Edukata Islame 88

Edukata Islame
Revistë shkencore, kulturore islame tremujore
Viti XXXVIII nr. 88 – 2009
Botues:
Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës
Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84
Tel & fax: 038 / 224-024
e-mail: [email protected]
Kryeredaktor:
Mr. Qemajl Morina
[email protected]
Redaksia:
Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr. Pajazit Nushi,
Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi,
Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti.
Sekretar i redaksisë:
Hajrullah Hoxha
Lektor:
Bislim Berisha
Korrektor:
Skender Rashiti

 

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
Ruajtja e disa dorëshkrimeve të vjetra të Kur’anit……………………….. 5
James Pavlin
Kelami sunnit dhe kontraverset teologjike …………………………………11
Nehat Krasniqi
Tahir efendi Boshnjaku – Gjakova……………………………………………31
Abdullah Rexhepi
Letërsia mistike islame dhe Mevlana Rumiu ……………………………..61
Filip K. Hiti
Ndërrimi i roleve – ndikimi i perëndimit…………………………………….83
Salah Zaimeche
Sicilia …………………………………………………………………………………….99
Abbas Husein Ali
Natyra e psikës njerëzore: kontributi i gazaliut
në konceptin islam të personalitetit …………………………………………131
Dr. Zakir Naik
Thirrja (da’veti) në Islam është një përgjegjësi e madhe – (2)…….151
Avni Aliu
Jetën planifikoje edhe për atë që ndodh përtej varrit…………………167
Tajib Salih
Koha e shpërnguljes në veri – (5)…………………………………………….193
Qemajl Morina
Glosari çifut ………………………………………………………………………….213
Akademisë së shkencave dhe të arteve të Kosovës …………………….227
Fet’hullah Hulejj
Analizë librit “El-Bidajetu” të Imam Sabunit
dhe pikëpamjeve të tij akaidore……………………………………………….233
Vdiq gjeniu i novelës arabe Tajib Salih……………………………………245
Përmbajtja…………………………………………………………………………….249

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko [1.14 MB]

Artikulli paraprakEdukata Islame 86
Artikulli tjetërEdukata Islame 89