Drita e jetës – Dr. Musli Vërbani

0
74

Autor:        Dr. Musli Vërbani
Titulli:        Drita e jetës
Formati:     C6
Faqe:         66
Donator:    Haxhi Fatmiri
Botues:      Privat
Viti:           2016
Vendi:        Kaçanik

Përshkrimi i librit:
Një përshkrim i përgjithshëm i Islamit, kushtet e besimit, shtyllat e imanit, një përshkrim i secilës prej këtyre në mënyrë të përmbledhur dhe të shkurtër.