BallinaAkide - DoktrinëReligjione tjera

Religjione tjera

Triumfi i së vërtetës – Rahmetullah el-Hindi

Autor:         Rahmetullah el-Hindi Titulli:         Triumfi i së vërtetës Përktheu:    Osman Abazi Formati:      A5 Faqe:          151 Botues:       Logos-A Viti:            25.12.1992 Vendi:         Shkup, Maqedoni Veriore “O ithtarë të Librit (të Teuratit dhe Inxhilit), ejani (të bashkohemi)...

Priftërinjtë pyesin, hoxhallarët përgjigjen – Abdurrahman el-Mejdani

Autor:         Abdurrahman el-Mejdani Titulli:         Priftërinjtë pyesin, hoxhallarët përgjigjen Përktheu:    Justinian Topulli Formati:      A5 Faqe:          108 Botues:       IslamHouse Përse ky libër? Nuk do të jenë të paktë ata që ndoshta do ta bëjnë një pyetje të tillë pasi të njihen me...

Triniteti, misteri shekullor i krishterimit – Senad Maku

Autor:             Senad Maku Titulli:             Triniteti, misteri shekullor i krishterimit Recensent:      Dr. Zija Abdullahu R. gjuhësor:    Dr. Hysen Matoshi Formati:          6.7 x 9.4 Faqe:              242 Botues:           Kryesia e BIK Viti: ...

Islami dhe Krishterimi – Halil Ibrahimi

Autor:            Halil Ibrahimi Titulli:            Islami dhe Krishterimi Redaktorë:     Mexhid Yvejsi                       Fehim Gashi Formati:         8.5 x 11 Faqe:             125 Tirazhi:          2000 Botues:   ...

Bibla, Kurani dhe Shkenca – Maurice Bucaille

Autor:           Maurice Bucaille Titulli:           Bibla, Kurani dhe Shkenca Përktheu:      Nazim Juniku Recensent:    Admir Banaj Formati:        8.5 x 11 Faqe:            141 Botues:         Botues Privat Këtë përkthim ua kushtoj lexuesve shqiptarë të cilët e çmojnë lart...

A ishte Jezusi i krishterë apo musliman – Abo Kareem El-Marakshy

Autor:         Abo Kareem El-Marakshy Titulli:         A ishte Jezusi i krishterë apo musliman Përktheu:    Vullnet Mehmeti Formati:      8.5 x 11 Faqe:          43 Botues:       Islamic-invitation.com Duhet të pyesësh veten pyetjen në vijim: 1- A jam unë ndjekës i vërtetë i Jezu Krishtit? 2- A...

A është doktrina e trinitetit frymëzim hyjnor – M. A. C. Cave

Autor:         M. A. C. Cave Titulli:         A është doktrina e trinitetit frymëzim hyjnor Përktheu:    Vullnet Mehmeti Formati:      8.5 x 11 Faqe:          85 Botues:       Islamic-Invitation.com Viti:            Gusht, 1996 Në Ungjillin e Gjonit në Bibël (Gjoni 8:40)...

Fetvaja rreth bashkimit të feve – el-Lexhnetu ed-Daime

Autor:         el-Lexhnetu ed-Daime Titulli:         Fetvaja rreth bashkimit të feve Përktheu:    Alban Malaj Formati:      8.5 x 11 Faqe:          15 Botues:       Selefi.org Viti:            Nëntor, 2014 Vendi:         Mekë Së pari: prej bazave të besimit në Islam, të...