BallinaBesimi i drejtëÇështje të besimit

Çështje të besimit

SHURA Parimi kuranor i këshillimit, një mjet për rindërtim dhe reformë – Ahmad Al – Raysuni

SHURA Parimi kuranor i këshillimit, një mjet për rindërtim dhe reformë - Ahmad Al - Raysuni Ahmad Al-Raysuni Shura – Parimi kuranor i këshillimit, një mjet për rindërtim dhe reformë Titulli origjinal: Al-Shura: The Qur’anic Principle of Consultation Copyright © 2011 The International Institute of Islamic Thought BOTUES: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit...

Shejtani dhe Njeriu – Muhamed Muteveli Sharaviu

Autor:             Muhamed Muteveli Sharaviu Titulli:             Shejtani dhe njeriu Përkthyes:       Arif Emini                        Burhan Hashani Recensent:      Bahri Simnica Lektor:            Hysen Kadriu Korrektor:       Arif Emini Formati:   ...

A është Kurani vepër e Muhammedit a.s.? – Senad Maku

Autor:      Senad Maku Titulli:      A është Kurani vepër e Muhammedit a.s.? Formati:   A5 Faqe:       65 Botues:    bibladhekurani.com Viti:         2008 Vendi:      Ulqin, Mali i zi Si në të kaluarën, ashtu edhe sot sulmet ndaj fesë Islame nuk kanë të pushuar. Në përgjithësi, për Islamin është...

Sekularizmi dhe pasojat e tij – Muhammed Shakir esh-Sherif

Autor:           Muhammed Shakir esh-Sherif Titulli:           Sekularizmi dhe pasojat e tij Përktheu:      Dr. Sedat Islami Redaktor:      Jusuf Kastrati R. gjuhësor:  Jeton Koqinaj Formati:        B6 Faqe:            42 Botues:         IslamHouse Libërthi që keni në duar është rezyme...

Pasojat e fitneve – Dr. Abdurrezak ibn Abdulmuhsin el-Bedr

Autor:         Dr. Abdurrezak ibn Abdulmuhsin el-Bedr Titulli:         Pasojat e fitneve Përktheu:    Jeton Bozhlani Formati:      A5 Faqe:          34 Botues:       Privat Këtë temë kemi nevojë që ta mësojmë mirë dhe të qëndrojmë pranë saj, në mënyrë që të jemi sa më të...

Dukuria e ekstremizmit – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:                Dr. Hajredin Hoxha Titulli:                Dukuria e ekstremizmit Përktheu:           Dr. Sedat Islami Recensent:         Dr. Hajredin Hoxha Re. gjuhësore:    Dr. Sedat Islami Formati:             8.5 x 11 Faqe:     ...

Ne e besojmë Isain a.s. – Sulejman el-Bathi

Autor:         Sulejman el-Bathi Titulli:         Ne e besojmë Isain a.s. Përktheu:    Jusuf Kastrati Formati:      A5 Faqe:          20 Botues:       IslamHouse Viti:            2014 Në Kuranin Famëlartë thuhet: Thoni: “Ne besojmë në Allahun, në atë që na është shpallur neve (Kuranin),...

Dita e vdekjes dhe e varrimit – Dr. Musli Vërbani

Autor:        Dr. Musli Vërbani Titulli:        Dita e vdekjes dhe e varrimit Seria:         Fikhu i statutit personal Formati:     A5 Faqe:         100 Botues:      Privat Viti:           2005 Vendi:        Kaçanik Besimtari nuk i frikësohet vdekjes, ai vepron në jetë...

Mjetet e qëndrueshmërisë në fenë e Allahut – Salih el-Munexhid

Autor:             Salih el-Munexhid Titulli:             Mjetet e qëndrueshmërisë në fenë e Allahut Përktheu:        Jusuf Kastrati Redaktor:        Almedin Ejupi R. gjuhësor:    Jeton Koqinaj Formati:          B6 Faqe:              66 Botues:       ...

Njëqind mënyra për t’i dalë në krah Pejgamberit a.s. – Komiteti botëror

Autor:          Komiteti botëror Titulli:          Njëqind mënyra për t'i dalë në krah pejgamberit a.s. Përktheu:     Arlind Gusinja Redaktor:     Driton Lekaj Formati:       A5 Faqe:           33 Botues:        IslamHouse.com Viti:             2010 Dëshmia e parë e Islamit është...

Metoda e selefëve në trajtimin e fitneve – Bledar Hoxha

Autor:       Bledar Hoxha Titulli:       Metoda e selefëve në trajtimin e fitneve Formati:    8.5 x 11 Faqe:        106 Botues:     Mburoja.net Viti:          25.08.2004 Vendi:       Amman, Jordani Fenomeni i njoftimit të të fshehtave dhe profetësive të të Dërguarit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin...

Obligimi Ynë Përballë Urdhrave të Allahut – Dr. Abdurrezak ibn Abdulmuhsin el-Bedr

Autor:         Dr. Abdurrezak ibn Abdulmuhsin el-Bedr Titulli:         Obligimi Ynë Përballë Urdhrave të Allahut Përktheu:    Kastriot Mazreku Formati:      A5 Faqe:          50 Botues:       Botim privat Botimi:        I parë (elektronik) Viti:            Korrik, 2014 Tema e kësaj broshure...

Silluni butë o pasues të sunetit me pasuesit e sunetit – Abdulmuhsin el-Abad

Autor:         Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad Titulli:         Silluni butë o pasues të sunetit me pasuesit e sunetit Përktheu:    Rudian Zekthi Formati:      4.33 x 6.69 Faqe:          50 Botues:       Sh.K. "Tradita" Viti:            2008 Vendi:         Tiranë “Ehli...

Frytet e takvasë – Muhammed el-Uthejmin

Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Frytet e takvasë Përktheu:    Ebu Enisah Ilir Delija  Formati:      A6 Faqe:          40 Botues:       Al Hidaayah Publishing and Distribution Sa here qe i Derguari i Allahut, salAllahu alejhi ue selem, dergonte prijesin e nje beteje, e keshillonte...

Jo dhunë në fe – Dr. Usama Hasan

Autor:       Dr. Usama Hasan Titulli:       Jo dhunë në fe Formati:    3.63 x 5.8 Faqe:         57 Botues:      www.Islamandrf.org Eshtë e rëndësishme të dënojmë orvatjet që provokojnë urrejtje, fanatizëm fetar ose anti-fetar, dhe dhunë, si përgjigje ndaj provokimeve, dhunës kuturu të revoltave, me pretekstin e të...

Besimi në engjëj dhe ndikimi i kësaj në jetën e njeriut – Salih el-Feuzan

Autor:       Salih el-Feuzan Titulli:       Besimi në engjëj dhe ndikimi i kësaj në jetën e njeriut Formati:    3.63 x 5.8 Faqe:        53 Botues:     Privat Vërtet, besimi është një çështje e madhe, meqë ai është themeli mbi të cilin varet suksesi në këtë jetë dhe në...

Vonimi i Fitores – Abdulkerim ibn Salih el-Humejd

Autor:         Abdulkerim ibn Salih el-Humejd Titulli:         Vonimi i Fitores Përktheu:    Abdurrahim Balla Formati:      A6 Faqe:          54 Botues:       Teuhidi.net Allahu i Madhëruar e ka caktuar në Kaderin e Tij të mëparshëm që besimtarët dhe ata që kanë pretenduar se besuan do...

Jeta dhe vdekja – Muhammed el-Muteveli Sharaviu

Autor:           Muhammed el-Muteveli Sharaviu Titulli:           Jeta dhe vdekja Përktheu:      Muhamed Jusufi Recensent:    Ajni Sinani Formati:        A5 Faqe:            145 Botues:         Sh. K. “Zëri ynë” Viti:              2005 Vendi:       ...

Gjykimi me atë që nuk e ka zbritur Allahu – Dr. Abdurrahman Mahmud

Autor:       Dr. Abdurrahman Mahmud Titulli:       Gjykimi me atë që nuk e ka zbritur Allahu Formati:    B5 Faqe:        267 Botues:     Privat Fitnet (sprovat) janë shtuar, duke marrë përmasa të mëdha. Prej asaj që është shpikur në këtë umet kohëve të fundit është: Gjykimi me atë që...

Injoranca Si Arsye – Rashid Ebu Ula

Autor:             Rashid Ebu Ula Titulli:             Injoranca Si Arsye Përktheu:        Rexhep Memishi R. gjuhësor:    Ilir Zuka Formati:          B5 Faqe:              441 Botues:           Teuhid.NET Viti:             ...

Domosdoshmëria e hixhabit në dritën e argumenteve hyjnore – Altin Torba

Autor:              Altin Torba Titulli:              Domosdoshmëria e hixhabit në dritën e argumenteve hyjnore Formati:           A5 Recensent:       Dr. Ahmed Kalaja Lektor:             Eglantin Kurti Faqosja:           Erzen Pashaj Kopertina:       ...

Femra nën mbrojtjen e Islamit – Muhammed Sherif

Autor:         Muhammed Sherif Titulli:         Femra nën mbrojtjen e Islamit Përktheu:    SHB “Drita e Jetës” Formati:      A5 Faqe:          115 Botues:       SHB “Drita e Jetës” Mbi pikëpamjen islame të problemit të femrës është folur shpesh, nganjëherë në mënyrë objektive me të gjitha...

Shenjat para ditës së gjykimit – Imam ibn Kethiri

Autor:         Imam ibn Kethiri Titulli:         Shenjat para ditës së gjykimit Përktheu:    Mburoja.net Formati:      8.5 x 11 Faqe:          60 Botues:       Mburoja.net Të pyesin rreth Castit: ‘Kur e ka kohën?’ Cfarë rëndësie ka për ty që ta përmendësh atë? Te Zoti yt...

Vendimi i Islamit për lënësin e namazit – Muhammed Nasiruddin el-Albani

Autor:           Muhammed Nasiruddin el-Albani Titulli:           Vendimi i Islamit për lënësin e namazit Përktheu:      Unejs Shuajb Murati                      Ylli Rama Recensent:    Bledar Hoxha Formati:        8.5 x 11 Faqe:           ...

E mira dhe e keqja – Muhammed Muteveli Sharaviu

Autor:           Muhammed Muteveli Sharaviu Titulli:           E mira dhe e keqja Përktheu:      Muhamed Jusufi Recensent:    Ajni Sinani Formati:        8.5 x 11 Faqe:            73 Botues:         Sh.K. “Zëri ynë” Viti:              Maj,...

Shenjat e Kijametit – Osman Abazi

Autor:       Osman Abazi Titulli:       Shenjat e Kijametit Formati:    A5 Faqe:        128 Botues:     Përpjekja Rinore Viti:          Qershor, 1995 Vendi:       Prishtinë Vëlla dhe lexues i dashur! Kjo botë i ngjanë anijes e cila kalon nga njëri breg i detit në tjetrin, kurse ne...

Parimet Islame – Mevdudi

Autor:       Mevdudi Titulli:       Parimet Islame Formati:    A5 Faqe:        51 Botues:     Logos-A Çdo musliman sinqerisht beson se Islami është dhurata më e madhe e Allahut xh.sh., në këtë botë. Ai ndjen falënderim dhe lavdërim ndaj Allahut xh.sh, për atë që e bëri nga ummeti i Muhammedit...

Udhëtimi i përjetësisë – Osman Nuri Topbash

Autor:           Osman Nuri Topbash Titulli:           Udhëtimi i përjetësisë Përktheu:      Ilir Hoxha Redaktorë:    Zija Vukaj                      Alban Kali Formati:        6.4. x 9.4 Faqe:            424 Botues:         Progresi...

Dëshiroj të pendohem, por… – Muhammed el-Munexhid

Autor:             Muhammed el-Munexhid Titulli:             Dëshiroj të pendohem, por... Përktheu:        Ekrem Avdiu Recensent:      Omer Musa R. gjuhësor:    Arian Koçi Formati:          5.8 x 8.3 Faqe:              60 Botues:           Komiteti...

Le ta dijë rinia – Abdullah Nasih Ulvan

Autor:         Abdullah Nasih Ulvan Titulli:         Le ta dijë rinia Përktheu:    Mr. Zekerija Bajrami Formati:      B5 Faqe:          95 Botues:       Biblioteka "Muhamed Ikball" Sa i përket librit Le ta dijë rinia të autorit Abdullah Nasih Ulvan dhe përkthimit të tij në gjuhën...

Madhërimi i Allahut – Abdulaziz et-Tarifi

Autor:             Abdulaziz et-Tarifi Titulli:             Madhërimi i Allahut Përktheu:        Mr. Agron Krasniqi R. gjuhësor:    Samir Zullufi Formati:          8.5 x 11 Faqe:              52 Botues:           Botues Privat Viti:       ...

Fundi i botës – Muhammed Muteveli Sharaviu

Autor:           Muhammed Muteveli Sharaviu Titulli:           Fundi i botës Përktheu:      Dr. Musli Vërbani Recensent:    Daut Shehu Formati:        8.5 x 11 Faqe:            101 Botues:         Botues Privat Viti:              2015 Vendi:     ...

Rinia universitare dhe religjioni – Ali Pajaziti

Autor:               Ali Pajaziti Titulli:               Rinia universitare dhe religjioni Kryeredaktor:    Husamedin Abazi Recensent:        Prof. Dr. Zeki Arsllantyrk                          Mr. Rejhan Neziri Formati:            8.5...

Shpjegimi i 40 Haditheve të Imam Neveviut – Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad

Autor:            Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad Titulli:            Shpjegimi i 40 Haditheve të Imam Neueuiut Përktheu:       Fatjon Isufi Recensent:     Sashenka Jakupi Formati:         8.5 x 11 Faqe:             138 Botues:          "Udha e...

Islami ne fokus – Hamude Abdulati

Autor:         Hamude Abdulati Titulli:         Islami ne fokus Përktheu:    Mr. Bujar Hoxha Formati:      8.5 x 11 Faqe:          398 Botues:       Logos-A Viti:            2000 Vendi:         Shkup, Maqedoni "Islami në fokus," është libër që merret me bazat e...

Trajtesa mbi imanin – Hasan Fehmi efendi

Autor:           Hasan Fehmi efendi Titulli:           Trajtesa mbi imanin Përktheu:      Dhulkarnejn Vardari Recensent:    Ymer Musa Formati:        8.5 x 11 Faqe:            76 Botues:         Logos-A Viti:              2003 Vendi:         ...

Udhëzues i ilustruar mbi Islamin – I. A. Ibrahim

Autor:         I. A. Ibrahim Titulli:         Udhëzues i ilustruar mbi Islamin Përktheu:    Halil Ibrahimi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          81 Botues:       www.islam-guide.com Vendi:         Prishtinë Libri që keni në dorë është një udhëzues i shkurtër që do t’ju njohë në...

Botëkuptimi Islam – Kadir Misirogllu

Autor:         Kadir Misirogllu Titulli:         Botëkuptimi Islam Përktheu:    Mithat Hoxha Formati:      8.5 x 11 Faqe:          464 Botues:       Progresi Botime Viti:            2008 Vendi:         Stamboll, Turqi Qysh në fillim të herës, veçanërisht në mendimin mistik islam, ka...

Islami me pak fjalë – Mahmud Rida Murad

Autor:          Mahmud Rida Murad Titulli:          Islami me pak fjalë Përktheu:     Arlind Boshnjaku Recensent:   Sabri Jonuzi Formati:       8.5 x 11 Faqe:           56 Botues:        Gjurma Viti:             2001 Vendi:          Prishtinë Kjo porosi eshtë për...

Prej errësirës në dritë – Mexhit Yvejsi

Autor:         Mexhit Yvejsi Titulli:         Prej errësirës në dritë Përktheu:    Mexhit Yvejsi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          79 Botues:       Logos-A Viti:            1999 Vendi:         Shkup, Maqedoni Njerëzit, krijesat më të bukura të All-llahut të Madhërueshëm në...

Ripërtëritja e mendimit fetar në islam – Muhamed Ikball

Autor:           Muhamed Ikball Titulli:           Ripërtëritja e mendimit fetar në islam Përktheu:      Nexhat Ibrahimi Recensent:    Husamedin Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            270 Botues:         Logos-A Viti:              2005 Vendi:     ...

Të vërteta në të cilat fton natyra e i pranon sheriati – Muhammed el-Uthejmin

Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Të vërteta në të cilat fton natyra e i pranon sheriati Përktheu:    Shefqet Krasniqi Formati:      A5 Faqe:          52 Botues:       Vakëfi Viti:            2004 Vendi:         Rijad, Arabi Saudite Prej mirësive të sheriatit...

Shefati në ditën e gjykimit – Nasir el-Xhudeij

Autor:         Nasir el-Xhudeij Titulli:         Shefati në ditën e gjykimit Përktheu:    Altin Plumbi Redaktor:    Justinian Topulli Formati:      5.8 x 8.3 Faqe:          90 Botues:       Sh.K. Tradita Viti:            2011 Ibn Ethiri e ka përkufizuar atë duke thënë: “Shefati është...

Enigma e dashurisë për Allahun dhe profetin – Osman Nuri Topbash

Autor:        Osman Nuri Topbash Titulli:        Enigma e dashurisë për Allahun dhe profetin Formati:     6.2 x 8.5 Faqe:         218 Botues:      Progresi Botime Viti:           2010 Vendi:        Shkodër

Arsyeja dhe filozofia në këndvështrimin islam – Osman Nuri Topbash

Autor:           Osman Nuri Topbash Titulli:           Arsyeja dhe filozofia në këndvështrimin islam Përktheu:      Albert Halili Recensent:    Alban Kali, Zija Vukaj Formati:        4.5 x 7.3 Faqe:            114 Botues:         Progresi Botime Viti:           ...

Përgjigjet islame – Salih Behmen

Autor:          Salih Behmen Titulli:          Përgjigjet islame Përktheu:     Mr. Mehmet Halimi Formati:       8.5 x 11 Faqe:           316 Botues:        Logos-A Viti:             1999 Vendi:          Shkup Dialog ndërmjet mësimit islam dhe ateizmit All-llahu xhel-le shanuhu...

 Pyetje përgjigje në çështjet e Imanit dhe Kufrit – Salih el-Feuzan

Autor:         Salih el-Feuzan Titulli:         Pyetje përgjigje në çështjet e Imanit dhe Kufrit Përktheu:    Kastriot Mazreku Formati:      8.5 x 11 Faqe:          21 Botues:       Privat Botimi:       I parë Viti:            2014 Vendi:        Dhjetor Këto pyetje të...

Fitneja e Khauarixhëve – Salih bin AbdulAziz Alu Shejh

Autor:         Salih bin AbdulAziz Alu Shejh Titulli:         Fitneja e Khauarixhëve Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          35 Botues:       Selefi.org Viti:            2009 Vendi:         Fier, Shqipëri Unë i kam ndarë temat për të cilat...

Xhinët – Shejhul-Islam Ahmed ibn Tejmijje

Autor:      Shejhul-Islam Ahmed ibn Tejmijje Titulli:      Xhinët Përktheu: Xhamiambret.com Formati:   8.5 x 11 Faqe:       53 Botues:    Xhamiambret.com Njerëzit duhet të kuptojnë se All-llahu - i Madhërishmi dhe Lavdiploti - e ka dërguar Muhammedin, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, për të gjitha botërat; botën e njerëzve dhe botën e xhinnëve." Të...

Allahu njihet permes arsyes – Harun Jahja

Autor:     Harun Jahja Titulli:     Allahu njihet permes arsyes Formati:  8.5 x 11 Faqe:      121 Ekziston një arsye e rëndësishme pse ky libër është titulluar “Allahu njihet përmes arsyes”. Shumica e njerëzve thonë se ata e njohin Allahun dhe besojnë në Të. Mirëpo, në të vërtetë ata nuk e njohin dhe...