Sirë

Muhamedi a.s. në Bibël – Abdul’Ehad Davud

Autor:                             Abdul'Ehad Davud Titulli:                             Muhamedi a.s. në Bibël Përktheu:                        Arif Rr. Emini Krahasoi me origjinalin: ...

Parime në kuptimin e sirës – Salih bin AbdulAziz Alu Shejh

Autor:       Salih bin AbdulAziz Alu Shejh Titulli:       Parime në kuptimin e sirës Formati:    A5 Faqe:        46 Botues:     Mburoja.net Pra, çfarë e mire mund të jetë më e madhe sesa dërgimi i Muhamedit ? Dhe çfarë e mire mund të jetë më e madhe sesa e...

Njëqind mënyra për t’i dalë në krah Pejgamberit a.s. – Komiteti botëror

Autor:          Komiteti botëror Titulli:          Njëqind mënyra për t'i dalë në krah pejgamberit a.s. Përktheu:     Arlind Gusinja Redaktor:     Driton Lekaj Formati:       A5 Faqe:           33 Botues:        IslamHouse.com Viti:             2010 Dëshmia e parë e Islamit është...

Pejgamberi ynë Muhammedi a.s. – Jakub Ystyn

Autor:         Jakub Ystyn Titulli:         Pejgamberi ynë Muhammedi a.s. Përktheu:    Rejhan Neziri                    Ali Pajaziti Formati:      8.5 x 11 Faqe:          34 Botues:       “Hëna e Re” Viti:            Qershor, 2003 Vendi:   ...

Tregime nga jeta e Muhammedit a.s. (7) – Dr. Musli Vërbani

Autor:        Dr. Musli Vërbani Titulli:        Tregime nga jeta e Muhammedit a.s. (7) Seria:        Planprogrami i muslimanit të vogël Formati:     B5 Faqe:         57 Botues:      Autori Viti:           2004 Vendi:        Kaçanik Thotë Muhamedi a.s.: “Unë jamë biri...

Muhammedi a.s. në shtëpi – Dr. Muhammed Musa Nasr

Autor:           Dr. Muhammed Musa Nasr Titulli:           Muhammedi a.s. në shtëpi Përktheu:      Fatbardh V. Recensent:    Unejs Murati Lektura:        Bahrije Veseli Formati:        8.5 x 11 Faqe:            30 Botues:         Mburoja.net Viti:         ...

Mrekullitë profetike – Abdurrahim Balla

Autor:       Abdurrahim Balla Titulli:       Mrekullitë profetike Formati:    A5 Faqe:        24 Botues:     Privat Dije se Allahu e ka dërguar Muhamedin salallahu alejhi ue selem tek njerëzit - në një kohë kur nuk kishte profet - mbasi i kishte urryer banorët e tokës përvec një pakice prej...

Thënje për Muhammedin a.s. – Tolstoi

Autor:        Tolstoi Titulli:        Thënje për Muhammedin a.s. Përktheu:   Behxhet Jashari Formati:     8.5 x 11 Faqe:         57 Botues:      Dielli.net “Muhammedi asnjëherë nuk u pajtua me botëkuptimet krishtere. Për te njeriu nuk ka mundur të jetë Zot, e as vet nuk u barazua me Allahun....

Letrat e Muhamedit a.s. – Sulltan Ahmed Kureshi

Autor:               Sulltan Ahmed Kureshi Titulli:               Letrat e Muhamedit a.s. Përktheu:          Mimoza Sinani Kryeredaktor:    Husamedin Abazi Formati:            8.5 x 11 Faqe:                261 Botues:         ...

Personaliteti shembullor – Dr. Omer Çelik

Autor:         Dr. Omer Çelik Titulli:         Personaliteti shembullor Përktheu:    Dr. Mithat Hoxha Formati:      8.5 x 11 Faqe:          534 Botues:       Progresi Botime Viti:            2010 Vendi:         Shkodër, Shqipëri “Personaliteti shembullor…” Ne jemi të ngarkuar t’i ngulisim në mendje...

Personaliteti i muslimanit sipas Profetit a.s – Harun Kërkëll, Mahmut Sami Kanbash

Autor:         Harun Kërkëll, Mahmut Sami Kanbash Titulli:         Personaliteti i muslimanit sipas Profetit a.s Përktheu:    Evans Drishti Redaktor:    Alban Kali Formati:      6 x 6 Faqe:          82 Botues:       Progresi Botime Vendi:         Shkodër, Shqipëri Sa lumturi e madhe është të jesh...

Dyshimet dhe të pavërtetat rreth shumësisë së grave të Pejgamberit a.s – Muhamed Sali Es-Sabuni

Autor:           Muhamed Sali Es-Sabuni Titulli:           Dyshimet dhe të pavërtetat rreth shumësisë së grave të Pejgamberit a.s Përktheu:      Muhamed Osmani Recensent:    Ymer Musa Formati:        8.5 x 11 Faqe:            43 Botues:         Logos-A Viti:       ...

Jeta e profetit Muhammed – Leila Azzam dhe Aisha Gouvernuer

Autor:      Leila Azzam dhe Aisha Gouvernuer Titulli:      Jeta e profetit Muhammed Formati:   8.5 x 11 Faqe:       107 Të hënën, ditën e dymbëdhjetë të Rebi-ul Euuelit të Vitit të Elefantit, Amineja lindi djalë. Allahu i dërgoi njerëzve shumë shenja kur lindi njëri nga të Dërguarit e Tij të...

Morali i bukur i pejgamberit a.s. (tregime) – Mahmut Sami Kanbash

Autor:         Mahmut Sami Kanbash Titulli:         Morali i bukur i pejgamberit a.s. (tregime) Përktheu:    Progresi Botime Redaktor:    Xhahid Bushati                    Zija Vukaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          74 Botues:       Progresi Botime Fëmija i bekuar Thatësira...

Si edukonte Ai s.a.v.s – Osman Nuri Topbash

Autor:          Osman Nuri Topbash Titulli:          Si edukonte Ai s.a.v.s Përktheu:     Luan Ahmeti Recensent:   Alban Kali Formati:       4.3 x 8.1 Faqe:           82 Botues:        Progresi Botime Viti:             2015 Vendi:          Stamboll I Nderuari i...

Personaliteti shembullor i Muhammedit alejhis-selam – Osman Nuri Topbash

Autor:            Osman Nuri Topbash Titulli:            Personaliteti shembullor i Muhammedit alejhis-selam Përktheu:       Nasir Rexhepi Recensent:     Islam Dizdari Formati:         5.4 x 7.9 Faqe:             184 Botues:          Progresi Botime Viti:           ...

Muhamedi a.s. mëshirë për botët, Kur’ani mrekulli e përjetshme – Osman Nuri Topbash

Autor:           Osman Nuri Topbash Titulli:           Muhamedi a.s. mëshirë për botët, Kur'ani mrekulli e përjetshme Përktheu:      Albert Halili Redaktor:      Alban Kali Recensent:    Zija Vukaj Formati:        4.5 x 7.3 Faqe:            86 Botues:         Progresi Botime Viti: ...

Hz. Muhammed Mustafa, krenaria e gjithësisë – Osman Nuri Topbash

Autor:           Osman Nuri Topbash Titulli:           Hz. Muhammed Mustafa, krenaria e gjithësisë Përktheu:      Ermal Nurja Recensent:    Alban Kali, Zija Vukaj Formati:        4.4 x 7.3 Faqe:            132 Botues:         Progresi Botime Viti:           ...

Hazreti Muhammed mustafa (Vargu i profetëve) – Osman Nuri Topbash

Autor:         Osman Nuri Topbash Titulli:         Hazreti Muhammed mustafa (Vargu i profetëve) Përktheu:    Mithat Hoxha Formati:      5.9 x 8.3 Faqe:          448 Botues:       Progresi Botime Viti:            2005 Vendi:         Stamboll Ngaqë Drita Muhammediane është shkaku i të...

Nektari i vulosur i Xhennetit – Safijjur-Rrahman el-Mubarekfuri

Autor:             Safijjur-Rrahman el-Mubarekfuri Titulli:             Nektari i vulosur i Xhennetit Përktheu:        Muhamed Dolaku Recensent:      Mustafë Havolli R. gjuhësor:    Arian Koçi Formati:          5.8 x 8.3 Faqe:              607 Botues:         ...

Profeti Muhamed dhe rruga e tij – Said Nursi

Autor:       Said Nursi Titulli:       Profeti Muhamed dhe rruga e tij Formati:    Letter (8.5 x 11) Faqe:        42 Tek Said Nursiu, Profeti Muhammed (a.s.) paraqitet me një mënyrë krejt tjetër. Këtu nuk kemi një biografi të mirëfilltë, as hymne lavdëruese me fjalë poetike. Jo, tashmë autori...

Profecitë – Përshkrim i mrekullive të Profetit – Mr. Flamur Kabashi

Autor:                  Mr. Flamur Kabashi Titulli:                  Profecitë - Përshkrim i mrekullive të Profetit Redaktor:             Dr. Muhamed Broja R. Gjuhësor:         Jeton Koqinaj Ballina & Faqosja:  Afrim Radoniqi Formati:           ...

Qëndrimet e profetit Muhammed gjatë thirrjes – Dr. Said el-Kahtani

Autor:               Dr. Said el-Kahtani Titulli:               Qëndrimet e profetit Muhammed gjatë thirrjes Përktheu:          Dr. Sedat Islami Redaktor fetar:  Almedin Ejupi R. Gjuhësor:      Jeton Koçinaj Formati:            4.7 x 6.7 Faqe:         ...

Ahlaku i Muhamedit a.s. – Ebu Hamid el Gazali

Autor:       Ebu Hamid el Gazali Titulli:       Ahlaku i Muhamedit a.s. Përktheu:  Shenaj Zeneli Lektor:      Artan Sadiku Formati:    8.5 x 11 Faqe:        90 Sjelljet (edebet) e jashtme (zahir) janë shenjë e edebeve të brendshme (batin). Lëvizjet e gjymtyrëve trupore janë fryte të dëshirave. Ndërsa veprimet janë...

Ky është profeti Muhamed a.s. – AIITC

Autor:         Instituti shqiptar i mendimit dhe qytetërimit Islam (AIITC) Titulli:         Ky është profeti Muhammed (alejhi selam) Redaktor:    Prof. Dr. Shefik Osmani Recensent:  Mr. Sulejman Osmani Formati:      5.8 x 8.3 Faqe:          95 Botues:       AIITC Botimi:        I parë  Viti:     ...

NJË DITË ME TË DASHURIN TËND MUHAMEDIN – Ejmen bin Abdul Aziz Ebanemij

NJË DITË ME TË DASHURIN TËND MUHAMEDIN (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) Titulli original: “JEVMUN ME’A HABIJBEK SAL-LALLAHU ALEJHI UE SEL-LEM” Autor: Ejmen bin Abdul Aziz Ebanemij Recensoi: Dr. Abdul Kerim bin Abdulah el Hudejri Përktheu dhe përshtati: Rashit Zylfiu Redaktor fetar: Dr. Sedat Islami Korrektor letrar: Mr. Arjan Koçi Ballina dhe radhitja kompjuterike: Avni G. Gashi Tirazhi: 3000 Botimi i parë Gusht, 2014 Shkarko librin: