Edukata Islame 119-120

Edukata Islame
Revistë shkencore, kulturore islame, tremujore
Viti L nr. 119-120 / 2020

Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës
Kryeredaktor:
Sabri Bajgora
Redaksia:
Dr. Abdulla Hamiti, Mr. Adnan Simnica, Ahmet Sadriu,
Dr. Fahrush Rexhepi, Kasim Gërguri, Dr. Sadik Mehmeti, Vedat Sahiti
email: edukataislame@bislame.net
Redaktor gjuhësor:
Dr. Hysen Matoshi
Ballina:
Bashkim Mehani
Redaktor teknik &
Operator kompjuterik:
Nuhi Simnica

 

Përmbajtja
SPROVA E PANDEMISË – COVID 19…………………………………………….5
Sabri BAJGORA
MUHAMED EBU ZEHRE DHE TEFSIRI I TIJ – “ZEHRETU-T
TEFASIR” ……………………………………………………………………………………9
Resul ef. REXHEPI
ZEKATI DHE DISA RREGULLA TË TIJ……………………………………..39
Dr. Ejup HAZIRI
HYRJE NË TË DREJTËN ISLAME RRETH KONFLIKTIT TË
ARMATOSUR ……………………………………………………………………………61
Dr. Abdullah HAMITI
SUZI PRIZRENASI DHE VEPRA E TIJ “GAZAVETNAME”
MBI LUFTËRAT E MIHALOGLLU ALI BEJIT
NË BALLKAN NË SHEK. XV – (II)……………………………………………..83
Assis. Prof. Dr. Ilir RRUGA
TË KRISHTERËT NË SHQIPËRI GJATË SHEKUJVE XIV-XVI….105
Mr. Ekrem MAQEDONCI
IXHTIHADI – HULUMTIMI SHKENCOR QË DINAMIZON
PRAKTIKIMIN E ISLAMIT NË ÇDO KOHË………………………………129
Mr. Rejhan NEZIRI
EKOLOGJIA NGA KËNDVËSHTRIMI ISLAM – (II) ………………….143
Mr. Driton ARIFI
GJENEZA E OBLIGUESHMËRISË SË NAMAZIT
TË XHUMASË DHE FSHEHTËSITË HYJNORE TË TIJ ……………..163
Prof. assoc. dr. Halide ASLAN
DISA VËSHTRIME MBI KONVERTIMET NË ISLAM
(PROCESIN E ISLAMIZIMIT) NË KOSOVË
NË PERIUDHËN E FUNDIT OSMANE ……………………………………..175
Prim.dr.med.sc. Ali F. ILJAZI
NAMAZI NGA ASPEKTI RELIGJIOZ DHE SHKENCOR……………203
Mr. Sc. Bahri CURRI
FEMRA DHE E DREJTA E SAJ E PRONËSISË
NË LEGJISLACIONIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS ………………213

MSc. Xhylferie BAHTIJARI
KRIZA E FUNDIT FINANCIARE GLOBALE DHE NDIKIMI
I SAJ NË BANKAT KONVENCIONALE DHE ATO ISLAME……..233
Prof. Dr. Zejnullah GRUDA
VRASJA E HASAN RIZA PASHËS
DHE DORËZIMI I SHKODRËS …………………………………………………249
Nexhat IBRAHIMI
MUSALA / NAMAZGJAHU NË HISTORINË TONË…………………..263
M.sc. Artan S. MEHMETI
MYSLIMANËT QË KONTRIBUUAN NË ZHVILLIMIN
E SHKENCËS SË GJEOGRAFISË – (4)………………………………………275
Prof. dr. Hysen MATOSHI
KRONOLOGJI E ARSIMIT DHE TIPOLOGJI
E SHKOLLAVE NË KOSOVË 1830-1912
(Sadik Mehmeti, “Shkollat dhe arsimi në Kosovë 1830-1912”) ……….291
Përmbajtja ………………………………………………………………………………………303

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko

Artikulli paraprakEdukata Islame 118
Artikulli tjetërEdukata Islame 121