Ramazani, një vështrim në të gjitha dimensionet e tij – Antologji dhe ese mbi agjërimin dhe Ramazanin

Ese mbi agjërimin dhe Ramazanin

Titulli: Ramazani, një vështrim në të gjitha dimensionet e tij – Ese mbi agjërimin dhe Ramazanin

Autor: Grup autorësh

Hafidh Ibn Rexheb Hanbeli
Imam Ibën Kethir
Shejh Muhammed Nasirud-din Albani
Salih bin Fevzan Fevzani
Nasir El-Ahmed
Abdul-Aziz Raxhihi
Imadudin Kenani
Muhammed bin Ibrahim Elmukajed
Selman bin Fahd el-Audah
Dr. Abdul-Kerim Bekar,
Falih ibën Muhamed ibën Falih Es-Sugaj-jir.
Xhasim Mutava
Dr. Omer Suud El-Id
Ibrahim ibn Muhammed ibn Hukajl
Muhammed Abdullah Draz
Dr. Lutfullah Abdul-Adhim Hoxha
Muhamed ibn Ibrahim El-Hamed
Dr. Nuha Katruxhi
Fejsal ibën Ali El-Budani
alminbar.net

Përgatiti: literaturaislame.com

Boton: literaturaislame.com

 

Përmbajtja
Hyrje 8
Të mirat e agjërimit 11
Urtësi dhe sekrete të agjërimit 20
Përfitimet psikologjike të agjërimit dhe mësimet islame 31
Lidhshmëria e agjërimit me devotshmërinë 34
Mësime pedagogjike nga ajetet kuranore mbi agjërimin 45
Disa rregulla për muajin Shaban, muaji paraprijës i Ramazanit i cili mundëson suksesin në Ramazan 52
Mikpritja e Ramazanit 58
Urdhri për të agjëruar 67
Agjërimi i Ramazanit – një pasqyrë koncize, çfarë duhet t’i bëhet me dije çdo muslimani, çdo agjëruesi 71
Agjërimi i Pejgamberit [sal-lAllahu alejhi ve sel-lem] në Ramazan 75
Vlera e leximit të Kuranit dhe sjellja e selefit ndaj Kuranit 84
Porosi të vlefshme për muajin Ramazan 97
Vëllai im dhe motra ime, çfarë keni përgatitur për Ramazan? 105
Zmadhimi i mëkatit në Ramazan 115
Çka e plotëson agjërimin? 123
Bujaria në Ramazan 131
Sadakaja dhe Ramazani 132
Ramazani muaji i durimit 134
Ramazani: Një përkujtues i bashkimit të muslimanëve 143
Ndikimi i agjërimit në fitimin e krenarisë 147
Itikafi 154
Nata e Kadrit 158
Bereqetet e Natës së Kadrit 165
Zekati i Fitrit, Sadakatul-Fitr, fitrat e ramazanit. 171
Ramazani dhe mërzia nga shtegtimi i tij 174
Listë kontrolli – Çka përfituam nga Ramazani 182
Rregullat e Bajrameve 198
Bajrami i Fitrit – përgatitja për festën, namazi i bajramit, disa gabime gjatë festës dhe çka pas festës? 218
Le të gëzohemi për bajram! 222
Bajrami dhe kuptimi shumë-dimenzional i tij 225
Festat Islame qëllimet dhe rregullat e tyre 230
Pas muajit të Ramazanit 234
Ramazani mundësia e artë për ripërtëritje 239
Ramazani, shtegu i garave ku garojnë të mirët 243
Veprat e mira që mund të bëhen gjatë Ramazanit 248
Pesë ide për ndryshim familjar në Ramazan 257
Program ditor për gruan muslimane në Ramazan 260
Ramazani sfidon globalizmin dhe post-modernizmin 271
Muslimanët e parë gjatë muajit të ramazanit 278
Agjërimi i Ramazanit, simboli që i mbijetoi komunizmit dhe modernizmit, duhet të kalojë nga adeti në adhurim me qëllim, me efekte jetëgjata 283
Ramazani mes realitetit dhe obligimit 285
DY: SHËRIMI 294
Merre shpërblimin e agjërimit dy herë! 296
Disa gabime të agjëruesve dhe agjërueseve 299
Agjërimi i gjashtë ditëve të muajit Shevval 310
Si të fitojmë sevape e të shlyejmë mëkatet 317

 

Hyrje

 

“Ramazani, një vështrim në të gjitha dimensionet e tij” është një antologji e gjerë që bashkon një koleksion mbresëlënës trajtesash, nga dijetarë klasikë dhe bashkëkohorë, për të ofruar një kuptim të shumë-anshëm të muajit të madhërishëm të Ramazanit. Ky libër do t’i ndihmoj lexuesit në udhëtimin e tij shpirtëror, ky do t’i shpijë ata në dimensionet e ndryshme të këtij muaji të bekuar, duke përfshirë historikun në një perspektivë të pasur, rëndësinë e thellë shpirtërore dhe aspektet praktike të agjërimit dhe adhurimeve që veçohen gjatë këtij muaji.

Libri përmban kontribute të vlefshme nga studiues të shumtë, dijetar dhe mendimtarë të nderuar nga periudha të ndryshme kohore, duke ofruar një eksplorim gjithëpërfshirës të Ramazanit, të mësimeve të tij dhe praktikat e tij të cilat janë të shumta. Me një theks të veçantë janë sjellë mësimet thelbësore autentike të Islamit. Kjo antologji paraqet një perspektivë të plotë dhe të thelluar të Ramazanit, duke e bërë atë një burim thelbësor për muslimanët dhe jomuslimanët njësoj, për atë që agjëron për herë të parë apo për atë që dëshiron vërtetë të gjejë kuptimet e plota të Ramazanit, qëllimet dhe urtësitë e shumta të fshehura prapa tij, dhe të përfitoj maksimumin e dobive si në nivel individual por edhe shoqërorë. Pra një libër adekuat për gjithë secilin që kërkon të vlerësojë dhe kuptojë rëndësinë e kësaj kohe të dalluar në çdo aspekt.

Sa më shumë që zhytemi në këtë antologji, do të zbulojmë urtësinë, mësimet e Profetit [paqja qoftë mbi të], përvojat e muslimanëve të parë që kishin me Ramazanin dhe njohuritë e sjella nga studiuesit bashkëkohorë. Cep më cep, libri ju bartë nga të kuptuarit e përfitimeve psikologjike të agjërimit dhe lidhjes ndërmjet agjërimit dhe devotshmërisë, deri tek të mësuarit për rëndësinë e Natës së Kadrit dhe rëndësinë e unitetit mes muslimanëve gjatë kësaj kohe, ky libër synon të frymëzojë dhe udhëzojë lexuesit për të shfrytëzuar sa më shumë nga këto tema të këtij muaj të bekuar.

“Ramazani, një vështrim në të gjitha dimensionet e tij” është një përpjekje që ofron një eksplorim shterues të temave të lidhura me Ramazanin. Ky libër voluminoz bashkon urtësinë e studiuesve klasikë dhe modernë në një shqyrtim gjithëpërfshirës të muajit të shenjtë të Ramazanit, ku në thellësi të tij janë përfshirë edhe përfitimet dhe urtësitë e agjërimit, mësimet pedagogjike të nxjerra nga vargjet kuranore mbi agjërimin, dhe aspektet praktike të mikpritjes së Ramazanit dhe përgatitjes për Fitër Bajramin. Për më tepër, lexuesit do të gjejnë udhëzime për rëndësinë e leximit të Kuranit gjatë kësaj kohe, si dhe pse pesha dhe dënimet e mëkateve janë të zmadhuara në këtë muaj, e në anën tjetër i kuptojmë bekimet e Natës së Kadrit dhe rëndësinë e Zekatit të Fitrit.

Libri gjithashtu trajton ndikimin e Ramazanit në sfidimin e globalizmit, post-modernizmit dhe ideologjive të tjera bashkëkohore, duke theksuar rëndësinë e tij në botën e sotme edhe në faktorë sociologjik. Për më tepër, ai ofron këshilla dhe udhëzime praktike edhe për familjet, gratë muslimane dhe ato që kërkojnë të përmirësojnë mirëqenien e tyre shpirtërore gjatë kësaj kohe.

Përveç sa u tha më sipër libri fokuson gjithashtu edhe sfidat me të cilat përballemi gjatë Ramazanit, të tilla si shmangia e gabimeve të zakonshme në agjërim, trajtimi i mërzisë shpirtërore dhe emocionale dhe ruajtja e efekteve pozitive të Ramazanit përtej vetë muajit. Libri përfundon me reflektime mbi festat islame, objektivat dhe rregullat e tyre, si dhe këshilla për agjërimin e gjashtë ditëve të muajit Sheval dhe rëndësinë e vazhdimit të veprave të mira dhe shlyerjes së mëkateve.

Në thelb, “Ramazani, një vështrim në të gjitha dimensionet e tij” shërben si një burim i paçmuar për ata që kërkojnë të thellojnë kuptimin e tyre për muajin e shenjtë të Ramazanit. Me temat e gjera dhe perspektivën e një numri të madh të dijetarëve, kjo antologji nxit një vlerësim për shtresat dhe nuancat e shumta të Ramazanit dhe frymëzon lexuesit që të shfrytëzojnë këtë mundësi të artë për rinovim shpirtëror, devotshmëri, rritje dhe vetë-përmirësim në çdo drejtim.

Libri është antologji dhe ndodhë që disa gjëra të përsëriten, ky format i librit e lejon këtë përsëritje dhe ne nuk i kemi shmangur këto qëllimisht, përsëritja ndihmon që disa gjëra të nguliten përjetësisht në mendjet tona dhe zbatimi i tyre do të na bëhet i lehtë ashtu siç na lehtësohet edhe mësimi i këtyre argumenteve dhe të angazhohemi që këto tua mësojmë edhe të tjerëve.

Ju urojmë lexim të këndshëm dhe dobi të shumta prej tij, për çfarëdo sugjerimi apo vërejtje, ju lutem na shkruani që versioni i radhës të jetë më i plotë dhe më i pa gabime.

Lusim Zotin që këtë vepër ta pranoj prej neve dhe të na shpërblej për të mirat dhe dobitë në të si dhe të na falë për gabimet dhe lëshimet eventuale!

Ju urojmë një Ramazan produktiv e të dobishëm si asnjëherë më parë!

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko [39.13 MB]

Artikulli paraprak30 ditë aktivitete me fëmijë për muajin Ramazan
Artikulli tjetërPlanifikuesi i përditshëm i Ramazanit – qoftë ky Ramazani ynë më i mirë