Për të rritur

Udhëzues i ramazanit për muslimanin e ri dhe atë që agjëron për herë të parë

Titulli origjinal:"New muslim Ramadan Guide" Autor: Komiteti i Thirrjes Elektronike - komitet avokues dhe arsimor i lidhur me Shoqatën Bamirëse Al-Najat, Kuvajt Solli në gjuhën shqipe: Hekuran Helshani Boton: Literaturaislame.com Faqe: 59 Formati: A4 - Horizontal, botim me ilustrime   Çfarë është agjërimi? Fillimi dhe fundi i Ramazanit Si të përgatitemi për Ramazan? Ramazani im i parë Mirë se vjen...

UDHËZUESI PËRGATITOR I RAMAZANIT PËR NJERËZIT QË JANË SHUMË TË ZËNË

Titulli origjinal: Ramadan Prep Guide for Busy People Autor: Siraxh Muhamed Solli në gjuhën shqipe: Literaturaislame.com HYRJE Unë jam shumë i dhënë pas mesazheve lartësuese, mesazheve që na frymëzojnë për të bërë përpjekjet më të mira gjatë muajit të Ramazanit në adhurimin e Allahut subhānehu ue teala (i lavdëruar dhe i lartësuar qoftë...

Ramazani, një vështrim në të gjitha dimensionet e tij – Antologji dhe ese mbi agjërimin dhe Ramazanin

Titulli: Ramazani, një vështrim në të gjitha dimensionet e tij - Ese mbi agjërimin dhe Ramazanin Autor: Grup autorësh Hafidh Ibn Rexheb Hanbeli Imam Ibën Kethir Shejh Muhammed Nasirud-din Albani Salih bin Fevzan Fevzani Nasir El-Ahmed Abdul-Aziz Raxhihi Imadudin Kenani Muhammed bin Ibrahim Elmukajed Selman bin Fahd el-Audah Dr. Abdul-Kerim Bekar, Falih ibën Muhamed ibën Falih Es-Sugaj-jir. Xhasim Mutava Dr. Omer Suud El-Id Ibrahim...

Largimi i dyshimeve (Keshfush-Shubuhat) – Muhamed ibn Abdulvehab

Autor:      Muhamed ibn Abdulvehab Titulli:      Keshf esh-Shubuhat (Largimi i dyshimeve) Formati:   A4 Faqe:       31 "Keshf esh-shubuhat" ose "Heqja e dyshimeve" është libër i shkruar nga sheikh ul-Islam Muhamed ibn Abdul-Wahab. Ky libër sqaron disa prej pretendimeve dhe justifikimeve më kryesore që idhujtarët mundohen të ngrenë rreth çështjeve...

Historitë e Pejgamberëve – Abdurrahman Es Seadi

Autor:         Abdurrahman Es-Seadi Titulli:         Historitë e Pejgamberëve Përkthyes:   Fatjon Isufi Lektor:        Qani Sulku Botues:       Udha e besimtarëve Botimi:        I parë Formati:      A5 Faqe:          220 Vendi:         Tiranë, 2019. Të flasësh për historitë e Pejgamberëve dhe ngjarjet...

Bolshevizma a çkatërimi i njerëzimit – Hafiz Ali Korça

Bolshevizma a çkatërimi i njerëzimit - Hafiz Ali Korça Bolshevizma s’pajton kurrë Me dinin e Muhamedit Çelët do ta kenë luftën Gjer ditën e Kijametit. Titulli i origjinalit: Bolshevizma a çkatërimi i njerëzimit Autor: Hafiz Ali Korça Redaktor: Roald A. Hysa Pajisi me shënime: Justinian Topulli Radhiti: Armanda Kodra Përkujdesja kompiuterike dhe ballina: KM & RH Boton: JEHONA Faqe: 47 Botimi i...

Ditari i një thirrësi Islam në mërgim – Ph. Dc. Xhemajl Çupi

Autor:         Ph.Dc. Xhemajl Çupi Titulli:         Ditari i një thirrësi Islam në mërgim Lektor:        Ph.Dc. Ziber Lata Kopertina:   Besnik Hamiti Formati:      B5 Faqe:          172 Botues:       Shoqata "Xhamia Ebu Hanife" Viti:            Korrik, 2015 Vendi:       ...

Si ta kryej haxhin? – Mr. Bekim Alimi

Autor:        Mr. Bekim Alimi Titulli:        Si ta kryej haxhin? Redaktor:   Mr. Rejhan Neziri Rradhitja:   MSc. Amir Muaremi Formati:     A5 Faqe:         108 Botues:      Privat Viti:           Tetor 2011 Haxhilerë të nderuar, ky është një doracak mjaft i vlefshëm dhe praktik për mënyrën se...

Islami me pak fjalë – Dr. Muhamed es Suhajm

Autor:           Dr. Muhamed ibn Abdullah es Suhajm Titulli:           Islami me pak fjalë Përktheu:      Burim Koçinaj Recensent:    Jusuf Kastrati Lektor:          Jeton Koçinaj Formati:        A5 Faqe:            144 Botues:         IslamHouse.com Ky është një libër...

Porosia e fundit (Namazi) – Ibrahim Sekrani

Autor:        Ibrahim Sekrani Titulli:        Porosia e fundit Përktheu:   Hekuran Helshani Lektor:       Arsim Jonuzi Formati:     A5 Faqe:         50 Botues:      @Ibrahim.Sekrani (facebook) Viti:           Korrik, 2021 Vendi:        Prishtinë Çfarë lidhje kanë me njëra–tjetrën porosia e fundit (e Pejgamberit صلى الله عليه وسلم)...

Menstruacionet dhe lehonia – Shejh Muhamed el-Uthejmin

Autor:          Muhamed ibn Salih el-Uthejmin Titulli:          Menstruacionet dhe lehonia Përktheu:     Genc Plumbi Formati:       A5 Faqe:           57 Botues:        "Jehona" Viti:             2020 Vendi:          Tiranë, Shqipëri Ky kapitull është një nga kapitujt më...

Shejtani dhe Njeriu – Muhamed Muteveli Sharaviu

Autor:             Muhamed Muteveli Sharaviu Titulli:             Shejtani dhe njeriu Përkthyes:       Arif Emini                        Burhan Hashani Recensent:      Bahri Simnica Lektor:            Hysen Kadriu Korrektor:       Arif Emini Formati:   ...

Domosdoshmëria e hixhabit në dritën e argumenteve hyjnore – Altin Torba

Autor:              Altin Torba Titulli:              Domosdoshmëria e hixhabit në dritën e argumenteve hyjnore Formati:           A5 Recensent:       Dr. Ahmed Kalaja Lektor:             Eglantin Kurti Faqosja:           Erzen Pashaj Kopertina:       ...

Dialog me mikun ateist – Dr. Mustafa Mahmud

Autor:             Dr. Mustafa Mahmud Titulli:             Dialog me mikun ateist Përktheu:        Nexhat Ibrahimi, Miftar Ajdini, Muhidin Ahmeti R. gjuhësor:    Fatmire Ajdini - Hoxha Formati:          A5 Faqe:              136 Botues:       ...

Islami dhe politika – Dr. Jusuf Kardavi

Autor:         Dr. Jusuf Kardavi Titulli:         Islami dhe politika Përktheu:    Musli Vërbani Formati:      8 x 11 Faqe:          118 Botues:       Botues Privat Viti:            2002 Vendi:         Kaçanik Në veprën e përmendur të dr. Kardavit trajtohen një varg...

Mrekullite e Kuranit (3) – Muhammed Muteveli Sharaviu

Autor:         Muhammed Muteveli Sharaviu Titulli:         Mrekullite e Kuranit (3) Përktheu:    Muhamed Jusufi - Kajolli Formati:      B5 Faqe:          136 Botues:       Zëri ynë Viti:            2001 Vendi:         Prishtinë  Ky libër mund të llogaritet edhe si...

Rigjallërimi Islam – Rregulla dhe udhëzime – Muhammed el-Uthejmin

Autor:             Muhammed el-Uthejmin Titulli:             Rigjallërimi Islam - Rregulla dhe udhëzime Përktheu:        Justinian Topulli R. gjuhësor:    Leonard Xhemani Formati:          5.5 x 8.2 Faqe:              171 Botues:           Tradita   Botimi:     ...

Kurani në jetën e përditshme – Haxhah Liza Abdullah

Autor:             Haxhah Liza Abdullah Titulli:             Kurani në jetën e përditshme Përktheu:        Mr. Fehim Dragusha Recensent:      Mr. Ajni Sinani R. gjuhësor:    Ermal Bega Formati:          8.5 x 11 Faqe:              114 Botues:   ...

400 këshilla islame – Ahmed Izzuddin El-Bejanuni

Autor:             Ahmed Izzuddin El-Bejanuni Titulli:             400 këshilla islame Përktheu:        Mr. Fehim Dragusha Redaktor:        Prof. Muhamed Dërmaku R. gjuhësor:    Ermal Bega Formati:          5.7 x 8.0 Faqe:              71 Tirazhi:   ...

Mësime të rëndësishme për popullin e thjeshtë – Abdulaziz ibn Baz

Autor:          Abdulaziz ibn Baz Titulli:          Mësime të rëndësishme për popullin e thjeshtë Përktheu:     Bledar Aliu Recensent:   Shuajb Rexha Formati:       4.9 x 6.9 Faqe:           36 Botues:        Udha e besimtarëve Viti:             2012 Vendi:       ...

Për ty që s’falesh – Jusuf Kastrati

Autor:             Jusuf Kastrati Titulli:             Për ty që s'falesh Redaktor:        Burim Koçinaj R. gjuhësor:    Jeton Koqinaj Formati:          A5 Faqe:              78 Botues:           Shembulli Botimi:           ...

Gjykimi Islam ndaj lënësit të namazit – Mensur ibn Abdulaziz Simari

Autor:             Mensur ibn Abdulaziz Simari Titulli:             Gjykimi Islam ndaj lënësit të namazit Përktheu:        Mr. Agron Krasniqi Recensent:      Haris Allkoçi R. gjuhësor:    Abdurrahim Maxhuni Formati:          5.5 x 7.8 Faqe:              68 Botues: ...

30 Pyetje rreth agjërimit – Llokman Hoxha

Autor:       Llokman Hoxha Titulli:       30 Pyetje rreth agjërimit Formati:    4.6 x 4.6 Faqe:        33 Botues:    Busulla Creative Viti:          2017 Vendi:       Prishtinë Agjërimi është abstenim nga ushqimi, pija, kontakti intim si dhe çdo gjë që i përket këtyre gjërave që nga agimi...

Abetarja Kuranore – Osman Abazi & Jusuf Kastrati

Autor:                Osman Abazi & Jusuf Kastrati Titulli:                Abetarja Kuranore R. Gjuhësor:       Besnik Kastrati Formati:             A5 Faqe:                 88 Botues:              Shembulli Seria e...

Të vërtetat Islame – Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk

Autor:                   Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk Titulli:                   Të vërtetat Islame Përktheu:              Afrim Tahiri Redaktor teknik:    Halil Berisha Formati:                8.5 x 11 Faqe:       ...

Profecitë – Përshkrim i mrekullive të Profetit – Mr. Flamur Kabashi

Autor:                  Mr. Flamur Kabashi Titulli:                  Profecitë - Përshkrim i mrekullive të Profetit Redaktor:             Dr. Muhamed Broja R. Gjuhësor:         Jeton Koqinaj Ballina & Faqosja:  Afrim Radoniqi Formati:           ...

Historia, shoqëria, tradita – Ali Bulac

Autor:              Ali Bulac Titulli:              Historia, shoqëria, tradita Përktheu:         Mr. Ali Pajaziti Formati:           8.5 x 11 Faqe:               319 Botues:            Logos-A  Viti:           ...

Biografia e Mukbil ibn Hadi el-Uadi’ij – Alban Malaj

Autor:        Alban Malaj Titulli:        Biografia e Mukbil ibn Hadi el-Uadi'ij  Formati:     8.5 x 11 Faqe:         57 Botues:      Selefi.org Viti:           17 dhjetor 2008 Vendi:        Fier Kur Islami u përhap derisa erdhi ndihma dhe ngadhënjimi nga Allahu i Lartësuar, njerëzit...

Shpjegimi i tri parimeve themelore – Abdulaziz ibn Baz

Autor:      Abdulaziz ibn Baz Titulli:      Shpjegimi i tri parimeve themelore Përktheu: Alban Malaj Formati:   A4 Faqe:       82 Botues:    Selefi.org Viti:         07 Mars 2013 Vendi:      Mekë Kjo është një broshurë e rëndësishme rreth Akides, të cilën e shkroi Shejkhu Ebu ‘Abdullah, el-Imam Muhamed Ibn ‘Abdul-Uehhab Ibn Sulejman Ibn ‘Ali et-Temijmi...

Abdulmelik Ramadani – Këshilla të arta për morale të larta

Me të vërtetë falënderimi dhe lëvdata i takon vetëm Allahut të Madhëruar, Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! I lutemi Allahut të na ruajë nga të këqijat e vetes dhe punëve tona. Cilindo që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, askush nuk mund...

POZITA E SUNETIT NË ISLAM – Dr. Salih el Feuzan

POZITA E SUNETIT NË ISLAM Titulli në origjinal: “MEKANETU SUNEH FIL ISLAM” Autori: Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan (Anëtar i Komisionit të Përhershëm për Fetva dhe anëtar i Departamentit të Dijetarëve të Mëdhenj në Arabinë Saudite, Riad) Përktheu nga origjinali: Rashit R. Zylfiu Redaktor fetar: Alaudin Abazi Korrektor letrar: Arjan Koçi Ballina: Jeton Ibrahimi Radhitja kompjuterike: Avni G. Gashi Boton: OJQ “Njëshmëria” Botime, Gjilan Tirazhi:...

Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit – Rashit Zylfiu

“Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit”, “Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit ‘’ Lexuesi në këtë libër do të hasë atë që është thelbësore, e cila ngjall kureshtjen e tij për të ditur më shumë rreth këtyre sureve: emrin, shkakun e zbritjes,...

Kandili i Ramazanit – Rashit Zylfiu

Kandili i Ramzanit Këtë libër e kem hartuar si  botim special, në brendësinë e të cilit gjenden tridhjetë tema për tridhjetë ditë Ramazani. Ky kontribut modest është një përmbledhje materialesh të ndryshme që kemi shkruar, përkthyer, përmbledhur e përshtatur për besimtarët. Lus Zotin që kjo puhizë ditore të shërbejë edhe...

10 Sfidat e Jetës – Rashit Zylfiu

10 SFIDAT E JETËS Ky libër vjen në duart tuaja si rezultat i inspirimit  nga një program televiziv që titullohet “Momenti”,nga autori Mustafa Husni, më pas i kam shtjelluar dhe përpunuar mendimet derisa i kam shpalosur fillimisht para besimtarëve në ditën e xhuma. Duke parë interesimin e madh dhe kërkesën...

DITURIA ISLAME, NUMER 253

DITURIA ISLAME NUMER 253 | VITI 25 | GUSHT 2011 | RAMAZAN 1432 | REVISTË MUJORE, FETARE, SHKENCORE E KULTURORE | ÇMIMI 1€ Komentimi i kaptinës El-Mulk (7) f5 Sabri Bajgora Reflektime kuranore f8 Mr. Adnan Simnica Mysafiri i ri po vjen, kush i shpreh mirëseardhje!? f11 Vedat Shabani Llogaria astronomike apo dukja e...

DITURIA ISLAME, NUMËR 251-252

DITURIA ISLAME NUMER 251-252 | VITI 25 | QERSHOR-KORRIK 2011 | REXHEB-SHA’BAN 1432 | REVISTË MUJORE, FETARE, SHKENCORE E KULTURORE | ÇMIMI 1€ Komentimi i kaptinës “El-Mulk” 6 f5 Sabri Bajgora Reflektime Kur’anore f7 Mr. Adnan Simnica Ruajtja e karakterit f9 Sedat Islami Gjuha arabe gjuhë e mishëruar për islamin f12 Driton Arifi Islami...

Dituria Islame – Numër 250

25 VJET RRUGË, 250 NUMRA DITURI DITURIA ISLAME NUMER 250 | VITI 25 | MAJ 2011 | XHUMADEL-UHRA 1432 | REVISTË MUJORE, FETARE, SHKENCORE E KULTURORE | ÇMIMI 1€ Reflektime kuranore f11 - Mr. Adnan Simnica Robërit e Allahut nuk dëshmojnë rrejshëm f13 Sedat Islami Besimi dhe falënderimi f15 Kasim Gërguri Komentimi i kaptinës...