Haxhi, Vlera dhe Dobitë e tij – Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad

Autor:         Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad
Titulli:         Haxhi, Vlera dhe Dobitë e tij
Përktheu:    Jeton Shasivari
Formati:      8.5 x 11
Faqe:          14
Botues:       Selefi.org
Viti:            23 Shtator 2011
Vendi:         Mekë

I Dërguari i Allahut – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem – e ka nxitur Umetin e tij që të kryejë Haxhin dhe i ka sqaruar virtytet e tij si dhe shpërblimet e begatshme që Allahu i ka përgatitur për ata që e kryejnë Haxhin ashtu siç duhet. Prandaj, ka thënë ai – sal-lAllahu
‘alejhi ue sel-lem -: “Kush e kryen Haxhin dhe nuk kryen marrëdhënie intime dhe nuk bën vepra të ndaluara, do të kthehet (i pastër nga gjynahet) sikur ditën që e ka lindur nëna e tij.” Transmetuar nga Bukhari dhe Muslimi.

Artikulli paraprakHistoria e feve – Dr. Ekrem Sarëkçëogllu
Artikulli tjetërMësime nga Muaji i Ramazanit – Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad