BallinaKuranMeditim i Kuranit

Meditim i Kuranit

Kurani është i vërteti – Dr. Abdulmexhid Zendani

Autor:           Dr. Abdulmexhid Zendani Titulli:           Kurani është i vërteti Përktheu:      Ajni Sinani Formati:        A5 Faqe:            86 Botues:         Privat Viti:              Mars 1995 Vendi:           Tiranë, Shqipëri Këto janë...

Ilustrimi artistik ne Kur’an – Sejjid Kutbi

Autor:               Sejjid Kutbi Titulli:               Ilustrimi artistik ne Kur'an Përktheu:          Ymer Musa Redaktor:          Husamedin Abazi R. gjuhësor:      Fatmire Ajdini - Hoxha Formati:            A5 Faqe:           ...

Dimensione kur’anore – Nexhat Ibrahimi

Autor:            Nexhat Ibrahimi Titulli:            Dimensione kur'anore Recensent:     Ismail Bardhi R. gjuhësor:   Islam Dizdari Formati:         8.5 x 11 Faqe:             82 Botues:          Logos-A Viti:               2003 Vendi:         ...

Meditim rreth universit, njeriut dhe Kuranit – Osman Nuri Topbash

Autor:       Osman Nuri Topbash Titulli:       Meditim rreth universit, njeriut dhe Kuranit Formati:    4.3 x 7.1 Faqe:        230 Botues:     Progresi Botime Viti:          2010 Vendi:       Shkodër Zoti ia ka dhuruar tërësisht njeriut dhe pjesërisht xhinit, nga mesi i të gjithë krijesave,...

Udhëzimet e sureve të Kuranit – Umer el-Mukbil

Autor:        Umer el-Mukbil Titulli:        Udhëzimet e sureve të Kuranit Përktheu:   Xheladin Leka Lektor:       Mr. Arjan Koçi Formati:     4.7 x 6.7 Faqe:         96 Botues:      Essebil Tirazhi:      1000 copë Ky është një libërth i vogël për nga madhësia, i shkurtër në fjalë, por...