LOGOS -A

ETIKA E MOSPAJTIMIT NË ISLAM – Taha Xhabir Ulvani (Versioni i shkurtuar)

ETIKA E MOSPAJTIMIT NË ISLAM - Taha Xhabir Ulvani (Versioni i shkurtuar) PËRKTHEU NGA ARABISHTJA: Sadush Tahiri TITULLI I ORIGJINALIT: Min adab al-iḫtilāf ilā nabḏ al-ḫilāf (muḫtaṣar) Boton: LOGOS-A BIBLIOTEKA: MENDIMI ISLAM PËRMBAJTJA: ‘Etika e mospajtimit në islam’, një ‘ELIF-BA’ i bashkëkohësisë ................ 9 Pjesa e parë ............................................................................................ 11 Përmbledhje e librit të parë “Etika e mospajtimit”...

Kontaktet e para të islamit me popujt ballkanik – Nexhat Ibrahimi

Autor:           Nexhat Ibrahimi Titulli:           Kontaktet e para të islamit me popujt ballkanik në periudhën para-osmane Recensent:    Dr. Ismail Ahmedi Formati:        A5 long Faqe:            102 Botues:         Logos-A Viti:              1997 Vendi:   ...

Koment i sures jasin – Sejid Kutbi

Autor:       Sejid Kutbi Titulli:       Koment i sures jasin Formati:    A5 Faqe:        57 Botues:     Logos-A Kjo sure mekkase ka takte të shkurtra dhe ritme të shpejta. Numri i ajeteve të saj është tetëdhjetë e tre si dhe është më e vogël dhe më e shkurtë se...

Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij kur’anore – Dr. Ismail Bardhi

Autor:             Dr. Ismail Bardhi Titulli:             Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij kur'anore Recensent:      Dr. Muhamed Aruçi                       Mr. Qemajl Morina R. gjuhësor:    Fatmire Ajdini - Morina Korrektor:       Urim...

Shenja në rrugë – Sejid Kutbi

Autor:             Sejid Kutbi Titulli:             Shenja në rrugë Përktheu:        Ymer Musa R. gjuhësor:    Fatmire Ajdini - Hoxha Formati:          9.5 x 12.3 Faqe:              245 Botues:           Logos-A Viti:       ...

Hyrje në shkencën e hadithit – H. Mehmed Hanxhiq

Autor:           H. Mehmed Hanxhiq Titulli:           Hyrje në shkencën e hadithit Përktheu:      Nexhat Ibrahimi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            66 Botues:         Logos-A Viti:              1997 Vendi:           Shkup,...

Roli i orientalistëve serbë për justifikimin e gjenocidit ndaj muslimanëve në ballkan – Dr. Norman Cigar

Autor:               Dr. Norman Cigar Titulli:               Roli i orientalistëve serbë për justifikimin e gjenocidit ndaj muslimanëve në ballkan Përktheu:          Mr. Xhabir Hamiti                          Nig'jar Bajram Hoti Kryeredaktor: ...

Historia e feve – Dr. Ekrem Sarëkçëogllu

Autor:             Dr. Ekrem Sarëkçëogllu Titulli:             Historia e feve Përktheu:        Dr. Qani Nesimi R. gjuhësor:    Pjetrit Bezhani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              280 Botues:           Logos-A Viti:       ...

Struktura familjare në Islam – Dr. Hamude Abdulati

Autor:             Dr. Hamude Abdulati Titulli:             Struktura familjare në Islam Përktheu:        Urim R. Poshka Recensent:      H. Sherif Ahmeti R. gjuhësor:    Dr. Zihni Osmani Formati:          B5 Faqe:              348 Botues:       ...

Universi sipas Kur’anit dhe shkencës – Dr. Galip Veliu

Autor:         Dr. Galip Veliu Titulli:         Universi sipas Kur'anit dhe shkences Redaktor:    Husamedin Abazi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          146 Botues:       Logos-A Viti:            2005 Vendi:         Shkup, Maqedoni Veriore Njeriu e njeh vërtetësinë dhe esencën e...

Dialog me mikun ateist – Dr. Mustafa Mahmud

Autor:             Dr. Mustafa Mahmud Titulli:             Dialog me mikun ateist Përktheu:        Nexhat Ibrahimi, Miftar Ajdini, Muhidin Ahmeti R. gjuhësor:    Fatmire Ajdini - Hoxha Formati:          A5 Faqe:              136 Botues:       ...

Fotografitë e kujtimeve – Dr. Milazim Krasniqi

Autor:       Dr. Milazim Krasniqi Titulli:       Fotografitë e kujtimeve Formati:    A5 Faqe:        103 Botues:     Logos-A Viti:          2003 Vendi:       Prishtinë Mjaftoi një telefonatë e Ismetit, megjithëse e ardhur si nga fundi i botës, dhe unë të nesërmen e hyrjes së trupave të KFOR-it...

Përhapja e Islamit – Sami Frashëri

Autor:         Sami Frashëri Titulli:         Përhapja e Islamit Përktheu:    Miftar Ajdini Formati:      A5 Faqe:          39 Botues:       Logos-A Botimi:       I tretë Viti:           1994 Vendi:        Shkup, Maqedoni Veriore Dije, Allahu të shpëtoftë, se në këtë traktat hulumtohet...

Prej dyshimit deri në besim – Dr. Mustafa Mahmudi

Autor:       Dr. Mustafa Mahmud  Titulli:       Prej dyshimit deri në besim Përktheu:  Nexhat Ibrahimi Formati:    A5 Faqe:        98 Botues:     Logos-A Dr. Mustafa Mahmud është i lindur në vitin 1921 në Egjipt. Shkollimin fillor dhe të mesëm e kreu në Tantë, atë universitar në Fakultetin e Mjekësisë në...

Ilustrimi artistik ne Kur’an – Sejjid Kutbi

Autor:               Sejjid Kutbi Titulli:               Ilustrimi artistik ne Kur'an Përktheu:          Ymer Musa Redaktor:          Husamedin Abazi R. gjuhësor:      Fatmire Ajdini - Hoxha Formati:            A5 Faqe:           ...

Triumfi i së vërtetës – Rahmetullah el-Hindi

Autor:         Rahmetullah el-Hindi Titulli:         Triumfi i së vërtetës Përktheu:    Osman Abazi Formati:      A5 Faqe:          151 Botues:       Logos-A Viti:            25.12.1992 Vendi:         Shkup, Maqedoni Veriore “O ithtarë të Librit (të Teuratit dhe Inxhilit), ejani (të bashkohemi)...

Ramazani pa mileniume – Dr. Ismail Bardhi

Autor:       Dr. Ismail Bardhi Titulli:       Ramazani pa mileniume Formati:    A6 Faqe:        47 Botues:     Logos-A Edhe pse është e vërtetë që Zoti e ka vulosur fenë ashtu siç është ajo në esencën e vet fillestare dhe përfundimtare, kur askush nuk ka ekzistuar që ta dëgjojë, ta...

Filozofia e agjërimit dhe rregullat e tij – Mustafa Sibai

Autor:        Mustafa Sibai Titulli:        Filozofia e agjërimit dhe rregullat e tij Formati:     A5 Faqe:         103 Botues:      Logos-A Viti:           1994 Vendi:        Shkup, Maqedoni Veriore Muaji i Ramazanit është një nga periudhat më të rëndësishme prej periudhave të mirësisë...

Të kuptuarit e drejtë të islamit – Mevdudi

Autor:       Mevdudi Titulli:       Të kuptuarit e drejtë të islamit Formati:    B5 Faqe:        97 Botues:     Logos-A Çdo religjion në këtë botë quhet sipas emrit të themeluesit të tij, apo popullit në të cilin është paraqitur. P.sh. Krishterimi është emërtuar sipas emrit të të dërguarit Krishtit; Budizmi...

Roli i studentëve muslimanë në rindërtimin e botës islame – Mevdudi

Autor:       Mevdudi Titulli:       Roli i studentëve muslimanë në rindërtimin e botës islame Formati:    A5 Faqe:        21 Botues:     Logos-A Para se ta filloj ligjërimin përkatës, më lejoni që ta shpreh lumturinë time me faktin se, falë Mëshirës së All-llahut, nëpër kolegjet dhe nëpër universitetet e shteteve...

Parimet Islame – Mevdudi

Autor:       Mevdudi Titulli:       Parimet Islame Formati:    A5 Faqe:        51 Botues:     Logos-A Çdo musliman sinqerisht beson se Islami është dhurata më e madhe e Allahut xh.sh., në këtë botë. Ai ndjen falënderim dhe lavdërim ndaj Allahut xh.sh, për atë që e bëri nga ummeti i Muhammedit...

Ilmihal – Fejzullah Haxhibajriq

Autor:       Fejzullah Haxhibajriq Titulli:       Ilmihal Formati:    A5 Faqe:        75 Botues:     Logos-A Viti:          1988 (Botimi i parë) Ç’ËSHTË ISLAMI Islami është feja të cilën All-llahu ia shpalli tërë njerëzimit nëpërmjet Të Dërguarit të vet, Muhammedit (a.s.). Islam do të thotë përkushtim ndaj All-llahut. Ky...

Jeta familjare ne islam – Hurshid Ahmed

Autor:         Hurshid Ahmed Titulli:         Jeta familjare ne islam Përktheu:    Mehmet Halimi Formati:      A5 Faqe:          46 Botues:       Logos-A Libërthi i Ahmed Hurshidit: JETA FAMILJARE NË ISLAM, i ndarë në katër kapituj: I. Qasja e Islamit nda jetës - themelet, II. Familja në...

Deklarata Islame – Alija Izetbegoviq

Autor:         Alija Izetbegoviq Titulli:         Deklarata Islame Përktheu:    Logos-A Formati:      A5 Faqe:          60 Botues:       Logos-A Dekleratën të cilën sot po ia dorëzojmë opinionit nuk është kurrfarë lektyre, e cila të huajve ose atyre të cilët dyshojnë duhet dëshmuar superioritetin e Islamit...

Dialogu, obligim hyjnor – Dr. Qani Nesimi

Autor:       Dr. Qani Nesimi Titulli:       Dialogu, obligim hyjnor Formati:    8.5 x 11 Faqe:        205 Botues:     Logos-A Viti:          2005 Vendi:       Shkup Fakti që ne jetojmë në Gadishullin Ballkanik, gjegjësisht në Evropën Juglindore, në një vend përplot labirinthe politike, kurse fetarisht në një...

Pesë temat e arta të Kuranit Famëlartë – Muhamed el-Gazali

Autor:            Muhamed el-Gazali Titulli:            Pesë temat e arta të Kuranit Famëlartë Përktheu:       Sadush Tahiri Redaktor:       Husamedin Abazi R. gjuhësor:   Zekerija Ibrahimi Formati:         8.5 x 11 Faqe:             359 Botues:          Logos-A Viti:   ...

Letrat e Muhamedit a.s. – Sulltan Ahmed Kureshi

Autor:               Sulltan Ahmed Kureshi Titulli:               Letrat e Muhamedit a.s. Përktheu:          Mimoza Sinani Kryeredaktor:    Husamedin Abazi Formati:            8.5 x 11 Faqe:                261 Botues:         ...

Sfida – Mahathir Mohamad

Autor:              Mahathir Mohamad Titulli:              Sfida Përktheu:         Brikena Qafa Osmani Kryeredaktor:   Husamedin Abazi Formati:           8.5 x 11 Faqe:               295 Botues:            Logos-A Viti:           ...

Sociologjia e Ibën Haldunit – Dr. Neshet Toku

Autor:               Dr. Neshet Toku Titulli:               Sociologjia e Ibën Haldunit Përktheu:          Dr. Ali Pajaziti Kryeredaktor:    Husamedin Abazi Formati:            8.5 x 11 Faqe:                181 Botues:       ...

Fijet e shpirtit – Dr. Milazim Krasniqi

Autor:         Dr. Milazim Krasniqi Titulli:         Fijet e shpirtit Redaktor:    Husamedin Abazi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          115 Botues:       Logos-A Viti:            2007 Vendi:         Shkup, Maqedoni Veriore Orët e mbrëmjes ishin për Besnikun orë të gumëzhitjeve...

Dhuna dhe qytetërimi perëndimor – Dr. Milazim Krasniqi

Autor:               Dr. Milazim Krasniqi Titulli:               Dhuna dhe qytetërimi perëndimor Kryeredaktor:    Husamedin Abazi R. gjuhësor:      Zekerija Ibrahimi Formati:            8.5 x 11 Faqe:                147 Botues:           ...

Kriza e teologjise muslimane shqiptare – Dr. Ismail Bardhi

Autor:             Dr. Ismail Bardhi Titulli:             Kriza e teologjise muslimane shqiptare Recensent:      Prof. Dr. Metin Izeti R. gjuhësor:    Nazif Zejnullahu Formati:          8.5 x 11 Faqe:              331 Botues:           Logos-A Viti:   ...

Zhvillimi i shkollës fillore shqipe në Republikën e Maqedonise 1945-1975 – Dr. Avzi Mustafa

Autor:           Dr. Avzi Mustafa Titulli:           Zhvillimi i shkollës fillore shqipe në Republikën e Maqedonise 1945-1975 Recensent:    Dr. Nexhat Abazi                      Dr. Gjylimsere Kasapi Formati:        8.5 x 11 Faqe:         ...

In vertas (Traktat sociologjik) – Dr. Ali Pajaziti

Autor:          Dr. Ali Pajaziti Titulli:          In vertas (Traktat sociologjik) Recensent:   Dr. Reshat Qahili                     Dr. Metush Sulejmani Formati:       8.5 x 11 Faqe:           228 Botues:        Logos-A Viti:         ...

Tregime islame për fëmijë – Dhulkarnejn Vardari

Autor:           Dhulkarnejn Vardari Titulli:           Tregime islame për fëmijë Recensent:    Ymer Musa Formati:        8.5 x 11 Faqe:            83 Botues:         Logos-A Viti:              1999 Vendi:           Shkup, Maqedoni Veriore Brenda librit...

Estetika Islame – Beshir Ajvazogllu

Autor:               Beshir Ajvazogllu Titulli:               Estetika Islame Përktheu:          Ali Pajaziti Kryeredaktor:    Husamedin Abazi Formati:            8.5 x 11 Faqe:                119 Botues:             Logos-A Viti:   ...

Kur’ani për disa dukuri negative të njeriut – Ataullah Aliu

Autor:             Ataullah Aliu Titulli:             Kur'ani per disa dukuri negative te njeriut Redaktor:        Husamedin Abazi Recensent:      Mr. Xhabir Hamiti R. gjuhësor:    Zekerija Ibrahimi Formati:          8.5 x 11 Faqe:              75 Botues:   ...

Poezia e Divanit – Antologji e poezise klasike turke

Autor:               Antologji e poezise klasike turke Titulli:               Poezia e Divanit Përktheu:          Mithat Hoxha Kryeredaktor:    Husamedin Abazi Formati:            8.5 x 11 Faqe:                101 Botues:     ...

Mendimi shkencor dhe barrët e tij – Alparslan Açikgenç

Autor:           Alparslan Açikgenç Titulli:           Mendimi shkencor dhe barrët e tij Përktheu:      Xhevat Lloshi Recensent:    Dr. Musa Musai Formati:        8.5 x 11 Faqe:            359 Botues:         Logos-A Viti:              2004 Vendi:   ...

Të huajt (Dramë bashkëkohore siriane) – Ali Ukle Irsan

Autor:              Ali Ukle Irsan Titulli:              Të huajt (Dramë bashkëkohore siriane) Përktheu:         Ismail Ahmedi                         Abdulatif Arnauti Kryeredaktor:   Husamedin Abazi Formati:           8.5 x 11 Faqe:   ...

Rinia universitare dhe religjioni – Ali Pajaziti

Autor:               Ali Pajaziti Titulli:               Rinia universitare dhe religjioni Kryeredaktor:    Husamedin Abazi Recensent:        Prof. Dr. Zeki Arsllantyrk                          Mr. Rejhan Neziri Formati:            8.5...

Ese sociologjike – Ali Pajaziti

Autor:               Ali Pajaziti Titulli:               Ese sociologjike Recensent:        Dr. Etem Aziri & Dr. Hasan Jashari Kryeredaktor:    Husamedin Abazi Formati:            8.5 x 11 Faqe:                180 Botues:       ...

Njeriu në filozofinë e Avincensës – Ali Durusoj

Autor:           Ali Durusoj Titulli:           Njeriu në filozofinë e Avincensës Përktheu:      Mithat Hoxha Recensent:    Husamedin Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            364 Botues:         Logos-A Viti:              2006 Vendi:       ...

Ligjërata javore – Femi Raqipi

Autor:           Femi Raqipi Titulli:           Ligjërata javore Recensent:    Husamedin Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            348 Botues:         Logos-A Viti:              2005 Vendi:           Shkup Në këtë libër përmblidhen një sërë...

Edukata fetare e morale – Haki Sharofi

Autor:           Haki Sharofi Titulli:           Edukata fetare e morale Përgatitën:    Nexhat Ibrahimi                      Miftar Ajdini Recensent:    Muhidin Ahmeti Formati:        8.5 x 11 Faqe:            129 Botues:         Logos-A Viti:   ...

Struktura familjare në Islam – Hamude Abdulati

Autor:         Hamude Abdulati Titulli:         Struktura familjare në Islam Përktheu:    Urim R. Poshka Formati:      8.5 x 11 Faqe:          379 Botues:       Logos-A Viti:            1995 Vendi:         Shkup, Maqedoni Libri Struktura familjare në Islam paraqet një freski për...

Islami ne fokus – Hamude Abdulati

Autor:         Hamude Abdulati Titulli:         Islami ne fokus Përktheu:    Mr. Bujar Hoxha Formati:      8.5 x 11 Faqe:          398 Botues:       Logos-A Viti:            2000 Vendi:         Shkup, Maqedoni "Islami në fokus," është libër që merret me bazat e...

Trajtesa mbi imanin – Hasan Fehmi efendi

Autor:           Hasan Fehmi efendi Titulli:           Trajtesa mbi imanin Përktheu:      Dhulkarnejn Vardari Recensent:    Ymer Musa Formati:        8.5 x 11 Faqe:            76 Botues:         Logos-A Viti:              2003 Vendi:         ...

Dyshimet dhe të pavërtetat rreth shumësisë së grave të Pejgamberit a.s – Muhamed Sali Es-Sabuni

Autor:           Muhamed Sali Es-Sabuni Titulli:           Dyshimet dhe të pavërtetat rreth shumësisë së grave të Pejgamberit a.s Përktheu:      Muhamed Osmani Recensent:    Ymer Musa Formati:        8.5 x 11 Faqe:            43 Botues:         Logos-A Viti:       ...

Edukata familjare – Islam Dizdari, Bahri Aliu

Autor:               Islam Dizdari, Bahri Aliu Titulli:               Edukata familjare Kryeredaktor:    Husamedin Abazi Redaktor:          Nexhat Ibrahimi Formati:            8.5 x 11 Faqe:                152 Botues:           ...