Edukata Islame 124

Edukata Islame
Revistë shkencore, kulturore islame, tremujore
Viti LI nr. 124 / 2021

 

Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës
Kryeredaktor:
Sabri Bajgora
Redaksia:
Dr. Abdulla Hamiti, Mr. Adnan Simnica, Ahmet Sadriu,
Dr. Fahrush Rexhepi, Kasim Gërguri, Dr. Sadik Mehmeti, Vedat Sahiti
email: edukataislame@bislame.net
Redaktor gjuhësor:
Dr. Hysen Matoshi
Ballina:
Bashkim Mehani
Redaktor teknik &
Operator kompjuterik:
Nuhi Simnica

 

P˙RMBAJTJA
NJË SHEKULL NGA PËRKTHIMI I PARË I PJESSHËM I KURANIT
NË GJUHËN SHQIPE……………………………………………………………………. 5
Sabri BAJGORA
IMAM KURTUBIU DHE TEFSIRI I TIJ
“EL XHAMIU LI AHKAMI-L KURAN”…………………………………………. 9
Prof. dr. Abdulla HAMITI
LEJLA DHE MEXHNUNI – TREGIMI MË I BUKUR
I LETËRSISË ORIENTALE-ISLAME PËR DASHURINË MISTIKE.. 49
Dr. Sadik MEHMETI
ANGAZHIMI PËR GJUHËN SHQIPE NË SHKOLLAT “IDÂDIJE”
DHE “DÂRULMUALLIMÎN”………………………………………………………. 69
Jakub bin Is-hak EL KINDI
METODAT E LARGIMIT TË PIKËLLIMIT
DHE DEPRESIONIT SIPAS EL-KINDIUT……………………………………. 79
Dr. Feim GASHI
PSIKOLOGJIA E VDEKJES DHE NDIKIMI I BESIMIT FETAR
NDAJ VDEKJES…………………………………………………………………………. 97
Arzu TERZI
VEÇORITË SOCIO-EKONOMIKE TË NËPUNËSVE FETARË
NË PRISHTINË DHE NË GJAKOVË………………………………………….. 115
Dr. Hanife ALACA
NAHIJA E VUSHTRRISË NË SHEKULLIN XV………………………….. 131
Prof. dr. Hysen MATOSHI
MASAKRA E PRAPASHTICËS SIPAS KËNGËVE POPULLORE .. 149
Mr. Besim MEHMETI
DOKUMENTI I VËLLAZËRISË NJERËZORE ……………………………. 157

Mr. sc. Bahri CURRI
FEMRA DHE E DREJTA E SAJ E PRONËSISË
NË KANUNIN E LEKË DUKAGJINIT……………………………………….. 177
Pashtrik HAJRAJ
PARIMI I REALIZMIT NË FINANCAT ISLAME ……………………….. 187
Dr. Mensur ZUKORLIĆ
TRASHËGIMIA ETIKE DHE TRADITA OSMANE E NISHIT…….. 203
LL.M. Argjent XHELADINI
NDARJA E PASURISË SË PËRBASHKËT TË BASHKËSHORTËVE
PAS ZGJIDHJES SË MARTESËS NË LEGJISLACIONIN E
REPUBLIKËS SË KOSOVËS …………………………………………………….. 219
PËRMBAJTJA…………………………………………………………………………… 239

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko

Artikulli paraprakEdukata Islame 122
Artikulli tjetërEdukata Islame 80