Edukata Islame 108

Edukata Islame
Revistë shkencore, kulturore islame tremujore
Viti XLIII nr. 108 / 2015
Botues:
Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës
Prishtinë, rr. Vellusha nr. 84
Tel & fax: 038 / 224-024
e-mail: edukataislame@hotmail.com
Kryeredaktor:
Mr. Qemajl Morina
qemajlmorina@hotmail.com
Redaksia:
Akad. Pajazit Nushi, Dr. Fejaz Drançolli, Dr. Ejup Sahiti,
Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Dr. Xhabir Hamiti
Sekretar i redaksisë:
Hajrullah Hoxha
Lektor:
Besnik Jaha

 

PËRMBAJTJA
Qemajl Morina
STRUKTURA FETARE E POPULLIT TË KOSOVËS ………………………… 5
Mr. Ejup Haziri
MËKATI DHE FRIKA E GJENERATAVE TË HERSHME………………… 29
Ebu’l-Hasan El-Esh’arij
TRAJTESA MBI ARSYESHMËRINË E ILM’UL-KELAMIT…………….. 49
Sedat Islami (Ph.D)
PËRSE NUK AGJËRUAN? (Studim në terren i shkaqeve dhe arsyeve
të mospraktikimit të agjërimit nga joagjëruesit e qytetit të Vushtrrisë) …… 69
Akademik Enes Kariq
KOHA NË KURAN………………………………………………………………………. 103
Prim. Dr. Med. Sci. Ali F. Iljazi
FAKTE SHKENCORE PËR MEDITIMIN
NGA KURANI I MADHËRISHËM………………………………………………… 131
Dr. Sadik Mehmeti
SHKOLLA NORMALE-DÂRULMUALLIMÎN E SHKUPIT (1882-1912)
– ÇERDHE E PËRHAPJES SË SHKRIMIT DHE GJUHËS SHQIPE….. 153
Zachary Karabell
RRJEDHA NIS TË KTHEHET ………………………………………………………. 171
Nuridin Ahmeti
Instituti Albanologjik i Prishtinës
KONTRIBUTI I HISTORIANËVE NGA KOSOVA PËR AFIRMIMIN
E HISTORIOGRAFISË KOMBËTARE SHQIPTARE NË BALLKAN
DHE MË GJERË GJATË VITEVE 50-80 TË SHEK. XX………………….. 195
Shefki Sh. Voca
SHQIPËRIA DHE SHQIPTARËT NË ANALIZAT POLITIKE TË
HISTORIANIT DHE GAZETARIT HERMAN VENDELL……………….. 209
Salim Al-Hassani
KONTRIBUTI I GRAVE NË CIVILIZIMIN KLASIK ISLAM:
SHKENCË, MJEKËSI DHE POLITIKË………………………………………….. 225
3 50 EDUKATA ISLAME 108
Mr. Rexhep Suma (PhD)
TOLERANCA FETARE, NJË VLERË INTEGRUESE
NË SHOQËRINË SHQIPTARE……………………………………………………… 255
Philip K. Hiti
KONTAKTET USHTARAKE NDËRMJET LINDJES
DHE PERËNDIMIT …………………………………………………………………….. 285
Dr. Hasan Bello
SHQIPËRIA DHE LUFTA E POPULLIT TURK
PËR PAVARËSI 1920-1923…………………………………………………………… 301
Ramadan Shkodra
HFZ. BAJRAM EF. AGANI – Nismëtar dhe projektues i riorganizimit të
Bashkësisë Islame në Kosovës pas Luftës së Dytë Botërore (1947-1951) 329
Ma. Sc. Burim Bibaj
NEVOJA E BESIMTARIT PËR PENDIM ………………………………………. 341

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko

Artikulli paraprakEdukata Islame 107
Artikulli tjetërEdukata Islame 109-110