CIVILIZIMI ISLAM RËNIA DHE RIPËRTËRITJA E TIJ – Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman

CIVILIZIMI ISLAM RËNIA DHE RIPËRTËRITJA E TIJ

– Rrënjët kulturore dhe edukative –
Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman

PËRKTHEU NGA ARABISHTJA:
Naser Ramadani
TITULLI I ORIGJINALIT:
Inhijar’ul-hadaret’il-islamijjeh:
El-Xhudhur’eth-thekafijjetu ve’t-terbevijjeh
The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2016, Herndon, USA

BOTON: LOGOS-A

BIBLIOTEKA: MENDIMI ISLAM

Faqe: 286

PËRMBAJTJA:
Fjala e botuesit 9
Parathënie 11
KAPITULLI I PARË 15
Problemi i hulumtimit dhe rrënjët e krizës 17
1.1. Problemi dhe shkaqet e hulumtimit . 17
1.2. Metodologjia 21
1.3. Rrënjët e krizës 33

KAPITULLI DYTË .. 45
Identifikimi i sëmundjes .. 47
2.1. Deformime dhe devijime në mënyrën e të menduarit dhe kulturën e umetit . 47
2.2. Rezultatet e hidhura dhe pasojat e devijimeve ideologjike në formimin psikologjik të umetit .. 103
KAPITULLI I TRETË 107
Fëmija: Bazamenti i nisjes .. 109
3.1. Lëvizjet reformuese islame dhe nevoja për vlerësim. 110
3.2. Pozita e mendimit në raport me problemet e mëdha të umetit 122
3.3. Ndryshimi shoqëror dhe diskursi (komunikimi) pedagogjik . 141

KAPITULLI I KATËRT . 155
Zgjidhja bazike: Formimi i fëmijërisë 157
4.1. Rruga e reformave dhe përballimi i sfidave 158
4.2. Problematika kulturore: Përfundimi i konflikteve iluzore dhe përmirësimi i koncepteve 160
4.3. Problemi pedagogjik: metoda dhe pikënisja.. 185
4.4. Mes të kaluarës dhe të tashmes: bazamentet dhe pikënisjet pedagogjike . 189

KAPITULLI I PESTË 207
Familja muslimane është burim i ndjenjave 209
5.1. Sekretet e sheriatit në formimin e familjes: themelet dhe metodat . 209
5.2. Shenjat e rrugës në “Sinan” e kohës .. 225
KAPITULLI I GJASHTË 247

Plani i punës 249
6.1. Frontet e veprimit .. 249
6.2. Plani i shkollës “islamizimi i diturive” dhe zhvillimi i mendimit bazik islam . 258
Përfundim 273
Literatura 281

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko

Artikulli paraprakETIKA E MOSPAJTIMIT NË ISLAM – Taha Xhabir Ulvani (Versioni i shkurtuar)
Artikulli tjetërIslami: Fe, praktikë, kulturë dhe rend botëror – Ismail R. El-Faruki