Edukata Islame 82

Edukata Islame
Revistë shkencore, kulturore islame tremujore
Viti XXXVI nr. 82 2007
Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës
Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84
Tel & fax: 038 / 224024
email: [email protected]
Kryeredaktor:
Mr. Qemajl Morina
[email protected]
Redaksia:
Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi,
Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi,
Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti.
Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha
Lektor: Bislim Berisha
Korrektor: Skender Rashiti

 

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
Përkujtimi i Salahudin ElEjubit
(11381193)………………………………
5
Nexhat Ibrahimi
Harixhitët dhe Murxhitët – sekte të hershme Islame…………………..11
Burimet e të Drejtës së Sheriatit ……………………………………………….27
Abdullah Nasih Ulvan
Liria e besimit në Ligjin Islam………………………………………………….41
Angela Milo & Hajjah Liza Abdullah
Zbatimi i Kur’anit në jetën tonë të përditshme …………………………..71
Mr. Aliriza Selmani
BI e Gjilanit gjatë Luftës së Dytë Botërore ………………………………..77
Dr. Hasan Kaleshi
Veziri i madh Koxha Sinan Pasha – përshpirtënimet dhe vakëfnameja e tij……………………………………………………………….95
Mehmed Mujezinoviq
Dorëshkrimet e xhamisë së Mehmet Pashës në Prizren …………….145
Ramadan Shkodra
Xhamia “Sulltan MehmedFatih” (Xhamia e Madhe) (1460/61) në Prishtinë vepër madhështore
e trashëgimisë Islame në Ballkan……………………………………………171
Të rimenduarit e Islamit: perspektiva e diasporës britanike ………189
Emine Vezaj
Trajtimi i femrës në Islam………………………………………………………201
Intervistë me ishdiplomatin gjerman, prof. dr.Murad Hofman
Myslimanët janë vetëpërgjegjës për imazhin e keq të Islamit në botën perëndimore!! …………………………………………..223
292 EDUKATA ISLAME 82
Ebu Sa’d elMalini
Disa fjalë rreth historikut të sufizmit dhe zhvillimit të tij …………..233
Dr. Pajazit Nushi
Vështrim i botimit shqip të librit “A culture
of peaceful coexistence” – “Kultura e bashkëjetesës”………………253
Akademik Jashar Rexhepagiqi
Leksikoni i nocioneve të Islamit Vepër e shkëlqyeshme, me disa vërejtje e sugjerime………………………………………………………………..263
Dr. Feti Mehdiu
Shpjegimi i kuptimeve të Kur’anit të lartë në gjuhën shqipe………275
Shevki Voca
Libri që shkaktoi përçarje në mesin e akademikëve serbë………….283
Përmbajtja …………………………………………………………………………..291

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko [5.08 MB]

Artikulli paraprakEdukata Islame 81
Artikulli tjetërEdukata Islame 83