BallinaPeriodikëtEdukata Islame

Edukata Islame

Edukata Islame 115

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XLIX nr. 115 / 2019 Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Kryeredaktor: Sabri Bajgora Redaksia: Dr. Abdulla Hamiti, Mr. Adnan Simnica, Ahmet Sadriu, Dr. Fahrush Rexhepi, Kasim Gërguri, Dr. Sadik Mehmeti, Vedat Sahiti email: [email protected] Përkthimi i rezymeve: Gjuhë angleze: Fisnik Gruda Gjuhë arabe: Besim Mehmeti Ballina: Bashkim Mehani Redaktor teknik & Operator kompjuterik: Nuhi Simnica   Përmbajtja NË...

Edukata Islame 114

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XLVIII nr. 114 / 2018 Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Kryeredaktor: Sabri Bajgora Redaksia: Dr. Abdulla Hamiti, Mr. Adnan Simnica, Ahmet Sadriu, Dr. Fahrush Rexhepi, Kasim Gërguri, Dr. Sadik Mehmeti, Vedat Sahiti email: [email protected] Përkthimi i rezymeve: Gjuhë angleze: Fisnik Gruda Gjuhë arabe: Besim Mehmeti Ballina: Bashkim Mehani Redaktor teknik & Operator kompjuterik: Nuhi Simnica   P˙RMBAJTJA PAÇ...

Edukata Islame 113

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XLVIII nr. 113 / 2018 Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Kryeredaktor: Sabri Bajgora Redaksia: Dr. Abdulla Hamiti, Mr. Adnan Simnica, Ahmet Sadriu, Dr. Fahrush Rexhepi, Kasim Gërguri, Dr. Sadik Mehmeti, Vedat Sahiti email: [email protected] Përkthimi i rezymeve: Gjuhë angleze: Fisnik Gruda Gjuhë arabe: Fadil Hasani Lektor: Ilmi Rexhepi Ballina: Bashkim Mehani Redaktor teknik & Operator kompjuterik: Nuhi...

Edukata Islame 112

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XLVIII nr. 112 / 2018 Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Kryeredaktor: Sabri Bajgora Redaksia: Dr. Abdulla Hamiti, Mr. Adnan Simnica, Ahmet Sadriu, Dr. Fahrush Rexhepi, Kasim Gërguri, Dr. Sadik Mehmeti, Vedat Sahiti email: [email protected] Përkthimi i rezymeve: Gjuhë angleze: Fisnik Gruda Gjuhë arabe: Besim Mehmeti Lektor: Dr. Ferid Selimi Ballina: Bashkim Mehani Redaktor teknik & Operator...

Edukata Islame 111

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XLV nr. 111 / 2016 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Dr. Xhabir Hamiti Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Besnik Jaha   PËRMBAJTJA Qemajl Morina NË VEND...

Edukata Islame 109-110

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XLIV nr. 109 - 110 / 2015/2016 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Dr. Xhabir Hamiti Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Besnik Jaha   PËRMBAJTJA Qemajl...

Edukata Islame 108

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XLIII nr. 108 / 2015 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Dr. Xhabir Hamiti Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Besnik Jaha   PËRMBAJTJA Qemajl Morina STRUKTURA FETARE...

Edukata Islame 107

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XLIII nr. 107 / 2014 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Dr. Xhabir Hamiti Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha   PËRMBAJTJA Qemajl Morina A DUHET...

Edukata Islame 105

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XLII nr. 105 / 2014 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Dr. Xhabir Hamiti Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha     PËRMBAJTJA Qemajl Morina Lufta në...

Edukata Islame 104

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XLI nr. 104 - 2013 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Dr. Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha   PËRMBAJTJA Qemajl Morina Pranvera arabe:...

Edukata Islame 103

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XLI nr. 103 - 2013 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Dr. Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha Korrektor: Skender Rashiti   Përmbajtja Qemajl Morina Rishkrimi...

Edukata Islame 101

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XLI nr. 101 - 2012 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Dr. Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha Korrektor: Skender Rashiti     Përmbajtja Qemajl Morina Shqipëria...

Edukata Islame 90

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXIX nr. 90 - 2009 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Akad. Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha Korrektor: Skender Rashiti     PËRMBAJTJA Qemajl...

Edukata Islame 89

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXVIII nr. 89 - 2009 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr. Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha Korrektor: Skender Rashiti     PËRMBAJTJA Qemajl...

Edukata Islame 88

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXVIII nr. 88 - 2009 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr. Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha Korrektor: Skender Rashiti   PËRMBAJTJA Qemajl...

Edukata Islame 86

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXVII nr. 86 - 2008 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha Korrektor:...

Edukata Islame 85

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXVII nr. 85 - 2008 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha Korrektor:...

Edukata Islame 84

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXVI nr. 84 - 2007 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha Korrektor:...

Edukata Islame 83

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXVI nr. 83 - 2007 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha Korrektor:...

Edukata Islame 82

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXVI nr. 82 2007 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224024 email: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha Korrektor:...

Edukata Islame 81

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXV nr. 81 2006 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224024 email: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha Korrektor: Skender Rashiti Realizimi:...

Edukata Islame 80

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXV nr. 80 - 2006 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel &fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jasliar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Saliiti, Nexliat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xliabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha Korrektor:...

Edukata Islame 124

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame, tremujore Viti LI nr. 124 / 2021   Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Kryeredaktor: Sabri Bajgora Redaksia: Dr. Abdulla Hamiti, Mr. Adnan Simnica, Ahmet Sadriu, Dr. Fahrush Rexhepi, Kasim Gërguri, Dr. Sadik Mehmeti, Vedat Sahiti email: [email protected] Redaktor gjuhësor: Dr. Hysen Matoshi Ballina: Bashkim Mehani Redaktor teknik & Operator kompjuterik: Nuhi Simnica   P˙RMBAJTJA NJË SHEKULL NGA PËRKTHIMI I PARË I...

Edukata Islame 122

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame, tremujore Viti L nr. 122 / 2020 Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Kryeredaktor: Sabri Bajgora Redaksia: Dr. Abdulla Hamiti, Mr. Adnan Simnica, Ahmet Sadriu, Dr. Fahrush Rexhepi, Kasim Gërguri, Dr. Sadik Mehmeti, Vedat Sahiti email: [email protected] Redaktor gjuhësor: Dr. Hysen Matoshi Ballina: Bashkim Mehani Redaktor teknik & Operator kompjuterik: Nuhi Simnica   P˙RMBAJTJA KALOI NË AHIRET VETERANI I PERIODIKUT TË...

Edukata Islame 117

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame, tremujore Viti XLIX nr. 117 / 2019   Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Kryeredaktor: Sabri Bajgora Redaksia: Dr. Abdulla Hamiti, Mr. Adnan Simnica, Ahmet Sadriu, Dr. Fahrush Rexhepi, Kasim Gërguri, Dr. Sadik Mehmeti, Vedat Sahiti email: [email protected] Redaktor gjuhësor: Dr. Hysen Matoshi Ballina: Bashkim Mehani Redaktor teknik & Operator kompjuterik: Nuhi Simnica   Përmbajtja HIXHRETI PIKËKTHESA HISTORIKE E YMETIT ISLAM .......

Edukata Islame 116

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XLVIII nr. 116 / 2019 Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Kryeredaktor: Sabri Bajgora Redaksia: Dr. Abdulla Hamiti, Mr. Adnan Simnica, Ahmet Sadriu, Dr. Fahrush Rexhepi, Kasim Gërguri, Dr. Sadik Mehmeti, Vedat Sahiti email: [email protected] Përkthimi i rezymeve: Gjuhë angleze: Fisnik Gruda Gjuhë arabe: Besim Mehmeti Ballina: Bashkim Mehani Redaktor teknik & Operator kompjuterik: Nuhi...

Edukata Islame 79

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXV nr. 79 – 2006 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Bislim Berisha Korrektor:...

Edukata Islame 78

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXV nr. 78 – 2005 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Isa Bajçinca Korrektor:...

Edukata Islame 77

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXV nr. 78 – 2005 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Isa Bajçinca Korrektor:...

Edukata Islame 76

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXV nr. 76 – 2005 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Isa Bajçinca Korrektor:...

Edukata Islame 75

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXIV nr. 75 – 2004 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Isa Bajçinca Korrektor:...

Edukata Islame 73

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXIII nr. 73 – 2004 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Isa Bajçinca Korrektor:...

Edukata Islame 70

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXI nr. 70 – 2003 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Isa Bajçinca Korrektor:...

Edukata Islame 68-69

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXI nr. 68-69 – 2002 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Isa Bajçinca Korrektor:...

Edukata Islame 67

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXI nr. 67 – 2002 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Isa Bajçinca Korrektor:...

Edukata Islame 66

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXXI nr. 66 – 2002 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Isa Bajçinca Korrektor:...

Edukata Islame 65

Edukata Islame Revistë shkencore, kulturore islame tremujore Viti XXX nr. 65 – 2001 korrik-gusht-shtator 2001 Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84 Tel & fax: 038 / 224-024 e-mail: [email protected] Kryeredaktor: Mr. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha Lektor: Isa...