BallinaBOTUESITMburoja.net

Mburoja.net

Martesa – Muhammed ibn Salih el-Uthejmin

Autor:           Muhammed el-Uthejmin Titulli:           Martesa Përktheu:      Besim Gjelaj Recensent:    Gazmend Mehmeti Formati:        A5 Faqe:            44 Botues:         Mburoja.net Vendi:           Medine, Arabi Saudite “O ju njerëz! Kini frikë Zotin tuaj që ju ka...

Mësime nga Kurani fisnik – Salih el-Feuzan

Autor:         Salih el-Feuzan Titulli:         Mësime nga Kurani fisnik Përktheu:    K.G. Formati:      A6 Faqe:          85 Botues:       Mburoja.net Dikush mund të thotë, dhe tashmë është thënë, “C’është me ty që gjithnjë fokusohesh në teuhid dhe flet aq shumë për të?! Dhe ti...

Parime në kuptimin e sirës – Salih bin AbdulAziz Alu Shejh

Autor:       Salih bin AbdulAziz Alu Shejh Titulli:       Parime në kuptimin e sirës Formati:    A5 Faqe:        46 Botues:     Mburoja.net Pra, çfarë e mire mund të jetë më e madhe sesa dërgimi i Muhamedit ? Dhe çfarë e mire mund të jetë më e madhe sesa e...

Të udhëheqësh vetveten – Husejn el-Awajisheh

Autor:       Husejn el-Awajisheh Titulli:       Të udhëheqësh vetveten Formati:    B5 Faqe:        52 Botues:     Mburoja.net Nëse Allahu i madhëruar ndalonte një çështje që rabinët dhe priftërinjtë e tyre e konsideronin të lejueshme, çifutët dhe të krishterët e kundërshtonin Allahun dhe pasonin rabinët dhe priftërinjtë. Po ashtu, nëse...

Tre parimet fundamentale – Zejd Ibn Muhamed Ibn Hadi el-Madkhali

Autor:       Zejd Ibn Muhamed Ibn Hadi el-Madkhali Titulli:       Tre parimet fundamentale Formati:    8.5 x 11 Faqe:        116 Botues:     Mburoja.net Ky libër, i quajtur el-Usuluth-Thelathe është nga librat më të mirë në lëmin e akides për kërkuesin e diturisë që është në shkallë fillestari...

Manual i Islamit – Mburoja.net

Autor:       Mburoja.net Titulli:       Manual i Islamit Formati:    B5 Faqe:        89 Botues:     Mburoja.net Ky është një cikël edukativ lidhur me fenë tënde, Islamin, nëpërmjet të cilit do të mësosh më të rëndësishmen me të cilën të obligoi Krijuesi yt madhështor, Allahu. Gjithashtu, do të njihesh me...

Parime të dobishme – Jahja bin Ali el Haxhuri

Autor:         Jahja bin Ali el Haxhuri Titulli:         Parime të dobishme Përktheu:    Xhabir Sheme Formati:      8.5 x 11 Faqe:          58 Botues:       Mburoja.net Teuhidi është detyra më e rëndësishme, qëllimi më madhor dhe nevoja më e domosdoshme në mënyrë absolute. Ai është...

Shpjegimi i anuluesve të Islamit – Abdulaziz er-Raxhihi

Autor:         Abdulaziz er-Raxhihi Titulli:         Shpjegimi i anuluesve të Islamit Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          23 Botues:       Mburoja.net Këta janë dhjetë Anuluesit e Islamit, të cilët i ka përmendur Imami dhe Muxhedidi, Shejkh Muhamed bin Abdil-Uehab, Allahu e...

Shenjat para ditës së gjykimit – Imam ibn Kethiri

Autor:         Imam ibn Kethiri Titulli:         Shenjat para ditës së gjykimit Përktheu:    Mburoja.net Formati:      8.5 x 11 Faqe:          60 Botues:       Mburoja.net Të pyesin rreth Castit: ‘Kur e ka kohën?’ Cfarë rëndësie ka për ty që ta përmendësh atë? Te Zoti yt...

Muhammedi a.s. në shtëpi – Dr. Muhammed Musa Nasr

Autor:           Dr. Muhammed Musa Nasr Titulli:           Muhammedi a.s. në shtëpi Përktheu:      Fatbardh V. Recensent:    Unejs Murati Lektura:        Bahrije Veseli Formati:        8.5 x 11 Faqe:            30 Botues:         Mburoja.net Viti:         ...

Vendimi i Islamit për lënësin e namazit – Muhammed Nasiruddin el-Albani

Autor:           Muhammed Nasiruddin el-Albani Titulli:           Vendimi i Islamit për lënësin e namazit Përktheu:      Unejs Shuajb Murati                      Ylli Rama Recensent:    Bledar Hoxha Formati:        8.5 x 11 Faqe:           ...

Islami është fe e përsosur – Muhamed Emin Shenkiti

Autor:         Muhamed Emin Shenkiti Titulli:         Islami është fe e përsosur Përktheu:    Bledar Aliu Formati:      8.5 x 11 Faqe:          23 Botues:       Mburoja.net Origjina e këtij libërthi është një ligjëratë të cilën e mbajta në xhaminë profetike, sipas kërkesës së mbretit të...

Forma e namazit të të dërguarit – Muhammed Nasiruddin Albani

Autor:         Muhammed Nasiruddin Albani Titulli:         Forma e namazit të të dërguarit Përktheu:    Mburoja.net Formati:      8.5 x 11 Faqe:          153 Botues:       Nun “Dhe ne ta zbritëm ty shpalljen, që ti t’ua komentosh njerëzve se çka u është zbritur atyre”, dhe i...

Akide uasitije – Shejhul-Islam Ahmed ibn Tejmijje

Autor:         Shejhul-Islam Ahmed ibn Tejmijje Titulli:         Akide uasitije Përktheu:    Xhabir Sheme Formati:      8.5 x 11 Faqe:          69 Botues:       Mburoja.net Ai që lexon historinë e dijetarëve të hadithit (në të gjitha kohët), vëren se ata të gjithë kanë të njëjtën mënyrë...

Erdhi t’ju mësojë fenë tuaj – Abdulmuhsin el-Abad

Autor:         Abdulmuhsin ibn Hamed el-Abad Titulli:         Erdhi t'ju mësojë fenë tuaj Përktheu:    Fatjon Corapi Formati:      8.5 x 11 (Letter) Faqe:          65 Botues:       Mburoja.net Viti:            2009 Para disa kohësh më lindi dëshira të shkruaja një libër, ku...