BallinaAutorësiaPërkthim nga gjuha turke

Përkthim nga gjuha turke

E Vërteta e jetës së kësaj bote – Harun Jahja

Autor:       Harun Jahja Titulli:       E Vërteta e jetës së kësaj bote Formati:    8.5 x 11 Faqe:        123 Kjo është e vërteta e qartë. Nga këtu do të mund të vërehet se nuk ka ndihmëtar dhe furnizues më të madh për njeriun sesa Allahu. Nuk ka...

Historia e feve – Dr. Ekrem Sarëkçëogllu

Autor:             Dr. Ekrem Sarëkçëogllu Titulli:             Historia e feve Përktheu:        Dr. Qani Nesimi R. gjuhësor:    Pjetrit Bezhani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              280 Botues:           Logos-A Viti:       ...

Udhëzuesi i grave – Said Nursi

Autor:        Said Nursi Titulli:        Udhëzuesi i grave Formati:     8.5 x 11 Faqe:         50

Prijësi i rinisë – Said Nursi

Autor:       Said Nursi Titulli:       Prijësi i rinisë Formati:    8.5 x 11 Faqe:        115 Ja pra o nefsi im, ti je ai udhëtari mendjemadh dhe i pabindur, kurse kjo botë është shkretëtira. Dobësia dhe varfëria jote është e pafund. Armiqtë dhe nevojat e tuaja janë të...

Shenja më e madhe – Said Nursi

Autor:       Said Nursi Titulli:       Shenja më e madhe Formati:    A5 Faqe:        115 Botues:     Sozler “Unë nuk i krijova xhindët dhe njerëzit veçse që ata të Më adhurojnë”. Nga misteri i këtij verseti madhështor kuptohet se qëllimi dhe urtësia e ardhjes së njeriut në këtë botë janë: Njohja...

Të kuptuarit e drejtë të islamit – Mevdudi

Autor:       Mevdudi Titulli:       Të kuptuarit e drejtë të islamit Formati:    B5 Faqe:        97 Botues:     Logos-A Çdo religjion në këtë botë quhet sipas emrit të themeluesit të tij, apo popullit në të cilin është paraqitur. P.sh. Krishterimi është emërtuar sipas emrit të të dërguarit Krishtit; Budizmi...

Roli i studentëve muslimanë në rindërtimin e botës islame – Mevdudi

Autor:       Mevdudi Titulli:       Roli i studentëve muslimanë në rindërtimin e botës islame Formati:    A5 Faqe:        21 Botues:     Logos-A Para se ta filloj ligjërimin përkatës, më lejoni që ta shpreh lumturinë time me faktin se, falë Mëshirës së All-llahut, nëpër kolegjet dhe nëpër universitetet e shteteve...

Parimet Islame – Mevdudi

Autor:       Mevdudi Titulli:       Parimet Islame Formati:    A5 Faqe:        51 Botues:     Logos-A Çdo musliman sinqerisht beson se Islami është dhurata më e madhe e Allahut xh.sh., në këtë botë. Ai ndjen falënderim dhe lavdërim ndaj Allahut xh.sh, për atë që e bëri nga ummeti i Muhammedit...

Jeta familjare ne islam – Hurshid Ahmed

Autor:         Hurshid Ahmed Titulli:         Jeta familjare ne islam Përktheu:    Mehmet Halimi Formati:      A5 Faqe:          46 Botues:       Logos-A Libërthi i Ahmed Hurshidit: JETA FAMILJARE NË ISLAM, i ndarë në katër kapituj: I. Qasja e Islamit nda jetës - themelet, II. Familja në...

Libri i namazit – Sh.B. Hakikat

Autor:         Sh.B. Hakikat Titulli:         Libri i namazit Përktheu:    Hüseyn Hilmi Icik Formati:      5.2 x 7.5 Faqe:          209 Botues:       Sh.B. Hakikat Viti:            Prill, 2017 Vendi:         Stamboll, Turqi Që të arrish në dynja lumturinë,...

Udhëtimi i përjetësisë – Osman Nuri Topbash

Autor:           Osman Nuri Topbash Titulli:           Udhëtimi i përjetësisë Përktheu:      Ilir Hoxha Redaktorë:    Zija Vukaj                      Alban Kali Formati:        6.4. x 9.4 Faqe:            424 Botues:         Progresi...

Besimi Dhe Islami – Halid Bagdadi

Autor:         Halid Bagdadi Titulli:         Besimi Dhe Islami Përktheu:    Hüseyn Hilmi Işık Formati:      8.5 x 11 Faqe:          96 Botues:       Sh.B. Hakikat Allahu i Madhëruar është i mëshirshëm për të gjithë njerëzit në këtë botë. Gjëra të cilat ata kanë nevojë Ai...

Ngritja e Islamit – Harun Jahja

Autor:       Harun Jahja Titulli:       Ngritja e Islamit Formati:    8.5 x 11 Faqe:        57 Botues:     Privat Viti:          Qershor, 2003 Gjatë 20 viteve të fundit, numri i Muslimanëve në botë është rritur vazhdimisht. Statistikat e vitit 1973 tregojnë se popullata Muslimane në botë numëronte...

Dritaret e së vërtetës – Seid Nursi

Autor:       Seid Nursi Titulli:       Dritaret e së vërtetës Formati:    8.5 x 11 Faqe:        21 Botues:     Privat (Shkëlqimi i Njëzete tretë)*

Tefsir – Qendra e Studimeve Shkencore Islamike

Autor:                                Qendra e Studimeve Shkencore Islamike Titulli:                                Tefsir Përkthyes:                         ...

Feja ime e bukur 2 – Dr. Rexhep Ozdirek

Autor:                            Dr. Rexhep Ozdirek Titulli:                            Feja ime e bukur 2 Përkthimi & Përgatitja:    Ilir Hoxha Redaktor:                   ...

Feja ime e bukur 1 – Dr. Rexhep Ozdirek

Autor:                           Dr. Rexhep Ozdirek Titulli:                           Feja ime e bukur 1 Përkthimi & Përgatitja:   Alban Kali                          ...

Personaliteti shembullor – Dr. Omer Çelik

Autor:         Dr. Omer Çelik Titulli:         Personaliteti shembullor Përktheu:    Dr. Mithat Hoxha Formati:      8.5 x 11 Faqe:          534 Botues:       Progresi Botime Viti:            2010 Vendi:         Shkodër, Shqipëri “Personaliteti shembullor…” Ne jemi të ngarkuar t’i ngulisim në mendje...

Sociologjia e Ibën Haldunit – Dr. Neshet Toku

Autor:               Dr. Neshet Toku Titulli:               Sociologjia e Ibën Haldunit Përktheu:          Dr. Ali Pajaziti Kryeredaktor:    Husamedin Abazi Formati:            8.5 x 11 Faqe:                181 Botues:       ...

Histori e Islamit – Qendra e Studimeve Shkencore Islamike

Autor:                                Qendra e Studimeve Shkencore Islamike Titulli:                                Histori e Islamit Përkthyes:                     ...

Hadith 2 – Qendra e Studimeve Shkencore Islamike

Autor:                                Qendra e Studimeve Shkencore Islamike Titulli:                                Hadith 2 Përkthyes:                       ...

Hadith 1 – Qendra e Studimeve Shkencore Islamike

Autor:                                Qendra e Studimeve Shkencore Islamike Titulli:                                Hadith 1 Përkthyes:                       ...

E drejta Islame (Fikh 3) – Qendra e Studimeve Shkencore Islamike

Autor:                                Qendra e Studimeve Shkencore Islamike Titulli:                                E drejta Islame (Fikh 3) Përkthyes:                 ...

E drejta Islame (Fikh 2) – Qendra e Studimeve Shkencore Islamike

Autor:                                Qendra e Studimeve Shkencore Islamike Titulli:                                E drejta Islame (Fikh 2) Përkthyes:                 ...

E drejta Islame (Fikh 1) – Qendra e Studimeve Shkencore Islamike

Autor:                            Qendra e Studimeve Shkencore Islamike në Stamboll Titulli:                            E drejta Islame (Fikh 1) Përkthyes:                     ...

Estetika Islame – Beshir Ajvazogllu

Autor:               Beshir Ajvazogllu Titulli:               Estetika Islame Përktheu:          Ali Pajaziti Kryeredaktor:    Husamedin Abazi Formati:            8.5 x 11 Faqe:                119 Botues:             Logos-A Viti:   ...

Poezia e Divanit – Antologji e poezise klasike turke

Autor:               Antologji e poezise klasike turke Titulli:               Poezia e Divanit Përktheu:          Mithat Hoxha Kryeredaktor:    Husamedin Abazi Formati:            8.5 x 11 Faqe:                101 Botues:     ...

Mendimi shkencor dhe barrët e tij – Alparslan Açikgenç

Autor:           Alparslan Açikgenç Titulli:           Mendimi shkencor dhe barrët e tij Përktheu:      Xhevat Lloshi Recensent:    Dr. Musa Musai Formati:        8.5 x 11 Faqe:            359 Botues:         Logos-A Viti:              2004 Vendi:   ...

Njeriu në filozofinë e Avincensës – Ali Durusoj

Autor:           Ali Durusoj Titulli:           Njeriu në filozofinë e Avincensës Përktheu:      Mithat Hoxha Recensent:    Husamedin Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            364 Botues:         Logos-A Viti:              2006 Vendi:       ...

Sorkadhja e vetmuar – Engin Nigar

Autor:       Engin Nigar Titulli:       Sorkadhja e vetmuar Formati:    9 x 9 Faqe:        26 Botues:     Privat Tregimet e mirësjelljes (2) SORKADHJA E VETMUAR Në një pyll të largët jetonte një sorkadhe. Rrinte e vetmuar, sepse nuk pëlqente asnjë shok apo shoqe. Njërën e kishte braktisur se ishte grykëse...

Loja – Engin Nigar

Autor:       Engin Nigar Titulli:       Loja Formati:    9 x 9 Faqe:        26 Botues:     Privat Tregimet e mirësjelljes (4) LOJA Një ditë, dikush trokiti në portën e luanit, mbretit të pyllit. Kur porta u hap, luani njohu tigrin, i cili i tha: - O mbret, në pyll po... ndodhin gjë......

Lepurushi guximtar – Engin Nigar

Autor:       Engin Nigar Titulli:       Lepurushi guximtar Formati:    9 x 9 Faqe:        26 Botues:     Privat Tregimet e mirësjelljes (1) LEPURUSHI GUXIMTAR Në një vend shumë të largët ndodhej një pyll. Ndryshimi i vetëm i këtij pylli nga pyjet e tjerë ishte se, këtë pyll e drejtonte një mbret...

Gjirafa dhe Elefanti – Engin Nigar

Autor:        Engin Nigar Titulli:        Gjirafa dhe Elefanti Formati:     9 x 9 Faqe:         26 Botues:      Privat Tregimet e mirësjelljes (3) XHIRAFA DHE ELEFANTI Në një pyll të madh jetonin një xhirafë dhe një elefant. Ata ishin shokë të ngushtë, prandaj dhe i kishin zili. Një...

Edukata fetare e morale – Haki Sharofi

Autor:           Haki Sharofi Titulli:           Edukata fetare e morale Përgatitën:    Nexhat Ibrahimi                      Miftar Ajdini Recensent:    Muhidin Ahmeti Formati:        8.5 x 11 Faqe:            129 Botues:         Logos-A Viti:   ...

Rrobat e vogla 2 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Rrobat e vogla 2 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (2) Rrobat e vogla Bujari ishte rritur. Rrobat i binin të vogla. Nëna e tij ua dhuronte këto rroba shoqatave bamirëse. Bujarit nuk i pëlqente kjo...

Qengji i zi 10 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Qengji i zi 10 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (10) Qengji i zi Familja e dërgoi Bujarin që të kalonte pushimet verore, në fshat pranë gjyshërve. Se Bujari, veç të tjerave, ishte bërë burim gëzimi...

Më fal, mësues 7 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Më fal, mësues 7 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (7) Më fal, mësuses! Bujari ishte mërzitur, se i duhej çdo mëngjes të shkonte në shkollë, kur stina e dimrit dhe bora që binte herë pas...

Mbreti i yjeve 9 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Mbreti i yjeve 9 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (9) Mbreti i yjeve Kishte ardhur vera. Çdo vend ishte zbukuruar me lule. Ardhja e një stine të bukur po i ftonte njerëzit për të qëndruar...

Koteci i pulave 3 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Koteci i pulave 3 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (3) Koteci i pulave Ishte një fundjavë e bukur. Dielli shkëlqente. Bujari bashkë me familjen e tij po qëndronte në bahçen e bukur të shtëpisë. Bujari...

Këmba e thyer 4 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Këmba e thyer 4 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (4) Këmba e thyer Bujarit i pëlqente shumë të luante top me shokët në oborrin e shkollës. Një ditë po luanin dhe topi, papritur, kaloi matanë...

Kaikja prej dërrase 5 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Kaikja prej dërrase 5 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (5) Kaikja prej dërrase Kishte ardhur pranvera dhe i tërë vendi ishte mbuluar me gjelbërim. Dielli kishte filluar të ngrohte me dashuri çdo ditë. Pemët po bënin gati...

Fotografia e gjyshit 8 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Fotografia e gjyshit 8 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (8) Fotografia e gjyshit Bujari ishte në shtëpi. Për shkak se u mërzit, po ecte kot nëpër korridor. Nëna nuk i jepte leje për të dalë...

Dëshira për të lexuar 6 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Dëshira për të lexuar 6 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (6) Dëshira për të lexuar Kur Bujari nuk ishte në shkollë, në përgjithësi e kalonte kohën duke parë televizor. Veçanërisht në orën kur kishte filma vizatimorë, ai...

Bujana 1 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Bujana 1 Formati:    8.5 x 11 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë Nëna e Bujarit do të lindte një fëmijë. Kur Bujari u kthye nga shkolla, prindërit ia dhanë këtë lajm të gëzueshëm. Bujari i pyeti: -A do të vijë...

Personaliteti i muslimanit sipas Profetit a.s – Harun Kërkëll, Mahmut Sami Kanbash

Autor:         Harun Kërkëll, Mahmut Sami Kanbash Titulli:         Personaliteti i muslimanit sipas Profetit a.s Përktheu:    Evans Drishti Redaktor:    Alban Kali Formati:      6 x 6 Faqe:          82 Botues:       Progresi Botime Vendi:         Shkodër, Shqipëri Sa lumturi e madhe është të jesh...

Kujtime të paharrueshme (nga fëmijët e epokës së lumturisë) – Harun Kërkëll

Autor:               Harun Kërkëll Titulli:               Kujtime të paharrueshme (nga fëmijët e epokës së lumturisë) Përktheu:          Fatmir Sulaj Redaktor:          Zija Vukaj Kryeredaktor:    Alban Kali Formati:            5.4 x 7.9 Faqe:     ...

Trajtesa mbi imanin – Hasan Fehmi efendi

Autor:           Hasan Fehmi efendi Titulli:           Trajtesa mbi imanin Përktheu:      Dhulkarnejn Vardari Recensent:    Ymer Musa Formati:        8.5 x 11 Faqe:            76 Botues:         Logos-A Viti:              2003 Vendi:         ...

Mësime nga tregimet I – Ismail Ozxhan

Autor:             Ismail Ozxhan Titulli:             Mësime nga tregimet I Përktheu:        Fatmir Sulaj Recensent:      Zija Vukaj Kryeredaktor:  Alban Kali Formati:          8.5 x 11 Faqe:              106 Botues:           Progresi Botime Viti:   ...

Kultura dhe qytetërimi – Jellmaz Ozakpenar

Autor:           Jellmaz Ozakpenar Titulli:           Kultura dhe qytetërimi (një teori mbi qytetërimin) Përktheu:      Mr. Ali Pajaziti Recensent:    Husamedin Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            172 Botues:         Logos-A Viti:              2003 Vendi: ...

Botëkuptimi Islam – Kadir Misirogllu

Autor:         Kadir Misirogllu Titulli:         Botëkuptimi Islam Përktheu:    Mithat Hoxha Formati:      8.5 x 11 Faqe:          464 Botues:       Progresi Botime Viti:            2008 Vendi:         Stamboll, Turqi Qysh në fillim të herës, veçanërisht në mendimin mistik islam, ka...