BallinaBOTUESITThirrja Islame

Thirrja Islame

Çfarë i obligohet fillimisht muslimanit – Faik Hasani

Autor:           Faik Hasani Titulli:           Çfarë i obligohet fillimisht muslimanit Recensent:    Jusuf Hajrullahu Formati:        8.5 x 11 Faqe:            95 Botues:         ThirrjaIslame.com Viti:              Shtator, 2011 Ky libër që gjindet në duart e...

Dispozitat e Nikabit – Mus’ad Enver

Autor:           Mus'ad Enver Titulli:           Dispozitat e Nikabit Përktheu:      Fatmir ZOGAJ Recensent:    Faik ASANI Formati:        8.5 x 11 Faqe:            37 Botues:         ThirrjaIslame Viti:              2013 Vendi:           Kajro,...

Akideja Hamevije – Shejhul-Islam Ahmed ibn Tejmijje

Autor:       Shejhul-Islam Ahmed ibn Tejmijje Titulli:       Akideja Hamevije Përktheu:  Florian Leli Formati:    8.5 x 11 Faqe:        129 Botues:     Thirrja Islame Botimi:      i parë Viti:          2014 Ky libër, është një orvatje për të ftuar në anijen e sunetit, atë që akoma nuk ka...

Pozita e namazit në islam – Dr. Said el-Kahtani

Autor:        Dr. Said el-Kahtani Titulli:        Pozita e namazit në islam Përktheu:   Thirrjaislame.com Formati:     8.5 x 11 Faqe:         20 Botues:      Thirrjaislame.com Ky libër i shkurtër përmbledh shkurtimisht kuptimin, dispozitën, pozitën, veçoritë, dispozitën e lërjes dhe vlerën e namazit, duke argumentuar për të gjitha...

Rregulla rreth tekfirit – Abdulmun’im Mustafa Halime

Autor:         Abdulmun'im Mustafa Halime Titulli:         Rregulla rreth tekfirit Përktheu:    Florian Leli Formati:      8.5 x 11 Faqe:          292 Botues:       Thirrja Islame Nr. Botimit:  Botimi i parë elektronik Viti:             2014 Atë që gjykon me kufër ose me iman për...