Filozofi

A është Kurani vepër e Muhammedit a.s.? – Senad Maku

Autor:      Senad Maku Titulli:      A është Kurani vepër e Muhammedit a.s.? Formati:   A5 Faqe:       65 Botues:    bibladhekurani.com Viti:         2008 Vendi:      Ulqin, Mali i zi Si në të kaluarën, ashtu edhe sot sulmet ndaj fesë Islame nuk kanë të pushuar. Në përgjithësi, për Islamin është...

Dialog me mikun ateist – Dr. Mustafa Mahmud

Autor:             Dr. Mustafa Mahmud Titulli:             Dialog me mikun ateist Përktheu:        Nexhat Ibrahimi, Miftar Ajdini, Muhidin Ahmeti R. gjuhësor:    Fatmire Ajdini - Hoxha Formati:          A5 Faqe:              136 Botues:       ...

Prej dyshimit deri në besim – Dr. Mustafa Mahmudi

Autor:       Dr. Mustafa Mahmud  Titulli:       Prej dyshimit deri në besim Përktheu:  Nexhat Ibrahimi Formati:    A5 Faqe:        98 Botues:     Logos-A Dr. Mustafa Mahmud është i lindur në vitin 1921 në Egjipt. Shkollimin fillor dhe të mesëm e kreu në Tantë, atë universitar në Fakultetin e Mjekësisë në...

Njeriu në filozofinë e Avincensës – Ali Durusoj

Autor:           Ali Durusoj Titulli:           Njeriu në filozofinë e Avincensës Përktheu:      Mithat Hoxha Recensent:    Husamedin Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            364 Botues:         Logos-A Viti:              2006 Vendi:       ...

Ateizmi – studim kritik – Salih es-Sindi

Autor:             Salih es-Sindi Titulli:             Ateizmi nje studim kritik Përktheu:        Ervis Bilali                        Edmond Ajdini Recensent:      Shuajb Rexha R. gjuhësor:    Entela Hidri Formati:          5.5 x 7.8 Faqe: ...

Ibn Rushdi dhe filozofia e tij e arsimit – Numan Aruc

Autor:           Numan Aruc Titulli:           Ibn Rushdi dhe filozofia e tij e arsimit Përktheu:      Logos-A Recensent:    Husamedin Abazi Formati:        8.5 x 11 Faqe:            290 Botues:         Logos-A Viti:              2006 Vendi:   ...

Arsyeja dhe filozofia në këndvështrimin islam – Osman Nuri Topbash

Autor:           Osman Nuri Topbash Titulli:           Arsyeja dhe filozofia në këndvështrimin islam Përktheu:      Albert Halili Recensent:    Alban Kali, Zija Vukaj Formati:        4.5 x 7.3 Faqe:            114 Botues:         Progresi Botime Viti:           ...

Gjunjëzimi i evolucionit – Harun Jahja

Autor:          Harun Jahja Titulli:          Gjunjëzimi i evolucionit Përktheu:     Elton Gjeçi Recensent:   Kujtim Ereqi Formati:       8.5 x 11 Faqe:           193 Botues:        Furkan ISM Vendi:          Stamboll, Turqi Ky libër ka një rëndësi mjaft të madhe për të...

Asgjësimi i teorisë së përzierjes mes feve – Bekr Ebu Zejd

Autor:        Bekr Ebu Zejd Titulli:        Asgjësimi i teorisë së përzierjes mes feve Përktheu:   Abdurrahman Balla Formati:    8.5 x 11 Faqe:        57 Fenomeni i shfaqur së fundi, i cili fton në përzierjen në mes Fesë Islame dhe feve të tjera të pavërteta, siç është judaizmi dhe...