BallinaEtikë dhe avancim personalMorali dhe edukata e përgjitshme

Morali dhe edukata e përgjitshme

Shejtani dhe Njeriu – Muhamed Muteveli Sharaviu

Autor:             Muhamed Muteveli Sharaviu Titulli:             Shejtani dhe njeriu Përkthyes:       Arif Emini                        Burhan Hashani Recensent:      Bahri Simnica Lektor:            Hysen Kadriu Korrektor:       Arif Emini Formati:   ...

Dyzet hadithe mbi personalitetin islam – Ali Hasan el-Halebi

Autor:          Ali Hasan el-Halebi Titulli:          Dyzet hadithe mbi personalitetin islam Përktheu:     Mburoja.net Formati:       A5 Faqe:           48 Botues:        Mburoja.net Ky është një libër konciz i cili përmban dyzet hadithe autentike(1) nga thëniet e bukura të Pejgamberit të Zgjedhur...

Dëshiroj të jem ai që nuk duhet të jem – Dr. Musli Vërbani

Autor:          Dr. Musli Vërbani Titulli:          Dëshiroj të jem ai që nuk duhet të jem Korrektor:    Burim Bunjaku Formati:       A5 Faqe:           54 Botues:        Privat Viti:             2007 Vendi:          Prishtinë Nuk ka dyshim...

Kultura e muslimanit bashkëkohor – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:               Dr. Hajredin Hoxha Titulli:               Kultura e muslimanit bashkëkohor Përktheu:          Dr. Sedat Islami Recensent:        Ajni Sinani R. gjuhësore:     Mimoza Sinani Formati:            8.5 x 11 Faqe:           ...

Edukata e mësuesit dhe studiuesit të Kuranit – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:                Dr. Hajredin Hoxha Titulli:                Edukata e mësuesit dhe studiuesit të Kuranit Përktheu:           Dr. Sedat Islami Recensent:         Ajni Sinani Re. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:             8.5 x 11 Faqe: ...

Vlera e gruas së kapur pas Sunetit – Muhamed el Akil

Autor:         Muhamed el Akil Titulli:         Vlera e gruas së kapur pas Sunetit Përktheu:    Besmir Cacani Formati:      A6 Faqe:          23 Botues:       Dëshmia Burimi:        http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=130191 Allahu azze ue xhel-le na udhëzoi me Pejgamberin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Më pas, Allahu...

Edukata në miqësi – Ebu Hamid el Gazali

Autor:         Ebu Hamid el Gazali Titulli:         Edukata në miqësi Përktheu:    Is-hak Shala                    Abdullah B. Ferizi Lektor:        Artan Sadiku Formati:      8.5 x 11 Faqe:          204 Viti:            2016 Vendi: ...

Edukata e të ushqyerit – Ebu Hamid el Gazali

Autor:         Ebu Hamid el Gazali Titulli:         Edukata e të ushqyerit Përktheu:    Is-hak Shala                    Abdullah B. Ferizi Lektor:        Artan Sadiku Formati:      A5 Faqe:          75 Viti:            2017 Vendi:   ...

Muzika në peshoren e Islamit – Muhammed Nasiruddin el-Albani

Autor:         Muhammed Nasiruddin el-Albani Titulli:         Muzika në peshoren e Islamit Përktheu:    Abdurrahim Balla Formati:      A5 Faqe:          42 Botues:       Sh.B. Teuhidi Botimi:        I Parë Viti:            Shkurt, 2010 Burimi:       www.teuhidi.com Ia drejtoj këtë libër çdo...

Të udhëheqësh vetveten – Husejn el-Awajisheh

Autor:       Husejn el-Awajisheh Titulli:       Të udhëheqësh vetveten Formati:    B5 Faqe:        52 Botues:     Mburoja.net Nëse Allahu i madhëruar ndalonte një çështje që rabinët dhe priftërinjtë e tyre e konsideronin të lejueshme, çifutët dhe të krishterët e kundërshtonin Allahun dhe pasonin rabinët dhe priftërinjtë. Po ashtu, nëse...

Sëmundjet gjenitale – Dr. Muhammed Ali el-Barr

Autor:         Dr. Muhammed Ali el-Barr Titulli:         Sëmundjet gjenitale Përktheu:    Nig'jar Bajrami Hoti Redaktor:    Ammar Hoti Formati:      A5 Faqe:          103 Botues:       Privat Dituria më e lartë është njohja e All-llahut, e ajo na drejton në njohjen e mënyrës së zbatimit të...

Cilësitë e gruas së mirë – Dr. Abdurrezak ibn Abdulmuhsin el-Bedr

Autor:        Dr. Abdurrezak ibn Abdulmuhsin el-Bedr Titulli:        Cilësitë e gruas së mirë Përgatiti:    Bekim Gashi Formati:     A5 Faqe:         38 Botues:      Privat Qëllimi i këtij punimi me këtë titull: “Cilësitë e gruas së drejtë”, nuk i dedikohet vetëm femrës së re, e cila...

Këshilltari fisnik për djem dhe vajza – Muhamet Sajim

Autor:         Muhamet Sajim Titulli:         Këshilltari fisnik për djem dhe vajza Përktheu:    Dr. Musli Vërbani Formati:      B5 Faqe:          62 Botues:       Privat Vendi:         Kaçanik O biri im! Kur të prezantosh në kuvend, jep selam, ulu dhe mos shpejto në të folur...

Pengesat në rrugë – Abdulmelik el-Kasim

Autor:             Abdulmelik el-Kasim Titulli:             Pengesat në rrugë Përktheu:        Driton Maxhuni Recensent:      Bahri Curri R. gjuhësor:    Avni Avdiu Formati:          A5 Faqe:              60 Botues:           Sh.B. Fjala e bukur Viti: ...

Ndalesa e goditjes së grave – Ahmed el-Emir & Cakora Vivian

Autor:         Ahmed el-Emir & Cakora Vivian Titulli:         Ndalesa e goditjes së grave Përktheu:    EIRC & Enis Arifi Formati:      B6 Faqe:          51 Botues:       IslamHouse Viti:            2014 Këtë libër e kam shkruar si përgjigje ndaj sulmeve të individëve...

40 këshilla për përmirësimin e gjendjes familjare – Muhammed Salih el-Munexhid

Autor:         Muhammed Salih el-Munexhid Titulli:         40 këshilla për përmirësimin e gjendjes familjare Përktheu:    Botues Privat Formati:      A5 Faqe:          65 Botues:       Botues Privat Allahu xhel-le shanuhu thotë: “Allahu ua ka bërë shtëpiat e juaja vendbanim.” Ibni Kethiri rahimehull-llah, gjatë shpjegimit të këtij ajeti...

Domosdoshmëria e hixhabit në dritën e argumenteve hyjnore – Altin Torba

Autor:              Altin Torba Titulli:              Domosdoshmëria e hixhabit në dritën e argumenteve hyjnore Formati:           A5 Recensent:       Dr. Ahmed Kalaja Lektor:             Eglantin Kurti Faqosja:           Erzen Pashaj Kopertina:       ...

Vërtetësia (23) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Vërtetësia (23) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            23 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

Bujaria (22) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Bujaria (22) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            19 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

Mëshira (21) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Mëshira (21) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            25 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

Bamirësia (20) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Bamirësia (20) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            21 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

Falënderimi (19) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Falënderimi (19) Seria:            Planprogrami i muslimant të vogël Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            18 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:   ...

Durimi (18) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Durimi (18) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            35 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

Morali (17) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Morali (17) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël  Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            23 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

Turpi (16) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Turpi (16) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël  Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            24 Botues:         Autori Viti:              2011  Vendi:     ...

Emaneti (15) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Emaneti (15) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël  Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            25 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:   ...

Drejtësia (14) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Drejtësia (14) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël  Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            19 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

Sinqeriteti (13) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Sinqeriteti (13) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël  Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            28 Botues:         Autori Viti:              2004 Vendi:     ...

Dashuria (12) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Dashuria (12) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            272 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

E mira dhe e keqja – Muhammed Muteveli Sharaviu

Autor:           Muhammed Muteveli Sharaviu Titulli:           E mira dhe e keqja Përktheu:      Muhamed Jusufi Recensent:    Ajni Sinani Formati:        8.5 x 11 Faqe:            73 Botues:         Sh.K. “Zëri ynë” Viti:              Maj,...

Detyra e muslimanit karshi gabimeve të vëllezërve të tij – Abdulselam ibn Berxhes

Autor:         Abdulselam ibn Berxhes Titulli:         Detyra e muslimanit karshi gabimeve të vëllezërve të tij Përktheu:    Altin Dallashi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          11 Botues:       Selefi.org Me të vërtetë, kjo lidhje midis muslimanëve është një lidhje me të cilin Allahu na...

Ilmihal – Fejzullah Haxhibajriq

Autor:       Fejzullah Haxhibajriq Titulli:       Ilmihal Formati:    A5 Faqe:        75 Botues:     Logos-A Viti:          1988 (Botimi i parë) Ç’ËSHTË ISLAMI Islami është feja të cilën All-llahu ia shpalli tërë njerëzimit nëpërmjet Të Dërguarit të vet, Muhammedit (a.s.). Islam do të thotë përkushtim ndaj All-llahut. Ky...

Pse mbulesa – Ahmed ibn Isma’il

Autor:       Ahmed ibn Isma'il Titulli:       Pse mbulesa Formati:    A5 Faqe:        24 Botues:     Sh.B. Nun Sheriati Islam i ka dhënë rëndësi të madhe gruas muslimane, me qëllim që ta mbrojë femërinë e saj, ta bëjë krenare dhe me pozitë të rëndësishme në shoqërinë në të...

Emancipimi i femrës dhe moda – Jusuf Zimeri

Autor:           Jusuf Zimeri Titulli:           Emancipimi i femrës dhe moda Recensent:    Mr. Taxhudin Bislimi Redaktor:      Prof. Shabi Sinani Formati:        5.8 x 8.3 Faqe:            64 Botues:         Shoqata e ulemave Viti:             ...

Shprehi dhuntitë e Zotit tënd – Didmar Faja

Autor:         Didmar Faja Titulli:         Shprehi dhuntitë e Zotit tënd Redaktor:    Zija Vukaj Lektor:        Albri Brahusha Dizajn:        Bledar Xama Formati:      5.2 x 8.5 Faqe:          190 Botues:       Progresi Viti:            2012 Vendi:       ...

Kur’ani për disa dukuri negative të njeriut – Ataullah Aliu

Autor:             Ataullah Aliu Titulli:             Kur'ani per disa dukuri negative te njeriut Redaktor:        Husamedin Abazi Recensent:      Mr. Xhabir Hamiti R. gjuhësor:    Zekerija Ibrahimi Formati:          8.5 x 11 Faqe:              75 Botues:   ...

Udhëzimi për Edukimin e Bijave – Ali Jahja el-Haddadij

Autor:         Ali Jahja el-Haddadij Titulli:         Udhëzimi për Edukimin e Bijave Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          21 Botues:       Selefi.org Viti:            2012 Vendi:         Mekë, Arabi Saudite Lexues të nderuar, gjithësecili prej jush ka...

Vëllazëria në Islam dhe zemra e shëndoshë – Amër Halid

Autor:          Amër Halid Titulli:          Vëllazëria në Islam dhe zemra e shëndoshë Përktheu:     Dr. Musli Vërbani Korrektor:    Burim Bunjaku Formati:       4.7 x 6.7 Faqe:           26 Botues:        Botues Privat Viti:             2006 Vendi:       ...

Serioziteti – Amër Halid

Autor:          Amër Halid Titulli:          Serioziteti Përktheu:     Dr. Musli Vërbani Korrektor:    Burim Bunjaku Formati:       8.5 x 11 Faqe:           10 Botues:        Botues Privat Virus shkatërrues, i cili virus deri më sot as që ka ekzistuar në mesin e muslimanëve,...

Pozitiviteti – Amër Halid

Autor:          Amër Halid Titulli:          Pozitiviteti Përktheu:     Dr. Musli Vërbani Korrektor:    Burim Bunjaku Formati:       8.5 x 11 Faqe:           11 Botues:        Botues Privat Me realizimin e kësaj porosie arrijmë te planprogrami hyjnor i Allahut në ndryshimin, përmirësimin dhe rezultatin...