BallinaAkide - DoktrinëMetodologjia (Menhexhi)

Metodologjia (Menhexhi)

Mesatarja dhe Drejtësia – Salih bin AbdulAziz Alu Shejh

Autor:         Salih bin AbdulAziz Alu Shejh Titulli:         Mesatarja dhe Drejtësia Përktheu:    Xhemal Jakupi Formati:      A5 Faqe:          64 Botues:       Privat Tema jonë në këtë ligjëratë është “Mesatarja dhe drejtësia, si dhe ndikimi i tyre në jetën e muslimanit”. Kjo është një...

Silluni butë o pasues të sunetit me pasuesit e sunetit – Abdulmuhsin el-Abad

Autor:         Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad Titulli:         Silluni butë o pasues të sunetit me pasuesit e sunetit Përktheu:    Rudian Zekthi Formati:      4.33 x 6.69 Faqe:          50 Botues:       Sh.K. "Tradita" Viti:            2008 Vendi:         Tiranë “Ehli...

Havarixhët – Ali Nasir Fekihi

Autor:         Ali Nasir Fekihi Titulli:         Havarixhët Përktheu:    Jeton Shasivari                    Alban Malaj                    Altin Dallashi Formati:      A5 Faqe:          63 Botues:       Privat Viti:         ...

Porosi Selefije dhe këshilla edukative – Ahmed ibn Umer Bazmul

Autor:           Ahmed ibn Umer Bazmul Titulli:           Porosi Selefije dhe këshilla edukative Përktheu:      Besmir I. Cacani Recensent:    Xhemal N. Jakupi Formati:        A6 Faqe:            21 Botues:         forumiselefi.net Prej mirësive të Allahut azze ue xhel-le mbi mua...

Selefite janë të pastër – Salih bin AbdulAziz Alu Shejh

Autor:         Salih bin AbdulAziz Alu Shejh Titulli:         Selefitë janë të pastër Përktheu:    Besim Gjelaj                    Burim Mujaj                    Xhemal Jakupi                    Besmir Cacani Formati: ...

Rregullat fetare që duhet t’i ndjekë një musliman në rast fitneje – Salih bin Abdulaziz Alu Shejh

Autor:         Salih bin AbdulAziz Alu Shejh Titulli:         Rregullat fetare që duhet t'i ndjekë një musliman në rast fitneje Përktheu:    Jusinian Topulli Redaktor:    Leonard Xhemani Formati:      A5 Faqe:          49 Botues:       Sh.B. "Tradita" Viti:            2007 Vendi:     ...

A është muslimani i detyruar të pasojë njërin nga medhhebet – Muhammed bin Sultan Masumi

Autor:         Muhammed bin Sultan Masumi Titulli:         A është muslimani i detyruar të pasojë njërin nga medhhebet Përktheu:    Perlat Muslimane Formati:      8.5 x 11 Faqe:          73 Botues:       Perlat Muslimane Muslimanët në qytetet japoneze në Tokio dhe Osaka në lindjen e largët...

Sherh usul es-Sunnah – Rabia ibn Hadi el-Medkhalij

Autor:         Rabia ibn Hadi el-Medkhalij Titulli:         Sherh usul es-Sunnah Përktheu:    Perlatmuslimane.com Formati:      8.5 x 11 Faqe:          148 Botues:       Perlatmuslimane.com Besimi islam të cilin të gjitha mesazhet e kanë përcjellur, e ka një pozitë madhështore në Islam. Ai përbën themelin e...

Parime të Menhexhit që duhet t’i dijë çdo Selefij – Ahmed ibn Umer Bazmul

Autor:         Ahmed ibn Umer Bazmul Titulli:         Parime të Menhexhit që duhet t’i dijë çdo Selefij Përktheu:    Jeton Shasivari Formati:      8.5 x 11 Faqe:          16 Botues:       Selefi.org Viti:            3 Nëntor 2014 Vendi:         Medine, Arabia...

Cfarë është Daveti Selefij – Ahmed ibn Jahja en-Nexhmij

Autor:         Ahmed ibn Jahja en-Nexhmij Titulli:         Cfarë është Da'ueti Selefij Përktheu:    Muhamed Kallashi Formati:      A6 Faqe:          23 Botues:       Selefi.org Viti:            20 Shtator 2015 Daveti Selefij është quajtur kështu sepse rrjedh nga Menhexhi i Selefëve, për të...

Shejtani i madh – Halid Tuliç

Autor:         Halid Tuliç Titulli:         Shejtani i madh Përktheu:    Grup vëllezërish nga xhamia e Qylit - Gjakovë Formati:      A5 Faqe:          132 Botues:       Privat Viti:            1996 Vendi:         Gjakovë Ka thënë Hudhejfe: “Fitneja (turbullira) e parë e...

Disa bindje të shi’itëve – Abdullah ibn Muhammed

Autor:         Abdullah ibn Muhammed Titulli:         Disa bindje të shi'itëve Përktheu:    Bahri Curri Redaktor:    Rijad Misini                    Arian Kutelli Formati:      8.5 x 11 Faqe:          100 Botues:       IslamHouse Botimi:        I dytë Viti:   ...

Akideja e selefit dhe dijetarëve të hadithit – Imam es-Sabuni

Autor:         Imam es-Sabuni Titulli:         Akideja e selefit dhe dijetarëve të hadithit Përktheu:    Bledar Hoxha Formati:      8.5 x 11 Faqe:          45 Botues:       Privat Po paraqes para duarve të lexuesve dhe vëllezërve të mi muslimanë, këtë libërth të përshtatur në gjuhën shqipe,...

Udhëzime për mënyrën e trajtimit të selefijut kur gabon – Muhammed ibn Umer Bazmul

Autor:          Muhammed ibn Umer Bazmul Titulli:          Udhëzime për mënyrën e trajtimit të selefijut kur gabon Përktheu:     Altin Dallashi Formati:       8.5 x 11 Faqe:           18 Botues:        Selefi.org Viti:             Qershor, 2015 Me të vërtetë fjala...

Paralajmërim për fitnen e tekfirit – Muhammed Nasiruddin el-Albani

Autor:         Muhammed Nasiruddin el-Albani Titulli:         Paralajmërim për fitnen e tekfirit Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          45 Botues:       Selefi.org Viti:            2011 Vendi:         Mekë, Arabi Saudite Me të vërtetë çështja e Tekfirit në...

Të kapemi fort mbas Menhexhit Selefij – Rabi’a ibn Hadij el-Medkhalij

Autor:         Rabi'a ibn Hadij el-Medkhalij Titulli:         Të kapemi fort mbas Menhexhit Selefij Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          22 Botues:       Selefi.org Viti:            2010 Vendi:         Mekë Kjo është një ligjëratë e mbajtur nga...

Fitneja e Khauarixhëve – Salih bin AbdulAziz Alu Shejh

Autor:         Salih bin AbdulAziz Alu Shejh Titulli:         Fitneja e Khauarixhëve Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          35 Botues:       Selefi.org Viti:            2009 Vendi:         Fier, Shqipëri Unë i kam ndarë temat për të cilat...

Akideja e Vasitit – Shejhul-Islam ibn Tejmijje

Autor:          Shejhul-Islam ibn Tejmijje Titulli:          Akideja e Vasitit Përktheu:     Genci Balla Recensent:   Ilir E. Haxhiaj Formati:       8.5 x 11 Faqe:           67 Botues:        Sh.B. Nektari Viti:             2006 Vendi:          Tiranë Një gjykatës...

Qëndrimet e profetit Muhammed gjatë thirrjes – Dr. Said el-Kahtani

Autor:               Dr. Said el-Kahtani Titulli:               Qëndrimet e profetit Muhammed gjatë thirrjes Përktheu:          Dr. Sedat Islami Redaktor fetar:  Almedin Ejupi R. Gjuhësor:      Jeton Koçinaj Formati:            4.7 x 6.7 Faqe:         ...

Vështrimi ynë në divergjencat e medh’hebeve në islam – Dr. Jusuf Kardavi

Autor:             Dr. Jusuf Kardavi Titulli:             Vështrimi ynë në divergjencat e medh'hebeve në islam Përktheu:        Muhamed Dolaku R. Gjuhësor:    Msc. Mehdi Hyseni Formati:          3.7 x 5.7 Faqe:              85 Botues:       ...

Rizgjimi islam ndermjet kundershtimit dhe ekstremizmit – Dr. Jusuf Kardavi

Autor:       Dr. Jusuf Kardavi Titulli:       Rizgjimi islam ndermjet kundershtimit dhe ekstremizmit Formati:    5.9 x 7.8 Faqe:        195 Botues:     Sh.B. Logos-A Nuk është as e drejtë as e ndershme t’i fajësojmë vetëm të rinjtë apo disa prej tyre që kanë rënë në teprim në mendim apo...

Vëllazëria në Islam dhe zemra e shëndoshë – Amër Halid

Autor:          Amër Halid Titulli:          Vëllazëria në Islam dhe zemra e shëndoshë Përktheu:     Dr. Musli Vërbani Korrektor:    Burim Bunjaku Formati:       4.7 x 6.7 Faqe:           26 Botues:        Botues Privat Viti:             2006 Vendi:       ...

Mjetet e vendosmërisë në fenë e Allahut – Amër Halid

Autor:          Amër Halid Titulli:          Mjetet e vendosmërisë në fenë e Allahut Përktheu:     Dr. Musli Vërbani Korrektor:    Burim Bunjaku Formati:       4.7 x 6.7 Faqe:           32 Botues:        Botues Privat Viti:             2006 Vendi:       ...

Derisa të mos e ndryshojnë gjendjen e tyre – Amër Halid

Autor:          Amër Halid Titulli:          Derisa të mos e ndryshojnë gjendjen e tyre Përktheu:     Dr. Musli Vërbani Korrektor:    Burim Bunjaku Formati:       4.7 x 6.7 Faqe:           223 Botues:        Botues Privat Viti:             2011 Vendi:     ...

Asgjësimi i teorisë së përzierjes mes feve – Bekr Ebu Zejd

Autor:        Bekr Ebu Zejd Titulli:        Asgjësimi i teorisë së përzierjes mes feve Përktheu:   Abdurrahman Balla Formati:    8.5 x 11 Faqe:        57 Fenomeni i shfaqur së fundi, i cili fton në përzierjen në mes Fesë Islame dhe feve të tjera të pavërteta, siç është judaizmi dhe...

Parimet e besimit Islam – Azem Bardhoshi

Autor:     Azem Bardhoshi Titulli:     Parimet e besimit Islam Formati:  4 x 5.2 Faqe:      42 Broshura që keni në dorë shërben si manual i parimeve të besimit Islam dhe, si e tillë është shumë e përshtatshme për fillestarët. Këtë libërth mund ta përdorë prindi në familje për tu mësuar fëmijëve parimet...

Rregulla rreth tekfirit – Abdulmun’im Mustafa Halime

Autor:         Abdulmun'im Mustafa Halime Titulli:         Rregulla rreth tekfirit Përktheu:    Florian Leli Formati:      8.5 x 11 Faqe:          292 Botues:       Thirrja Islame Nr. Botimit:  Botimi i parë elektronik Viti:             2014 Atë që gjykon me kufër ose me iman për...

Erdhi t’ju mësojë fenë tuaj – Abdulmuhsin el-Abad

Autor:         Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad Titulli:         Erdhi t'ju mësojë fenë tuaj Përktheu:    Fatjon Corapi Formati:      8.5 x 11 (Letter) Faqe:          65 Botues:       Mburoja.net Viti:            2009 Para disa kohësh më lindi dëshira të shkruaja një libër, ku...

Abdulkadër el-Arnauti – Porosi profetike

Autor:               Abdulkadër Arnauti Titulli:               Porosi profetike Përktheu:          Rijad Misini Redaktor gj.:     Arian Koçi Formati:            8.5 x 11 (Letter) Faqe:                47 Botues:           ...

Mbi rrugën e të parëve tanë – Abdulkadër Arnauti

Autor:               Abdulkadër Arnauti Titulli:               Mbi rrugën e të parëve tanë - selefit Përktheu:          Bekir Halimi Recensent:        Sedat Shabani Lektor:              Kreshnik Ajdini Formati:            A5 Numri i...

Shpjegimi i tri parimeve themelore – Abdulaziz ibn Baz

Autor:      Abdulaziz ibn Baz Titulli:      Shpjegimi i tri parimeve themelore Përktheu: Alban Malaj Formati:   A4 Faqe:       82 Botues:    Selefi.org Viti:         07 Mars 2013 Vendi:      Mekë Kjo është një broshurë e rëndësishme rreth Akides, të cilën e shkroi Shejkhu Ebu ‘Abdullah, el-Imam Muhamed Ibn ‘Abdul-Uehhab Ibn Sulejman Ibn ‘Ali et-Temijmi...