BallinaKuranHulumtime Kuranore

Hulumtime Kuranore

Konceptet e të mirës – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:           Dr. Hajredin Hoxha Titulli:           Konceptet e të mirës Përktheu:      Edin Q. Lohja Recensent:    Edin Q. Lohja Formati:        8.5 x 11 Faqe:            40 Botues:         Furkan ISM Vendi:           Shkup, Maqedonia Veriore Lexues...

Funksionet e ajeteve me ilustrime dinamike në Kur’anin Fisnik – Ajman es-Sejjid Ali es-Sajjad

Autor:         Ajman es-Sejjid Ali es-Sajjad Titulli:         Funksionet e ajeteve me ilustrime dinamike në Kur’anin Fisnik Përktheu:    Dr. Hajredin Hoxha (nga arabishtja) Përktheu:    Edin Q. Lohja (nga anglishtja) Formati:      8.5 x 11 Faqe:          55 Viti:            2009 Rëndësia e...

Shkaqet e konfuzionit rreth përkthimeve të ajeteve të Kuranit – Dr. Suat Yëlldrëm

Autor:               Dr. Suat Yëlldrëm Titulli:               Shkaqet e konfuzionit rreth përkthimeve të ajeteve të Kuranit Përktheu:          Dr. Sedat Islami Recensent:        Ajni Sinani R. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:            8.5 x 11 Faqe: ...

Fshehtësitë e disa ligjeve Kuranore – Dr. Muhammed Said Ramadan el-Buti

Autor:               Dr. Muhammed Said Ramadan el-Buti Titulli:               Fshehtësitë e disa ligjeve Kuranore Përktheu:          Dr. Hajredin Hoxha Recensent:        Edin Lohja R. gjuhësore:     Mimoza Sinani Formati:            8.5 x 11 Faqe:     ...

Universi sipas Kur’anit dhe shkencës – Dr. Galip Veliu

Autor:         Dr. Galip Veliu Titulli:         Universi sipas Kur'anit dhe shkences Redaktor:    Husamedin Abazi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          146 Botues:       Logos-A Viti:            2005 Vendi:         Shkup, Maqedoni Veriore Njeriu e njeh vërtetësinë dhe esencën e...

Shenja më e madhe – Said Nursi

Autor:       Said Nursi Titulli:       Shenja më e madhe Formati:    A5 Faqe:        115 Botues:     Sozler “Unë nuk i krijova xhindët dhe njerëzit veçse që ata të Më adhurojnë”. Nga misteri i këtij verseti madhështor kuptohet se qëllimi dhe urtësia e ardhjes së njeriut në këtë botë janë: Njohja...

Fenomeni Kuranor – Malik ibn Nebij

Autor:         Malik ibn Nebij Titulli:         Fenomeni Kuranor Përktheu:    Muhamed Ilaz Dolaku Formati:      B5 Faqe:          153 Botues:       Botues Privat Kur'ani është Libër i shpallur i myslimanëve. Ata atë e konsiderojnë Fjalë të Zotit. Historikisht këtë ua ka kumtuar bashkëkohësve të vet...

Kur’ani për disa dukuri negative të njeriut – Ataullah Aliu

Autor:             Ataullah Aliu Titulli:             Kur'ani per disa dukuri negative te njeriut Redaktor:        Husamedin Abazi Recensent:      Mr. Xhabir Hamiti R. gjuhësor:    Zekerija Ibrahimi Formati:          8.5 x 11 Faqe:              75 Botues:   ...