Edukata Islame 112

Edukata Islame
Revistë shkencore, kulturore islame tremujore
Viti XLVIII nr. 112 / 2018

Boton: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës
Kryeredaktor:
Sabri Bajgora
Redaksia:
Dr. Abdulla Hamiti, Mr. Adnan Simnica, Ahmet Sadriu,
Dr. Fahrush Rexhepi, Kasim Gërguri, Dr. Sadik Mehmeti, Vedat Sahiti
email: [email protected]
Përkthimi i rezymeve:
Gjuhë angleze: Fisnik Gruda
Gjuhë arabe: Besim Mehmeti
Lektor:
Dr. Ferid Selimi
Ballina:
Bashkim Mehani
Redaktor teknik & Operator kompjuterik:
Nuhi Simnica

 

Përmbajtja
QOFTË RRUGËTIM I BEREQETSHËM……………………………….. 5
Sabri BAJGORA
IMAM MATURIDIU DHE TEFSIRI I TIJ
“TE’VILATU EHLI-S-SUNNETI” ………………………………………… 9
Kurra hfz. prof. dr. Xhevad SHOSHIQ
ASPEKTI TEFSIROR I KIRAETEVE………………………………….. 43
Bahri CURRI
NJERIZIMI I VAHJIT ………………………………………………………… 57
Dr. Nehat KRASNIQI
GJENDJA E KOLEKSIONEVE TË DORËSHKRIMEVE
ARABIKE NË KOSOVË DHE SFIDAT BASHKËKOHORE
TË TRAJTIMIT TË TYRE ………………………………………………….. 83
Prof. dr. Hysen MATOSHI
PËRBËRËSIT ISLAMË NË TEKSTET TONA SHKOLLORE
TË LETËRSISË………………………………………………………………… 103
Prof. Dr. Qazim QAZIMI
PERSËT DHE KONTRIBUTI I TYRE
NË QYTETËRIMIN ISLAM……………………………………………… 117
Sadik MEHMETI – Ramadan SHKODRA
(MOS)PËRFSHIRJA E LËNDËS E DREJTA VAKËFNORE
NË PLANPROGRAMET E MEDRESEVE
DHE FAKULTETEVE TONA ISLAME……………………………… 131
Prof. dr. Abdulla HAMITI
RISALE (TRAKTATI POLITIK) E SHQIPTARIT KOÇI BEJ
KËSHILLTARIT TË DY SULLTANËVE OSMAN
TË SHEKULLIT XVII………………………………………………………. 143

Nexhat IBRAHIMI
LËVIZJET ISLAME NË BALLKAN GJATË DEKADAVE TË FUNDIT……………………………………………………………………… 171
Rexhep SUMA (PHDc)
THELLËSI IDEORE DHE CIVILIZUESE
NË ADHURIMET ISLAME………………………………………………. 197
Dr. sc. Alban DOBRUNA
NËNMYFTINIA E GJAKOVËS
GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE (1941-1945)…………. 211
Faik MIFTARI
XHAMITË E PRIZRENIT, DËSHMI MATERIALE
E TRASHËGIMISË KULTURORE OSMANE-ISLAME
NË BALLKAN – (2)………………………………………………………….. 227
Nuridin AHMETI
VËSHTRIM MBI PËRMBAJTJET HISTORIKE
NË NJË TEKSTI MËSIMOR TË VITIT 1943 ……………………… 249
Isa MEMISHI
NJË VEPËR NGA HISTORIOGRAFIA SHQIPTARE
E PERIUDHËS SË PERANDORISË OSMANE…………………… 259
Feti MEHDIU
HAXHI ISMAIL B. REXHEPI (3.11.1947 – 13.11.2016) ………. 267
Përmbajtja…………………………………………………………………………………. 275

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Shkarko [2.22 MB]

Artikulli paraprakEdukata Islame 111
Artikulli tjetërEdukata Islame 113