BallinaAutorësiaPërkthim nga gjuha boshnjake

Përkthim nga gjuha boshnjake

Shejtani i madh – Halid Tuliç

Autor:         Halid Tuliç Titulli:         Shejtani i madh Përktheu:    Grup vëllezërish nga xhamia e Qylit - Gjakovë Formati:      A5 Faqe:          132 Botues:       Privat Viti:            1996 Vendi:         Gjakovë Ka thënë Hudhejfe: “Fitneja (turbullira) e parë e...

Hyrje në shkencën e hadithit – H. Mehmed Hanxhiq

Autor:           H. Mehmed Hanxhiq Titulli:           Hyrje në shkencën e hadithit Përktheu:      Nexhat Ibrahimi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            66 Botues:         Logos-A Viti:              1997 Vendi:           Shkup,...

Dialog me mikun ateist – Dr. Mustafa Mahmud

Autor:             Dr. Mustafa Mahmud Titulli:             Dialog me mikun ateist Përktheu:        Nexhat Ibrahimi, Miftar Ajdini, Muhidin Ahmeti R. gjuhësor:    Fatmire Ajdini - Hoxha Formati:          A5 Faqe:              136 Botues:       ...

Fenomeni Kuranor – Malik ibn Nebij

Autor:         Malik ibn Nebij Titulli:         Fenomeni Kuranor Përktheu:    Muhamed Ilaz Dolaku Formati:      B5 Faqe:          153 Botues:       Botues Privat Kur'ani është Libër i shpallur i myslimanëve. Ata atë e konsiderojnë Fjalë të Zotit. Historikisht këtë ua ka kumtuar bashkëkohësve të vet...

Deklarata Islame – Alija Izetbegoviq

Autor:         Alija Izetbegoviq Titulli:         Deklarata Islame Përktheu:    Logos-A Formati:      A5 Faqe:          60 Botues:       Logos-A Dekleratën të cilën sot po ia dorëzojmë opinionit nuk është kurrfarë lektyre, e cila të huajve ose atyre të cilët dyshojnë duhet dëshmuar superioritetin e Islamit...

Thënje për Muhammedin a.s. – Tolstoi

Autor:        Tolstoi Titulli:        Thënje për Muhammedin a.s. Përktheu:   Behxhet Jashari Formati:     8.5 x 11 Faqe:         57 Botues:      Dielli.net “Muhammedi asnjëherë nuk u pajtua me botëkuptimet krishtere. Për te njeriu nuk ka mundur të jetë Zot, e as vet nuk u barazua me Allahun....

Shërimi i shpirtrave – Imam ibn Hazmi

Autor:         Imam ibn Hazmi Titulli:         Shërimi i shpirtrave Përktheu:    Nexhat Ibrahimi Formati:      6.7 x 9.5 Faqe:          58 Botues:       Privat Vendi:         Prizren Kënaqësia që i arsyeshmi e gjen në arsyeshmërinë e vet, i dituri në dijen e vet, i...

Ndjej shushurimën, mikun nuk e shoh – Hasan el-Basriu

Autor:             Hasan el-Basriu Titulli:             Ndjej shushurimën, mikun nuk e shoh Përktheu:        Mehmedalia Haxhiq Shqipëroi:       Zejnullah Dërguti                        Xhevrije Z. Dërguti R. gjuhësor:    Ismail Kokollari Formati:         ...

Ramazani dhe namazi i teravive në dritën e medhhebit hanefi – Dr. Shefik Kurdiq

Autor:       Dr. Shefik Kurdiq Titulli:       Ramazani dhe namazi i teravive ne driten e medhhebit hanefi Formati:    B5 Faqe:        57 Botues:     Sh.b. Sira Libri i cili gjendet para jush është tentim i llojit të vet për të qartësuar të gjitha dyshimet lidhur me muajin e bekuar...

Madhështia e Islamit – Muhammed Muteveli Sharaviu

Autor:           Muhammed Muteveli Sharaviu Titulli:           Madhështia e Islamit Përktheu:      Dr. Musli Vërbani Recensent:    Daut Shehu Formati:        8.5 x 11 Faqe:            101 Botues:         Botues Privat Vendi:           Kaçanik Njeriu në jetën e tij...

Këto llogariten furnizime – Muhammed Muteveli Sharaviu

Autor:           Muhammed Muteveli Sharaviu Titulli:           Këto llogariten furnizime Përktheu:      Dr. Musli Vërbani Recensent:    Daut Shehu Formati:        8.5 x 11 Faqe:            66 Botues:         Botues Privat Vendi:           Kaçanik Njerëzit mund të pyesin: Pse Zoti...

Fundi i botës – Muhammed Muteveli Sharaviu

Autor:           Muhammed Muteveli Sharaviu Titulli:           Fundi i botës Përktheu:      Dr. Musli Vërbani Recensent:    Daut Shehu Formati:        8.5 x 11 Faqe:            101 Botues:         Botues Privat Viti:              2015 Vendi:     ...

Bibla, Kurani dhe Shkenca – Maurice Bucaille

Autor:           Maurice Bucaille Titulli:           Bibla, Kurani dhe Shkenca Përktheu:      Nazim Juniku Recensent:    Admir Banaj Formati:        8.5 x 11 Faqe:            141 Botues:         Botues Privat Këtë përkthim ua kushtoj lexuesve shqiptarë të cilët e çmojnë lart...

Besimi, bazat, esenca dhe negacioni – Dr. Muhammed Nuajm Jasin

Autor:             Dr. Muhammed Nuajm Jasin Titulli:             Besimi, bazat, esenca dhe negacioni Përktheu:        Muhamed Dolaku Recensent:      Flamur Sofiu R. gjuhësor:    Dr. Mehdi Hyseni Korrektor:       Arian Koçi Formati:          5.8 x 8.3 Faqe:         ...

Vetmia (uzlet) – Ebu Hamid el Gazali

Autor:         Ebu Hamid el Gazali Titulli:         Vetmia (uzlet) Përktheu:    Shenaj Zeneli Formati:      5.8 x 8.3 Faqe:          102 Viti:            2017 Vendi:         Prishtinë Me mirësi hyjnore, Ai ua qetësoi zemrat, dhe ua largoi prej aty dashurinë e...

Shpëtimi nga lajthitja – Ebu Hamid el Gazali

Autor:         Ebu Hamid el Gazali Titulli:         Shpëtimi nga lajthitja Përktheu:    Muhamed Ilijaz Dolaku Lektor:        Mr. Mehdi Hyseni Formati:      5.8 x 8.3 Faqe:          84 Viti:            1996 Vendi:         Mitrovicë Kërkove prej meje, o vëlla për...

Fuqia e Besimit Përsosmëri e Shpirtit – Ismet U. Shehibrahimovic

Autor:               Ismet U. Shehibrahimovic Titulli:               Fuqia e Besimit Përsosmëri e Shpirtit Përktheu:          Mehmet Halimi Kryeredaktor:    Husamedin Abazi Formati:            8.5 x 11 Faqe:                259 Botues:     ...

Islami me pak fjalë – Mahmud Rida Murad

Autor:          Mahmud Rida Murad Titulli:          Islami me pak fjalë Përktheu:     Arlind Boshnjaku Recensent:   Sabri Jonuzi Formati:       8.5 x 11 Faqe:           56 Botues:        Gjurma Viti:             2001 Vendi:          Prishtinë Kjo porosi eshtë për...

Si shkruhet vepra shkencore – Mid’hat Shamiq

Autor:            Mid'hat Shamiq Titulli:            Si shkruhet vepra shkencore Përktheu:       Nexhat Ibrahimi Recensent:     Husamedin Abazi Formati:         8.5 x 11 Faqe:             338 Botues:          Logos-A Viti:               2005 Vendi:   ...

Ripërtëritja e mendimit fetar në islam – Muhamed Ikball

Autor:           Muhamed Ikball Titulli:           Ripërtëritja e mendimit fetar në islam Përktheu:      Nexhat Ibrahimi Recensent:    Husamedin Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            270 Botues:         Logos-A Viti:              2005 Vendi:     ...

Agjërimi – Edukatë dhe vetë-ngadhnjim – Muhammed Abdullah Draz

Autor:             Muhammed Abdullah Draz Titulli:             Agjërimi - Edukatë dhe vetë-ngadhnjim Përktheu:        Nexhat Ibrahimi R. gjuhësor:     Jusuf Gashi                        Fatmire Ajdini - Hoxha Formati:          8.5 x...

Nektari i vulosur i Xhennetit – Safijjur-Rrahman el-Mubarekfuri

Autor:             Safijjur-Rrahman el-Mubarekfuri Titulli:             Nektari i vulosur i Xhennetit Përktheu:        Muhamed Dolaku Recensent:      Mustafë Havolli R. gjuhësor:    Arian Koçi Formati:          5.8 x 8.3 Faqe:              607 Botues:         ...

Përgjigjet islame – Salih Behmen

Autor:          Salih Behmen Titulli:          Përgjigjet islame Përktheu:     Mr. Mehmet Halimi Formati:       8.5 x 11 Faqe:           316 Botues:        Logos-A Viti:             1999 Vendi:          Shkup Dialog ndërmjet mësimit islam dhe ateizmit All-llahu xhel-le shanuhu...

E drejta islame (Burimi dhe zhvillimi) – Seid Ramadani

Autor:            Seid Ramadani Titulli:            E drejta islame (Burimi dhe zhvillimi) Përktheu:       Nexhat Ibrahimi Redaktor:       Husamedin Abazi R. gjuhësor:   Xhevat Xhoxhaj Formati:         8.5 x 11 Faqe:             223 Botues:          Logos-A Viti:     ...

200 pyetje dhe po aq përgjigje – Hafidh El-Hakemi

Autor:       Hafidh El-Hakemi Titulli:       200 pyetje dhe po aq përgjigje Përktheu:  Muhamed Dolaku Redaktor:  Enis Rama Formati:    5.71 x 8.07 Faqe:        266 Botues:     Privat Viti:          2000 Vendi:       Mitrovicë Që nga fillimi i krijimit, njeriu parashtron pyetje për vetveten e vet: prej nga ka...

Islami ndërmjet lindjes dhe perëndimit – Alija Izetbegoviç

Autor:            Alija Izetbegoviç Titulli:            Islami ndërmjet lindjes dhe perëndimit Recensentë:   Prof. Dr. Musa Gashi                      Nexhat Ibrahimi R. Gjuhësor:   Fatmire Ajdini - Hoxha Formati:         8.5 x 11 Faqe:         ...