BallinaLibri për fëmijë

Libri për fëmijë

Mësimi i akides fëmijëve – Muhammed ibn Abdulvehabi

Autor:         Muhammed ibn Abdulvehabi Titulli:         Mësimi i akides fëmijëve Përktheu:    PerlatMuslimane Formati:      8.5 x 11 Faqe:          20 Botues:       PerlatMuslimane Kjo është një broshurë e dobishme rreth asaj që njeriu duhet t’u mësojë fëmijëve para se t’u mësojë Kuranin, me qëllim...

Mësimi i Fesë Islame për Fëmijë (1) – Lidhja e hoxhallarëve të Shqipërisë

Autor:           Lidhja e hoxhallarëve të Shqipërisë  Titulli:           Mësimi i Fesë Islame për Fëmijë - 1 Përktheu:      A. Zunallari Recensent:    Justinian Topulli Redaktoi:      Entela Hidri Formati:        B5 Faqe:            64 Botues:         Sh.B. Teuhidi Botimi:   ...

Nektari per vogëlushët – Melaim Shehu

Autor:             Melaim Shehu Titulli:             Nektari per vogëlushët Recensentë:    Miftar Ajdini                        Nexhat Ibrahimi Lektor:            Xhevat Xhoxhaj Formati:          A6 Faqe:             ...

Vërtetësia (23) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Vërtetësia (23) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            23 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

Bujaria (22) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Bujaria (22) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            19 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

Mëshira (21) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Mëshira (21) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            25 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

Bamirësia (20) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Bamirësia (20) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            21 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

Falënderimi (19) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Falënderimi (19) Seria:            Planprogrami i muslimant të vogël Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            18 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:   ...

Durimi (18) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Durimi (18) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            35 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

Morali (17) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Morali (17) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël  Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            23 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

Turpi (16) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Turpi (16) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël  Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            24 Botues:         Autori Viti:              2011  Vendi:     ...

Emaneti (15) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Emaneti (15) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël  Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            25 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:   ...

Drejtësia (14) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Drejtësia (14) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël  Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            19 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

Sinqeriteti (13) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Sinqeriteti (13) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël  Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            28 Botues:         Autori Viti:              2004 Vendi:     ...

Dashuria (12) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Dashuria (12) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël Recensent:    Burim Bunjaku Formati:        B5 Faqe:            272 Botues:         Autori Viti:              2011 Vendi:     ...

Fik’hu i haxhit (11) – Dr. Musli Vërbani

Autor:       Dr. Musli Vërbani Titulli:       Fik'hu i haxhit (11) Seria:        Planprogrami i muslimanit të vogël Formati:    B5 Faqe:        60 Botues:     Autori Viti:          2004 Vendi:       Kaçanik Haxh d.m.th. qëllim, me fjalë tjera me pas qëllimin me madhërue Allahun. Ndërsa në...

Fik’hu i agjërimit (10) – Dr. Musli Vërbani

Autor:        Dr. Musli Vërbani Titulli:        Fik'hu i agjërimit (10) Seria:         Planprogrami i muslimanit të vogël Formati:     B5  Faqe:         44 Botues:      Autori Viti:           2011 Vendi:        Kaçanik Edhe popujt e mëparshëm kanë agjëruar, mirëpo agjërimi i...

Fik’hu i zekatit (9) – Dr. Musli Vërbani

Autor:       Dr. Musli Vërbani Titulli:       Fik'hu i zekatit (9) Seria:       Planprogrami i muslimani të vogël Formati:    B5 Faqe:        42 Botues:     Autori Viti:          2004 Vendi:       Kaçanik Muslimani e jep zekatin, pra pjesën e pasurisë të cilën e ka bërë obligim Zoti...

Fikhu i namazit (8) – Dr. Musli Vërbani

Autor:        Dr. Musli Vërbani Titulli:        Fikhu i namazit (8) Seria:        Planprogrami i muslimanit të vogël Formati:     B5 Faqe:         112 Botues:      Autori Viti:           2004 Vendi:        Kaçanik

Tregime nga jeta e Muhammedit a.s. (7) – Dr. Musli Vërbani

Autor:        Dr. Musli Vërbani Titulli:        Tregime nga jeta e Muhammedit a.s. (7) Seria:        Planprogrami i muslimanit të vogël Formati:     B5 Faqe:         57 Botues:      Autori Viti:           2004 Vendi:        Kaçanik Thotë Muhamedi a.s.: “Unë jamë biri...

Besimi në kaderin e Zotit (6) – Dr. Musli Vërbani

Autor:        Dr. Musli Vërbani Titulli:        Besimi në kaderin e Zotit (6) Seria:        Planprogrami i muslimanit të vogël Formati:     B5 Faqe:         29 Botues:      Autori Viti:           2004 Vendi:        Kaçanik Allahu është i Vetmi krijues absolut. Kur të mësojë...

Dita e Kijametit (5) – Dr. Musli Vërbani

Autor:        Dr. Musli Vërbani Titulli:        Dita e Kijametit (5) Seria:        Planprogrami i muslimanit të vogël Formati:     8.5 x 11 Faqe:         53 Botues:      Autori Viti:           2004 Vendi:        Kaçanik Të gjithë njerëzit kalojnë në tri faza të...

Pejgamberët e Zotit (4) – Dr. Musli Vërbani

Autor:        Dr. Musli Vërbani Titulli:        Pejgamberët e Zotit (4) Seria:         Planprogrami i muslimanit të vogël Formati:     B5 Faqe:         62 Botues:      Autori Viti:           2004 Vendi:        Kaçanik “Kur Zoti yt u tha Melaqeve: Unë po krijoj mëkëmbës...

Besimi në librat e Zotit (3) – Dr. Musli Vërbani

Autor:       Dr. Musli Vërbani Titulli:       Besimi në librat e Zotit (3) Seria:        Planprogrami i muslimanit të vogël Formati:    B5 Faqe:        40 Botues:     Autori Viti:          2004 Vendi:       Kaçanik “Njerëzit ishin një popull (të fesë së natyrshme, islame), e (kur u...

Melaqet e Zotit (2) – Dr. Musli Vërbani

Autor:       Dr. Musli Vërbani Titulli:       Melaqet e Zotit (2) Seria:       Planprogrami i muslimanit të vogël Formati:    B5 Faqe:        31 Botues:     Autori Viti:          2004 Vendi:       Kaçanik Muhamedi a.s. iu përgjigj: - “Imani është të besosh Zotin - Melekët e Tij - Librat e Tij -...

Besimi në Zotin (1) – Dr. Musli Vërbani

Autor:           Dr. Musli Vërbani Titulli:           Besimi në Zotin (1) Seria:           Planprogrami i muslimanit të vogël Formati:        B5 Faqe:            46 Botues:         Autori Viti:              2004 Vendi:       ...

Islami im (Shkalla e dytë) – Mr. Rejhan Neziri

Autor:         Mr. Rejhan Neziri Titulli:         Islami im (Shkalla e dytë) Formati:      8.5 x 11 Faqe:          42 Botues:       Xhamia "Hëna e re" Viti:            2012 Vendi:         Kreuzlingen, Zvicër Shkalla e dytë: Për fëmijë të moshës...

Islami im (Shkalla e parë) – Mr. Rejhan Neziri

Autor:         Mr. Rejhan Neziri Titulli:         Islami im (Shkalla e parë) Formati:      8.5 x 11 Faqe:          42 Botues:       Xhamia "Hëna e re" Viti:            2012 Vendi:         Kreuzlingen, Zvicër Shkalla e parë: për fëmijë të moshës...

Libri i tretë për fëmijë – Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë

Autor:       Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë Titulli:       Libri i tretë për fëmijë Formati:    8.5 x 11 Faqe:        53 Botues:     LHSH Viti:          2015 Vendi:       Tiranë, Shqipëri Niveli i parë Islami Kuptimi i Islamit: Islam do të thotë: t’i dorëzohesh Allahut, duke besuar në njëshmërinë e...

Feja ime e bukur 2 – Dr. Rexhep Ozdirek

Autor:                            Dr. Rexhep Ozdirek Titulli:                            Feja ime e bukur 2 Përkthimi & Përgatitja:    Ilir Hoxha Redaktor:                   ...

Feja ime e bukur 1 – Dr. Rexhep Ozdirek

Autor:                           Dr. Rexhep Ozdirek Titulli:                           Feja ime e bukur 1 Përkthimi & Përgatitja:   Alban Kali                          ...

Tregime islame për fëmijë – Dhulkarnejn Vardari

Autor:           Dhulkarnejn Vardari Titulli:           Tregime islame për fëmijë Recensent:    Ymer Musa Formati:        8.5 x 11 Faqe:            83 Botues:         Logos-A Viti:              1999 Vendi:           Shkup, Maqedoni Veriore Brenda librit...

Sorkadhja e vetmuar – Engin Nigar

Autor:       Engin Nigar Titulli:       Sorkadhja e vetmuar Formati:    9 x 9 Faqe:        26 Botues:     Privat Tregimet e mirësjelljes (2) SORKADHJA E VETMUAR Në një pyll të largët jetonte një sorkadhe. Rrinte e vetmuar, sepse nuk pëlqente asnjë shok apo shoqe. Njërën e kishte braktisur se ishte grykëse...

Loja – Engin Nigar

Autor:       Engin Nigar Titulli:       Loja Formati:    9 x 9 Faqe:        26 Botues:     Privat Tregimet e mirësjelljes (4) LOJA Një ditë, dikush trokiti në portën e luanit, mbretit të pyllit. Kur porta u hap, luani njohu tigrin, i cili i tha: - O mbret, në pyll po... ndodhin gjë......

Lepurushi guximtar – Engin Nigar

Autor:       Engin Nigar Titulli:       Lepurushi guximtar Formati:    9 x 9 Faqe:        26 Botues:     Privat Tregimet e mirësjelljes (1) LEPURUSHI GUXIMTAR Në një vend shumë të largët ndodhej një pyll. Ndryshimi i vetëm i këtij pylli nga pyjet e tjerë ishte se, këtë pyll e drejtonte një mbret...

Rrobat e vogla 2 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Rrobat e vogla 2 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (2) Rrobat e vogla Bujari ishte rritur. Rrobat i binin të vogla. Nëna e tij ua dhuronte këto rroba shoqatave bamirëse. Bujarit nuk i pëlqente kjo...

Qengji i zi 10 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Qengji i zi 10 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (10) Qengji i zi Familja e dërgoi Bujarin që të kalonte pushimet verore, në fshat pranë gjyshërve. Se Bujari, veç të tjerave, ishte bërë burim gëzimi...

Më fal, mësues 7 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Më fal, mësues 7 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (7) Më fal, mësuses! Bujari ishte mërzitur, se i duhej çdo mëngjes të shkonte në shkollë, kur stina e dimrit dhe bora që binte herë pas...

Mbreti i yjeve 9 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Mbreti i yjeve 9 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (9) Mbreti i yjeve Kishte ardhur vera. Çdo vend ishte zbukuruar me lule. Ardhja e një stine të bukur po i ftonte njerëzit për të qëndruar...

Koteci i pulave 3 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Koteci i pulave 3 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (3) Koteci i pulave Ishte një fundjavë e bukur. Dielli shkëlqente. Bujari bashkë me familjen e tij po qëndronte në bahçen e bukur të shtëpisë. Bujari...

Këmba e thyer 4 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Këmba e thyer 4 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (4) Këmba e thyer Bujarit i pëlqente shumë të luante top me shokët në oborrin e shkollës. Një ditë po luanin dhe topi, papritur, kaloi matanë...

Kaikja prej dërrase 5 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Kaikja prej dërrase 5 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (5) Kaikja prej dërrase Kishte ardhur pranvera dhe i tërë vendi ishte mbuluar me gjelbërim. Dielli kishte filluar të ngrohte me dashuri çdo ditë. Pemët po bënin gati...

Fotografia e gjyshit 8 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Fotografia e gjyshit 8 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (8) Fotografia e gjyshit Bujari ishte në shtëpi. Për shkak se u mërzit, po ecte kot nëpër korridor. Nëna nuk i jepte leje për të dalë...

Dëshira për të lexuar 6 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Dëshira për të lexuar 6 Formati:    8.5 x 8.5 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë (6) Dëshira për të lexuar Kur Bujari nuk ishte në shkollë, në përgjithësi e kalonte kohën duke parë televizor. Veçanërisht në orën kur kishte filma vizatimorë, ai...

Bujana 1 – Hale Gyrgyl Xhanat

Autor:       Hale Gyrgyl Xhanat Titulli:       Bujana 1 Formati:    8.5 x 11 Faqe:        18 Botues:     Progresi Botime Tregime për fëmijë Nëna e Bujarit do të lindte një fëmijë. Kur Bujari u kthye nga shkolla, prindërit ia dhanë këtë lajm të gëzueshëm. Bujari i pyeti: -A do të vijë...

Kujtime të paharrueshme (nga fëmijët e epokës së lumturisë) – Harun Kërkëll

Autor:               Harun Kërkëll Titulli:               Kujtime të paharrueshme (nga fëmijët e epokës së lumturisë) Përktheu:          Fatmir Sulaj Redaktor:          Zija Vukaj Kryeredaktor:    Alban Kali Formati:            5.4 x 7.9 Faqe:     ...

Çdo gjë flet me ne – Osman Nuri Topbash

Autor:         Osman Nuri Topbash Titulli:         Çdo gjë flet me ne Përktheu:    Luan Afmataj Redaktor:    Alban Kali Formati:      8.5 x 11 Faqe:          132 Botues:       Progresi Botime Kjo vepër e përgatitur për fëmijët tanë, të cilët i kemi si dritën e syve,...

Morali i bukur i pejgamberit a.s. (tregime) – Mahmut Sami Kanbash

Autor:         Mahmut Sami Kanbash Titulli:         Morali i bukur i pejgamberit a.s. (tregime) Përktheu:    Progresi Botime Redaktor:    Xhahid Bushati                    Zija Vukaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          74 Botues:       Progresi Botime Fëmija i bekuar Thatësira...

40 Hadithe për fëmijë – Prof. Dr. M. Jashar Kandemir

Autor:            Prof. Dr. M. Jashar Kandemir Titulli:            40 Hadithe për fëmijë Përktheu:       Fatmir Sulaj Recensent:     Alban Kali R. gjuhësor:   Dr. Irida Hoti Formati:         8.5 x 11 Faqe:             107 Botues:          Progresi Botime Viti: ...

Sorkadhja e vetmuar – Engin Nigar

Autor:    Engin Nigar Titulli:    Sorkadhja e vetmuar (tregimet e mirësjelljes 2) Formati: 9 x 9 Faqe:     26 • SORKADHJA E VETMUAR • LEPURUSHI ZEMËRMIRË • ROSAKU I VOGËL • MOLLËKUQJA DHE NJERIU DEMBEL