Ballina Edukim

Edukim

Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja – Shejhul Islam Ahmed ibn Tejmijje

Autor:       Shejhul Islam Ahmed ibn Tejmijje Titulli:       Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja Formati:    A5 Faqe:        124 Botues:     Mburoja.net Urdhërimi për të mirën dhe ndalimi prej të keqes është ajo me të cilën Allahu i dërgoi librat e shpallura, dhe me këtë...

Libri i Dijes – Muhammed el-Uthejmin

Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Libri i Dijes Përktheu:    Dr. Bledar Karaj el-Albani Formati:      8.5 x 11 Faqe:          147 Botues:       Privat Libri qe keni në duar është një version i shkurtuar i librit të dijetarit të madh Muhamed ibën Salih el...

Dëshiroj të jem ai që nuk duhet të jem – Dr. Musli Vërbani

Autor:          Dr. Musli Vërbani Titulli:          Dëshiroj të jem ai që nuk duhet të jem Korrektor:    Burim Bunjaku Formati:       A5 Faqe:           54 Botues:        Privat Viti:             2007 Vendi:          Prishtinë Nuk ka dyshim...

Islami dhe shtyllat e tij – Abdullah Ahmed el-Huvejli

Autor:         Abdullah Ahmed el-Huvejli Titulli:         Islami dhe shtyllat e tij Përktheu:    Jusuf Kastrati Formati:      8.5 x 11 Faqe:          33 Botues:       IslamHouse Islami, imani, mbështetja në Allahun, dhe adhurime të tjera të rëndësishme të zemrës.

Njohje rreth Islamit dhe vlerave të tij – Abdulaziz ibn Baz

Autor:           Abdulaziz ibn Baz Titulli:           Njohje rreth Islamit dhe vlerave të tij Përktheu:      Ylli Rama Recensent:    Shuajb Rexha Redaktor:      Sashenka Jaupi Formati:        A6 Faqe:            26 Botues:         Udha e besimtarëve Viti:       ...

Njohje e përgjithshme me Islamin – Universiteti Islamik i Medinës

Autor:         Universiteti Islamik i Medinës Titulli:         Njohje e përgjithshme me Islamin Përktheu:    Ahmed Kalaja Formati:      A6 Faqe:          22 Botues:       IslamHouse Viti:            2010 ISLAMI: Eshtë dëshmia “La ilahe il-lall-llah, Muhamedun resulull-llah” (Nuk ka të Adhuruar i Cili...

Tema të zgjedhura dhe të nevojshme – Dr. Musli Vërbani

Autor:      Dr. Musli Vërbani Titulli:      Tema të zgjedhura dhe të nevojshme Formati:   B5 Faqe:       204 Botues:    Autori Vendi:      Kaçanik Zoti i Lartmadhëruar, Ademit a.s., njeriut të parë të njerëzimit, pasi ia mësoi emrat e të gjitha çështjeve dhe sendeve, i urdhëroi melaqet për që t’i bien...

Drita e jetës – Dr. Musli Vërbani

Autor:        Dr. Musli Vërbani Titulli:        Drita e jetës Formati:     C6 Faqe:         66 Donator:    Haxhi Fatmiri Botues:      Privat Viti:           2016 Vendi:        Kaçanik Përshkrimi i librit: Një përshkrim i përgjithshëm i Islamit, kushtet e besimit, shtyllat e imanit, një përshkrim...

Doracak me rëndësi për kërkuesit e diturisë – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:                Dr. Hajredin Hoxha Titulli:                Doracak me rëndësi për kërkuesit e diturisë Recensent:         Ajni Sinani Re. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:             8.5 x 11 Faqe:               ...

Mësimi i Fesë Islame për Fëmijë (1) – Lidhja e hoxhallarëve të Shqipërisë

Autor:           Lidhja e hoxhallarëve të Shqipërisë  Titulli:           Mësimi i Fesë Islame për Fëmijë - 1 Përktheu:      A. Zunallari Recensent:    Justinian Topulli Redaktoi:      Entela Hidri Formati:        B5 Faqe:            64 Botues:         Sh.B. Teuhidi Botimi:   ...

Planprogrami i edukimit të fëmijës në bazë të Kuranit Fisnik – Muhamed Ibrahim Selim

Autor:            Muhamed Ibrahim Selim Titulli:            Planprogrami i edukimit të fëmijës në bazë të Kuranit Fisnik Përktheu:       Dr. Musli Vërbani Korrektura:     Burim Bunjaku Formati:         B5 Faqe:             123 Botues:          Privat Për shokët e...

Respektimi i dijetarëve dhe përfitimi nga dija e tyre – Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad

Autor:         Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad Titulli:         Respektimi i dijetarëve dhe përfitimi nga dija e tyre Përktheu:    Lulzim Përçuku Formati:      A6 Faqe:          68 Botues:       Privat Vërtetë dituria sheriatike (fetare) e përftuar nga Libri i Allahut (‘Azze ue Xhel) dhe nga Suneti...

Nektari per vogëlushët – Melaim Shehu

Autor:             Melaim Shehu Titulli:             Nektari per vogëlushët Recensentë:    Miftar Ajdini                        Nexhat Ibrahimi Lektor:            Xhevat Xhoxhaj Formati:          A6 Faqe:             ...

Dituria – Ebu Hamid el Gazali

Autor:         Ebu Hamid el Gazali Titulli:         Dituria Përktheu:    Is-hak Shala                    Abdullah B. Ferizi Lektor:        Artan Sadiku Formati:      A5 Faqe:          297 Viti:            2017 Vendi:         Prishtinë Në...

E ke zbuluar bukurinë e tij të vërtetë? – Dr. Naxhi Ibrahim el-Arfexh

Autor:             Dr. Naxhi Ibrahim el-Arfexh Titulli:             E ke zbuluar bukurinë e tij të vërtetë? Përktheu:        Dr. Sedat Islami Redaktor:        Almedin Ejupi R. gjuhësor:    Jeton Koqinaj Formati:          A5 Faqe:             ...

Ta mësojmë Islamin – Muhammed Ali Fet’hullah

Autor:             Muhammed Ali Fet'hullah Titulli:             Ta mësojmë Islamin Përktheu:        Irfan Salihu R. gjuhësor:    Arian Koçi Formati:          8.5 x 11 Faqe:              119 Botues:           Komiteti i bashkuar Saudit Viti:   ...

Manual i Islamit – Mburoja.net

Autor:       Mburoja.net Titulli:       Manual i Islamit Formati:    B5 Faqe:        89 Botues:     Mburoja.net Ky është një cikël edukativ lidhur me fenë tënde, Islamin, nëpërmjet të cilit do të mësosh më të rëndësishmen me të cilën të obligoi Krijuesi yt madhështor, Allahu. Gjithashtu, do të njihesh me...

Zgjimi Islam në Andaluzinë e sotme – Dr. Ali el Mansur el Kitani

Autor:         Dr. Ali el Mansur el Kitani Titulli:         Zgjimi Islam në Andaluzinë e sotme Përktheu:    Muhamed Jusufi                    Fitim Flugaj Recensent:  Ajni Sinani Formati:      A5 Faqe:          202 Botues:       Zëri ynë Viti:     ...

Të tjerët për Islamin – Ajni Sinani

Autor:             Ajni Sinani Titulli:             Të tjerët për Islamin Recensent:      Nexhat S. Ibrahimi                        Muhammed Jusufi R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Korrektor:       Agim Abazi Formati:          8.5 x 11 Faqe: ...

E pranova Islamin por ç’të bëj më tej – Dr. Laurence Brown

Autor:       Dr. Laurence Brown Titulli:       E pranova Islamin por ç'të bëj më tej Formati:    8.5 x 11 Faqe:        55 Botues:     Privat Viti:          2008 Vendi:       Tiranë Muslimanët vënë re shpesh, se të kthyerit në fenë islame, kalojnë përmes disa fazave të rritjes...

Detyrat e muajit të ramazanit – Hafidh ibn Rexheb Hanbeliu

Autor:         Hafidh ibn Rexheb el-Hanbelij Titulli:         Detyrat e muajit të ramazanit Përktheu:    Blerim Krasniqi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          28 Allahu i Madhërishëm thotë: “Përveç agjërimit, i cili është për Mua dhe Unë e shpërblej për të; sepse vërtet ai ka...

Cilësitë e gruas së mirë – Dr. Abdurrezak ibn Abdulmuhsin el-Bedr

Autor:        Dr. Abdurrezak ibn Abdulmuhsin el-Bedr Titulli:        Cilësitë e gruas së mirë Përgatiti:    Bekim Gashi Formati:     A5 Faqe:         38 Botues:      Privat Qëllimi i këtij punimi me këtë titull: “Cilësitë e gruas së drejtë”, nuk i dedikohet vetëm femrës së re, e cila...

Këshilltari fisnik për djem dhe vajza – Muhamet Sajim

Autor:         Muhamet Sajim Titulli:         Këshilltari fisnik për djem dhe vajza Përktheu:    Dr. Musli Vërbani Formati:      B5 Faqe:          62 Botues:       Privat Vendi:         Kaçanik O biri im! Kur të prezantosh në kuvend, jep selam, ulu dhe mos shpejto në të folur...

Pengesat në rrugë – Abdulmelik el-Kasim

Autor:             Abdulmelik el-Kasim Titulli:             Pengesat në rrugë Përktheu:        Driton Maxhuni Recensent:      Bahri Curri R. gjuhësor:    Avni Avdiu Formati:          A5 Faqe:              60 Botues:           Sh.B. Fjala e bukur Viti: ...

Pozita e gruas në Islam – Dr. Abdurrahman Shiha

Autor:           Dr. Abdurrahman Shiha Titulli:           Pozita e gruas në Islam Përktheu:      EIRC & Arben Ahmetaj Recensent:    Mr. Rasim Haxha Formati:        A5 Faqe:            136 Botues:         IslamLand.com Eshtë gabim shumë i madh që t’i atribouhet Islamit...

Ndalesa e goditjes së grave – Ahmed el-Emir & Cakora Vivian

Autor:         Ahmed el-Emir & Cakora Vivian Titulli:         Ndalesa e goditjes së grave Përktheu:    EIRC & Enis Arifi Formati:      B6 Faqe:          51 Botues:       IslamHouse Viti:            2014 Këtë libër e kam shkruar si përgjigje ndaj sulmeve të individëve...

Thirrja dhe thirrësi – Ebu Hasen Nedeviu

Autor:                       Ebu Hasen Nedeviu Titulli:                       Thirrja dhe thirrësi Përktheu:                  Dr. Sedat Islami Recensent:                Almedin Ejupi Redaktor gjuhësor:   ...

A nuk është koha që të bëhesh musliman? – Dr. Abdurrahman Shiha

Autor:           Dr. Abdurrahman Shiha Titulli:           A nuk është koha që të bëhesh musliman? Përktheu:      Arben Ahmetaj Recensent:    Llokman Hoxha Lektor:          Agim Abazi Formati:        A5 Faqe:            42 Botues:         EIRC (Europian Islamic...

Pretendimi i rregullimit – Abdulkerim ibn Salih el-Humejd

Autor:         Abdulkerim ibn Salih el-Humejd Titulli:         Pretendimi i rregullimit Përktheu:    Abdurrahim Balla Formati:      A6 Faqe:          49 Botues:       Teuhidi.net Nё njё transmetim tё hadithit thuhet: “Tuba (pemë në Xhenet) ёshtё pёr tё huajt. I thanё: Kush janë tё huajt o i...

Të jetosh dhe të vdesësh në islam – Abdulkadir Al-Murabit

Autor:           Abdulkadir Al-Murabit Titulli:           Të jetosh dhe të vdesësh në islam Përktheu:      Edvin Cami Recensent:    Ervin Hatibi Formati:        A6 Faqe:            30 Botues:         Projekti Islamik i Mirësisë Viti:              1999 Vendi: ...

40 këshilla për përmirësimin e gjendjes familjare – Muhammed Salih el-Munexhid

Autor:         Muhammed Salih el-Munexhid Titulli:         40 këshilla për përmirësimin e gjendjes familjare Përktheu:    Botues Privat Formati:      A5 Faqe:          65 Botues:       Botues Privat Allahu xhel-le shanuhu thotë: “Allahu ua ka bërë shtëpiat e juaja vendbanim.” Ibni Kethiri rahimehull-llah, gjatë shpjegimit të këtij ajeti...

Mësime të zgjedhura për Ramazanin – Ibrahim Ibn Muhamed el Hukajl

Autor:           Ibrahim Ibn Muhamed el Hukajl Titulli:           Mësime të zgjedhura për Ramazanin Përktheu:      Arjan Haskasa                      Sali Bardhoshi Recensent:    Ismail Bardhoshi R. gjuhësor:  Ilir Haxhiaj Formati:        8.5 x 11 Faqe:       ...

Përmbledhje tregimesh – Grup autorësh

Autor:           Grup autorësh Titulli:           Përmbledhje tregimesh Përktheu:      Irfan Salihu Recensent:    Komisioni pranë Komitetit të bashkuar saudit Lektor:          Arian Koçi Formati:        B5 Faqe:            146 Botues:         IslamHouse          ...

Kurani dhe hadithi nxisin per dituri – Mumin Shehu

Autor:              Mumin Shehu Titulli:              Kurani dhe hadithi nxisin per dituri Recensent:       Dr. Musli Vërbani R. gjuhësor:     Pr. Mustafë Krivenjeva                        Pr. Daut Shehu Formati:         ...

Kopshti i të mençurve – Ebu Hatim Muhamed Ibn Hibban el-Busti

Autor:         Ebu Hatim Muhamed Ibn Hibban el-Busti Titulli:         Kopshti i të mençurve Përktheu:    Bekim Gashi                    Valdet Gashi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          85 Botues:       Privat Vendi:         Gjakovë Një nga librat...

Karta e të drejtave të gruas dhe detyrat e saj – Ibrahim en-Nasir

Autor:         Ibrahim en-Nasir Titulli:         Karta e të drejtave të gruas dhe detyrat e saj Përktheu:    Bledar Haxhiu Formati:      A5 Faqe:          50 Botues:       IslamHouse Viti:            2010  Ky dokument është përgatitur për të sqaruar qëndrimin e sheriatit...

Arka Luftarake – Ahmet Deedat

Autor:         Ahmet Deedat Titulli:         Arka Luftarake Përktheu:    Astrit Ibrahimi Formati:      A5 Faqe:          52 Botues:       Privat Nëse jeni serioz që të bëni Da`ve dhe takime me Krishterë të cilët përpiqen që t`i shndërrojnë Mulimanët në të Krishterë, atëherë fito një kopje...

Dija, përkufizimi i saj, vlera dhe gjykimi për të – Muhammed el-Uthejmin

Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Dija, përkufizimi i saj, vlera dhe .. Përktheu:    Bledar Albani Formati:      8.5 x 11 Faqe:          11 Botues:       Selefi.org Në kuptimin gjuhësor, dija është e kundërta e injorancës. Përkufizimi i saj mund të ishte kështu: “Perceptimi i...

Të përfitojmë nga begatitë e muajit te Ramazanit – Udha e besimtarëve

Autor:       Udha e besimtarëve Titulli:       Të përfitojmë nga begatitë e muajit te Ramazanit Formati:    A5 Faqe:        40 Botues:     Udha e besimtarëve Vendi:       Tiranë, Shqipëri Në muajin e Ramazanit ka zbritur Kur'ani famëmadh. Në këtë muaj hapen dyert e xhennetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe...

Mësime nga Muaji i Ramazanit – Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad

Autor:         Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad Titulli:         Mësime nga Muaji i Ramazanit Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          14 Botues:       Selefi.org Viti:            2010 Vendi:         Mekë Sikurse Allahu i ka ngritur disa njerëz mbi...

Struktura familjare në Islam – Dr. Hamude Abdulati

Autor:             Dr. Hamude Abdulati Titulli:             Struktura familjare në Islam Përktheu:        Urim R. Poshka Recensent:      H. Sherif Ahmeti R. gjuhësor:    Dr. Zihni Osmani Formati:          B5 Faqe:              348 Botues:       ...

Triumfi i së vërtetës – Rahmetullah el-Hindi

Autor:         Rahmetullah el-Hindi Titulli:         Triumfi i së vërtetës Përktheu:    Osman Abazi Formati:      A5 Faqe:          151 Botues:       Logos-A Viti:            25.12.1992 Vendi:         Shkup, Maqedoni Veriore “O ithtarë të Librit (të Teuratit dhe Inxhilit), ejani (të bashkohemi)...

Ramazani pa mileniume – Dr. Ismail Bardhi

Autor:       Dr. Ismail Bardhi Titulli:       Ramazani pa mileniume Formati:    A6 Faqe:        47 Botues:     Logos-A Edhe pse është e vërtetë që Zoti e ka vulosur fenë ashtu siç është ajo në esencën e vet fillestare dhe përfundimtare, kur askush nuk ka ekzistuar që ta dëgjojë, ta...

Filozofia e agjërimit dhe rregullat e tij – Mustafa Sibai

Autor:        Mustafa Sibai Titulli:        Filozofia e agjërimit dhe rregullat e tij Formati:     A5 Faqe:         103 Botues:      Logos-A Viti:           1994 Vendi:        Shkup, Maqedoni Veriore Muaji i Ramazanit është një nga periudhat më të rëndësishme prej periudhave të mirësisë...

Muslimanja e se nesermes – Dr. Jusuf Kardavi

Autor:         Dr. Jusuf Kardavi Titulli:         Muslimanja e se nesermes Përktheu:    Bajram (Benjamin) Idrizi Formati:      A5 Faqe:          30 Botues:       Botim Privat  Pra, muslimanja për të patur lumturi dhe prosperitet në jetë si dhe për ta gjetur vendin dhe rolin e saj...

Roli i studentëve muslimanë në rindërtimin e botës islame – Mevdudi

Autor:       Mevdudi Titulli:       Roli i studentëve muslimanë në rindërtimin e botës islame Formati:    A5 Faqe:        21 Botues:     Logos-A Para se ta filloj ligjërimin përkatës, më lejoni që ta shpreh lumturinë time me faktin se, falë Mëshirës së All-llahut, nëpër kolegjet dhe nëpër universitetet e shteteve...

Ilmihal – Fejzullah Haxhibajriq

Autor:       Fejzullah Haxhibajriq Titulli:       Ilmihal Formati:    A5 Faqe:        75 Botues:     Logos-A Viti:          1988 (Botimi i parë) Ç’ËSHTË ISLAMI Islami është feja të cilën All-llahu ia shpalli tërë njerëzimit nëpërmjet Të Dërguarit të vet, Muhammedit (a.s.). Islam do të thotë përkushtim ndaj All-llahut. Ky...

Jeta familjare ne islam – Hurshid Ahmed

Autor:         Hurshid Ahmed Titulli:         Jeta familjare ne islam Përktheu:    Mehmet Halimi Formati:      A5 Faqe:          46 Botues:       Logos-A Libërthi i Ahmed Hurshidit: JETA FAMILJARE NË ISLAM, i ndarë në katër kapituj: I. Qasja e Islamit nda jetës - themelet, II. Familja në...

Thënje për Muhammedin a.s. – Tolstoi

Autor:        Tolstoi Titulli:        Thënje për Muhammedin a.s. Përktheu:   Behxhet Jashari Formati:     8.5 x 11 Faqe:         57 Botues:      Dielli.net “Muhammedi asnjëherë nuk u pajtua me botëkuptimet krishtere. Për te njeriu nuk ka mundur të jetë Zot, e as vet nuk u barazua me Allahun....

Shprehi dhuntitë e Zotit tënd – Didmar Faja

Autor:         Didmar Faja Titulli:         Shprehi dhuntitë e Zotit tënd Redaktor:    Zija Vukaj Lektor:        Albri Brahusha Dizajn:        Bledar Xama Formati:      5.2 x 8.5 Faqe:          190 Botues:       Progresi Viti:            2012 Vendi:       ...