BallinaAutorësia

Autorësia

Kandila Ramazani – Ibrahim Sekrani

Autor:        Ibrahim Sekrani Titulli:        Kandila Ramazani Përktheu:   Ledion Pupuleku Formati:     A5 Faqe:         65 Botues:      @Ibrahim.Sekrani (facebook) Viti:           2024 Vendi:        Prishtinë Tek fal namazin e sabahut gjatë Ramazanit vëren disa besimtarë që marrin të lexojnë Librin e Allahut për aq kohë sa...

Dhjetë rregulla për qëndrueshmëri në fe – Abdurrezak El Bedër

Titulli:          10 rregulla të qëndrueshmërisë në fe Autor:          Abdurrezak El Bedër Përktheu:     Petrit Përçuku Botimi:         I parë Botuesi:       Privat Viti:             2020 Ky libërth trajton qëndrueshmërinë (el istikameh) në rrugën e fesë, temë kjo e një rëndësie...

Nevoja jonë për kërkimfalje nga Allahu – Nasir bin Hamad El-Fehdi

Titulli:             Nevoja jonë për kërkimfalje nga Allahu Autor:             Nasir bin Hamad El-Fehd Përktheu:       Abdullah Arnauti Botimi:           I parë Përgatitja:     Enter-Design Viti:                Tiranë 2021 Falënderimi i takon Allahut, mëshira dhe paqja e...

RAPSODI RAMAZANI – Festë e përditshme me poezi, lutje dhe përzgjedhje të vargjeve Kuranore nga Linda ‘’Ilham’’ Barto

Titulli origjinal: Ramadan Rhapsody - A daily celebration Autor: Linda ‘’Ilham’’ Barto Botuesi në origjinal: Amana Publication Përktheu në gjuhën shqipe: Laureta Rexha Boton: Literaturaislame.com Faqe: 110   I dizajnuar që të nxisë përjetimin e Ramazanit, ky libër simpatik është festim i përditshëm i muajit të agjërimit tek Muslimanët. Rapsodi Ramazani është një përzierje e këndshme e...

PËRSHËNDETJA LAMTUMIRËSE E RAMAZANIT! – Ibn Rexheb el-Hanbeli

Titulli: Përshëndetja lamtumirëse e Ramazanit! Autor: Ibn Rexheb el-Hanbeli Solli në gjuhën shqipe: Hekuran Helshani Boton: Literaturaislame.com Faqe: 52

Udhëzues i ramazanit për muslimanin e ri dhe atë që agjëron për herë të parë

Titulli origjinal:"New muslim Ramadan Guide" Autor: Komiteti i Thirrjes Elektronike - komitet avokues dhe arsimor i lidhur me Shoqatën Bamirëse Al-Najat, Kuvajt Solli në gjuhën shqipe: Hekuran Helshani Boton: Literaturaislame.com Faqe: 59 Formati: A4 - Horizontal, botim me ilustrime   Çfarë është agjërimi? Fillimi dhe fundi i Ramazanit Si të përgatitemi për Ramazan? Ramazani im i parë Mirë se vjen...

UDHËZUESI PËRGATITOR I RAMAZANIT PËR NJERËZIT QË JANË SHUMË TË ZËNË

Titulli origjinal: Ramadan Prep Guide for Busy People Autor: Siraxh Muhamed Solli në gjuhën shqipe: Literaturaislame.com HYRJE Unë jam shumë i dhënë pas mesazheve lartësuese, mesazheve që na frymëzojnë për të bërë përpjekjet më të mira gjatë muajit të Ramazanit në adhurimin e Allahut subhānehu ue teala (i lavdëruar dhe i lartësuar qoftë...

30 Këshilla për një ramazan produktiv dhe pa gabime

Dëshironi të keni një Ramazan pa gabime e faje? Një Ramazan ku nuk shëndosheni nga ngrënia e tepërt në iftare, ku nuk i humbisni syfyret që të mos jeni të lodhur të nesërmen në punë. Një Ramazan ku ju e përfundoni leximin e Kuranit gjatë muajit, ku i falni...

Planifikuesi i përditshëm i Ramazanit – qoftë ky Ramazani ynë më i mirë

Planifikuesi i përditshëm i Ramazanit ju mundëson të mbani gjurmët e rutinës, zakoneve dhe qëllimeve tuaja të përditshme të Ramazanit. Ky planifikues vije si një bllok shënimesh gjithëpërfshirëse por shumë i lehtë për t'u përdorur. Ai përfshin përcjelljen e Namazeve, lutjeve, leximit të Kur’anit, leximit të kuptimeve, dhikreve, bamirësive dhe...

Ramazani, një vështrim në të gjitha dimensionet e tij – Antologji dhe ese mbi agjërimin dhe Ramazanin

Titulli: Ramazani, një vështrim në të gjitha dimensionet e tij - Ese mbi agjërimin dhe Ramazanin Autor: Grup autorësh Hafidh Ibn Rexheb Hanbeli Imam Ibën Kethir Shejh Muhammed Nasirud-din Albani Salih bin Fevzan Fevzani Nasir El-Ahmed Abdul-Aziz Raxhihi Imadudin Kenani Muhammed bin Ibrahim Elmukajed Selman bin Fahd el-Audah Dr. Abdul-Kerim Bekar, Falih ibën Muhamed ibën Falih Es-Sugaj-jir. Xhasim Mutava Dr. Omer Suud El-Id Ibrahim...

30 ditë aktivitete me fëmijë për muajin Ramazan

30 ditë aktivitete me fëmijë për muajin Ramazan Përgatiti: Ummu Muhamed Breznica Faqe: 21 Formati: A4 Botuar nga: Udhëzimi dhe Fëmijamusliman.com

Ndejat e muajit Ramazan – Muhamed bin Salih el Uthejmin

NDEJAT E MUAJIT RAMAZAN Bazuar mbi librin “Mexhalis shehr Ramadan” të shejkh Uthejmin rahimehullah Ligjëroi: Hoxhë Lulzim Perçuku Titulli në shqip: Ndejat e muajit Ramazan Autori: Shejkh Muhamed bin Salih el Uthejmin Ligjëroi: Hoxhë Lulzim Perçuku Transkriptoi: Albiona Olluri Faqosja dhe kopertina: Agron Hyseni Përmbajtja: Vlera e muajit Ramazan ........................................................ 3 Vlera e agjërimit ...................................................................13 Gjykimi për agjërimin e Ramazanit......................................23 Gjykimi...

Libri i Agjërimit – Salih ibn Feuzan el Feuzan

Titulli: Libri i Agjërimit Autor: Salih ibn Feuzan el Feuzan Solli në shqip: Ebu Suada Idriz Manushi Faqe: 38 Formati: A5 Përmbajtja Detyrimi i kryerjes se ramazanit dhe koha e tij 4 Detyrimi i agjërimit 7 Fillimi i muajit të Ramazanit. 8 Kush e ka detyrim agjërimin? 10 Fillimi dhe mbarimi i ditës së agjërimit 13 Gjërat që e prishin...

Namazi i natës (teravitë) në Ramazan – Imam Albani

Parathënie E tërë lavdia dhe falënderimi qoftë për Allahun e Lartësuar. Paqja dhe mëshira qofshin mbi të Dërguarin e Tij, familjen, shokët dhe mbi ata që e pasojnë dhe e përkrahin sunnetin e tij. Ky është botimi i dytë i librit tim “Namazi i natës në Ramazan” që e paraqes para...

Gjendja e Selefit në muajin e Ramazanit

Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut, të Madhit dhe Fuqiplotit, i Cili e bekoi muajin e Ramazanit nga muajt tjerë si dhe paqja e mëshira e Allahut qoftë mbi të Dërguarin e Tij Muhammedin alejhis selam, familjen e tij, shokët e tij si dhe mbi të gjithë...

Planifikuesi i Ramazanit 2023 – Ardhmëria

Një muaj i begatë po afrohet e përgatitjet para se të mbërrijë na ndihmojnë të jemi sa më efektiv e të organizuar gjatë tij. Për këtë arsye kemi përgatitur materiale të nevojshme për këto përgatitje. Shkarkoni kopjen tuaj falas të planifikuesit të Ramazanit, printojeni dhe planifikoni kohën e aktivitetet përgjatë...

Largimi i dyshimeve (Keshfush-Shubuhat) – Muhamed ibn Abdulvehab

Autor:      Muhamed ibn Abdulvehab Titulli:      Keshf esh-Shubuhat (Largimi i dyshimeve) Formati:   A4 Faqe:       31 "Keshf esh-shubuhat" ose "Heqja e dyshimeve" është libër i shkruar nga sheikh ul-Islam Muhamed ibn Abdul-Wahab. Ky libër sqaron disa prej pretendimeve dhe justifikimeve më kryesore që idhujtarët mundohen të ngrenë rreth çështjeve...

Historitë e Pejgamberëve – Abdurrahman Es Seadi

Autor:         Abdurrahman Es-Seadi Titulli:         Historitë e Pejgamberëve Përkthyes:   Fatjon Isufi Lektor:        Qani Sulku Botues:       Udha e besimtarëve Botimi:        I parë Formati:      A5 Faqe:          220 Vendi:         Tiranë, 2019. Të flasësh për historitë e Pejgamberëve dhe ngjarjet...

PLANIFIKIMI STRATEGJIK DHE ZBATIMI PËR SHOQATAT ISLAME – RAFIK ISSA BEEKUN

PLANIFIKIMI STRATEGJIK DHE ZBATIMI PËR SHOQATAT ISLAME - RAFIK ISSA BEEKUN PËRKTHYER NGA GJUHA ANGLEZE: Astrit Hykaj BOTUES:  Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam Titulli origjinal: Strategic Planning and Implementation for Islamic Organizations - Rafik Issa Beekun Faqe: 220 Përmbajtja Thënie të vyera Parathënie Shënim për lexuesin Kreu I / Çfarë është drejtimi strategjik? Kreu II /...

GJUHA E MREKULLUESHME E KURANIT – Dëshmi e origjinës hyjnore – Bassam Saeh

GJUHA E MREKULLUESHME E KURANIT - Dëshmi e origjinës hyjnore - Bassam Saeh Përkthimi nga gjuha angleze: Roald Hysa, Armanda Hysa BOTUES: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam Titulli origjinal: The Miraculous Language of the Qur’an: Evidence of Divine Origin Faqe: 110 Përmbajtja Dy fjalë Parathënie / Pagabueshmëria e Kuranit Gjuha e mrekullueshme e Kuranit...

Iftaʽja dhe Fetvaja: Në botën myslimane dhe në Perëndim – Zulfikar Ali Shah

Iftaʽja dhe Fetvaja: Në botën myslimane dhe në Perëndim -  Zulfikar Ali Shah PËRKTHIMI NGA GJUHA ANGLEZE: Ardian Muhaj TITULLI ORIGJINAL: Iftā’ and Fatwa in the Muslim World and the West Zulfiqar Ali Shah BOTUES: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam Faqe: 290 Përmbajtja Rreth kontribuuesve Hyrje Sfidat tekstuale ndaj dënimit me vdekje për felëshimin në...

DITURIA ISLAME 363

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 363 • VITI 34 • SHKURT 2021 • XHUMADEL-UHRA / REXHEB 1442 • Urimi i Myftiut Tërnava 2 Editoriali 4 Fjalimi i Myftiu Tërnava, me rastin e përurimit të IHSI-së 5 Fjala e drejtorit të IHSI-së, Sabri ef. Bajgora 7 Sabri Bajgora Komentimi i kaptinës Es-Sexhde –...

DITURIA ISLAME 362

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 362 • VITI 34 • JANAR 2021 • XHUMADEL-ULA / XHUMADEL-UHRA 1442 • Kur iluzioni dhe imazhi zëvendësojnë të vërtetën 4 Sabri Bajgora Komentimi i kaptinës Es-Sexhde – (6) 5 Dr. Ajni Sinani Përhapja e medhhebit hanefi në Ballkan (2) 8 Prof. dr. Mehmet Görmez Të jetuarit me...

DITURIA ISLAME 361

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 361 • VITI 34 • DHJETOR 2020 • REBIUL-AHIR / XHUMADEL-ULA 1442 • Editorial: T’i nxisim njerëzit të mendojnë më thellë për Islamin 4 Sabri Bajgora Komentimi i kaptinës Es-Sexhde – (5) 5 Dr. Ajni Sinani Përhapja e medhhebit hanefi në Ballkan (1) 9 Dr. Ilmije Kuqi Rregullat...

DITURIA ISLAME 360

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 360 • VITI 34 • NËNTOR 2020 • REBIUL-EVVEL/ REBIUL-AHIR 1442 • Urimi i Myftiut Tërnava për Festën e 28 Nëntorit 2 Editorial: Pranimi i Islamit 4 Sabri Bajgora Komentimi i kaptinës Es-Sexhde – (4) 5 Dr. Ilmije Kuqi Madhështia e mimberit të xhumasë 8 Mr. Fitim Gërguri Kushtet...

DITURIA ISLAME 359

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 359 • VITI 34 • TETOR 2020 • REBIUL-EVVEL 1442 • Editoriali 4 Sabri Bajgora Komentimi i kaptinës Es-Sexhde – (3) 5 Dr. Azmir Jusufi Muhamedi a.s., mëshirë për të gjitha botët 9 Mr. Isa Lushaku “Errësira” e shpellës Hira që shndriti Perëndimin 12 Artan Musliu Në ditëlindjen tënde! 14 PhD...

DITURIA ISLAME 358

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 358 • VITI 34 • SHTATOR 2020 • SAFER 1442 • Editorial: 4 Sabri Bajgora Komentimi i kaptinës “Es-Sexhde” – (2) 5 Dr. Bahri Hoxha Aspekte epistemologjike te Ehli Suneti 7 Driton Arifi Të vdekurit nga sëmundjet pandemike dhe trajtimi i tyre sipas sheriatit islam 11 Dr. Ejup Haziri Trajtesë...

DITURIA ISLAME 357

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 357 • VITI 34 • GUSHT 2020 • MUHAREM 1442 • Urimi i Myftiut të Kosovës Naim ef. Tërnava me rastin e Viti të Ri hixhri 1442 2 Editorial 4 Sabri Bajgora Komentimi i kaptinës “Es-Sexhde”- (1) 5 Shejh Muhamed El-Gazali Ma vërtetuat mendimi tim që kisha...

DITURIA ISLAME 356

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 356 • VITI 34 • KORRIK 2020 • DHUL HIXH-XHE 1441 • Sabri Bajgora Komentimi i sures “Llukman”– (10) 10 Muhamed B. Sytari: Nga vlera, urtësia dhe mirësia e Haxhit 14 Mr. Driton Arifi Haxhi dhe mesazhet e tij hyjnore në luftën kundër diskriminit racor dhe...

DITURIA ISLAME 355

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 355 • VITI 34 • QERSHOR 2020 • DHUL KA'DE 1441 • Editorial 4 Për Haxhi Mustafën do të ruaj kujtimet më të mira 5 Sabri Bajgora Komentimi i sures Llukman – (9) 7 Dr. Ajni Sinani Kurani fisnik, margaritari i librave hyjnorë 10 Ali Mevlud El-Talbi Një udhëtim...

DITURIA ISLAME 354

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 354 • VITI 33 • MAJ 2020 • RAMAZAN-SHEVVAL 1441 • Editorial 4 • Sabri Bajgora Komentimi i sures Llukman – (8) 7 • Dr. Ajni Sinani Islami – akide dhe sheriat 10 • Prof. dr. Hajredin Hoxha Lidershipi: rëndësia dhe modelet e tij sipas Kuranit fisnik 13 •...

DITURIA ISLAME 352/353

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 352/353 • VITI 33 • MARS-PRILL 2020 • SHA'BAN-RAMAZAN 1441 • Editoriali 4 Muaji i Ramazanit na afron rreth sofrës së tij 5 • Sabri Bajgora Komentimi i sures Llukman – (7) 6 • Resul Rexhepi Agjërimi i muajit Ramazan 9 • Dr. Ajni Sinani Ramazani - Muaji i...

DITURIA ISLAME 351

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 351• VITI 33 • SHKURT 2020 • XHUMADEL-UHRA / REXHEB 1441   Editorial 4 Karta e Mekës duhet të na shërbejë si busull orientimi 5 Shpirti i bardhë i dëshmorit të Kosovës, Abedin, është i gjallë 7 Duhet ta mbajmë besën e dhënë Krijuesit të Gjithësisë, dhe besën...

DITURIA ISLAME 350

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 350• VITI 33 • JANAR 2020 • XHUMADEL-ULA / XHUMADEL-UHRA 1441 • Sabri Bajgora Komentimi i sures Llukman – (5) 9 Nexhat Ibrahimi Halifati pas abasitëve - qëndrimi shiit ndaj halifatit 13 Dr. Ajni Sinani Muhamedi a.s. i Dërguari i Allahut 16 Shejh Muhamed Esh Sharavi Mbështetja te Zoti...

DITURIA ISLAME 349

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 349• VITI 33 • DHJETOR 2019 • REBIUL-AHIR / XHUMADEL-ULA 1441 Sabri Bajgora Komentimi i sures Llukman – (4) 7 Nexhat Ibrahimi Muhamedi a.s., shtetari i parë mysliman 11 Dr. Ajni Sinani Pema e ndaluar 14 Dr. Ilmije Kuqi Kurani është shpirti i Umetit Islam 16 Azmir Jusufi ( PhDc) Nga...

DITURIA ISLAME 348

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 348• VITI 33 • NËNTOR 2019 • REBIUL-EVVEL / REBIUL-AHIR 1441 •   Urimi i Myftiut për Mevludin e Pejgamberit a.s. 2 Editorial 4 Tradita e leximit dhe e mësimit të Kuranit në vendet tona është shekullore 5 Sabri Bajgora Komentimi i sures Llukman – (3) 7 Nexhat Ibrahimi Halifi...

DITURIA ISLAME 347

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 347• VITI 33 • TETOR 2019 • SAFER / REBIUL-EVVEL 1441 • Editoriali 4 Sabri Bajgora Komentimi i kaptinës “Llukman” - (2) 5 Nexhat Ibrahimi Emrat me origjinë arabe në Spanjë 9 Dr. Ajni Sinani I Dashuri ynë, Muhamedi a.s. 11 Dr. Ejup Haziri Çështja e përshëndetjes me dorë pas...

DITURIA ISLAME 346

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 346• VITI 33 • SHTATOR 2019 • MUHARREM 1441 •   Mesazh me rastin e fillimit të fushatës zgjedhore 2 Editorial 4 • Sabri Bajgora Komentimi i kaptinës “Llukman” 5 • Nexhat Ibrahimi Vendi i poezisë në mësimin islam 8 • Dr. Ejup Haziri Ngritja e duarve dhe lutjet (amini)...

DITURIA ISLAME 344-345

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 344-345• VITI 33 • KORRIK/GUSHT 2019 • DHUL-KA'DE/ DHUL-HIXHXHE 1440 • Urimi i Myftiut Tërnava për fillimin e vitit të ri shkollor 2 Editorial 4 • Sabri Bajgora Komentimi i kaptinës – “El-Mearixh” – (6) 5 • Nexhat Ibrahimi Mësimi gjithëjetësor i myslimanit 9 • Dr. Ejup Haziri Dhikri...

DITURIA ISLAME 343

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 343 • VITI 32 • QERSHOR 2019 • RAMAZAN 1440 • 4 Deklaratë 4 Editorial 5 Të dhunuarat e luftës nuk mund të ngarkohen me mëkat as në këtë botë e as në botën tjetër 8 Komentimi i kaptinës “El-Mearixh”- (5) 12 Synimi i fesë së...

DITURIA ISLAME 342

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 342 • VITI 32 • MAJ 2019 • RAMAZAN 1440 • 2 Urimi i festës së Fitër Bajramit 4 Të vazhdojmë në frymën e Ramazanit 5 Hytbeja e Fitër-Bajramit -2019 8 Komentimi i kaptinës “El-Mearixh”- (4) 11 Reflektime kuranore (2) 11 Argumentet e horizonteve qiellore 13 Gjuha e...

DITURIA ISLAME 341

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 341 • VITI 32 • PRILL 2019 • SHAB'AN 1440 • 4 Editoriali 5 Ilmihali - simbol i arsimimit tonë islam 7 Drejt unifikimit jo vetëm të literaturës islame në gjuhën shqipe 8 Komentimi i kaptinës “El-Mearixh”- (2) 11 New Age, sfidë e panjohur e epokës...

DITURIA ISLAME 340

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 340 • VITI 32 • MARS 2019 • REXHEB 1440 • 4 Editorial 5 Komentimi i kaptinës “El-Mearixh”- (2) 9 Shënim mbi “Fjalorin Enciklopedik të Kosovës” (2) 12 Forma e salavateve dhe përzgjedhja e duave 15 Një vepër emblematike e fikhut hanefi (Halebi Kebir dhe Halebi...

DITURIA ISLAME 339

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 339 • VITI 32 • SHKURT 2019 • XHUMADEL-UHRA 1440 • 2 Urimi me rastin e Pavarësisë së Republikës së Kosovës 4 Kolonizimi i Kosovës me serbë e malazezë 5 Një vepër kapitale nga fusha e hadithit 7 Komentimi i kaptinës “El-Mearixh” 11 Shënim mbi “Fjalorin...

DITURIA ISLAME 338

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 338 • VITI 32 • JANAR 2019 • XHUMADEL-ULA 1440 • 4 S’ka imponim në fe 5 Komentimi i kaptinës “El-Hashr” – (8) 10 Fotografia e përgjithshme dhe mjerimi moral 14 Ngritja e gishtit tregues gjatë teshehudit (1) 17 Besimi në botën e ahiretit si motiv...

DITURIA ISLAME 337

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 337 • VITI 32 • DHJETOR 2018 • REBIUL AHIR 1440 • ÇMIMI 1 €   2 Urimi i Myftiut Tërnava për Ushtrinë e Kosovës nga Qabeja e bekuar 2 Editorial 5 Fjala e Myftiut Tërnava në konferencën islame globale “Uniteti Islam – Rreziqet e...

DITURIA ISLAME 336

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 336 • VITI 32 • NËNTOR 2018 • SEFER - REBIUL EVVEL 1440 • 2 Ky është Muhamedi a.s., i thjeshti, modesti… 4 Të përfitojmë nga butësia e Muhamedit a.s. 5 Fjala e Myftiu të Kosovës në manifestimin “Pejgamberi a.s. dhe rinia” 7 Fjala e...

DITURIA ISLAME 335

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 335 • VITI 32 • TETOR 2018 • MUHARREM 1440 • ÇMIMI 1 € 2 Ju jeni dritë e këtij populli 4 Fyerja nuk është liri e shprehjes 5 Fjala e Myftiut të Kosovës para trupit zgjedhor të BIK-ut pas marrjes së mandatit të...

DITURIA ISLAME 333-334

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 333-334 • VITI 32 • GUSHT-SHTATOR 2018 • DHUL-KA’DE / DHUL-HIXHXHE 1439 4 Editorial 5 Shenjtëria e njeriut sipas mësimeve të Hutbes Lamtumirëse 7 Njerëzorja dhe sakrifica në festën e Kurbanit* 11 Komentimi i kaptinës “El-Hashr” – (4) 16 Xhemaludin Afganiu 20 Obligimet e prindërve ndaj fëmijëve 22...

DITURIA ISLAME 332

DITURIA ISLAME REVISTË MUJORE FETARE, SHKENCORE E KULTURORE NUMËR 332 • VITI 32 • KORRIK 2018 • SHEVAL 1439 • 4 Editoriali 5 Komentimi i kaptinës El-Hashr – (3) 9 Religjioni dhe intelektualiteti 13 Shpërblimi në bazë të llojit të veprimit (2) 15 Takvaja–Devotshmëria (2) 17 Butësia në jetën e Muhamedit a.s 20 Pranvera të kujton Ringjalljen! 22...