Ballina Kuran

Kuran

Doktrinat e tefsirit në trojet shqiptare – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Doktrinat e tefsirit në trojet shqiptare Recensent:      Prof. Muhamed Mustafa Korrektor:       Hamdi Iljazi R. gjuhësor:    Ahmed R. Ramadani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              355 Botues:   ...

Shqyrtimi analitik i funksionalizimit të shkencave të Kuranit në davet – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Shqyrtimi analitik i funksionalizimit të shkencave të Kuranit në davet Përktheu:        Doc. Dr. Muhamed Mustafa Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:       ...

Meditimi i Kuranit Fisnik – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Meditimi i Kuranit Fisnik Përktheu:        Dr. Sedat Islami Recensent:      Mr. Sci. Islam Hasani R. gjuhësor:    Ilmi Rexhepi Formati:          8.5 x 11 Faqe:              47 Botues:   ...

Manifestimet e mesatares në ajetet Kuranore – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:               Dr. Hajredin Hoxha Titulli:               Manifestimet e mesatares në ajetet Kuranore Përktheu:          Dr. Sedat Islami Recensent:        Ajni Sinani R. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:            8.5 x 11 Faqe:       ...

Konceptet e të mirës – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:           Dr. Hajredin Hoxha Titulli:           Konceptet e të mirës Përktheu:      Edin Q. Lohja Recensent:    Edin Q. Lohja Formati:        8.5 x 11 Faqe:            40 Botues:         Furkan ISM Vendi:           Shkup, Maqedonia Veriore Lexues...

Mësime nga Kurani fisnik – Salih el-Feuzan

Autor:         Salih el-Feuzan Titulli:         Mësime nga Kurani fisnik Përktheu:    K.G. Formati:      A6 Faqe:          85 Botues:       Mburoja.net Dikush mund të thotë, dhe tashmë është thënë, “C’është me ty që gjithnjë fokusohesh në teuhid dhe flet aq shumë për të?! Dhe ti...

Ndihmëtar në kuptimin e xhuzit të tridhjetë – Zejd Umer Abdullah

Autor:         Zejd Umer Abdullah Titulli:         Ndihmëtar në kuptimin e xhuzit të tridhjetë Përktheu:    Sulejman Xhafa                    Gentian Asllani                    Shkëlzen Liçi Redaktor:    Arian Koçi Formati:      A5 Faqe:       ...

Koment i sures jasin – Sejid Kutbi

Autor:       Sejid Kutbi Titulli:       Koment i sures jasin Formati:    A5 Faqe:        57 Botues:     Logos-A Kjo sure mekkase ka takte të shkurtra dhe ritme të shpejta. Numri i ajeteve të saj është tetëdhjetë e tre si dhe është më e vogël dhe më e shkurtë se...

Funksionet e ajeteve me ilustrime dinamike në Kur’anin Fisnik – Ajman es-Sejjid Ali es-Sajjad

Autor:         Ajman es-Sejjid Ali es-Sajjad Titulli:         Funksionet e ajeteve me ilustrime dinamike në Kur’anin Fisnik Përktheu:    Dr. Hajredin Hoxha (nga arabishtja) Përktheu:    Edin Q. Lohja (nga anglishtja) Formati:      8.5 x 11 Faqe:          55 Viti:            2009 Rëndësia e...

Texhvidi i preferuar, Kuran për të lexuar – Dr. Shefqet Krasniqi

Autor:         Dr. Shefqet Krasniqi Titulli:         Texhvidi i preferuar, Kuran për të lexuar Recesent:    Osman Abazi Lektoroi:     Ylldije Sulka Formati:      8.5 x 11 Faqe:          24 Botues:       Sh.B. Krenaria Viti:            2006 Vendi:         Prishtinë "Lexuesit të Kuranit...