BallinaEtikë dhe avancim personalMotivim dhe produktivitet

Motivim dhe produktivitet

Plani dhjetëditor – Muhammed Husejn Ja’kub

Autor:           Muhammed Husejn Ja'kub Titulli:           Plani dhjetëditor Përktheu:      Ulvi Fejzullahu Recensent:    Redaksia e Albislam.com Formati:        A5 Faqe:            36 Botues:         IslamHouse Viti:              2010 Vëlla i dashur! Eja me mua të të...

Përqendrimi në fenë e Allahut – Salih el-Feuzan

Autor:         Salih el-Feuzan Titulli:         Përqendrimi në fenë e Allahut Përktheu:    Besim Gjelaj Formati:      A6 Faqe:          73 Botues:       Privat Me të vërtetë përqendrimi në dinin e Allahut do të thotë drejtësi dhe mesatare mes teprimit dhe neglizhencës, mes ashpërsisë dhe butësisë,...

Përjetoni bukurinë e Namazit – Mishary el-Harrazi

Autor:              Mishary el-Harrazi Titulli:              Përjetoni bukurinë e Namazit Përktheu:         Shentur Zumberi R. gjuhësore:    Arjan Ganiji Formati:           A5 Faqe:               61 Botues:            ThirrjaIslame A keni ndjerë ndonjëherë...

Dilemat me te cilat perballen rinia – Muhammed el-Uthejmin

Autor:       Muhammed el-Uthejmin Titulli:       Dilemat me te cilat perballen rinia Formati:    3.63 x 5.8 Faqe:        65 Botues:     Privat Eshtë një kënaqësi e posaçme për mua që t’ua prezantoj vëllezërve të mi një problem mjaft serioz, jo vetëm për shoqërinë Islame por për çdo shoqëri, dhe...

Ngushëllimi ndaj të Goditurve në Fatkeqësi – Imam Muhammed el-Menbaxhi

Autor:       Imam Muhammed el-Menbaxhi Titulli:       Ngushëllimi ndaj të Goditurve në Fatkeqësi Formati:    8.5 x 11 Faqe:        65 Botues:     Privat Në lidhje me pikëllimin në fatkeqësi apo në ndonjë sprovë, as Allahu Te’ala dhe as i Dërguari i Tij salallahu alejhi ue selem nuk kanë urdhëruar në...

101 tregime për të arritur kulminacionin e mirësisë – Muhammed Emin Xhundi

Autor:             Muhammed Emin Xhundi Titulli:             101 tregime për të arritur kulminacionin e mirësisë Përktheu:        Dr. Musli Vërbani R. gjuhësor:    Daut Shehu Formati:          A5 Faqe:              226 Botues:           Privat Viti: ...

Këshilla të dobishme për një jetë të lumtur – Abdurrahman ibn Nasir Es-Sadi

Autor:             Abdurrahman ibn Nasir Es-Sadi Titulli:             Këshilla të dobishme për një jetë të lumtur Përktheu:        Besnik Hamiti R. gjuhësor:    E. Bakollari Formati:          A5 Faqe:              33 Botues:           Gami...

Pse Agjërojmë – Abdurrahman Muhjiddin

Autor:         Abdurrahman Muhjiddin Titulli:         Pse Agjërojmë Përktheu:    Idriz Manushi Formati:      8.5 x 11 Faqe:          19 Botues:       Indeksiislam.com Viti:            2014 Vendi:         Tiranë Pse agjërojmë ne besimtarët? Kështu duhet çdo kush nga ne ta pyesi veten:...

Mjete të përshtatshme për një jetë të rehatshme – Abdurrahman es-Sa’dij

Autor:           Abdurrahman es-Sa'dij Titulli:           Mjete të përshtatshme për një jetë të rehatshme Përktheu:      Dr. Sedat Islami Recensent:    Jusuf Kastrati R. gjuhësor:  Jeton Koçinaj Formati:        4.73 x 6.69 Faqe:            43 Botues:         IslamHouse.com Viti:   ...

Muslimani Produktiv – Productivemuslim.com

Autor:         Productivemuslim.com Titulli:         Muslimani Produktiv Përktheu:    Hekuran Helshani Formati:      11 x 8.5 Faqe:          31 Botues:       Privat Viti:            2010 Vendi:         Prishtinë ProductiveMuslim.com ka filluar si një revistë e imja personale online në të cilën arrija...

Nga morali shembullor i të dashurve të Allahut I – Osman Nuri Topbash

Autor:           Osman Nuri Topbash Titulli:           Nga morali shembullor i të dashurve të Allahut I Përktheu:      Ilir Hoxha Recensent:    Alban Kali Formati:        6 x 8.3 Faqe:            356 Botues:         Progresi Botime Viti:       ...

Këshillë gruas muslimane – Salih el-Feuzan

Autor:         Salih el-Feuzan Titulli:         Këshillë gruas muslimane Përktheu:    Umu Akil Formati:      8.5 x 11 Faqe:          25 Botues:       Privat Vendi:         Mekë Vëllezerit që kanë marrë përsipër dauetin këtu menduan se kjo ligjëratë duhet të jetë me temë “Këshillë gruas...

Vlera e kohës – Amër Halid

Autor:          Amër Halid Titulli:          Vlera e kohës Përktheu:     Dr. Musli Vërbani Korrektor:    Burim Bunjaku Formati:       4.7 x 6.7 Faqe:           34 Botues:        Botues Privat Viti:             2005 Vendi:          Kaçanik Vëlla i nderuar...

Vendosmëria në fenë e Allahut – Amër Halid

Autor:          Amër Halid Titulli:          Vendosmëria në fenë e Allahut Përktheu:     Dr. Musli Vërbani Korrektor:    Burim Bunjaku Formati:       4.7 x 6.7 Faqe:           28 Botues:        Botues Privat Viti:             2006 Vendi:          Kaçanik Çështja...

Shpresa në Allahun – Amër Halid

Autor:          Amër Halid Titulli:          Shpresa në Allahun Përktheu:     Dr. Musli Vërbani Korrektor:    Burim Bunjaku Formati:       4.7 x 6.7 Faqe:           29 Botues:        Botues Privat Viti:             2009 Vendi:          Kaçanik Përkundër të gjitha...

Serioziteti – Amër Halid

Autor:          Amër Halid Titulli:          Serioziteti Përktheu:     Dr. Musli Vërbani Korrektor:    Burim Bunjaku Formati:       8.5 x 11 Faqe:           10 Botues:        Botues Privat Virus shkatërrues, i cili virus deri më sot as që ka ekzistuar në mesin e muslimanëve,...

Pozitiviteti – Amër Halid

Autor:          Amër Halid Titulli:          Pozitiviteti Përktheu:     Dr. Musli Vërbani Korrektor:    Burim Bunjaku Formati:       8.5 x 11 Faqe:           11 Botues:        Botues Privat Me realizimin e kësaj porosie arrijmë te planprogrami hyjnor i Allahut në ndryshimin, përmirësimin dhe rezultatin...

Kokë me kokë me të rinjtë – Ali Bashgil

Autor:        Ali Bashgil Titulli:        Kokë me kokë me të rinjtë Përktheu:   Mr. Metin Izeti Recensent: Mr. Ali Pajaziti Formati:     9.5 x 15 Faqe:         87 Botues:      Sh.B. Logos-A Viti:           2000 Vendi:        Shkup Të jemi më konkret, kjo broshurë nuk është...

10 Sfidat e Jetës – Rashit Zylfiu

10 SFIDAT E JETËS Ky libër vjen në duart tuaja si rezultat i inspirimit  nga një program televiziv që titullohet “Momenti”,nga autori Mustafa Husni, më pas i kam shtjelluar dhe përpunuar mendimet derisa i kam shpalosur fillimisht para besimtarëve në ditën e xhuma. Duke parë interesimin e madh dhe kërkesën...