Edukata Islame 115

Edukata Islame
Revistë shkencore, kulturore islame tremujore
Viti XLIX nr. 115 / 2019

Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës
Kryeredaktor:
Sabri Bajgora
Redaksia:
Dr. Abdulla Hamiti, Mr. Adnan Simnica, Ahmet Sadriu,
Dr. Fahrush Rexhepi, Kasim Gërguri, Dr. Sadik Mehmeti, Vedat Sahiti
email: edukataislame@bislame.net
Përkthimi i rezymeve:
Gjuhë angleze: Fisnik Gruda
Gjuhë arabe: Besim Mehmeti
Ballina:
Bashkim Mehani
Redaktor teknik & Operator kompjuterik:
Nuhi Simnica

 

Përmbajtja
NË KUJTIM TË DY KOLEGËVE
Prof. Qemajl Morina dhe Prof. Kasim Gërguri
(Allahu i pastë mëshiruar) ………………………………………………….. 5
Sabri BAJGORA
MUHAMED MUTEVEL-LI ESH-SHA’RAVI
dhe tefsiri i tij “Havatiri havle-l Kurani-l Kerim” ………………….. 7
Ejup HAZIRI
AGJËRIMI DHE DISPOZITAT E TIJ ………………………………. 27
Ramadan SHKODRA
BASHKËSIA ISLAME E KOSOVËS PAS LUFTËS
SË DYTË BOTËRORE – (II) Gjendja politike-shoqërore
në Kosovë pas Luftës së Dytë Botërore ……………………………… 47
Sulejman OSMANI
EDUKATA FETARE ISLAME DHE REFLEKTIMET E SAJ
TEK INDIVIDI DHE SHOQËRIA……………………………………. 73
Prof. asoc. dr. Isa MEMISHI
TRANSKRIPTIMI I ALFABETIT ARAB
ME ALFABETIN E GJUHËS SHQIPE……………………………… 89
Mr. Ekrem MAQEDONCI
DISPOZITAT KLASIKE DHE BASHKËKOHORE
RRETH ALKOOLIT……………………………………………………… 115
Sadik MEHMETI
IXHÂZETNÂMETË E HAXHI SHERIF EF. AHMETIT ….. 131
Driton ARIFI
FRAKSIONI I KURANISTËVE
(Hulumtim analitik rreth fraksionit
që konteston argumentimin me Sunetin e Muhamedit a.s.) …. 153

Feti MEHDIU
BRENGAT E REXHEP VOKËS –
NJË SHEKULL PAS VDEKJES SË TIJ ………………………….. 173
Nuridin AHMETI
MONUMENTET ISLAME NË PRIZRENIN
E MITRUSH KUTELIT TË VITI 1943……………………………. 187
Filip HITTI
EMIRATI OMEJAD NË SPANJË…………………………………… 207
VEPËR ORIGJINALE NGA FUSHA E HADITHIT
SI NGA PIKËPAMJA STILISTIKE ASHTU
EDHE NGA ANA TEMATIKE………………………………………. 221
KALOI NË AHIHET REFORMATORI I PERIODIKUT
TË BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS
PROF. QEMJAL MORINA 1951-2019……………………………. 227
NDËRROI JETË DREJTORI FINANCIAR I KRYESISË
SË BIK-UT, NJËKOHËSISHT EDHE ANËTAR
I REDAKSISË SË REVISTËS EDUKATA ISLAME,
KASIM EF. GËRGURI (1970-2019)……………………………….. 231
MJESHTRIT TË MADH TË FJALËS SË SHKRUAR………. 233
Përmbajtja …………………………………………………………………………237

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko

Artikulli paraprakEdukata Islame 114
Artikulli tjetërEdukata Islame 118