Edukata Islame 109-110

Edukata Islame
Revistë shkencore, kulturore islame tremujore
Viti XLIV nr. 109 – 110 / 2015/2016
Botues:
Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës
Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84
Tel & fax: 038 / 224-024
e-mail: edukataislame@hotmail.com
Kryeredaktor:
Mr. Qemajl Morina
qemajlmorina@hotmail.com
Redaksia:
Akad. Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti,
Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Dr. Xhabir Hamiti
Sekretar i redaksisë:
Hajrullah Hoxha
Lektor:
Besnik Jaha

 

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
FILLET E PUBLICISTIKËS SHQIPTARE ISLAME……………………………5
Louay M. Safi
Islami dhe shteti shekullar
EKSPLIKIMI I UNIVERSALES NË NORMAT
BAZORE POLITIKE ISLAME…………………………………………………………19
Mr. Ejup Haziri
POZITA E EBU HANIFES NË FUSHËN E HADITHIT
(Akuzat dhe realiteti) ……………………………………………………………………….41
Kurra Hfz. Doc. Dr. Xhevad Shoshiq
HISTORIKU I KIRAETEVE ……………………………………………………………65
Mr. Sc. Artan S. Mehmeti
MYSLIMANET QË DHANË KONTRIBUT NË ZHVILLIMIN
E SHKENCËS SË GJEOGRAFISË – 1 ………………………………………………79
Zachary Karabell
EPOKA E REFORMAVE ………………………………………………………………101
Prim. Dr. Med. Sc. Ali F. Iljazi
NXITIMI NË ASPEKTIN KURANOR DHE SHKENCOR………………..129
Philip K. Hitti
KONTAKTET KULTURORE
NDËRMJET LINDJES DHE PERËNDIMIT…………………………………….139
Vehbi Shatri
MULLA HYSEN BERISHA-ZYMBERAJ (1908-1985) …………………………153
Mr. Sc. Rezehana Hysa
GJENDJA E ARSIMIT, DHE SHKOLLAT SHQIPE
GJATË VITEVE 1939-1944……………………………………………………………169
Nuridin Ahmeti
DIHMESA E INSTITUTIT ALBANOLOGJIK
NË FUSHËN E OSMANISTIKËS …………………………………………………..185
Mr. Rexhep Suma
IDENTITETI SHQIPTAR NË SFONDIN E GLOBALIZMIT …………….213
Besnik Jaha
DETERMINIMI I FATIT NJERËZOR
NGA TRADITA, BESËTYTNIA DHE LEGJENDA
(Analizë romanit “Legjenda e Araratit” të Jashar Qemalit) ………………….255
Abdulla Rexhepi
KONTRIBUTET SHKENCORE-KULTURORE
TË ORIENTALISTËVE…………………………………………………………………263

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko

Artikulli paraprakEdukata Islame 108
Artikulli tjetërEdukata Islame 111