BallinaBOTUESITIslamhouse

Islamhouse

Besimi i muslimanit – Grup autorësh

Autor:           Grup autorësh Titulli:           Besimi i muslimanit Përktheu:      Jusuf Kastrati Recensent:    Driton Lekaj Formati:        A5 Faqe:            58 Botues:         IslamHouse Libri “Besimi i Muslimanit”, të cilin e keni në duar, është tejet i rëndësishëm, ngase...

Islami dhe shtyllat e tij – Abdullah Ahmed el-Huvejli

Autor:         Abdullah Ahmed el-Huvejli Titulli:         Islami dhe shtyllat e tij Përktheu:    Jusuf Kastrati Formati:      8.5 x 11 Faqe:          33 Botues:       IslamHouse Islami, imani, mbështetja në Allahun, dhe adhurime të tjera të rëndësishme të zemrës.

Njohje e përgjithshme me Islamin – Universiteti Islamik i Medinës

Autor:         Universiteti Islamik i Medinës Titulli:         Njohje e përgjithshme me Islamin Përktheu:    Ahmed Kalaja Formati:      A6 Faqe:          22 Botues:       IslamHouse Viti:            2010 ISLAMI: Eshtë dëshmia “La ilahe il-lall-llah, Muhamedun resulull-llah” (Nuk ka të Adhuruar i Cili...

Plani dhjetëditor – Muhammed Husejn Ja’kub

Autor:           Muhammed Husejn Ja'kub Titulli:           Plani dhjetëditor Përktheu:      Ulvi Fejzullahu Recensent:    Redaksia e Albislam.com Formati:        A5 Faqe:            36 Botues:         IslamHouse Viti:              2010 Vëlla i dashur! Eja me mua të të...

Ramazani, mundësi për edukim dhe arsimin – Muhammed el-Munexhid

Autor:                 Muhammed el-Munexhid Titulli:                 Ramazani, mundësi për edukim dhe arsimin Përktheu:            Almedin Ejupi R. gjuhësor:        Jeton Koçinaj Redaktor fetar:    Jusuf Kastrati Formati:              B6 Faqe:     ...

Gabime në të cilat bien disa haxhilerë – Muhammed ibn Salih el-Uthejmin

Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Gabime në të cilat bien disa haxhilerë Përktheu:    Mr. Driton Lekaj Formati:      A5 Faqe:          39 Botues:       IslamHouse Allahu i lartësuar ka thënë: “Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e Allahut, kuptohet, ai...

Ne e besojmë Isain a.s. – Sulejman el-Bathi

Autor:         Sulejman el-Bathi Titulli:         Ne e besojmë Isain a.s. Përktheu:    Jusuf Kastrati Formati:      A5 Faqe:          20 Botues:       IslamHouse Viti:            2014 Në Kuranin Famëlartë thuhet: Thoni: “Ne besojmë në Allahun, në atë që na është shpallur neve (Kuranin),...

Haxhi dhe katër llojet e njerëzve – Nida Ebu Ahmed

Autor:           Nida Ebu Ahmed Titulli:           Haxhi dhe katër llojet e njerëzve Përktheu:      Dr. Sedat Islami Recensent:    Jusuf Kastrati Formati:        A5 Faqe:            33 Botues:         IslamHouse Viti:              2015 Allahu ka caktuar...

Shtyllat e besimit – Universiteti Islamik i Medinës

Autor:           Universiteti Islamik i Medinës Titulli:           Shtyllat e besimit Përktheu:      Lulëzim Blaka Recensent:    Enes Goga Formati:        8.5 x 11 Faqe:            109 Botues:         IslamHouse Viti:              2009 “E, besimtarë të vërtetë...

Ndihmëtar në kuptimin e xhuzit të tridhjetë – Zejd Umer Abdullah

Autor:         Zejd Umer Abdullah Titulli:         Ndihmëtar në kuptimin e xhuzit të tridhjetë Përktheu:    Sulejman Xhafa                    Gentian Asllani                    Shkëlzen Liçi Redaktor:    Arian Koçi Formati:      A5 Faqe:       ...

Mjetet e qëndrueshmërisë në fenë e Allahut – Salih el-Munexhid

Autor:             Salih el-Munexhid Titulli:             Mjetet e qëndrueshmërisë në fenë e Allahut Përktheu:        Jusuf Kastrati Redaktor:        Almedin Ejupi R. gjuhësor:    Jeton Koqinaj Formati:          B6 Faqe:              66 Botues:       ...

Përsosuria e ligjit Islam – Muhammed ibn Salih el-Uthejmin

Autor:            Muhammed ibn Salih el-Uthejmin Titulli:            Përsosuria e ligjit Islam Përktheu:       Dr. Sedat Islami Redaktor:       Jusuf Kastrati R. gjuhësor:   Jeton Koqinaj Formati:         B6 Faqe:             45 Botues:          IslamHouse Bidatet e dëmtojnë seriozisht...

E ke zbuluar bukurinë e tij të vërtetë? – Dr. Naxhi Ibrahim el-Arfexh

Autor:             Dr. Naxhi Ibrahim el-Arfexh Titulli:             E ke zbuluar bukurinë e tij të vërtetë? Përktheu:        Dr. Sedat Islami Redaktor:        Almedin Ejupi R. gjuhësor:    Jeton Koqinaj Formati:          A5 Faqe:             ...

Njëqind mënyra për t’i dalë në krah Pejgamberit a.s. – Komiteti botëror

Autor:          Komiteti botëror Titulli:          Njëqind mënyra për t'i dalë në krah pejgamberit a.s. Përktheu:     Arlind Gusinja Redaktor:     Driton Lekaj Formati:       A5 Faqe:           33 Botues:        IslamHouse.com Viti:             2010 Dëshmia e parë e Islamit është...

Ditët e agjëruesit – Adil esh-Shidi & Ahmed el-Mezjed

Autor:         Adil esh-Shidi & Ahmed el-Mezjed Titulli:         Ditët e agjëruesit Përktheu:    Mr. Jusuf Kastrati Formati:      A5 Faqe:          57 Botues:       IslamHouse Në këtë libërth të dobishëm, autorët e nderuar kanë përmbledhur ajete, hadithe, fjalë të dijetarëve, vargje dhe këshilla të rëndësishme...

Teuhidi dhe shirku – Muhammed Xhemil Zejno

Autor:           Muhammed Xhemil Zejno Titulli:           Teuhidi dhe shirku Përktheu:      Muhamed Ilaz Dolaku Recensent:    Ekrem Avdiu Lektore:        Ajshe Hyseni Formati:        A5 Faqe:            45 Botues:         IslamHouse Viti:              2011 Vendi: ...

Porosi Kuranore – M. M. Pikthal & Mr. Fateh Muhammad

Autor:           M. M. Pikthal & Mr. Fateh Muhammad Titulli:           Porosi Kuranore Përktheu:      Fehim Dragusha Recensent:    Driton Lekaj Formati:        8.5 x 11 Faqe:            153 Botues:         IslamHouse Viti:              2009 Duke u...

Karta e të drejtave të gruas dhe detyrat e saj – Ibrahim en-Nasir

Autor:         Ibrahim en-Nasir Titulli:         Karta e të drejtave të gruas dhe detyrat e saj Përktheu:    Bledar Haxhiu Formati:      A5 Faqe:          50 Botues:       IslamHouse Viti:            2010  Ky dokument është përgatitur për të sqaruar qëndrimin e sheriatit...

Furnizimi i mirë – Hakem ibn Adil el-Akili

Autor:           Hakem ibn Adil el-Akili Titulli:           Furnizimi i mirë Përktheu:      Ali Kasa Recensent:    Driton Lekaj Formati:        A5 Faqe:            163 Botues:         IslamHouse Viti:              2011 Depërtova në këtë libër të...

Agjërimi vullnetar – Dr. Sedat Islami

Autor:           Dr. Sedat Islami Titulli:           Agjërimi vullnetar Recensent:    Mr. Driton Lekaj Formati:        B5 Faqe:            49 Botues:         IslamHouse Viti:              2010 Rëndësinë e veprave vullnetare nuk mund ta mohojë askush. Ato, në...

Dyzet hadithet e Neveviut – Ebu Zekerija en-Nevevi

Autor:             Ebu Zekerija en-Nevevi Titulli:             Dyzet hadithet e Neveviut Përktheu:        Jusuf Kastrati Recensent:      Almedin Ejupi R. gjuhësor:    Jeton Koqinaj Formati:          A5 Faqe:              83 Botues:           IslamHouse 40 hadithet...

Shpjegimi i bazave të besimit – Muhammed el-Uthejmin

Autor:             Muhammed el-Uthejmin Titulli:             Shpjegimi i bazave të besimit Përktheu:        Almedin Ejupi Recensent:      Jusuf Kastrati R. gjuhësor:    Jeton Koqinaj Formati:          A5 Faqe:              117 Botues:           IslamHouse Me të...

Priftërinjtë pyesin, hoxhallarët përgjigjen – Abdurrahman el-Mejdani

Autor:         Abdurrahman el-Mejdani Titulli:         Priftërinjtë pyesin, hoxhallarët përgjigjen Përktheu:    Justinian Topulli Formati:      A5 Faqe:          108 Botues:       IslamHouse Përse ky libër? Nuk do të jenë të paktë ata që ndoshta do ta bëjnë një pyetje të tillë pasi të njihen me...

Virtytet dhe të drejtat e sahabëve – Abdullah Salih el-Kusajir

Autor:           Abdullah Salih el-Kusajir Titulli:           Virtytet dhe të drejtat e sahabëve Përktheu:      Almedin Ejupi Recensent:    Jusuf Kastrati Formati:        A5 Faqe:            59 Botues:         IslamHouse Viti:              2013 Sahabeh (الصحابة ) është...

Disa bindje të shi’itëve – Abdullah ibn Muhammed

Autor:         Abdullah ibn Muhammed Titulli:         Disa bindje të shi'itëve Përktheu:    Bahri Curri Redaktor:    Rijad Misini                    Arian Kutelli Formati:      8.5 x 11 Faqe:          100 Botues:       IslamHouse Botimi:        I dytë Viti:   ...

Teuhidi i thjeshtësuar – Abdullah ibn Ahmed el-Huvejli

Autor:         Abdullah ibn Ahmed el-Huvejli Titulli:         Teuhidi i thjeshtësuar Përktheu:    Jusuf Kastrati Formati:      8.5 x 11 Faqe:          123 Botues:       IslamHouse Viti:            2015 Kur e pashë thjeshtëzimin e shkencës së Teuhidit në këtë libër të quajtur...

Islami, bazat dhe parimet e tij – Muhammed es-Suhejm

Autor:             Muhammed es-Suhejm Titulli:             Islami, bazat dhe parimet e tij Përktheu:        Mirsim Maliqi Recensent:      Arben Ahmetaj R. gjuhësor:    Arsim Jonuzi                       Jusuf Kastrati Formati:          A5 Faqe: ...

Mjete të përshtatshme për një jetë të rehatshme – Abdurrahman es-Sa’dij

Autor:           Abdurrahman es-Sa'dij Titulli:           Mjete të përshtatshme për një jetë të rehatshme Përktheu:      Dr. Sedat Islami Recensent:    Jusuf Kastrati R. gjuhësor:  Jeton Koçinaj Formati:        4.73 x 6.69 Faqe:            43 Botues:         IslamHouse.com Viti:   ...

Besimi i Ehli Sunetit – Muhammed el-Uthejmin

Autor:          Muhammed el-Uthejmin Titulli:          Besimi i Ehli Sunetit Përktheu:     Shefqet Krasniqi Formati:       8.5 x 11 Faqe:           66 Botues:        IslamHouse Viti:             1996 Vendi:          Prishtinë Besimi ynë është besimi në Zotin, në...

Feja e vërtetë e Zotit – Dr. Bilal Filips

Autor:        Dr. Bilal Filips Titulli:        Feja e vërtetë e Zotit Përktheu:   Arjan Koçi Recensent: Bahri Curri Formati:     8.5 x 11 Faqe:         23 Botues:      IslamHouse.com Viti:           2010 Çdo njeri ka lindur në një rrethanë, të cilën nuk e ka zgjedhur vetë. Feja...

Bukuritë e fesë Islame – Abdurrahman es-Sa’di

Autor:          Abdurrahman es-Sa'di Titulli:          Bukuritë e fesë Islame Përktheu:     Alban Kodra Recensent:   Jusuf Kastrati R. gjuhësor: Jeton Koqinaj Formati:       A5 Faqe:           43 Botues:        IslamHouse Feja islame që ka kumtuar Muhamedi (salallahu alejhi ue selem) është feja më e plotë,...