Edukata Islame 76

Edukata Islame
Revistë shkencore, kulturore islame tremujore
Viti XXXV nr. 76 – 2005
Botues:
Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës
Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84
Tel & fax: 038 / 224-024
e-mail: edukataislame@hotmail.com
Kryeredaktor:
Mr. Qemajl Morina
qemajlmorina@hotmail.com
Redaksia:
Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr.Pajazit Nushi,
Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi,
Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti.
Sekretar i redaksisë: Hajrullah Hoxha
Lektor: Isa Bajçinca
Korrektor: Skender Rashiti
Ballina: Shyqyri Nimani
Realizimi: Shtëpia Botuese
Redaktor teknik: Bashkim Mehani
Operator kompjuterik: Nuhi Simnica

 

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
Kultura dhe akulturimi ……………………………………………………………5
Avni Aliu
Koncepti i Teuhidit…………………………………………………………………17
Nexhat Ibrahimi
Përkufizimi, objekti, synimi, ndarja
dhe terminologjia e shkencës së etikës……………………………………..29
Dr. Pajazit Nushi
Skicë e mendimit psikologjik mbi religjionin
dhe mbi psikologjinë e religjionit…………………………………………….47
Akademik Jashar Rexhepagiq
Teqeja halveti në Rahovec dhe dorëshkrimet e saj …………………..65
Dr. Hasan Kaleshi
Gjendja e monumenteve islame të Kosovës
në vitet e pesëdhjetë të shekullit njëzet…………………………………….75
Abdullah Talunxhiç
Tyrbet e Beogradit …………………………………………………………………91
Abdullah Nasih Ulvan
Salahudin El-Ejubi hero i Betejës së Hittinit dhe çlirues i Jerusalemit nga kryqtarët – (3)………………………….101
Fethullah Gylen
Martesa………………………………………………………………………………..117
Dr. Mujo Slatina
Edukimi/Arsimimi ndërmjet shekullarizimit dhe
interkulturalizmit…………………………………………………………………139
Hiqmet Bekteshi & Faik Luli
Refromat në arsimin fetar në Shqipëri…………………………………..163
296 EDUKATA ISLAME 76
Saimir Rusheku & Flamur Gjymishka
Strategjia e arsimit në komunitetin mysliman shqiptar ………….171
Jakub Selimoski
Pozita e arsimit fetar islam në ligjet e shtetit………………………….181
Prof. Dr. Feti Mehdiu
Stimulimi i vlerave të reja kadrovike parakusht
për sukses më të lartë në shkollimin e lartë islam …………………..189
Mr. Naser Ramadani
Lënda e gjuhës arabe në institucionet edukativo-arsimore
të bashkësisë së fesë Islame……………………………………………………195
Intervistë me Dr. Shinasi Gyndyzin……………………………………….209
Mr. Qemajl Morina
Egjipti në kohën e Mehmet Ali Pashës …………………………………..223
Dr. Gazmend Shpuza
Thomas W. Arnold – Historia e përhapjes së Islamit,
Rrjedhat historike të misionit ……………………………………………….239
Prof. Dr. Ferit Duka
Kontribut themelor nëfushën e islamologjisë …………………………257
Prof. Dr. Jahja Drançolli
Përhapja e Islamit në Kosovë………………………………………………..265
Gratë……………………………………………………………………………………273
Glosari i terminologjisë islame………………………………………………283
Prof. Dr. Feti Mehdiu
Hafizët tanë gjatë historisë – VI…………………………………………….291
Përmbajtja …………………………………………………………………………..295

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko

Artikulli paraprakEdukata Islame 75
Artikulli tjetërEdukata Islame 77