Edukata Islame 111

Edukata Islame
Revistë shkencore, kulturore islame tremujore
Viti XLV nr. 111 / 2016
Botues:
Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës
Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84
Tel & fax: 038 / 224-024
e-mail: edukataislame@hotmail.com
Kryeredaktor:
Mr. Qemajl Morina
qemajlmorina@hotmail.com
Redaksia: Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Dr. Xhabir Hamiti
Sekretar i redaksisë:
Hajrullah Hoxha
Lektor:
Besnik Jaha

 

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina NË VEND TË PËRSHËNDETJES ……………………………………………………….. 5
Qemajl Morina

DIALOGU NDËRFETAR NË KOSOVË………………………………………………7
Mr. Ejup Haziri

QËNDRIMET E EBU HANIFES NDAJ JETËS POLITIKE ………………….15
Nexhat Ibrahimi

ECEJAKET E RËNDUARA NDËRMJET EVROPIANËVE DHE MYSLIMANËVE …………………………………………………………………….35
Fikret Karçiç

PASQYRË E PËRGJITHSHME PËR HISTORINË E SHËRBIMIT TË MYFTIUT TE NE ………………………………………………..47
Mr. Azmir Jusufi

MYSLIMANËT E SOTSHËM DHE IBADETI I TYRE………………………………………….63
Mr. Rexhep Suma

SFIDAT E THIRRËSIT ISLAM NË EPOKËN E GLOBALIZMIT DHE KOMUNIKIMIT ………………………………………….77
Vehbi Shatri 17 vjetori i rënies shehid të hoxhës tonë

MYDERRIZ RAMADAN EF. SHATRI – ALIAS MULLA RAMUSH EFENDIUT……………………………………………103
Faik Miftari

XHAMITË E PRIZRENIT, DËSHMI MATERIALE E TRASHËGIMISË KULTURORE OSMANE-ISLAME NË BALLKAN…………………………..119
Prof. M. Umaruddin

KOHA E GAZALIUT: KUSHTET POLITIKE DHE FETARE……………145
284 EDUKATA ISLAME 111
Zachary Karabell

NË NJË BOTË PËRNDRYSHE TË TRAZUAR…………………………………175
Philip K. Hitti

ARABËT NË EVROPË – SPANJË DHE SICILI………………………………..201
Dr. Esilda Luku

PASQYRIMI NË SHTYP I POLITIKËS SË MBRETËRISË SHQIPTARE NDAJ KONFERENCAVE BALLKANIKE …………………..215
Nuridin Ahmeti

KONTRIBUTI I HISTORIANËVE SHQIPTARË NGA MAQEDONIA NË HISTORIOGRAFINË SHQIPTARE…………….237
Feti Mehdiu

QËNDRIMI I BASHKËSIVE ISLAME NDAJ SEKTEVE FETARE ……251
KONTRIBUTI PËR ISLAMIN I AJTENE KRASNIQIT-ARDEL……………..259
Qemajl Morina

AKADEMIK PAJAZIT NUSHI DHE KONTRIBUTI I TIJ NË REVISTËN “EDUKATA ISLAME” ……………………………………. 265
Shevki Sh. Voca

NGA FAQET E LIBRIT TË OGIST BOP: “ME QEVERINË SERBE PREJ NISHI DERI NË KORFUZË (20 TETOR 1915 – 19 JANAR 1916)”. 275
PËRMBAJTJA…………………………………………………………………………………….283

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko

Artikulli paraprakEdukata Islame 109-110
Artikulli tjetërEdukata Islame 112