Shkruaj, lexo dhe mëso shkronjat e Kuranit – Dr. Musli Vërbani

0
79

Autor:       Dr. Musli Vërbani
Titulli:       Shkruaj, lexo dhe mëso shkronjat e Kuranit
Formati:    8.5 x 11
Faqe:        110
Botues:     Privat
Viti:          2009
Vendi:       Oslo

Mëso shkronjat e Kuranit.