Ballina Politikë Politika Islame

Politika Islame

Islamizimi i shkencave humane – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:                Dr. Hajredin Hoxha Titulli:                Islamizimi i shkencave humane Përktheu:           Doc. Dr. Muhamed Mustafa Recensent:         Ajni Sinani Re. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:             8.5 x 11 Faqe:     ...

Çështjet fetare, shoqërore, politike bashkëkohore në peshoren e Kuranit – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:                Dr. Hajredin Hoxha Titulli:                Çështjet fetare, shoqërore, politike bashkëkohore në peshoren e Kuranit Përktheu:           Doc. Dr. Muhamed Mustafa Recensent:         Ajni Sinani Re. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:           ...

Barrierat e dialogut dhe shkaqet e dështimit – Dr. Hajredin Hoxha

Autor:                Dr. Hajredin Hoxha Titulli:                Barrierat e dialogut dhe shkaqet e dështimit Përktheu:           Dr. Sedat Islami Recensent:         Ajni Sinani Re. gjuhësore:    Mimoza Sinani Formati:             8.5 x 11 Faqe: ...

Toleranca në Islam – Dr. Abdurrahman Shiha

Autor:           Dr. Abdurrahman Shiha Titulli:           Toleranca në Islam Përktheu:      EIRC & Rasim Haxha Recensent:    Llokman Hoxha Lektor:          Agim Abazi Formati:        A5 Faqe:            103 Botues:         IslamLand Gjatë shfletimit të këtij libri të...

Islami – ndikimi i tij në civilizim dhe merita e tij për njerëzimin – Ebu Hasen Nedeviu

Autor:                      Ebu Hasen Nedeviu Titulli:                      Islami - ndikimi i tij në civilizim dhe merita e tij për njerëzimin Përktheu:                 Bashkim Aliu Redaktor gjuhësor:    Arian...

Qëndrimet e perëndimit ndaj Islamit – Abdulvedud Jusuf ed-Dimeshkij

Autor:       Abdulvedud Jusuf ed-Dimeshkij Titulli:       Qëndrimet e perëndimit ndaj Islamit Formati:    4.1 x 5.8 Faqe:        39 Botues:     Privat Armiqtë tanë thonë: Për t’i sunduar muslimanët duhet shkatërruar islamin, sepse ai është i vetmi burim i forcës së tyre. Islami ne na frikëson. Për ta shkatëruar islamin,...

Përse myslimanët kanë mbetur prapa e të tjerët kanë përparuar – Emir Shekib Arslan

Autor:             Emir Shekib Arslan Titulli:             Përse myslimanët kanë mbetur prapa e të tjerët kanë përparuar Përktheu:        Muhamed Iljaz Dolaku R. gjuhësor:    Mr. Mehdi Hyseni Formati:          A5 Faqe:              97 Botues:     ...

Monitorimi i Mediave te shkruara shqiptare dhe muslimanet – Roald A. Hysa

Autor:       Roald A. Hysa Titulli:       Monitorimi i Mediave te shkruara shqiptare dhe muslimanet Formati:    B5 Faqe:        149 Botues:     Xhamia e Kokonozit Viti:          2006 Vendi:       Tiranë, Shqipëri  Kohët e fundit është vënë re një shtim në rritje të interesit të shtypit të...

Përhapja e Islamit – Sami Frashëri

Autor:         Sami Frashëri Titulli:         Përhapja e Islamit Përktheu:    Miftar Ajdini Formati:      A5 Faqe:          39 Botues:       Logos-A Botimi:       I tretë Viti:           1994 Vendi:        Shkup, Maqedoni Veriore Dije, Allahu të shpëtoftë, se në këtë traktat hulumtohet...

Porosia islame – Hasan el-Bena

Autor:       Hasan el-Bena Titulli:       Porosia islame Formati:    A5 Faqe:        48 Botues:     Privat A u përmbahen muslimanët urdhërave Kur’anorë? A u besojnë ata ligjshmërive Hyjnore të përmbledhura në Te dhe a luftojnë për zbatimin e këtyre ligjshmërive? A e kuptojnë ata objektivitetin e Kur’anit? A përfshihet...