Literatura Islame

Literatura Islame
724 POSTIME0 KOMENTET

Fragmente nga jeta e sahabëve – Abdurrahman Rafet el-Basha

Autor:         Abdurrahman Rafet el-Basha Titulli:         Fragmente nga jeta e sahabëve Përktheu:    Mr. Qemal Morina, Arif Emini, Sabri Bajgora, Fadil Hasani, Ahmet Rama Recensent:  Sabri Bajgora, Fadil Hasani, Mr. Qemal Morina, Arif Emini, Formati:      5.83 x 8.26 Faqe:          479 Botues:   ...

Realiteti i besimit të vërtetë – Abdurrahman es-Sa’dij

Autor:        Abdurrahman es-Sa'dij Titulli:        Realiteti i Besimit të Vërtetë Përktheu:   Muhamed Kallashi Formati:     A5 Faqe:         12 Botues:      Selefi.org Viti:           6 Maj, 2015 “Thoni (o muslimanë): “Ne besojmë Allahun dhe atë që na është dërguar neve dhe në atë që i...

Bukuritë e fesë Islame – Abdurrahman es-Sa’di

Autor:          Abdurrahman es-Sa'di Titulli:          Bukuritë e fesë Islame Përktheu:     Alban Kodra Recensent:   Jusuf Kastrati R. gjuhësor: Jeton Koqinaj Formati:       A5 Faqe:           43 Botues:        IslamHouse Feja islame që ka kumtuar Muhamedi (salallahu alejhi ue selem) është feja më e plotë,...

Rregulla rreth tekfirit – Abdulmun’im Mustafa Halime

Autor:         Abdulmun'im Mustafa Halime Titulli:         Rregulla rreth tekfirit Përktheu:    Florian Leli Formati:      8.5 x 11 Faqe:          292 Botues:       Thirrja Islame Nr. Botimit:  Botimi i parë elektronik Viti:             2014 Atë që gjykon me kufër ose me iman për...

Erdhi t’ju mësojë fenë tuaj – Abdulmuhsin el-Abad

Autor:         Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad Titulli:         Erdhi t'ju mësojë fenë tuaj Përktheu:    Fatjon Corapi Formati:      8.5 x 11 (Letter) Faqe:          65 Botues:       Mburoja.net Viti:            2009 Para disa kohësh më lindi dëshira të shkruaja një libër, ku...

Pse shumica e grave janë banore të Xhehennemit – Abdulaziz esh-Shenavi

Autor:           Abdulaziz esh-Shenavi Titulli:           Pse shumica nga gratë janë banorë të Xhehenemit Përktheu:      Osman Abazi Recensent:    Muhamet Reçica Formati:        8.5 x 11 Faqe:            71  Botues:         Ardhmeriaislame Nr. i Botimit:  Botimi i dytë Viti: ...

Libri i Allahut dhe Pozita e tij Madhështore – Abdulaziz Alu Shejh

Autor:          Abdulaziz Alu Shejh Titulli:          Libri i Allahut dhe pozita e tij madhështore Përktheu:     Alban Malaj Formati:       8.5 x 11 (Letter) Faqe:           65 Botues:        Selefi.org Viti:             23 Shtator 2011 Vendi:       ...

Rregullat e shitblerjes në Islam – Abduladhim el-Halefi

Autor:       Abduladhim ibën Bedevi el-Halefi Titulli:       Rregullat e shitblerjes në Islam Përktheu:  Bledar Karaj Formati:    8.5 x 11 Faqe:        57 Disa vëllezër të mi më kërkuan që t'iu pregatis diçka përmbledhëse në rregullat e shitblerjes duke u ankuar se libra të tillë në gjuhën shqipe...

Abdulkadër el-Arnauti – Porosi profetike

Autor:               Abdulkadër Arnauti Titulli:               Porosi profetike Përktheu:          Rijad Misini Redaktor gj.:     Arian Koçi Formati:            8.5 x 11 (Letter) Faqe:                47 Botues:           ...

Gjykimi ndaj fallit dhe magjisë – Abdulaziz ibn Baz

Autor:        Abdulaziz Ibn Baz Titulli:        Gjykimi ndaj fallit dhe magjisë Përktheu:   Shuajb Rexha Recensent: Sashenka Jaupi Formati:     4.73 x 6.93 Faqe:         52 Dizajni:      Rajan Aliu Botues:      "Udha e besimtarëve" Viti:           2011 Vendi:        Tiranë Duke marrë shkas nga shtimi...

Kurani Fisnik – përkthimi i Hasan Nahit

Është tepër e vështirë të shkruhet një Parafjalë me rastin e botimit në shqip të Kuranit të shenjtë, Kryelibër i Zotit për njerëzit. Çdo përsiatje, çdo meditim kërkon një ndërmjetësi ngulmuese, universale të fuqive mendore njerëzore për të kuptuar mesazhin hyjnor të Allahut, si zbulesë, si dashuri e pacakëshme, si fjalë e përjetshme, si...

Thirrja jonë – Muhammed Nasiruddin el-Albani

Autor:             Muhammed Nasiruddin el-Albani Titulli:             Thirrja jonë Përmblodhi:     Ali Hasen AbdulHamid Përktheu:        Unejs Murati Recensent:      Abdulmelik - Besfort Maxhuni R. gjuhësor:    Sylë Dinaj Formati:         8.5 x 11 Faqe:             45 Botues:     ...

Mbi rrugën e të parëve tanë – Abdulkadër Arnauti

Autor:               Abdulkadër Arnauti Titulli:               Mbi rrugën e të parëve tanë - selefit Përktheu:          Bekir Halimi Recensent:        Sedat Shabani Lektor:              Kreshnik Ajdini Formati:            A5 Numri i...

Etika Islame – Abdulhamid es-Suhejbani

Autor:                      Abdulhamid Es Suhejbani Titulli:                      Etika Islame Përktheu:                 Ferid Selimi Recensent:               Omer Musa Redaktor gjuhësor:   Arian Koçi Faqosja & kopertina: PLAKU Design Formati:   ...

Shpjegimi i tri parimeve themelore – Abdulaziz ibn Baz

Autor:      Abdulaziz ibn Baz Titulli:      Shpjegimi i tri parimeve themelore Përktheu: Alban Malaj Formati:   A4 Faqe:       82 Botues:    Selefi.org Viti:         07 Mars 2013 Vendi:      Mekë Kjo është një broshurë e rëndësishme rreth Akides, të cilën e shkroi Shejkhu Ebu ‘Abdullah, el-Imam Muhamed Ibn ‘Abdul-Uehhab Ibn Sulejman Ibn ‘Ali et-Temijmi...

Abdulmelik Ramadani – Këshilla të arta për morale të larta

Me të vërtetë falënderimi dhe lëvdata i takon vetëm Allahut të Madhëruar, Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! I lutemi Allahut të na ruajë nga të këqijat e vetes dhe punëve tona. Cilindo që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, askush nuk mund...

Dituria Islame nr. 236

Autor:               Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës Titulli:               Dituria Islame nr. 236 Kryeredaktor:    Mr. Rexhep Suma Lektor:              Isa Bajçinca Korrektor:          Skender Rashiti Formati:             7.87 x 10.69 Faqe: ...

Dituria Islame nr. 235

Autor:              Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës Titulli:              Dituria Islame nr. 235 Kryeredaktor:   Mr. Rexhep Suma Lektor:             Isa Bajçinca Korrektor:         Skender Rashiti Formati:            7.87 x 10.69 Faqe:       ...

Dituria Islame nr. 234

Autor:               Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës Titulli:               Dituria Islame nr. 234 Kryeredaktor:    Mr. Rexhep Suma Lektor:              Isa Bajçinca Korrektor:          Skender Rashiti Formati:             7.87 x 10.69 Faqe: ...

Dituria Islame nr. 233

Autor:               Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës Titulli:               Dituria Islame nr. 233 Kryeredaktor:    Mr. Rexhep Suma Lektor:              Isa Bajçinca Korrektor:         Skender Rashiti Formati:            7.87 x 10.69 Faqe:   ...

Dituria Islame nr. 232

Autor:               Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës Titulli:               Dituria Islame nr. 232 Kryeredaktor:    Mr. Rexhep Suma Lektor:              Isa Bajçinca Korrektor:         Skender Rashiti Formati:            7.87 x 10.69 Faqe:   ...

Dituria Islame nr. 231

Autor:            Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës Titulli:            Dituria Islame nr. 231 Kryeredaktor: Mr. Rexhep Suma Lektor:           Isa Bajçinca Korrektor:       Skender Rashiti Formati:          7.87 x 10.69 Faqe:              64 Botues:   ...

Dituria Islame nr. 230

Autor:              Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës Titulli:              Dituria Islame nr. 230 Kryeredaktor:   Mr. Rexhep Suma Lektor:            Isa Bajçinca Korrektor:        Skender Rashiti Formati:           7.87 x 10.69 Faqe:           ...

Feja dhe trajtimi i saj në shoqëri – Dr. Xhabir Hamiti

Autor:             Dr. Xhabir Hamiti Titulli:             Feja dhe trajtimi i saj në shoqëri R. gjuhësor:    Ermal Bega Korrektor:       Besnik Jaha Formati:          4.7 x 7.8 Faqe:              163 Botues:           Botim Privat Viti: ...