BallinaPolitikë

Politikë

Organizata FETO – Kryesia e çështjeve fetare të Turqisë

Autor:             KRYESIA E ÇËSHTJEVE FETARE E TURQISË Titulli:             Organizata FETO sipas dëshmive të veta Formati:          A4 Faqe:              156 Botimi:            I parë Botues:           Botimet e KÇFT-së Vendi: ...

Versetet Kuranore përkitazi me paqen dhe luftën – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Versetet Kuranore përkitazi me paqen dhe luftën Përkthyes:       Dr. Sedat Islami Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              53 Botues:   ...

Pakicat Islame në Evropën Perëndimore dhe Lindore – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Pakicat Islame në Evropën Perëndimore dhe Lindore Përktheu:        Dr. Sedat Islami Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:              28 Botues: ...

Mungesa e botëkuptimeve të moderimit në botën arabe – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha Titulli:             Mungesa e botëkuptimeve të moderimit në botën arabe Përktheu:        Dr. Sedat Islami Recensent:      Ajni Sinani R. gjuhësor:    Mimoza Sinani Formati:          8.5 x 11 Faqe:             ...

Islamizimi i shkencave humane – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:                Dr. Hajredin Hoxha Titulli:                Islamizimi i shkencave humane Përktheu:           Doc. Dr. Muhamed Mustafa Recensent:         Ajni Sinani Re. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:             8.5 x 11 Faqe:     ...

Çështjet fetare, shoqërore, politike bashkëkohore në peshoren e Kuranit – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:                Dr. Hajredin Hoxha Titulli:                Çështjet fetare, shoqërore, politike bashkëkohore në peshoren e Kuranit Përktheu:           Doc. Dr. Muhamed Mustafa Recensent:         Ajni Sinani Re. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:           ...

Barrierat e dialogut dhe shkaqet e dështimit – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:                Dr. Hajredin Hoxha Titulli:                Barrierat e dialogut dhe shkaqet e dështimit Përktheu:           Dr. Sedat Islami Recensent:         Ajni Sinani Re. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:             8.5 x 11 Faqe: ...

Toleranca në Islam – Dr. Abdurrahman Shiha

Autor:           Dr. Abdurrahman Shiha Titulli:           Toleranca në Islam Përktheu:      EIRC & Rasim Haxha Recensent:    Llokman Hoxha Lektor:          Agim Abazi Formati:        A5 Faqe:            103 Botues:         IslamLand Gjatë shfletimit të këtij libri të...

Islami – ndikimi i tij në civilizim dhe merita e tij për njerëzimin – Ebu Hasen Nedeviu

Autor:                      Ebu Hasen Nedeviu Titulli:                      Islami - ndikimi i tij në civilizim dhe merita e tij për njerëzimin Përktheu:                 Bashkim Aliu Redaktor gjuhësor:    Arian...

Qëndrimet e perëndimit ndaj Islamit – Abdulvedud Jusuf ed-Dimeshkij

Autor:       Abdulvedud Jusuf ed-Dimeshkij Titulli:       Qëndrimet e perëndimit ndaj Islamit Formati:    4.1 x 5.8 Faqe:        39 Botues:     Privat Armiqtë tanë thonë: Për t’i sunduar muslimanët duhet shkatërruar islamin, sepse ai është i vetmi burim i forcës së tyre. Islami ne na frikëson. Për ta shkatëruar islamin,...

Përse myslimanët kanë mbetur prapa e të tjerët kanë përparuar – Emir Shekib Arslan

Autor:             Emir Shekib Arslan Titulli:             Përse myslimanët kanë mbetur prapa e të tjerët kanë përparuar Përktheu:        Muhamed Iljaz Dolaku R. gjuhësor:    Mr. Mehdi Hyseni Formati:          A5 Faqe:              97 Botues:     ...

Monitorimi i Mediave te shkruara shqiptare dhe muslimanet – Roald A. Hysa

Autor:       Roald A. Hysa Titulli:       Monitorimi i Mediave te shkruara shqiptare dhe muslimanet Formati:    B5 Faqe:        149 Botues:     Xhamia e Kokonozit Viti:          2006 Vendi:       Tiranë, Shqipëri  Kohët e fundit është vënë re një shtim në rritje të interesit të shtypit të...

Përhapja e Islamit – Sami Frashëri

Autor:         Sami Frashëri Titulli:         Përhapja e Islamit Përktheu:    Miftar Ajdini Formati:      A5 Faqe:          39 Botues:       Logos-A Botimi:       I tretë Viti:           1994 Vendi:        Shkup, Maqedoni Veriore Dije, Allahu të shpëtoftë, se në këtë traktat hulumtohet...

Porosia islame – Hasan el-Bena

Autor:       Hasan el-Bena Titulli:       Porosia islame Formati:    A5 Faqe:        48 Botues:     Privat A u përmbahen muslimanët urdhërave Kur’anorë? A u besojnë ata ligjshmërive Hyjnore të përmbledhura në Te dhe a luftojnë për zbatimin e këtyre ligjshmërive? A e kuptojnë ata objektivitetin e Kur’anit? A përfshihet...

Komploti Botëror – Nikolla Nikollov

Autor:           Nikolla Nikollov Titulli:           Komploti Boteror Redaktor:      Nuredin Ahmedi Përktheu:      Hamdi Ilazi Recensent:    Nuredin Ahmedi                      Mahir Hasani Formati:        B5 Faqe:            185 Botues:       ...

Islami dhe politika – Dr. Jusuf Kardavi

Autor:         Dr. Jusuf Kardavi Titulli:         Islami dhe politika Përktheu:    Musli Vërbani Formati:      8 x 11 Faqe:          118 Botues:       Botues Privat Viti:            2002 Vendi:         Kaçanik Në veprën e përmendur të dr. Kardavit trajtohen një varg...

Roli i studentëve muslimanë në rindërtimin e botës islame – Mevdudi

Autor:       Mevdudi Titulli:       Roli i studentëve muslimanë në rindërtimin e botës islame Formati:    A5 Faqe:        21 Botues:     Logos-A Para se ta filloj ligjërimin përkatës, më lejoni që ta shpreh lumturinë time me faktin se, falë Mëshirës së All-llahut, nëpër kolegjet dhe nëpër universitetet e shteteve...

Deklarata Islame – Alija Izetbegoviq

Autor:         Alija Izetbegoviq Titulli:         Deklarata Islame Përktheu:    Logos-A Formati:      A5 Faqe:          60 Botues:       Logos-A Dekleratën të cilën sot po ia dorëzojmë opinionit nuk është kurrfarë lektyre, e cila të huajve ose atyre të cilët dyshojnë duhet dëshmuar superioritetin e Islamit...

Rigjallërimi Islam – Rregulla dhe udhëzime – Muhammed el-Uthejmin

Autor:             Muhammed el-Uthejmin Titulli:             Rigjallërimi Islam - Rregulla dhe udhëzime Përktheu:        Justinian Topulli R. gjuhësor:    Leonard Xhemani Formati:          5.5 x 8.2 Faqe:              171 Botues:           Tradita   Botimi:     ...

Ngritja e Islamit – Harun Jahja

Autor:       Harun Jahja Titulli:       Ngritja e Islamit Formati:    8.5 x 11 Faqe:        57 Botues:     Privat Viti:          Qershor, 2003 Gjatë 20 viteve të fundit, numri i Muslimanëve në botë është rritur vazhdimisht. Statistikat e vitit 1973 tregojnë se popullata Muslimane në botë numëronte...

Para se të shkatërrohet el-Aksa – Abdulaziz Mustafa

Autor:         Abdulaziz Mustafa Titulli:         Para se të shkatërrohet el-Aksa Përktheu:    Genc Mustafa Çurgu Formati:      B5 Faqe:          75 Botues:       Sh.b. Sira Që nga mbajtja e konferencës së parë çifute në qytetin Bal të Zvicrës me 1897 dhe suksesi i çifutëve,...

Islami dhe politika në Ballkanin Perëndimor – QMBN

Autor:        Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar Titulli:         Islami dhe politika në Ballkanin Perëndimor Redaktor:    Aleksandar Krzhallovski Formati:      8.5 x 11 Faqe:          96 Tirazhi:       200 Botues:       QMBN Ky botim i Politorbis është rezultat i një hulumtimi të porositur nga Sekretariati...

Sfida – Mahathir Mohamad

Autor:              Mahathir Mohamad Titulli:              Sfida Përktheu:         Brikena Qafa Osmani Kryeredaktor:   Husamedin Abazi Formati:           8.5 x 11 Faqe:               295 Botues:            Logos-A Viti:           ...

Të vërtetat Islame – Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk

Autor:                   Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk Titulli:                   Të vërtetat Islame Përktheu:              Afrim Tahiri Redaktor teknik:    Halil Berisha Formati:                8.5 x 11 Faqe:       ...

Ripërtëritja e mendimit fetar në islam – Muhamed Ikball

Autor:           Muhamed Ikball Titulli:           Ripërtëritja e mendimit fetar në islam Përktheu:      Nexhat Ibrahimi Recensent:    Husamedin Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            270 Botues:         Logos-A Viti:              2005 Vendi:     ...

Islami si provokim global – Nexhat Ibrahimi

Autor:           Nexhat Ibrahimi Titulli:           Islami si provokim global Recensent:    Husamedin Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            367 Botues:         Logos-A Viti:              2006 Vendi:           Shkup Çështja e perceptimit dhe...

Islami dhe kriza e identitetit – Nexhat Ibrahimi

Autor:           Nexhat Ibrahimi Titulli:           Islami dhe kriza e identitetit Recensent:    Husamedin Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            170 Botues:         Logos-A Viti:              2003 Vendi:           Shkup Besimi se Allahu...

Shqipëria çka qenë, ç’është dhe ç’do të bëhet – Sami Frashëri

Autor:      Sami Frashëri Titulli:      Shqipëria çka qenë, ç'është dhe ç'do të bëhet Formati:   8.5 x 11 Faqe:       25 Është një nga veprat madhore të Rilindjes, manifesti politik e ideologjik i saj. U botua në Bukuresht më 1899, në prag të ngjarjevetë mëdha do të çonin në fitoren...

Të drejtat e jomuslimanëve në shtetin islam – Salih el-Ajid

Autor:            Salih el-Ajid Titulli:            Të drejtat e jomuslimanëve në shtetin islam Përktheu:       Ridvan Xhaferi Recensent:     Husamedin Abazi R. gjuhësor:   Zekerija Ibrahimi Formati:         8.5 x 11 Faqe:             77 Botues:          Logos-A Viti:   ...

Përpjekja e heronjve në përhapjen e Islamit – Sami Frashëri

Autor:           Sami Frashëri Titulli:           Përpjekja e heronjve në përhapjen e Islamit Përktheu:      Ismail Ahmedi Recensent:    Mehdi Polisi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            45 Botues:         Logos-A Viti:              Prishtinë Vendi:   ...

Qytetërimi islam – Sami Frashëri

Autor:          Sami Frashëri Titulli:          Qytetërimi islam Përktheu:     Mehdi Polisi Recensent:   Husamedin Abazi Formati:       8.5 x 11 Faqe:           113 Botues:        Logos-A Viti:             2009 Vendi:          Shkup Në fushën e islamistikës Samiu shkroi dy...

Islami dënon terrorizmin – Harun Jahja

Autor:             Harun Jahja Titulli:             Islami dënon terrorizmin Përktheu:        Harun Jahja Recensent:      Islami dënon terrorizmin Përktheu:        Edvin Cami R. gjuhësor:    Roald Hysa Formati:          8.5 x 11 Faqe:              145 Botues: ...

Kriza e mendimit bashkëkohor – Taha Xhabir Ulvan

Autor:          Taha Xhabir Ulvan Titulli:          Kriza e mendimit bashkëkohor Përktheu:     Muhamed Mustafa Recensent:   Nexhat Ibrahimi Formati:       8.5 x 11 Faqe:           67 Botues:        Logos-A Viti:             1997 Vendi:          Shkup Duke u nisur nga...

Rizgjimi islam ndermjet kundershtimit dhe ekstremizmit – Dr. Jusuf Kardavi

Autor:       Dr. Jusuf Kardavi Titulli:       Rizgjimi islam ndermjet kundershtimit dhe ekstremizmit Formati:    5.9 x 7.8 Faqe:        195 Botues:     Sh.B. Logos-A Nuk është as e drejtë as e ndershme t’i fajësojmë vetëm të rinjtë apo disa prej tyre që kanë rënë në teprim në mendim apo...

Islami dhe varfëria – Dr. Jusuf Kardavi

Autor:      Dr. Jusuf Kardavi Titulli:      Islami dhe varfëria Formati:   5.9 x 7.9 Faqe:       68 Këto faqe nuk janë të reja për rregullimin ekonomik në islam, sepse për këtë janë shkruar libra të tjerë më gjërësisht që i përmbajnë ligjet e islamit dhe këshillat e tij të veçanta...

Islami ndërmjet lindjes dhe perëndimit – Alija Izetbegoviç

Autor:            Alija Izetbegoviç Titulli:            Islami ndërmjet lindjes dhe perëndimit Recensentë:   Prof. Dr. Musa Gashi                      Nexhat Ibrahimi R. Gjuhësor:   Fatmire Ajdini - Hoxha Formati:         8.5 x 11 Faqe:         ...

Islami dhe demokracia, teokracia dhe totalitarizmi – Ali Bulac

Autor:              Ali Bulaç Titulli:              Islami dhe demokracia, teokracia dhe totalitarizmi Përktheu:         Nexhat Ibrahimi Recensent:       Dr. Musa Gashi, Husamedin Abazi Formati:           9.5 x 13.5 Faqe:               222 Botues:     ...

Transformimi qytetërimor dhe bota muslimane – Ahmet Davutogllu

Autor:          Ahmet Davutogllu Titulli:          Transformimi qytetërimor dhe bota muslimane Përktheu:     Redi Shehu, Olsi Jazexhiu Recensent:   Husamedin Abazi Formati:       9.5 x 15 Faqe:           249 Botues:        Logos-A Viti:             2005 Vendi:          Shkup Vepra që...

Kriza globale, debate rreth 11 shtatorit – Ahmet Davutogllu

Autor:          Ahmet Davutogllu Titulli:          Kriza globale, debate rreth 11 shtatorit Përktheu:     Mr. Ali Pajaziti Recensent:   Husamedin Abazi Formati:       9.5 x 15 Faqe:           373 Botues:        Logos-A Viti:             2009 Vendi:          Shkup Ballkani,...