Edukata Islame 117

Edukata Islame
Revistë shkencore, kulturore islame, tremujore
Viti XLIX nr. 117 / 2019

 

Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës
Kryeredaktor:
Sabri Bajgora
Redaksia:
Dr. Abdulla Hamiti, Mr. Adnan Simnica, Ahmet Sadriu,
Dr. Fahrush Rexhepi, Kasim Gërguri, Dr. Sadik Mehmeti, Vedat Sahiti
email: edukataislame@bislame.net
Redaktor gjuhësor:
Dr. Hysen Matoshi
Ballina:
Bashkim Mehani
Redaktor teknik &
Operator kompjuterik:
Nuhi Simnica

 

Përmbajtja
HIXHRETI PIKËKTHESA HISTORIKE E YMETIT ISLAM …. 5
Sabri BAJGORA
ABDULHAMID MUHAMED KISHKU DHE TEFSIRI I TIJ
“FI RIHABI-T-TEFSIR”………………………………………………………. 9
Dr. Belkasim EL-GALI
IMAM MATURIDIU DHE ARGUMENTIMI
I EKZISTENCËS SË ALLAHUT – (II) ………………………………… 25
Ramadan SHKODRA
PAVARËSIMI I BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS – (IV)… 43
Dr. Nehat KRASNIQI – Dr.Sadik MEHMETI
VËSHTRIM KOMENTIMIT TË SURES “JÂSÎN”
NGA SELIM “SAMI” EF. DREJTA ……………………………………. 59
Dr. Ajni SINANI
RREGULLIMI I GJYQEVE TË SHERIATIT DHE E DREJTA
E SHERIATIT (Roli dhe rëndësia e Bashkësisë Islame
në Kosovë: sfidat dhe perspektiva)………………………………………. 75
Mr. Driton ARIFI
FETVATË LAJTHITËSE NË OPTIKËN E KRITEREVE
JURIDIKE ISLAME ………………………………………………………….. 87
Dr. Hatixhe AHMEDI
“ARNAUT HOXHA” –
HYSREV EF. NUMANI (AYDINLAR) (1883-1953) ………….. 103
Sezai SULEJMANI
VËSHTRIM HISTORIK RRETH KALIFATIT ISLAM……….. 119
Mr. Vedat SHABANI
NAMAZI DHE FSHEHTËSITË E TIJ ……………………………….. 141
Dr. Islam ISLAMI
IMAM GAZALIU: SHKOLLAR DHE URTAK TEJKOHOR… 153

Enes KARIQ
ME RASTIN E PETICIONIT PËR REVIZION
DHE FSHIRJE TË AJETEVE KURANORE NË FRANCË
(Kë e qorton në të vërtetë Kurani?!)……………………………………. 169
Ma. sc. Refik GËRBESHI
XHAMITË, MEJTEPET DHE SHKOLLAT E PARA
NË GALLAP…………………………………………………………………… 181
Bajram SHATRI
KONTRIBUTI I BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS
DHE INSTITUCIONEVE TË SAJ NË MBIJETESËN E ARSIMIT
SHQIP NË KOSOVË NË PERIUDHËN E VITEVE 1990-1999….203
M.sc. Artan S. MEHMETI
MYSLIMANËT QË KONTRIBUUAN NË ZHVILLIMIN
E SHKENCËS SË GJEOGRAFISË – (III) ………………………….. 221
Përmbajtja…………………………………………………………………………………. 237

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko

Artikulli paraprakEdukata Islame 116
Artikulli tjetërEdukata Islame 122