Mexhid Yvejsi Titulli:             99 Emrat e bukur të Allahut Redaktor:        Daut Ibrahimi Recensentë:    Ali Sylaj                       Sokol Plakolli Formati:          11 x 8.5 Faqe:       ...
Autor:         Sulejman el-Bathi Titulli:         Ne e besojmë Isain a.s. Përktheu:    Jusuf Kastrati Formati:      A5 Faqe:          20 Botues:       IslamHouse Viti:            2014 Në Kuranin Famëlartë thuhet: Thoni: “Ne besojmë në Allahun, në atë që na është shpallur neve (Kuranin),...
Autor:         Salih el-Feuzan Titulli:         Paralajmërim nga Bidati Përktheu:    Besmir Cacani Formati:      A6 Faqe:          28 Botues:       Indeksiislam.com Viti:            2012 Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nuk ka ndërruar jetë, vetëm pasi Allahu e ka përkryer fenë përmes tij,...
Autor:         Shejhul-Islam Ahmed ibn Tejmijje Titulli:         Vizita e varreve Përktheu:    Bledar Ali Formati:      A5 Faqe:          90 Botues:       Privat Disa nga selefët (të parët tanë) kanë thënë: Disa njerëz thërrisnin dhe lutnin Mesihun, Uzeirin dhe melekët. Allahu i Madhëruar tha: “Ata...
Autor:         Salih bin AbdulAziz Alu Shejh Titulli:         Mesatarja dhe Drejtësia Përktheu:    Xhemal Jakupi Formati:      A5 Faqe:          64 Botues:       Privat Tema jonë në këtë ligjëratë është “Mesatarja dhe drejtësia, si dhe ndikimi i tyre në jetën e muslimanit”. Kjo është një...
Autor:        Dr. Musli Vërbani Titulli:        Dita e vdekjes dhe e varrimit Seria:         Fikhu i statutit personal Formati:     A5 Faqe:         100 Botues:      Privat Viti:           2005 Vendi:        Kaçanik Besimtari nuk i frikësohet vdekjes, ai vepron në jetë...
Autor:           Universiteti Islamik i Medinës Titulli:           Shtyllat e besimit Përktheu:      Lulëzim Blaka Recensent:    Enes Goga Formati:        8.5 x 11 Faqe:            109 Botues:         IslamHouse Viti:              2009 “E, besimtarë të vërtetë...
Autor:       Zejd Ibn Muhamed Ibn Hadi el-Madkhali Titulli:       Tre parimet fundamentale Formati:    8.5 x 11 Faqe:        116 Botues:     Mburoja.net Ky libër, i quajtur el-Usuluth-Thelathe është nga librat më të mirë në lëmin e akides për kërkuesin e diturisë që është në shkallë fillestari...
Autor:             Salih el-Munexhid Titulli:             Mjetet e qëndrueshmërisë në fenë e Allahut Përktheu:        Jusuf Kastrati Redaktor:        Almedin Ejupi R. gjuhësor:    Jeton Koqinaj Formati:          B6 Faqe:              66 Botues:       ...
Autor:            Muhammed ibn Salih el-Uthejmin Titulli:            Përsosuria e ligjit Islam Përktheu:       Dr. Sedat Islami Redaktor:       Jusuf Kastrati R. gjuhësor:   Jeton Koqinaj Formati:         B6 Faqe:             45 Botues:          IslamHouse Bidatet e dëmtojnë seriozisht...
Autor:             Dr. Naxhi Ibrahim el-Arfexh Titulli:             E ke zbuluar bukurinë e tij të vërtetë? Përktheu:        Dr. Sedat Islami Redaktor:        Almedin Ejupi R. gjuhësor:    Jeton Koqinaj Formati:          A5 Faqe:             ...
Autor:          Komiteti botëror Titulli:          Njëqind mënyra për t'i dalë në krah pejgamberit a.s. Përktheu:     Arlind Gusinja Redaktor:     Driton Lekaj Formati:       A5 Faqe:           33 Botues:        IslamHouse.com Viti:             2010 Dëshmia e parë e Islamit është...
Autor:       Bledar Hoxha Titulli:       Metoda e selefëve në trajtimin e fitneve Formati:    8.5 x 11 Faqe:        106 Botues:     Mburoja.net Viti:          25.08.2004 Vendi:       Amman, Jordani Fenomeni i njoftimit të të fshehtave dhe profetësive të të Dërguarit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin...
Autor:         Dr. Abduselam bin Berxhas Abdulkerim Titulli:         Besimi i saktë Përktheu:    Perlat-Muslimane Formati:      8.5 x 11 Faqe:          95 Botues:       Perlat-Muslimane Besimi i Ehl-us-Sunnetit dhe Xhematit është feja e vërtetë, të cilin të gjithë muslimanët janë të detyruar ta pasojnë, sepse...
Autor:         Dr. Abdurrezak ibn Abdulmuhsin el-Bedr Titulli:         Pema e Besimit Përktheu:    Kastriot Mazreku Formati:      8.5 x 11 Faqe:          25 Botues:       Privat Viti:            Dhjetor, 2014 Sigurisht, pozita e lartë e Imanit e niveli i tij i ngritur...
Autor:         Hisham Muhamed Tilbete Titulli:         Për hulumtuesit e fesë së vërtetë Përktheu:    Dr. Musli Vërbani Formati:      B5 Faqe:          34 Botues:       Privat Viti:            2016 Vendi:         Kaçanik Cështja e besimit është çështja më e rëndësishme e...
Autor:         Jahja bin Ali el Haxhuri Titulli:         Parime të dobishme Përktheu:    Xhabir Sheme Formati:      8.5 x 11 Faqe:          58 Botues:       Mburoja.net Teuhidi është detyra më e rëndësishme, qëllimi më madhor dhe nevoja më e domosdoshme në mënyrë absolute. Ai është...
Autor:         Dr. Abdurrezak ibn Abdulmuhsin el-Bedr Titulli:         Prej treguesve të teuhidit Përktheu:    Kastriot Mazreku Formati:      8.5 x 11 Faqe:          35 Botues:       Botim Privat Viti:            Gusht, 2014 Vërtetë njësimi/teuhidi është fillimi dhe mbarimi i fesë, është esenca...
Autor:         Dr. Abdurrezak ibn Abdulmuhsin el-Bedr Titulli:         Obligimi Ynë Përballë Urdhrave të Allahut Përktheu:    Kastriot Mazreku Formati:      A5 Faqe:          50 Botues:       Botim privat Botimi:        I parë (elektronik) Viti:            Korrik, 2014 Tema e kësaj broshure...
Autor:         Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad Titulli:         Silluni butë o pasues të sunetit me pasuesit e sunetit Përktheu:    Rudian Zekthi Formati:      4.33 x 6.69 Faqe:          50 Botues:       Sh.K. "Tradita" Viti:            2008 Vendi:         Tiranë “Ehli...
Autor:         Ali Nasir Fekihi Titulli:         Havarixhët Përktheu:    Jeton Shasivari                    Alban Malaj                    Altin Dallashi Formati:      A5 Faqe:          63 Botues:       Privat Viti:         ...
Autor:         Imam Shatibiu Titulli:         Përçarja dhe Mosmarrëveshja në Umet vjen si pasojë e Bidateve Përktheu:    Alban Malaj Formati:      A6 Faqe:          32 Botues:       AudioSelefi.org Burimi:       www.salafipublications.com Ibn Uehb ka thënë: E dëgjova Malikun të thotë: Nuk ka ajet në Librin...
Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Frytet e takvasë Përktheu:    Ebu Enisah Ilir Delija  Formati:      A6 Faqe:          40 Botues:       Al Hidaayah Publishing and Distribution Sa here qe i Derguari i Allahut, salAllahu alejhi ue selem, dergonte prijesin e nje beteje, e keshillonte...
Autor:         Ibrahim Muhamed el-Betaviju Titulli:         Çelësi i emrit madhështor Përktheu:    Dr. Musli Vërbani Formati:      B5 Faqe:          143 Botues:       Privat Viti:            2019 Vendi:         Kaçanik Ishin adhurues gjatë natës, ndërsa kalorës gjatë ditës, ishin në sinqeritet...
Autor:           Dr. Abdurrahman Shiha Titulli:           A nuk është koha që të bëhesh musliman? Përktheu:      Arben Ahmetaj Recensent:    Llokman Hoxha Lektor:          Agim Abazi Formati:        A5 Faqe:            42 Botues:         EIRC (Europian Islamic...
Autor:       Dr. Usama Hasan Titulli:       Jo dhunë në fe Formati:    3.63 x 5.8 Faqe:         57 Botues:      www.Islamandrf.org Eshtë e rëndësishme të dënojmë orvatjet që provokojnë urrejtje, fanatizëm fetar ose anti-fetar, dhe dhunë, si përgjigje ndaj provokimeve, dhunës kuturu të revoltave, me pretekstin e të...
Autor:       Salih el-Feuzan Titulli:       Besimi në engjëj dhe ndikimi i kësaj në jetën e njeriut Formati:    3.63 x 5.8 Faqe:        53 Botues:     Privat Vërtet, besimi është një çështje e madhe, meqë ai është themeli mbi të cilin varet suksesi në këtë jetë dhe në...
Autor:           Ahmed ibn Umer Bazmul Titulli:           Porosi Selefije dhe këshilla edukative Përktheu:      Besmir I. Cacani Recensent:    Xhemal N. Jakupi Formati:        A6 Faqe:            21 Botues:         forumiselefi.net Prej mirësive të Allahut azze ue xhel-le mbi mua...
Autor:         Abdulkerim ibn Salih el-Humejd Titulli:         Vonimi i Fitores Përktheu:    Abdurrahim Balla Formati:      A6 Faqe:          54 Botues:       Teuhidi.net Allahu i Madhëruar e ka caktuar në Kaderin e Tij të mëparshëm që besimtarët dhe ata që kanë pretenduar se besuan do...
Autor:           Muhammed el-Muteveli Sharaviu Titulli:           Jeta dhe vdekja Përktheu:      Muhamed Jusufi Recensent:    Ajni Sinani Formati:        A5 Faqe:            145 Botues:         Sh. K. “Zëri ynë” Viti:              2005 Vendi:       ...
Autor:       Dr. Abdurrahman Mahmud Titulli:       Gjykimi me atë që nuk e ka zbritur Allahu Formati:    B5 Faqe:        267 Botues:     Privat Fitnet (sprovat) janë shtuar, duke marrë përmasa të mëdha. Prej asaj që është shpikur në këtë umet kohëve të fundit është: Gjykimi me atë që...