Tefsir

Koment i sures jasin – Sejid Kutbi

Autor:       Sejid Kutbi Titulli:       Koment i sures jasin Formati:    A5 Faqe:        57 Botues:     Logos-A Kjo sure mekkase ka takte të shkurtra dhe ritme të shpejta. Numri i ajeteve të saj është tetëdhjetë e tre si dhe është më e vogël dhe më e shkurtë se...

Tefsir – Qendra e Studimeve Shkencore Islamike

Autor:                                Qendra e Studimeve Shkencore Islamike Titulli:                                Tefsir Përkthyes:                         ...

Pesë temat e arta të Kuranit Famëlartë – Muhamed el-Gazali

Autor:            Muhamed el-Gazali Titulli:            Pesë temat e arta të Kuranit Famëlartë Përktheu:       Sadush Tahiri Redaktor:       Husamedin Abazi R. gjuhësor:   Zekerija Ibrahimi Formati:         8.5 x 11 Faqe:             359 Botues:          Logos-A Viti:   ...

Ajetet Mekase dhe Medinase – Faik Asani

Autor:       Faik Asani Titulli:       Ajetet Mekase dhe Medinase Formati:    8.5 x 11 Faqe:        19 Botues:     ThirrjaIslame.com Viti:          2012 Ky libërth që gjendet në duart e juaja është një pikënisje dhe një lehtësim për njohjen e disa çështjeve të Kur’anit apo ndryshe thënë...

Fragmente nga kuptimet e sures el-Fatiha – Rabi’a ibn Hadi el-Medkhalij

Autor:         Rabi'a ibn Hadi el-Medkhalij Titulli:         Fragmente nga kuptimet e sures el-Fatiha Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          25 Botues:       Selefi.org Viti:            2014 Vendi:         Mekë Cilat janë “shtatë vargjet që përsëriten”? Kjo...

Udhëzimet e sureve të Kuranit – Umer el-Mukbil

Autor:        Umer el-Mukbil Titulli:        Udhëzimet e sureve të Kuranit Përktheu:   Xheladin Leka Lektor:       Mr. Arjan Koçi Formati:     4.7 x 6.7 Faqe:         96 Botues:      Essebil Tirazhi:      1000 copë Ky është një libërth i vogël për nga madhësia, i shkurtër në fjalë, por...

Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit – Rashit Zylfiu

“Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit”, “Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit ‘’ Lexuesi në këtë libër do të hasë atë që është thelbësore, e cila ngjall kureshtjen e tij për të ditur më shumë rreth këtyre sureve: emrin, shkakun e zbritjes,...