BallinaHistori

Histori

CIVILIZIMI ISLAM RËNIA DHE RIPËRTËRITJA E TIJ – Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman

CIVILIZIMI ISLAM RËNIA DHE RIPËRTËRITJA E TIJ - Rrënjët kulturore dhe edukative - Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman PËRKTHEU NGA ARABISHTJA: Naser Ramadani TITULLI I ORIGJINALIT: Inhijar’ul-hadaret’il-islamijjeh: El-Xhudhur’eth-thekafijjetu ve’t-terbevijjeh The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2016, Herndon, USA BOTON: LOGOS-A BIBLIOTEKA: MENDIMI ISLAM Faqe: 286 PËRMBAJTJA: Fjala e botuesit 9 Parathënie 11 KAPITULLI I PARË 15 Problemi i hulumtimit dhe rrënjët e krizës 17 1.1. Problemi...

Bolshevizma a çkatërimi i njerëzimit – Hafiz Ali Korça

Bolshevizma a çkatërimi i njerëzimit - Hafiz Ali Korça Bolshevizma s’pajton kurrë Me dinin e Muhamedit Çelët do ta kenë luftën Gjer ditën e Kijametit. Titulli i origjinalit: Bolshevizma a çkatërimi i njerëzimit Autor: Hafiz Ali Korça Redaktor: Roald A. Hysa Pajisi me shënime: Justinian Topulli Radhiti: Armanda Kodra Përkujdesja kompiuterike dhe ballina: KM & RH Boton: JEHONA Faqe: 47 Botimi i...

Ditari i një thirrësi Islam në mërgim – Ph. Dc. Xhemajl Çupi

Autor:         Ph.Dc. Xhemajl Çupi Titulli:         Ditari i një thirrësi Islam në mërgim Lektor:        Ph.Dc. Ziber Lata Kopertina:   Besnik Hamiti Formati:      B5 Faqe:          172 Botues:       Shoqata "Xhamia Ebu Hanife" Viti:            Korrik, 2015 Vendi:       ...

Organizata FETO – Kryesia e çështjeve fetare të Turqisë

Autor:             KRYESIA E ÇËSHTJEVE FETARE E TURQISË Titulli:             Organizata FETO sipas dëshmive të veta Formati:          A4 Faqe:              156 Botimi:            I parë Botues:           Botimet e KÇFT-së Vendi: ...

Mirësitë e Medinës – Abdulmuhsin el-Abad

Autor:         Abdulmuhsin el-Abad Titulli:         Mirësitë e Medinës Përktheu:    Ebu Duxhane Formati:      A5 Faqe:          50 Botues:       Mburoja.net Me të vërtetë qyteti i Profetit të ndershëm salallahu alejhi ue selem është qyteti i mirë (Tajbete et-Tajjibeh), djepi i shpalljes, vendi në të...

Mesxhidi Aksa – Dr. Musli Vërbani

Autor:       Dr. Musli Vërbani Titulli:       Mesxhidi Aksa Formati:    A5 Faqe:        34 Botues:     Privat Viti:          2009 Vendi:       Kaçanik “Jehuditë thanë: “Dora e All-llahut është e shtrënguar!” Qofshin të shtangura duart e tyre dhe qofshin të mallkuar, pse thanë atë. Jo, duart e...

Kontaktet e para të islamit me popujt ballkanik – Nexhat Ibrahimi

Autor:           Nexhat Ibrahimi Titulli:           Kontaktet e para të islamit me popujt ballkanik në periudhën para-osmane Recensent:    Dr. Ismail Ahmedi Formati:        A5 long Faqe:            102 Botues:         Logos-A Viti:              1997 Vendi:   ...

Ky është profeti Muhammed – Xhamia Mbret

Autor:         Xhamia Mbret Titulli:         Ky është profeti Muhammed Përktheu:    Shpëtim Shushku Formati:      A6 Faqe:          43 Botues:       Xhamiambret Në Gadishullin Arabik, në një zonë që shtrihet mes malesh shkëmbore e të zeza, pranë Kabes së Shenjtë, të cilën e ngriti Babai...

Recensim i librit “Boshnjakët dhe sfidat e modernitetit” – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:         Dr. Hajredin Hoxha Titulli:         Recensim i librit "Boshnjakët dhe sfidat e modernitetit" nga Dr. Fikret Karcic Përktheu:    Edin Q. Lohja Formati:      A5 Faqe:          37 Botues:       Privat Viti:            2009 Vendi:         Sarajevë, Bosnje Lexues të...

Vështrim Islam rreth faktorit fetar në historinë shqiptare – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Vështrim Islam rreth faktorit fetar në historinë shqiptare Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              105 Botues:           Furkan...

Tjetri – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Tjetri Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              28 Botues:           Furkan ISM Vendi:             Shkup,...

Të njihemi me Mehmet Akif Ersoin – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Të njihemi me Mehmet Akif Ersoin Recensent:      Edin.Q. Lohja R. gjuhësor:    Edin.Q. Lohja Formati:          8.5 x 11 Faqe:              14 Botues:           Furkan ISM Vendi:   ...

Shejh Abdulfetah Kadi el-Ez’heriu – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Shejh Abdulfetah Kadi el-Ez'heriu Përktheu:        Dr. Sedat Islami Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              46 Botues:       ...

Leksione metodologjike nga sira – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:               Dr. Hajredin Hoxha Titulli:               Leksione metodologjike nga sira Përktheu:          Dr. Sedat Islami Recensent:        Ajni Sinani R. gjuhësore:     Mimoza Sinani Formati:            8.5 x 11 Faqe:           ...

Muhamedi a.s. në Bibël – Abdul’Ehad Davud

Autor:                             Abdul'Ehad Davud Titulli:                             Muhamedi a.s. në Bibël Përktheu:                        Arif Rr. Emini Krahasoi me origjinalin: ...

Parime në kuptimin e sirës – Salih bin AbdulAziz Alu Shejh

Autor:       Salih bin AbdulAziz Alu Shejh Titulli:       Parime në kuptimin e sirës Formati:    A5 Faqe:        46 Botues:     Mburoja.net Pra, çfarë e mire mund të jetë më e madhe sesa dërgimi i Muhamedit ? Dhe çfarë e mire mund të jetë më e madhe sesa e...

Njëqind mënyra për t’i dalë në krah Pejgamberit a.s. – Komiteti botëror

Autor:          Komiteti botëror Titulli:          Njëqind mënyra për t'i dalë në krah pejgamberit a.s. Përktheu:     Arlind Gusinja Redaktor:     Driton Lekaj Formati:       A5 Faqe:           33 Botues:        IslamHouse.com Viti:             2010 Dëshmia e parë e Islamit është...

Zgjimi Islam në Andaluzinë e sotme – Dr. Ali el Mansur el Kitani

Autor:         Dr. Ali el Mansur el Kitani Titulli:         Zgjimi Islam në Andaluzinë e sotme Përktheu:    Muhamed Jusufi                    Fitim Flugaj Recensent:  Ajni Sinani Formati:      A5 Faqe:          202 Botues:       Zëri ynë Viti:     ...

Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij kur’anore – Dr. Ismail Bardhi

Autor:             Dr. Ismail Bardhi Titulli:             Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij kur'anore Recensent:      Dr. Muhamed Aruçi                       Mr. Qemajl Morina R. gjuhësor:    Fatmire Ajdini - Morina Korrektor:       Urim...

Pejgamberi ynë Muhammedi a.s. – Jakub Ystyn

Autor:         Jakub Ystyn Titulli:         Pejgamberi ynë Muhammedi a.s. Përktheu:    Rejhan Neziri                    Ali Pajaziti Formati:      8.5 x 11 Faqe:          34 Botues:       “Hëna e Re” Viti:            Qershor, 2003 Vendi:   ...

Tregime nga jeta e Muhammedit a.s. (7) – Dr. Musli Vërbani

Autor:        Dr. Musli Vërbani Titulli:        Tregime nga jeta e Muhammedit a.s. (7) Seria:        Planprogrami i muslimanit të vogël Formati:     B5 Faqe:         57 Botues:      Autori Viti:           2004 Vendi:        Kaçanik Thotë Muhamedi a.s.: “Unë jamë biri...

Muhammedi a.s. në shtëpi – Dr. Muhammed Musa Nasr

Autor:           Dr. Muhammed Musa Nasr Titulli:           Muhammedi a.s. në shtëpi Përktheu:      Fatbardh V. Recensent:    Unejs Murati Lektura:        Bahrije Veseli Formati:        8.5 x 11 Faqe:            30 Botues:         Mburoja.net Viti:         ...

Roli i orientalistëve serbë për justifikimin e gjenocidit ndaj muslimanëve në ballkan – Dr. Norman Cigar

Autor:               Dr. Norman Cigar Titulli:               Roli i orientalistëve serbë për justifikimin e gjenocidit ndaj muslimanëve në ballkan Përktheu:          Mr. Xhabir Hamiti                          Nig'jar Bajram Hoti Kryeredaktor: ...

Historia e feve – Dr. Ekrem Sarëkçëogllu

Autor:             Dr. Ekrem Sarëkçëogllu Titulli:             Historia e feve Përktheu:        Dr. Qani Nesimi R. gjuhësor:    Pjetrit Bezhani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              280 Botues:           Logos-A Viti:       ...

Përhapja e Islamit – Sami Frashëri

Autor:         Sami Frashëri Titulli:         Përhapja e Islamit Përktheu:    Miftar Ajdini Formati:      A5 Faqe:          39 Botues:       Logos-A Botimi:       I tretë Viti:           1994 Vendi:        Shkup, Maqedoni Veriore Dije, Allahu të shpëtoftë, se në këtë traktat hulumtohet...

Mrekullitë profetike – Abdurrahim Balla

Autor:       Abdurrahim Balla Titulli:       Mrekullitë profetike Formati:    A5 Faqe:        24 Botues:     Privat Dije se Allahu e ka dërguar Muhamedin salallahu alejhi ue selem tek njerëzit - në një kohë kur nuk kishte profet - mbasi i kishte urryer banorët e tokës përvec një pakice prej...

Virtytet dhe të drejtat e sahabëve – Abdullah Salih el-Kusajir

Autor:           Abdullah Salih el-Kusajir Titulli:           Virtytet dhe të drejtat e sahabëve Përktheu:      Almedin Ejupi Recensent:    Jusuf Kastrati Formati:        A5 Faqe:            59 Botues:         IslamHouse Viti:              2013 Sahabeh (الصحابة ) është...

Thënje për Muhammedin a.s. – Tolstoi

Autor:        Tolstoi Titulli:        Thënje për Muhammedin a.s. Përktheu:   Behxhet Jashari Formati:     8.5 x 11 Faqe:         57 Botues:      Dielli.net “Muhammedi asnjëherë nuk u pajtua me botëkuptimet krishtere. Për te njeriu nuk ka mundur të jetë Zot, e as vet nuk u barazua me Allahun....

Kush fshihet pas trillimit “Komunizëm Islamik” – Abdi Baleta

Autor:       Abdi Baleta Titulli:       Kush fshihet pas trillimit "Komunizëm Islamik" Formati:    8.5 x 11 Faqe:        30 Botues:     Dielli.net Data:        2003 Vendi:       Tiranë, Shqipëri Nga të gjitha trillimet që janë përhapur para pak muajsh në organin e Partisë Demokristiane, “Ora e Shqipërisë” për...

Zhvillimi i kulturës islame gjatë shekullit XX – Dr. Ramiz Zekaj

Autor:           Dr. Ramiz Zekaj Titulli:           Zhvillimi i kulturës islame gjatë shekullit XX Recensent:    AIITC Formati:        B5 Faqe:            202 Botues:         AIITC Studimi me temë "Zhvillimi i kulturës islame te shqiptarët gjatë shekullit XX" përfshin tërë hapësirën...

Para se të shkatërrohet el-Aksa – Abdulaziz Mustafa

Autor:         Abdulaziz Mustafa Titulli:         Para se të shkatërrohet el-Aksa Përktheu:    Genc Mustafa Çurgu Formati:      B5 Faqe:          75 Botues:       Sh.b. Sira Që nga mbajtja e konferencës së parë çifute në qytetin Bal të Zvicrës me 1897 dhe suksesi i çifutëve,...

Letrat e Muhamedit a.s. – Sulltan Ahmed Kureshi

Autor:               Sulltan Ahmed Kureshi Titulli:               Letrat e Muhamedit a.s. Përktheu:          Mimoza Sinani Kryeredaktor:    Husamedin Abazi Formati:            8.5 x 11 Faqe:                261 Botues:         ...

Personaliteti shembullor – Dr. Omer Çelik

Autor:         Dr. Omer Çelik Titulli:         Personaliteti shembullor Përktheu:    Dr. Mithat Hoxha Formati:      8.5 x 11 Faqe:          534 Botues:       Progresi Botime Viti:            2010 Vendi:         Shkodër, Shqipëri “Personaliteti shembullor…” Ne jemi të ngarkuar t’i ngulisim në mendje...

Myderriz Ymer Prizreni – Dr. Muhamet Pirraku

Autor:       Dr. Muhamet Pirraku Titulli:       Myderriz Ymer Prizreni Formati:    8.5 x 11 Faqe:        34 Botues:     Botues Privat Viti:          Qershor, 2008 Vendi:       Prishtinë Emri Myderris Haxhí Ymer Efendi Prizreni është sinonim për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit, çfarë nuk e njohim ende të...

Histori e Islamit – Qendra e Studimeve Shkencore Islamike

Autor:                                Qendra e Studimeve Shkencore Islamike Titulli:                                Histori e Islamit Përkthyes:                     ...

Dhuna dhe qytetërimi perëndimor – Dr. Milazim Krasniqi

Autor:               Dr. Milazim Krasniqi Titulli:               Dhuna dhe qytetërimi perëndimor Kryeredaktor:    Husamedin Abazi R. gjuhësor:      Zekerija Ibrahimi Formati:            8.5 x 11 Faqe:                147 Botues:           ...

Zhvillimi i shkollës fillore shqipe në Republikën e Maqedonise 1945-1975 – Dr. Avzi Mustafa

Autor:           Dr. Avzi Mustafa Titulli:           Zhvillimi i shkollës fillore shqipe në Republikën e Maqedonise 1945-1975 Recensent:    Dr. Nexhat Abazi                      Dr. Gjylimsere Kasapi Formati:        8.5 x 11 Faqe:         ...

Personaliteti i muslimanit sipas Profetit a.s – Harun Kërkëll, Mahmut Sami Kanbash

Autor:         Harun Kërkëll, Mahmut Sami Kanbash Titulli:         Personaliteti i muslimanit sipas Profetit a.s Përktheu:    Evans Drishti Redaktor:    Alban Kali Formati:      6 x 6 Faqe:          82 Botues:       Progresi Botime Vendi:         Shkodër, Shqipëri Sa lumturi e madhe është të jesh...

Dyshimet dhe të pavërtetat rreth shumësisë së grave të Pejgamberit a.s – Muhamed Sali Es-Sabuni

Autor:           Muhamed Sali Es-Sabuni Titulli:           Dyshimet dhe të pavërtetat rreth shumësisë së grave të Pejgamberit a.s Përktheu:      Muhamed Osmani Recensent:    Ymer Musa Formati:        8.5 x 11 Faqe:            43 Botues:         Logos-A Viti:       ...

Jeta e profetit Muhammed – Leila Azzam dhe Aisha Gouvernuer

Autor:      Leila Azzam dhe Aisha Gouvernuer Titulli:      Jeta e profetit Muhammed Formati:   8.5 x 11 Faqe:       107 Të hënën, ditën e dymbëdhjetë të Rebi-ul Euuelit të Vitit të Elefantit, Amineja lindi djalë. Allahu i dërgoi njerëzve shumë shenja kur lindi njëri nga të Dërguarit e Tij të...

Dexhali – Muhammed Nasiruddin el-Albani

Autor:         Muhammed Nasiruddin el-Albani Titulli:         Dexhali Përktheu:    Xhamiambret.com Formati:      8.5 x 11 Faqe:          18 Botues:       Xhamiambret.com Nuk më ka shkuar asnjëherë mendja se do të mundem të ndajë kohë të veçantë për të shkruar një studim sikur ky, por kur...

Morali i bukur i pejgamberit a.s. (tregime) – Mahmut Sami Kanbash

Autor:         Mahmut Sami Kanbash Titulli:         Morali i bukur i pejgamberit a.s. (tregime) Përktheu:    Progresi Botime Redaktor:    Xhahid Bushati                    Zija Vukaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          74 Botues:       Progresi Botime Fëmija i bekuar Thatësira...

Universi i Jusufit a.s – Nexhat Ibrahimi

Autor:           Nexhat Ibrahimi Titulli:           Universi i Jusufit a.s Recensent:    Husamedin Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            161 Botues:         Logos-A Viti:              2008 Vendi:           Shkup Kur'ani është fjalë e...

Islami në trojet iliroshqiptare gjatë shekujve – Nexhat Ibrahimi

Autor:           Nexhat Ibrahimi Titulli:           Islami në trojet iliroshqiptare gjatë shekujve Recensent:    Mr. Qemajl Morina                      Dr. Musa Gashi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            302 Botues:         Logos-A Viti: ...

Islami dhe muslimanët në trojet shqiptare në ballkanin mesjetar – Nexhat Ibrahimi

Autor:           Nexhat Ibrahimi Titulli:           Islami dhe muslimanët në trojet shqiptare në ballkanin mesjetar Recensent:    Husamedin Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            145 Botues:         Logos-A Viti:              2003 Vendi:       ...

Shqipëria çka qenë, ç’është dhe ç’do të bëhet – Sami Frashëri

Autor:      Sami Frashëri Titulli:      Shqipëria çka qenë, ç'është dhe ç'do të bëhet Formati:   8.5 x 11 Faqe:       25 Është një nga veprat madhore të Rilindjes, manifesti politik e ideologjik i saj. U botua në Bukuresht më 1899, në prag të ngjarjevetë mëdha do të çonin në fitoren...

Vargu i profetëve – Pjesa 2 – Osman Nuri Topbash

Autor:           Osman Nuri Topbash Titulli:           Vargu i profetëve Pjesa 2 Përktheu:      Ilir Hoxha Recensent:    Alban Kali Formati:        6.5 x 9.5 Faqe:            342 Botues:         Progresi Botime Viti:              2016 Vendi:   ...

Vargu i profetëve – Pjesa 1 – Osman Nuri Topbash

Autor:          Osman Nuri Topbash Titulli:          Vargu i profetëve Pjesa 1 Përktheu:     Ilir Hoxha Recensent:   Alban Kali Formati:       6.5 x 9.5 Faqe:           336 Botues:        Progresi Botime Viti:             2016 Vendi:          Shkodër Përveç një...

Si edukonte Ai s.a.v.s – Osman Nuri Topbash

Autor:          Osman Nuri Topbash Titulli:          Si edukonte Ai s.a.v.s Përktheu:     Luan Ahmeti Recensent:   Alban Kali Formati:       4.3 x 8.1 Faqe:           82 Botues:        Progresi Botime Viti:             2015 Vendi:          Stamboll I Nderuari i...

Personaliteti shembullor i Muhammedit alejhis-selam – Osman Nuri Topbash

Autor:            Osman Nuri Topbash Titulli:            Personaliteti shembullor i Muhammedit alejhis-selam Përktheu:       Nasir Rexhepi Recensent:     Islam Dizdari Formati:         5.4 x 7.9 Faqe:             184 Botues:          Progresi Botime Viti:           ...