admin

14 POSTIME0 KOMENTET

Islami i lehtësuar – Ali Hasen Abdul Hamid

Një varg serik edukativ i diturisë ku lexuesi do të njihet me fenë Islame. Nëpërmes këtij libri ti lexues do të mësosh atë më të rëndësishmen me të cilën të obligoi Krijuesi yt Madhështor. Vlera e kësaj serie fshihet në tërësinë e saj midis kualitetit të lartë të njohjes...

Njëshmëria e All-llahut – Salih el Fevzani

Në këte libër trajtohen këto tema: Devijimi në jetën njerëzore, shirku – politeizmi, kufri – mosbesimi etj. Autor:          Salih El Feuzan Titulli:          Njëshmëria e All-llahut Përkthehu:   Miran Dibra Kopertina:     Literatura Islame Formati:        B5 Faqe:            48 (Origjinali 199) Botues:   ...

Hyrje në shkronjat e Kur’anit – Idris Demiri

Hyrje në shkronjat e Kur’anit është një libër praktik mbi mësimin e shkronjave arabe dhe të leximit të Kur’anit të madhërishëm. Faqe 76: Formati: A5 Autor: Idris Demiri

Bota e miqve tonë të vegjël, milingonave – Harun Jahja

Bota e miqve tonë të vegjël, milingonave - Harun Jahja

NJË DITË ME TË DASHURIN TËND MUHAMEDIN – Ejmen bin Abdul Aziz Ebanemij

NJË DITË ME TË DASHURIN TËND MUHAMEDIN (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) Titulli original: “JEVMUN ME’A HABIJBEK SAL-LALLAHU ALEJHI UE SEL-LEM” Autor: Ejmen bin Abdul Aziz Ebanemij Recensoi: Dr. Abdul Kerim bin Abdulah el Hudejri Përktheu dhe përshtati: Rashit Zylfiu Redaktor fetar: Dr. Sedat Islami Korrektor letrar: Mr. Arjan Koçi Ballina dhe radhitja kompjuterike: Avni G. Gashi Tirazhi: 3000 Botimi i parë Gusht, 2014 Shkarko librin:

POZITA E SUNETIT NË ISLAM – Dr. Salih el Feuzan

POZITA E SUNETIT NË ISLAM Titulli në origjinal: “MEKANETU SUNEH FIL ISLAM” Autori: Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan (Anëtar i Komisionit të Përhershëm për Fetva dhe anëtar i Departamentit të Dijetarëve të Mëdhenj në Arabinë Saudite, Riad) Përktheu nga origjinali: Rashit R. Zylfiu Redaktor fetar: Alaudin Abazi Korrektor letrar: Arjan Koçi Ballina: Jeton Ibrahimi Radhitja kompjuterike: Avni G. Gashi Boton: OJQ “Njëshmëria” Botime, Gjilan Tirazhi:...

Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit – Rashit Zylfiu

“Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit”, “Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit ‘’ Lexuesi në këtë libër do të hasë atë që është thelbësore, e cila ngjall kureshtjen e tij për të ditur më shumë rreth këtyre sureve: emrin, shkakun e zbritjes,...

Kandili i Ramazanit – Rashit Zylfiu

Kandili i Ramzanit Këtë libër e kem hartuar si  botim special, në brendësinë e të cilit gjenden tridhjetë tema për tridhjetë ditë Ramazani. Ky kontribut modest është një përmbledhje materialesh të ndryshme që kemi shkruar, përkthyer, përmbledhur e përshtatur për besimtarët. Lus Zotin që kjo puhizë ditore të shërbejë edhe...

10 Sfidat e Jetës – Rashit Zylfiu

10 SFIDAT E JETËS Ky libër vjen në duart tuaja si rezultat i inspirimit  nga një program televiziv që titullohet “Momenti”,nga autori Mustafa Husni, më pas i kam shtjelluar dhe përpunuar mendimet derisa i kam shpalosur fillimisht para besimtarëve në ditën e xhuma. Duke parë interesimin e madh dhe kërkesën...

Building your board

Building your board

DITURIA ISLAME, NUMER 253

DITURIA ISLAME NUMER 253 | VITI 25 | GUSHT 2011 | RAMAZAN 1432 | REVISTË MUJORE, FETARE, SHKENCORE E KULTURORE | ÇMIMI 1€ Komentimi i kaptinës El-Mulk (7) f5 Sabri Bajgora Reflektime kuranore f8 Mr. Adnan Simnica Mysafiri i ri po vjen, kush i shpreh mirëseardhje!? f11 Vedat Shabani Llogaria astronomike apo dukja e...

DITURIA ISLAME, NUMËR 251-252

DITURIA ISLAME NUMER 251-252 | VITI 25 | QERSHOR-KORRIK 2011 | REXHEB-SHA’BAN 1432 | REVISTË MUJORE, FETARE, SHKENCORE E KULTURORE | ÇMIMI 1€ Komentimi i kaptinës “El-Mulk” 6 f5 Sabri Bajgora Reflektime Kur’anore f7 Mr. Adnan Simnica Ruajtja e karakterit f9 Sedat Islami Gjuha arabe gjuhë e mishëruar për islamin f12 Driton Arifi Islami...

Dituria Islame – Numër 250

25 VJET RRUGË, 250 NUMRA DITURI DITURIA ISLAME NUMER 250 | VITI 25 | MAJ 2011 | XHUMADEL-UHRA 1432 | REVISTË MUJORE, FETARE, SHKENCORE E KULTURORE | ÇMIMI 1€ Reflektime kuranore f11 - Mr. Adnan Simnica Robërit e Allahut nuk dëshmojnë rrejshëm f13 Sedat Islami Besimi dhe falënderimi f15 Kasim Gërguri Komentimi i kaptinës...