BallinaBOTUESITSelefi.org

Selefi.org

Cfarë është Daveti Selefij – Ahmed ibn Jahja en-Nexhmij

Autor:         Ahmed ibn Jahja en-Nexhmij Titulli:         Cfarë është Da'ueti Selefij Përktheu:    Muhamed Kallashi Formati:      A6 Faqe:          23 Botues:       Selefi.org Viti:            20 Shtator 2015 Daveti Selefij është quajtur kështu sepse rrjedh nga Menhexhi i Selefëve, për të...

Detyra e muslimanit karshi gabimeve të vëllezërve të tij – Abdulselam ibn Berxhes

Autor:         Abdulselam ibn Berxhes Titulli:         Detyra e muslimanit karshi gabimeve të vëllezërve të tij Përktheu:    Altin Dallashi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          11 Botues:       Selefi.org Me të vërtetë, kjo lidhje midis muslimanëve është një lidhje me të cilin Allahu na...

Mësime nga Muaji i Ramazanit – Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad

Autor:         Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad Titulli:         Mësime nga Muaji i Ramazanit Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          14 Botues:       Selefi.org Viti:            2010 Vendi:         Mekë Sikurse Allahu i ka ngritur disa njerëz mbi...

Haxhi, Vlera dhe Dobitë e tij – Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad

Autor:         Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad Titulli:         Haxhi, Vlera dhe Dobitë e tij Përktheu:    Jeton Shasivari Formati:      8.5 x 11 Faqe:          14 Botues:       Selefi.org Viti:            23 Shtator 2011 Vendi:         Mekë I Dërguari i Allahut -...

Përmbledhje e Akides së Selefëve të Devotshëm – Salih el-Feuzan

Autor:         Salih el-Feuzan Titulli:         Përmbledhje e Akides së Selefëve të Devotshëm Përktheu:    Muhamed Kallashi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          27 Botues:       Selefi.org Pra, çdo punë e cila nuk është ndërtuar mbi Akiden e shëndoshë, i refuzohet atij që e ka...

Sunetet e Neglizhuara në Ramazan – Muhammed Nasiruddin el-Albani

Autor:         Muhammed Nasiruddin el-Albani Titulli:         Sunetet e Neglizhuara në Ramazan Përktheu:    Jeton Shasivari Formati:      8.5 x 11 Faqe:          25 Botues:       Selefi.org Viti:            Qershor 2015 “O ju që keni besuar! Ju është bërë obligim agjërimi, ashtu si...

Sexhdeja e Harreses – Muhammed el-Uthejmin

Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Sexhdeja e Harreses Përktheu:    Umu Akil Formati:      8.5 x 11 Faqe:          22 Botues:       Selefi.org Vërtet, shumë prej njerëzve nuk i dinë shumë prej gjykimeve të sexhdes se harresës në namaz. Kështu, disa prej tyre e lënë...

Rituali i Umres – Muhammed el-Uthejmin

Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Rituali i Umres Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          18 Botues:       Selefi.org Sa i përket ihramit, ai është nijeti i hyrjes në ritin e Umres dhe veshjen e rrobës së ihramit. Suneti për atë...

Pyetje Përgjigje rreth Bajramit – Muhammed el-Uthejmin

Autor:         Muhammed el-Uthejmin Titulli:         Pyetje Përgjigje rreth Bajramit Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          25 Botues:       Selefi.org Viti:            2013 Vendi:         Mekë, Arabi Saudite Namazi i Bajramit nuk ka as ezan e as...

Udhëzimi për Edukimin e Bijave – Ali Jahja el-Haddadij

Autor:         Ali Jahja el-Haddadij Titulli:         Udhëzimi për Edukimin e Bijave Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          21 Botues:       Selefi.org Viti:            2012 Vendi:         Mekë, Arabi Saudite Lexues të nderuar, gjithësecili prej jush ka...

Këshilla të Shkëlqyera për ata që janë Penduar – Ahmed ibn Muhammed esh-Shihi

Autor:         Ahmed ibn Muhammed esh-Shihi Titulli:         Këshilla të Shkëlqyera për ata që janë Penduar Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          26 Botues:       Selefi.org Këshilloj çdo vëlla që dëshiron shpëtim dhe mirëqënie në këtë jetë dhe në Ahiret që...

Shpjegim i Anuluesve të Islamit – Ahmed ibn Jahja en-Nexhmij

Autor:         Ahmed ibn Jahja en-Nexhmij Titulli:         Sherh i Anuluesve të Islamit Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          33 Botues:       Selefi.org Viti:            2011 Vendi:         Mekë Vërtet, prej librave dhe shkrimeve të Shejkhul-Islam (Muhamed...

O ju që besoni kijeni frikë Allahun – Abdulaziz ibn Jahja el-Bura’ij

Autor:         Abdulaziz ibn Jahja el-Bura'ij Titulli:         O ju që besoni kijeni frikë Allahun Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          21 Botues:       Selefi.org Viti:            Mars, 2014 Ky ajet fisnik është një këshillë prej këshillave të...

Sherh Akide Tahavije – Abdulaziz ibn Baz

Autor:         Abdulaziz ibn Baz Titulli:         Sherh Akide Tahavije Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          41 Botues:       Selefi.org Viti:            Maj, 2013 Vendi:         Mekë, Arabi Saudite Ky është sqarim i Besimit të Ehli-Sunetit dhe...

Këshillë e përgjithshme rreth disa prej gjynaheve të mëdha – Abdulaziz ibn Baz

Autor:         Abdulaziz ibn Baz Titulli:         Këshillë e përgjithshme rreth disa prej gjynaheve të mëdha Përktheu:    Muhamed Kallashi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          18 Botues:       Selefi.org Këshilla ime për çdo musliman është që të ketë frikë (tekua) Allahun - Subhanehu ue...

Fetva rreth gjidhënies – Abdulaziz ibn Baz

Autor:         Abdulaziz ibn Baz Titulli:         Fetva rreth gjidhënies Përktheu:    Umu Akil Formati:      8.5 x 11 Faqe:          20 Botues:       Selefi.org Pyetje 1: Pyetësi me inicialet H. M. nga Mekka thotë: Sa i përket gjidhënies, sa është sasia e qumështit për një...

Disa prej formave të padrejtësisë që i bëhen Gruas – Abdulaziz Alu Shejh

Autor:         Abdulaziz Alu Shejh Titulli:         Disa prej formave të padrejtësisë që i bëhen Gruas Përktheu:    Umu Akil Formati:      8.5 x 11 Faqe:          19 Botues:       Selefi.org Prej rëndësisë që i është kushtuar qëndrueshmërisë së jetës bashkëshortore, është se Allahu i ka...

Rezultati i diturisë është vepra – Dr. Abdurrezak ibn Abdulmuhsin el-Bedr

Autor:        Dr. Abdurrezak ibn Abdulmuhsin el-Bedr Titulli:        Rezultati i diturisë është vepra Përktheu:   Jeton Bozhlani Formati:     8.5 x 11 Faqe:         20 Botues:      Selefi.org Është mjaft e dukshme dhe e qartë pozita e lartë e diturisë në fenë tonë të pastër. Ajo është një...

Çelësi i Tokës së Paqes me Vërtetimin e Dy Dëshmive të Islamit – Hafidh ibn Ahmed el-Hakemij

Autor:         Hafidh ibn Ahmed el-Hakemij Titulli:         Çelësi i Tokës së Paqes me Vërtetimin e Dy Dëshmive të Islamit Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          33 Botues:       Selefi.org Viti:            2012 Vendi:       ...

Rendi Familjar në Islam – Muhammed Aman el-Xhamij

Autor:         Muhammed Aman el-Xhamij Titulli:         Rendi Familjar në Islam Përktheu:    Um Akil Formati:      8.5 x 11 Faqe:          45 Botues:       Selefi.org Vërtet, thirrja Islame ka sfera të larmishme dhe metoda të ndryshme. Prej metodave të saj është edhe mbajtja e seminareve...

Argumentet e Teuhidit – Muhammed ibn Abduluehab

Autor:         Muhammed ibn Abduluehab Titulli:         Argumentet e Teuhidit Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          46 Botues:       Selefi.org Viti:            2012 Vendi:         Mekë, Arabi Saudite Pyetje 1: Kush janë tri parimet themelore që njeriu...

Pozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te Sunetit tek njerezit – Muhamed bin Hadij el Medkhalij

Autor:         Muhamed bin Hadij el Medkhalij Titulli:         Pozita e Sunetit dhe ndikimi i dijetareve te Sunetit tek njerezit Përktheu:    Jeton Shasivari Formati:      8.5 x 11 Faqe:          17 Botues:       Selefi.org Viti:            Qershor, 2014 Vendi: ...

Udhëzime për mënyrën e trajtimit të selefijut kur gabon – Muhammed ibn Umer Bazmul

Autor:          Muhammed ibn Umer Bazmul Titulli:          Udhëzime për mënyrën e trajtimit të selefijut kur gabon Përktheu:     Altin Dallashi Formati:       8.5 x 11 Faqe:           18 Botues:        Selefi.org Viti:             Qershor, 2015 Me të vërtetë fjala...

Paralajmërim për fitnen e tekfirit – Muhammed Nasiruddin el-Albani

Autor:         Muhammed Nasiruddin el-Albani Titulli:         Paralajmërim për fitnen e tekfirit Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          45 Botues:       Selefi.org Viti:            2011 Vendi:         Mekë, Arabi Saudite Me të vërtetë çështja e Tekfirit në...

Thirrje paralajmëruese drejtuar popullit që mbart mbi krye Zemërimin – Rabi’a ibn Hadi el-Medkhalij

Autor:         Rabi'a ibn Hadi el-Medkhalij Titulli:         Thirrje paralajmëruese drejtuar popullit që mbart mbi krye Zemërimin Përktheu:    Jeton Shasivari Formati:      8.5 x 11 Faqe:          8 Botues:       Selefi.org “Dhe kështu tërhoqën mbi vete zemërim përmbi zemërim! Sigurisht që pabesimtarët i pret një...

Të kapemi fort mbas Menhexhit Selefij – Rabi’a ibn Hadij el-Medkhalij

Autor:         Rabi'a ibn Hadij el-Medkhalij Titulli:         Të kapemi fort mbas Menhexhit Selefij Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          22 Botues:       Selefi.org Viti:            2010 Vendi:         Mekë Kjo është një ligjëratë e mbajtur nga...

Shpjegimi i Fjalës së Teuhidit – Rabi’a ibn Hadi el-Medkhalij

Autor:         Rabi'a ibn Hadi el-Medkhalij Titulli:         Shpjegimi i Fjalës së Teuhidit Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          29 Botues:       Selefi.org Viti:            2014 Vendi:         Mekë Vërtetë kapja pas Kur'anit dhe Sunetit në Akijde...

Pozita që ka Namazi në Islam – Rabi’a ibn Hadi el-Medkhalij

Autor:         Rabi'a ibn Hadi el-Medkhalij Titulli:         Pozita që ka Namazi në Islam Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          22 Botues:       Selefi.org Viti:            2009 Vendi:         Mekë Vërtet, namazi është një çështje madhështore në...

Fragmente nga kuptimet e sures el-Fatiha – Rabi’a ibn Hadi el-Medkhalij

Autor:         Rabi'a ibn Hadi el-Medkhalij Titulli:         Fragmente nga kuptimet e sures el-Fatiha Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          25 Botues:       Selefi.org Viti:            2014 Vendi:         Mekë Cilat janë “shtatë vargjet që përsëriten”? Kjo...

Dallimi midis Keshillimit dhe Poshterimit – Rabi’a ibn Hadi el-Medkhalij

Autor:         Rabi'a ibn Hadi el-Medkhalij Titulli:         Dallimi midis Keshillimit dhe Poshterimit Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          35 Botues:       Selefi.org Viti:            2012 Vendi:         Mekë Këto janë disa fjalë të shkurtra dhe përmbledhëse...

Të drejtat e Allahut mbi Robërit e Tij – Rabi’a ibn Hadij el-Medkhalij

Autor:           Rabi'a ibn Hadij el-Medkhalij Titulli:           Të drejtat e Allahut mbi Robërit e Tij Përktheu:      Jeton Shasivari Recensent:    Alban Malaj Formati:        8.5 x 11 Faqe:            39 Botues:         Selefi.org “O njerëz! Frikësojuni Zotit tuaj, i...

Katër rregullat e Shirkut – Salih el-Feuzan

Autor:           Salih el-Feuzan Titulli:           Katër rregullat e Shirkut Përktheu:      Alban Malaj Recensent:    Emin Ago Formati:        8.5 x 11 Faqe:            52 Botues:         Selefi.org Kauaid (rregulla) është shumësi i fjalës Kaideh (rregull) dhe kjo është baza nga...

Fitneja e Khauarixhëve – Salih bin AbdulAziz Alu Shejh

Autor:         Salih bin AbdulAziz Alu Shejh Titulli:         Fitneja e Khauarixhëve Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          35 Botues:       Selefi.org Viti:            2009 Vendi:         Fier, Shqipëri Unë i kam ndarë temat për të cilat...

Shirku – Përmbledhje nga grup autorësh

Autor:        Grup autorësh  Titulli:        Shirku - Kuptimi dhe llojet e tij Përktheu:   Alban Malaj Formati:     8.5 x 11 Faqe:         15 Viti:           Tetor, 2008 Shejkh Salih es-Suhajmi thotë: "Shirku është gjynahu më i madh me të cilin nuk i bindesh Allahut ('Azze...

Fetvaja rreth bashkimit të feve – el-Lexhnetu ed-Daime

Autor:         el-Lexhnetu ed-Daime Titulli:         Fetvaja rreth bashkimit të feve Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          15 Botues:       Selefi.org Viti:            Nëntor, 2014 Vendi:         Mekë Së pari: prej bazave të besimit në Islam, të...

Sherh Lamijjeh e Shejkhul-Islam Ibn Tejmijjeh – Zejd el-Medkhalij

Autor:        Zejd ibn Muhammed el-Medkhalij Titulli:        Sherh Lamijjeh e Shejkhul-Islam Ibn Tejmijjeh Përktheu:   Alban Malaj Formati:     8.5 x 11 Faqe:         30 Botues:      Selefi.org Viti:           Gusht, 2012 Vendi:        Mekë O ti që pyet për Akijden dhe Medh`hebin tim, I udhëzuar...

Biografia e Mukbil ibn Hadi el-Uadi’ij – Alban Malaj

Autor:        Alban Malaj Titulli:        Biografia e Mukbil ibn Hadi el-Uadi'ij  Formati:     8.5 x 11 Faqe:         57 Botues:      Selefi.org Viti:           17 dhjetor 2008 Vendi:        Fier Kur Islami u përhap derisa erdhi ndihma dhe ngadhënjimi nga Allahu i Lartësuar, njerëzit...

Realiteti i besimit të vërtetë – Abdurrahman es-Sa’dij

Autor:        Abdurrahman es-Sa'dij Titulli:        Realiteti i Besimit të Vërtetë Përktheu:   Muhamed Kallashi Formati:     A5 Faqe:         12 Botues:      Selefi.org Viti:           6 Maj, 2015 “Thoni (o muslimanë): “Ne besojmë Allahun dhe atë që na është dërguar neve dhe në atë që i...

Libri i Allahut dhe Pozita e tij Madhështore – Abdulaziz Alu Shejh

Autor:          Abdulaziz Alu Shejh Titulli:          Libri i Allahut dhe pozita e tij madhështore Përktheu:     Alban Malaj Formati:       8.5 x 11 (Letter) Faqe:           65 Botues:        Selefi.org Viti:             23 Shtator 2011 Vendi:       ...

Shpjegimi i tri parimeve themelore – Abdulaziz ibn Baz

Autor:      Abdulaziz ibn Baz Titulli:      Shpjegimi i tri parimeve themelore Përktheu: Alban Malaj Formati:   A4 Faqe:       82 Botues:    Selefi.org Viti:         07 Mars 2013 Vendi:      Mekë Kjo është një broshurë e rëndësishme rreth Akides, të cilën e shkroi Shejkhu Ebu ‘Abdullah, el-Imam Muhamed Ibn ‘Abdul-Uehhab Ibn Sulejman Ibn ‘Ali et-Temijmi...