BallinaKuran

Kuran

Shkruaj, lexo dhe mëso shkronjat e Kuranit – Dr. Musli Vërbani

Autor:       Dr. Musli Vërbani Titulli:       Shkruaj, lexo dhe mëso shkronjat e Kuranit Formati:    8.5 x 11 Faqe:        110 Botues:     Privat Viti:          2009 Vendi:       Oslo Mëso shkronjat e Kuranit.

Vlera e Kuranit Fisnik dhe ndikimi i tij në ruajtjen dhe pasurimin e gjuhës arabe – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Vlera e Kuranit Fisnik dhe ndikimi i tij në ruajtjen dhe pasurimin e gjuhës arabe Përktheu:        Dr. Sedat Islami Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x...

Versetet Kuranore përkitazi me paqen dhe luftën – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Versetet Kuranore përkitazi me paqen dhe luftën Përkthyes:       Dr. Sedat Islami Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              53 Botues:   ...

Doktrinat e tefsirit në trojet shqiptare – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Doktrinat e tefsirit në trojet shqiptare Recensent:      Prof. Muhamed Mustafa Korrektor:       Hamdi Iljazi R. gjuhësor:    Ahmed R. Ramadani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              355 Botues:   ...

Shqyrtimi analitik i funksionalizimit të shkencave të Kuranit në davet – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Shqyrtimi analitik i funksionalizimit të shkencave të Kuranit në davet Përktheu:        Doc. Dr. Muhamed Mustafa Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:       ...

Meditimi i Kuranit Fisnik – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Meditimi i Kuranit Fisnik Përktheu:        Dr. Sedat Islami Recensent:      Mr. Sci. Islam Hasani R. gjuhësor:    Ilmi Rexhepi Formati:          8.5 x 11 Faqe:              47 Botues:   ...

Manifestimet e mesatares në ajetet Kuranore – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:               Dr. Hajredin Hoxha Titulli:               Manifestimet e mesatares në ajetet Kuranore Përktheu:          Dr. Sedat Islami Recensent:        Ajni Sinani R. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:            8.5 x 11 Faqe:       ...

Konceptet e të mirës – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:           Dr. Hajredin Hoxha Titulli:           Konceptet e të mirës Përktheu:      Edin Q. Lohja Recensent:    Edin Q. Lohja Formati:        8.5 x 11 Faqe:            40 Botues:         Furkan ISM Vendi:           Shkup, Maqedonia Veriore Lexues...

Mësime nga Kurani fisnik – Salih el-Feuzan

Autor:         Salih el-Feuzan Titulli:         Mësime nga Kurani fisnik Përktheu:    K.G. Formati:      A6 Faqe:          85 Botues:       Mburoja.net Dikush mund të thotë, dhe tashmë është thënë, “C’është me ty që gjithnjë fokusohesh në teuhid dhe flet aq shumë për të?! Dhe ti...

Ndihmëtar në kuptimin e xhuzit të tridhjetë – Zejd Umer Abdullah

Autor:         Zejd Umer Abdullah Titulli:         Ndihmëtar në kuptimin e xhuzit të tridhjetë Përktheu:    Sulejman Xhafa                    Gentian Asllani                    Shkëlzen Liçi Redaktor:    Arian Koçi Formati:      A5 Faqe:       ...

Koment i sures jasin – Sejid Kutbi

Autor:       Sejid Kutbi Titulli:       Koment i sures jasin Formati:    A5 Faqe:        57 Botues:     Logos-A Kjo sure mekkase ka takte të shkurtra dhe ritme të shpejta. Numri i ajeteve të saj është tetëdhjetë e tre si dhe është më e vogël dhe më e shkurtë se...

Funksionet e ajeteve me ilustrime dinamike në Kur’anin Fisnik – Ajman es-Sejjid Ali es-Sajjad

Autor:         Ajman es-Sejjid Ali es-Sajjad Titulli:         Funksionet e ajeteve me ilustrime dinamike në Kur’anin Fisnik Përktheu:    Dr. Hajredin Hoxha (nga arabishtja) Përktheu:    Edin Q. Lohja (nga anglishtja) Formati:      8.5 x 11 Faqe:          55 Viti:            2009 Rëndësia e...

Texhvidi i preferuar, Kuran për të lexuar – Dr. Shefqet Krasniqi

Autor:         Dr. Shefqet Krasniqi Titulli:         Texhvidi i preferuar, Kuran për të lexuar Recesent:    Osman Abazi Lektoroi:     Ylldije Sulka Formati:      8.5 x 11 Faqe:          24 Botues:       Sh.B. Krenaria Viti:            2006 Vendi:         Prishtinë "Lexuesit të Kuranit...

Shkaqet e konfuzionit rreth përkthimeve të ajeteve të Kuranit – Dr. Suat Yëlldrëm

Autor:               Dr. Suat Yëlldrëm Titulli:               Shkaqet e konfuzionit rreth përkthimeve të ajeteve të Kuranit Përktheu:          Dr. Sedat Islami Recensent:        Ajni Sinani R. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:            8.5 x 11 Faqe: ...

Fshehtësitë e disa ligjeve Kuranore – Dr. Muhammed Said Ramadan el-Buti

Autor:               Dr. Muhammed Said Ramadan el-Buti Titulli:               Fshehtësitë e disa ligjeve Kuranore Përktheu:          Dr. Hajredin Hoxha Recensent:        Edin Lohja R. gjuhësore:     Mimoza Sinani Formati:            8.5 x 11 Faqe:     ...

Kujtdo që fakt kërkon, Kur’ani i mjafton – Shejh Abdulhamid Kishk

Autor:         Shejh Abdulhamid Kishk Titulli:         Kujtdo që fakt kërkon, Kur’ani i mjafton Përktheu:    Jahja Hondozi Formati:      4.3 x 7.1 Faqe:          73 Tirazhi:       1000 Botues:       Botimet FENER Viti:            2019 Vendi:         Prishtinë Ky është një...

Kurani dhe hadithi nxisin per dituri – Mumin Shehu

Autor:              Mumin Shehu Titulli:              Kurani dhe hadithi nxisin per dituri Recensent:       Dr. Musli Vërbani R. gjuhësor:     Pr. Mustafë Krivenjeva                        Pr. Daut Shehu Formati:         ...

Porosi Kuranore – M. M. Pikthal & Mr. Fateh Muhammad

Autor:           M. M. Pikthal & Mr. Fateh Muhammad Titulli:           Porosi Kuranore Përktheu:      Fehim Dragusha Recensent:    Driton Lekaj Formati:        8.5 x 11 Faqe:            153 Botues:         IslamHouse Viti:              2009 Duke u...

Kurani është i vërteti – Dr. Abdulmexhid Zendani

Autor:           Dr. Abdulmexhid Zendani Titulli:           Kurani është i vërteti Përktheu:      Ajni Sinani Formati:        A5 Faqe:            86 Botues:         Privat Viti:              Mars 1995 Vendi:           Tiranë, Shqipëri Këto janë...

Mrekullitë e Kuranit (Poezi) – Begzat Rrahmani

Autor:              Begzat Rrahmani Titulli:              Mrekullitë e Kuranit (Poezi) Redaktor:         Safet Q. Purellku Recensentë:     Shaban Aziri                         Abdurrahman Asllani Lektore:           Gëzime Baftiri Formati:     ...

Universi sipas Kur’anit dhe shkencës – Dr. Galip Veliu

Autor:         Dr. Galip Veliu Titulli:         Universi sipas Kur'anit dhe shkences Redaktor:    Husamedin Abazi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          146 Botues:       Logos-A Viti:            2005 Vendi:         Shkup, Maqedoni Veriore Njeriu e njeh vërtetësinë dhe esencën e...

Ilustrimi artistik ne Kur’an – Sejjid Kutbi

Autor:               Sejjid Kutbi Titulli:               Ilustrimi artistik ne Kur'an Përktheu:          Ymer Musa Redaktor:          Husamedin Abazi R. gjuhësor:      Fatmire Ajdini - Hoxha Formati:            A5 Faqe:           ...

Shenja më e madhe – Said Nursi

Autor:       Said Nursi Titulli:       Shenja më e madhe Formati:    A5 Faqe:        115 Botues:     Sozler “Unë nuk i krijova xhindët dhe njerëzit veçse që ata të Më adhurojnë”. Nga misteri i këtij verseti madhështor kuptohet se qëllimi dhe urtësia e ardhjes së njeriut në këtë botë janë: Njohja...

Fenomeni Kuranor – Malik ibn Nebij

Autor:         Malik ibn Nebij Titulli:         Fenomeni Kuranor Përktheu:    Muhamed Ilaz Dolaku Formati:      B5 Faqe:          153 Botues:       Botues Privat Kur'ani është Libër i shpallur i myslimanëve. Ata atë e konsiderojnë Fjalë të Zotit. Historikisht këtë ua ka kumtuar bashkëkohësve të vet...

Mrekullite e Kuranit (3) – Muhammed Muteveli Sharaviu

Autor:         Muhammed Muteveli Sharaviu Titulli:         Mrekullite e Kuranit (3) Përktheu:    Muhamed Jusufi - Kajolli Formati:      B5 Faqe:          136 Botues:       Zëri ynë Viti:            2001 Vendi:         Prishtinë  Ky libër mund të llogaritet edhe si...

Mrekullite e Kuranit (2) – Muhammed Muteveli Sharaviu

Autor:         Muhammed Muteveli Sharaviu Titulli:         Mrekullite e Kuranit (2) Përktheu:    Muhamed Jusufi - Kajolli Formati:      B5 Faqe:          107 Botues:       Zëri ynë Viti:            2001 Vendi:         Prishtinë  Ky libër mund të llogaritet edhe si...

Mrekullite e Kuranit (1) – Muhammed Muteveli Sharaviu

Autor:         Muhammed Muteveli Sharaviu Titulli:         Mrekullite e Kuranit - Libri I Përktheu:    Muhamed Jusufi - Kajolli Formati:      B5 Faqe:          107 Botues:       Zëri ynë Viti:            2001 Vendi:         Prishtinë Ky libër mund të llogaritet...

Kurani në jetën e përditshme – Haxhah Liza Abdullah

Autor:             Haxhah Liza Abdullah Titulli:             Kurani në jetën e përditshme Përktheu:        Mr. Fehim Dragusha Recensent:      Mr. Ajni Sinani R. gjuhësor:    Ermal Bega Formati:          8.5 x 11 Faqe:              114 Botues:   ...

(Pa)mundësia e përkthimit të Kuranit – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           (Pa)mundësia e përkthimit të Kuranit Recensent:    Prof. Dr. Beqir Ismaili Formati:        B5 Faqe:            195 Botues:         Privat Viti:              2006 Vendi:           Kaçanik S’ka dyshim...

Kurani xhuz pas xhuzi

Autor:                 Visar Zeka Titulli:                 Kurani xhuz pas xhuzi Redaktor fetar:    Fadil Musliu Formati:              6.9 x 9.8 Faqe:                  34 Botues:             ...

Abetarja Kuranore – Osman Abazi & Jusuf Kastrati

Autor:                Osman Abazi & Jusuf Kastrati Titulli:                Abetarja Kuranore R. Gjuhësor:       Besnik Kastrati Formati:             A5 Faqe:                 88 Botues:              Shembulli Seria e...

Tefsir – Qendra e Studimeve Shkencore Islamike

Autor:                                Qendra e Studimeve Shkencore Islamike Titulli:                                Tefsir Përkthyes:                         ...

Pesë temat e arta të Kuranit Famëlartë – Muhamed el-Gazali

Autor:            Muhamed el-Gazali Titulli:            Pesë temat e arta të Kuranit Famëlartë Përktheu:       Sadush Tahiri Redaktor:       Husamedin Abazi R. gjuhësor:   Zekerija Ibrahimi Formati:         8.5 x 11 Faqe:             359 Botues:          Logos-A Viti:   ...

Përkthim me komentim i Kuranit Fisnik – Sherif Ahmeti

Autor:      Sherif Ahmeti Titulli:      Përkthim me komentim i Kuranit Fisnik Formati:   B5 Faqe:       769 Botues:    Kompleksi i mbretit Fehd për shtypjen e Kuranit Fisnik Përkthimi i Kuranit Fisnik me komentim.

Kur’ani për disa dukuri negative të njeriut – Ataullah Aliu

Autor:             Ataullah Aliu Titulli:             Kur'ani per disa dukuri negative te njeriut Redaktor:        Husamedin Abazi Recensent:      Mr. Xhabir Hamiti R. gjuhësor:    Zekerija Ibrahimi Formati:          8.5 x 11 Faqe:              75 Botues:   ...

Ajetet Mekase dhe Medinase – Faik Asani

Autor:       Faik Asani Titulli:       Ajetet Mekase dhe Medinase Formati:    8.5 x 11 Faqe:        19 Botues:     ThirrjaIslame.com Viti:          2012 Ky libërth që gjendet në duart e juaja është një pikënisje dhe një lehtësim për njohjen e disa çështjeve të Kur’anit apo ndryshe thënë...

Mrekullia numerike e besmeles – Hafiz Abduddaim el-Kahiil

Autor:           Hafiz Abduddaim el-Kahiil Titulli:           Mrekullia numerike e besmeles Përktheu:      Armend Shabani Recensent:    Osman Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            121 Botues:         Xhamia "Hasan Emin" All-llahu i Madhëruar thotë: “Ne me madhërinë Tonë e...

Bukurshkrim i shkronjave të Kuranit – Muhammed Dolaku

Autor:        Muhammed Dolaku Titulli:        Bukurshkrim i shkronjave të Kuranit Formati:     8.5 x 11 Faqe:         28 Botues:      Botues Privat Viti:           2009 Vendi:        Mitrovicë, Kosovë Bukurshkrim i shkronjave të Kuranit.

Dimensione kur’anore – Nexhat Ibrahimi

Autor:            Nexhat Ibrahimi Titulli:            Dimensione kur'anore Recensent:     Ismail Bardhi R. gjuhësor:   Islam Dizdari Formati:         8.5 x 11 Faqe:             82 Botues:          Logos-A Viti:               2003 Vendi:         ...

Texhvidi në rrathë – Osman Abazi

Autor:       Osman Abazi Titulli:       Texhvidi në rrathë Formati:    11.7 x 16.5 Faqe:         8 Botues:      Privat Texhvidi i Kuranit i ilustruar në rrathë.

Meditim rreth universit, njeriut dhe Kuranit – Osman Nuri Topbash

Autor:       Osman Nuri Topbash Titulli:       Meditim rreth universit, njeriut dhe Kuranit Formati:    4.3 x 7.1 Faqe:        230 Botues:     Progresi Botime Viti:          2010 Vendi:       Shkodër Zoti ia ka dhuruar tërësisht njeriut dhe pjesërisht xhinit, nga mesi i të gjithë krijesave,...

Fragmente nga kuptimet e sures el-Fatiha – Rabi’a ibn Hadi el-Medkhalij

Autor:         Rabi'a ibn Hadi el-Medkhalij Titulli:         Fragmente nga kuptimet e sures el-Fatiha Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          25 Botues:       Selefi.org Viti:            2014 Vendi:         Mekë Cilat janë “shtatë vargjet që përsëriten”? Kjo...

Zgjedhja e vlerave të Kuranit – Harun Jahja

Autor:     Harun Jahja Titulli:     Zgjedhja e vlerave të Kuranit Formati:  8.5 x 11 Faqe:      79 Gjithandej globit, shumica e njerëzve janë në mesin e të shtypurve. Ata torturohen, theren, dhe jetojnë në varfëri të skajshme, janë të pastrehë, të detyruar të jetojnë të pambrojtur, dhe ballafaqohen me sëmundje,...

Mrekullitë e Kuranit – Harun Jahja

Autor:        Harun Jahja Titulli:        Mrekullitë e Kuranit Përktheu:   Dritan Senja Recensent: Kujtim Ereqi Formati:     8.5 x 11 Faqe:         53 Botues:      Furkan ISM Viti:           Nëntor, 2002 Katërmbëdhjetë shekuj më pare, Zoti zbriti Kuranin për të udhëzuar njerëzit në rrugën e vërtetë. Që...

Marrja e kuranit si udhërrëfyes – Harun Jahja

Autor:    Harun Jahja Titulli:    Marrja e kuranit si udhërrëfyes Formati: 8.5 x 11 Faqe:     49 (Thuaj) “A pos All-llahut të kërkoj unë gjykatës (mes meje dhe juve)? Kur Ai është që ua zbriti Librin që qartëson çdo gjë?” Atyre që u dhamë Librin e dinë se ai (Kur'ani) është i...

Udhëzimet e sureve të Kuranit – Umer el-Mukbil

Autor:        Umer el-Mukbil Titulli:        Udhëzimet e sureve të Kuranit Përktheu:   Xheladin Leka Lektor:       Mr. Arjan Koçi Formati:     4.7 x 6.7 Faqe:         96 Botues:      Essebil Tirazhi:      1000 copë Ky është një libërth i vogël për nga madhësia, i shkurtër në fjalë, por...

Agjërimi, namazi i natës dhe i teravive – Seid el-Kahtani

Autor:           Seid el-Kahtani Titulli:           Agjërimi, namazi i natës dhe i teravive Përktheu:      Nexhat Ceka Recensent:    Muharrem Ismaili R. gjuhësor:  Roald A. Hysa Formati:        4.7 x 6.7 Faqe:            57 Botues:         Nun Viti:         ...

Libri i Allahut dhe Pozita e tij Madhështore – Abdulaziz Alu Shejh

Autor:          Abdulaziz Alu Shejh Titulli:          Libri i Allahut dhe pozita e tij madhështore Përktheu:     Alban Malaj Formati:       8.5 x 11 (Letter) Faqe:           65 Botues:        Selefi.org Viti:             23 Shtator 2011 Vendi:       ...

Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit – Rashit Zylfiu

“Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit”, “Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit ‘’ Lexuesi në këtë libër do të hasë atë që është thelbësore, e cila ngjall kureshtjen e tij për të ditur më shumë rreth këtyre sureve: emrin, shkakun e zbritjes,...