Edukata Islame 118

Edukata Islame
Revistë shkencore, kulturore islame, tremujore
Viti XLIX nr. 118 / 2019

Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës
Kryeredaktor:
Sabri Bajgora
Redaksia:
Dr. Abdulla Hamiti, Mr. Adnan Simnica, Ahmet Sadriu,
Dr. Fahrush Rexhepi, Kasim Gërguri, Dr. Sadik Mehmeti, Vedat Sahiti
email: [email protected]
Redaktor gjuhësor:
Dr. Hysen Matoshi
Ballina:
Bashkim Mehani
Redaktor teknik &
Operator kompjuterik:
Nuhi Simnica

 

Përmbajtja
MUHAMEDI A.S. – NJERIU QË NDRYSHOI HISTORINË
E NJERËZIMIT…………………………………………………………………………….5
Sabri BAJGORA
ABDULHAMID MUHAMED KISHKU DHE TEFSIRI I TIJ
“FI RIHABI-T-TEFSIR” – (II)………………………………………………………..9
Dr. Ataullah ALIU
INTERPRETIMI I NOCIONIT “FITNE”
NGA HAFËZ IBRAHIM DALLIU………………………………………………..29
Yasin Ramazan BAŞARAN
IDEJA PËR BESIMIN SUBJEKTIV NË TEOLOGJINË E
MATURIDIUT……………………………………………………………………………37
Dr. Taxhedin BISLIMI
INSTITUCIONI I FETVASË DHE ETIKA E MYFTIUT…………………51
Dr. Abdullah HAMITI
SUZI PRIZRENASI DHE VEPRA E TIJ “GAZAVETNAME”
MBI LUFTËRAT E MIHALOGLLU ALI BEJIT
NË BALLKAN NË SHEK. XV………………………………………………………….71
PhD (c) Agron ISLAMI
POPULLSIA E KAZASË SË GJILANIT SIPAS REGJISTRIMEVE
OSMANE TË SHEKUJVE XIX-XX ……………………………………………..91
Jusuf ZIMERI
KONTRATA E QIRASË QË PËRFUNDON ME PRONËSI (Lizingu) .113
Mr. Rejhan NEZIRI
EKOLOGJIA NGA KËNDVËSHTRIMI ISLAM ………………………….125
Dr. Sedat ISLAMI
LËVIZJA E PËRKTHIMIT NË HISTORINË E CIVILIZIMIT ISLAM
DHE ROLI I SAJ SHKENCOR, HUMAN E KULTUROR …………….139
240 EDUKATA ISLAME 118
Dr. Selda KËLLËÇ
PIKËPAMJET DHE IDETË E NJË INTELEKTUALI OSMAN
PËR SHQIPËRINË…………………………………………………………………….169
Dr. Nimetullah HAFIZ
SHËNIME TË REJA BIOGRAFIKE
PËR ISMAIL QEMAL VLORËN………………………………………………..187
Agron M. REXHEPI – MD, MSc, PhD
INTOLERANCA NË USHQIM…………………………………………………..193
Titus BURCKHARDT
VLERAT E PËRJETSHME NË ARTIN ISLAM …………………………..199
Filip HITTI
KALIFATI OMAJAD NË KORDOVË
(Kalifi Abdurrahman en-Nasir)………………………………………………………….213
Prof. dr. Edin TULE
PUNISHTET (WORKSHOPS) E MUHAMEDIT a.s……………………..227
Prof. dr. Hysen MATOSHI
MONOGRAFIA “QYTETËRIMI OSMAN” –
NJË SINTEZË E MADHE SHKENCORE ……………………………………233
Përmbajtja ………………………………………………………………………………………239

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko [2.78 MB]

Artikulli paraprakEdukata Islame 115
Artikulli tjetërEdukata Islame 119-120