AIITC

RIVLERËSIMI I REFORMËS NË ARSIMIN E LARTË – Ziauddin Sardar & Jeremy Henzell –Thomas

RIVLERËSIMI I REFORMËS NË ARSIMIN E LARTË - Nga islamizimi drejt integrimit të dijes - Ziauddin Sardar & Jeremy Henzell –Thomas BOTUES: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam PËRKTHYER NGA ANGLISHTJA: Astrit Hykaj TITULLI ORIGJINAL: Rethinking Reform in Higher Education: From Islamization to Integration of Knowledge Faqe: 262 Përmbajtja Parathënie Ziauddin Sardar Hartëzimi i terrenit Rivlerësimi i...

Islami: Fe, praktikë, kulturë dhe rend botëror – Ismail R. El-Faruki

Islami: Fe, praktikë, kulturë dhe rend botëror (Albanian) - Ismail R. El-Faruki PËRKTHIMI NGA GJUHA ANGLEZE: Klodiana Smajlaj Titulli origjinal: Islam: Religion, Practice, Culture & World Order | Ismail R. Al Faruqi BOTUES Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam Faqe: 130   Përmbajtja Fjalë hyrëse Një biografi e shkurtër e Ismail Raxhi El-Farukit Parathënie Një paraqitje e...

SODITJE Një studim mendor – shpirtëror islam – Malik Badri

Malik Badri Soditje: Një studim mendor – shpirtëror islam (Albanian) Titulli origjinal Contemplation: An Islamic Psychospiritual Study Copyright © 2018 The International Institute of Islamic Thought, Herndon Botimi i parë në gjuhën shqipe. 2020 BOTUES: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, www.aiitc.net PËRKTHIMI: Astrit Hykaj REDAKTIMI SHKENCOR: Ardian Muhaj KORREKTIMI LETRAR: Oriola Sula FAQOSJA DHE DIZAJNI: Suhejb...

ANËSIA EPISTEMOLOGJIKE NË SHKENCAT FIZIKE DHE SOCIALE – Abdelwahab M. Elmessiri

Abdelwahab M. El-Messiri Anësia epistemologjike në shkencat fizike dhe sociale (botim i shkurtuar) Seria e Librave të Shkurtër INMI Botimi i parë në gjuhën shqipe. 2018 Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC) Titulli origjinal: Epistemological Bias in the Physical and Social Sciences (Abridged edition), The International Institute of Islamic Thought, 2013. ISBN...

SHURA Parimi kuranor i këshillimit, një mjet për rindërtim dhe reformë – Ahmad Al – Raysuni

SHURA Parimi kuranor i këshillimit, një mjet për rindërtim dhe reformë - Ahmad Al - Raysuni Ahmad Al-Raysuni Shura – Parimi kuranor i këshillimit, një mjet për rindërtim dhe reformë Titulli origjinal: Al-Shura: The Qur’anic Principle of Consultation Copyright © 2011 The International Institute of Islamic Thought BOTUES: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit...

DUKE RIMENDUAR GRATË MUSLIMANE DHE MBULESËN – Katherine Bullock

Katherine Bullock Duke rimenduar Gratë Muslimane & Mbulesën: Sfida ndaj Stereotipeve Historike dhe Moderne (botim i shkurtuar) Titulli original: Rethinking Muslim Women and The Veil: Challenging Historical and Modern Stereotypes (Abridged edition), The International Institute of Islamic Thought, 2010 Përkthimi: Festime Mehdiu Botues: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, www.aiitc.net Redaktor: Nexhatin Ibrahimi Redaktor teknik:...

Zhvillimi i kulturës islame gjatë shekullit XX – Dr. Ramiz Zekaj

Autor:           Dr. Ramiz Zekaj Titulli:           Zhvillimi i kulturës islame gjatë shekullit XX Recensent:    AIITC Formati:        B5 Faqe:            202 Botues:         AIITC Studimi me temë "Zhvillimi i kulturës islame te shqiptarët gjatë shekullit XX" përfshin tërë hapësirën...

Ky është profeti Muhamed a.s. – AIITC

Autor:         Instituti shqiptar i mendimit dhe qytetërimit Islam (AIITC) Titulli:         Ky është profeti Muhammed (alejhi selam) Redaktor:    Prof. Dr. Shefik Osmani Recensent:  Mr. Sulejman Osmani Formati:      5.8 x 8.3 Faqe:          95 Botues:       AIITC Botimi:        I parë  Viti:     ...